fbpx
20 augusti, 2018 / Nyheter

En FN-chef på människornas sida

En stor diplomat, fredsvän och FN-ledare har lämnat oss. FN-förbundet minns den tidigare FN-chefen Kofi Annan.

FN meddelade i helgen att organisationens förre generalsekreterare Kofi Annan har gått bort efter en kort tids sjukdom. Annan, som blev 80 år gammal, var FN:s chef från 1997 till 2006. Innan dess hade han haft en rad olika FN-tjänster med start i Världshälsoorganisationen WHO 1962.

Under sin långa FN-karriär engagerade sig Kofi Annan för bland annat hiv/aids-frågan och arbetet mot klimatförändringar. Kofi Annan var under en tid också chef för FN:s fredsfrämjande insatser.

Ett av Kofi Annans främsta bidrag till världsorganisationen var arbetet för FN-reformer. Redan 1997 presenterade Annan som nytillträdd FN-chef ett reformförslag för medlemsländerna. Att anpassa FN-organisationen efter dagens krav var också centralt för det stora FN-möte som hölls i FN-högkvarteret 2005 och som resulterade bland annat i den fredsbyggande kommissionen och FN-rådet för mänskliga rättigheter.

Efter åren som FN-chef fortsatte Kofi Annan sitt arbete för internationell fred bland annat genom att starta Kofi Annan Foundation med säte i Genève.

Kofi Annan går till historien som en orädd och självständig generalsekreterare. Han värnade arvet efter FN:s andre generalsekreterare Dag Hammarskjöld genom att stå upp för de små ländernas rätt mot de stora och genom att påminna omvärlden om civilas utsatthet i konflikter.

Svenska FN-förbundet, som mötte Annan vid flera tillfällen, framhåller just omsorgen om civila i konflikter som den förre FN-chefens främsta kännetecken.

– Kofi Annan ville ha en världsorganisation som står på människornas sida. Han var inte rädd för att stå upp för folkrätten även om det innebar att han blev impopulär hos stormakterna. Genom att avsäga sig uppdraget som FN:s medlare i Syrien skickade han en stark signal till säkerhetsrådet, inte minst de fem permanenta medlemmarna, att agera mer resolut för att försvara mänsklig säkerhet. Behovet kvarstår ännu sex år senare, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

I sina memoarer ”Interventioner” ger Kofi Annan en inblick i vår tids konflikter och förutsättningarna för världsorganisationen att gripa in i konflikter där civila hotas eller drabbas av folkrättsbrott.

Kofi Annans var gift med svenska Nane och den förre FN-chefen besökte ofta Sverige och Blekinge där paret hade en sommarstuga.

Läs mer om Kofi Annans bortgång på FN:s internationella hemsida.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer

Allt fler restriktioner för flickor och kvinnor i Afghanistan

03 mars, 2023 / Världshorisont

Afghanistan kallas ofta världens farligaste land för kvinnor. Nyligen införde talibanstyret nya restriktioner som ytterligare begränsar kvinnors och flickors fri- och rättigheter. Oron och osäkerheten inför framtiden är stor.

Läs mer

Johan Forsell: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter prioriteras

28 februari, 2023 / Världshorisont

Moderaten Johan Forssell är bistånds- och utrikeshandelsminister i regeringen Kristersson. Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont fick möjlighet att skicka några frågor på temat flickors och kvinnors rättigheter till ministern som svarat skriftligen.

Läs mer