En stor diplomat, fredsvän och FN-ledare har lämnat oss. FN-förbundet minns den tidigare FN-chefen Kofi Annan.

FN meddelade i helgen att organisationens förre generalsekreterare Kofi Annan har gått bort efter en kort tids sjukdom. Annan, som blev 80 år gammal, var FN:s chef från 1997 till 2006. Innan dess hade han haft en rad olika FN-tjänster med start i Världshälsoorganisationen WHO 1962.

Under sin långa FN-karriär engagerade sig Kofi Annan för bland annat hiv/aids-frågan och arbetet mot klimatförändringar. Kofi Annan var under en tid också chef för FN:s fredsfrämjande insatser.

Ett av Kofi Annans främsta bidrag till världsorganisationen var arbetet för FN-reformer. Redan 1997 presenterade Annan som nytillträdd FN-chef ett reformförslag för medlemsländerna. Att anpassa FN-organisationen efter dagens krav var också centralt för det stora FN-möte som hölls i FN-högkvarteret 2005 och som resulterade bland annat i den fredsbyggande kommissionen och FN-rådet för mänskliga rättigheter.

Efter åren som FN-chef fortsatte Kofi Annan sitt arbete för internationell fred bland annat genom att starta Kofi Annan Foundation med säte i Genève.

Kofi Annan går till historien som en orädd och självständig generalsekreterare. Han värnade arvet efter FN:s andre generalsekreterare Dag Hammarskjöld genom att stå upp för de små ländernas rätt mot de stora och genom att påminna omvärlden om civilas utsatthet i konflikter.

Svenska FN-förbundet, som mötte Annan vid flera tillfällen, framhåller just omsorgen om civila i konflikter som den förre FN-chefens främsta kännetecken.

– Kofi Annan ville ha en världsorganisation som står på människornas sida. Han var inte rädd för att stå upp för folkrätten även om det innebar att han blev impopulär hos stormakterna. Genom att avsäga sig uppdraget som FN:s medlare i Syrien skickade han en stark signal till säkerhetsrådet, inte minst de fem permanenta medlemmarna, att agera mer resolut för att försvara mänsklig säkerhet. Behovet kvarstår ännu sex år senare, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

I sina memoarer ”Interventioner” ger Kofi Annan en inblick i vår tids konflikter och förutsättningarna för världsorganisationen att gripa in i konflikter där civila hotas eller drabbas av folkrättsbrott.

Kofi Annans var gift med svenska Nane och den förre FN-chefen besökte ofta Sverige och Blekinge där paret hade en sommarstuga.

Läs mer om Kofi Annans bortgång på FN:s internationella hemsida.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer

FN-experter: Sverige bör stärka arbetet mot rasism

07 november, 2022 / Nyheter

En expertgrupp från FN efterlyser arbete mot systematisk rasism, förtroendeskapande åtgärder mellan polis och minoriteter samt statistik som baseras på etnicitet. I vår granskas Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer