Rasmus Egendal, biträdande nödhjälpskoordinator för FN:s livsmedelsprogram (WFP) berättar i en personlig krönika om sina tankar kring Syrien.

”Det handlar om människor”. Detta är den läxa min avlidna farfar Kai Hammerich lärde mig, och det är en devis som jag försöker leva och arbeta efter. Det är även en princip som jag försöker ingjuta i mina egna barn. Som min moraliska guide och stora inspiration till min egen karriär som humanitär arbetare, var min farfar en djärv, ihärdig och okonventionella drömmare. Det var det som fick honom att uppnå allt det han gjorde under sin livstid. Hans äventyr startade när han smugglade judar till Sverige under andra världskriget och som ordförande för danska Röda Korset under åren efter andra världskriget, när världen stod inför en humanitär katastrof utan motstycke.

Det mest slående med mitt jobb som biträdande nödhjälpskoordinator för FN:s livsmedelsprograms (WFP) svar på den syriska krisen, är oförutsägbarheten i de utmaningar vi står inför varje dag. Oavsett om jag är på mitt kontor i Jordanien eller på ett härbärge för flyktingfamiljer i Syrien så måste jag tänka och agera snabbt. Du kan planera för alla tänkbara scenarier men i en kris så oförutsägbar som denna så kommer du ständigt att bli förvånad och testas i att kunna reagera utan betänketid. Det finns inga ursäkter att ge till en mor i Syrien som tvingas skicka sina barn till sängs hungriga.

På 1950-talet hade min farfar i uppdrag att vårda de allierade styrkorna under Koreakriget. Han var befälhavare för det danska sjukhusskeppet Jutlandia, som var Danmarks bidrag till FN. Hans etiska utgångspunkt i arbetet var att göra ”det rätta”. Hans arbete handlade hela tiden om de lidande människorna och till förmån för folket gick han mot policys och insisterade på att behandla civilbefolkningen, inte bara soldater.

Precis som under Koreakriget är det i Syrien de oskyldiga civila som drabbas av konsekvenserna av konflikten. Allteftersom kriget drar ut på tiden så fortsätter antalet människor som flyr Syrien att öka kraftigt, över 5000 syrier flyr varje dag från sina hem mot grannländerna! Antalet flyktingar överstiger nu 2 miljoner och antalet fördrivna människor inne Syrien har nått över 6,5 miljoner. En av tre syrier har fördrivits på grund av våld, ofta tre, fyra eller fem gånger sedan krisen startade för över två år sedan!

Vi har inte råd att bortse från de katastrofala följder som denna kris har för varje individ. Detta är människor som har tvingats riskera sina liv på skröpliga pråmar över Medelhavet, i ett försök att nå en fristad i Europa. Detta är människor som har övergett sina jordar, jordar som inte längre kommer att ge dem grödor. Detta är familjer med gravida kvinnor, ammande mödrar och små barn som tar till flykt utan att veta var nästa måltid ska komma ifrån.

Det är vårt jobb på WFP att säkerställa att alla berörda människor har den mat och näring de behöver. Min farfars devis kommer till mig när åtkomstrestriktioner, intensiva strider och förhandlingar avbryter vårt arbete i Syrien. När det verkar som att politiken komplicerar allt påminner han mig om att du som humanitär arbetare måste fokusera på människorna. Du uppfyller ditt uppdrag när du svarar till deras behov, oavsett vad som krävs för att göra detta.

Jag tänker ofta på Farah, en mamma jag träffade i Syrien. Hon hade förlorat sitt hem och sin man och fördrivits två gånger. Hon berättade att hennes enda prioritet nu är att ge mat till sin son och att hon är beroende av WFP för att göra detta. Som förälder så förstår jag hur svårt det skulle vara att förklara för mina egna barn att jag inte har något att ge dem när de är hungriga. Därför arbetar jag för oskyldiga civila som Farah och hennes son. Jag strävar efter att leva upp till min farfars exempel och vara en humanitär arbetare han skulle varit stolt över. Jag försöker också personifiera samma inspiration som han gjorde, så att jag lika mycket blir en förebild som en far för mina döttrar och min son Kai, som är uppkallad efter min farfar.

I Syrien når WFP över tre miljoner människor och vi arbetar hårt för att trappa upp vår nödhjälp och nå fyra miljoner. I grannländerna hjälper vi mer än en miljon människor. WFP:s svar till Syrienkonflikten är vår största och mest komplexa nödhjälpsoperation i hela världen.

Människor och regeringar har generöst stått vid vår sida så att vi kan fortsätta vårt viktiga arbete för att ge mat till miljoner syriska flyktingar och internt fördrivna familjer. Sverige är ett av de länder som har klivit fram för att stötta vårt arbete och för att hjälpa oss att hjälpa människor som Farah.

Så länge lidandet pågår kommer WFP att fortsätta att ge matassistans till människor som är fångade i konflikten. Till dess att en lösning skapas så är det viktigt att minnas det mycket råa och oförsonliga lidandet som är verklighet för de syriska människor som kommit i kläm i konflikten. Vi får inte svika dem!

Detta för att, som min morfar skulle ha sagt: ”Det handlar om människor”.

 

Rasmus Egendal, biträdande nödhjälpskoordinator för FN:s livsmedelsprograms (WFP) svar på den syriska krisen

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer