fbpx
3 mars, 2014 / Nyheter

Det handlar om människor

Rasmus Egendal, biträdande nödhjälpskoordinator för FN:s livsmedelsprogram (WFP) berättar i en personlig krönika om sina tankar kring Syrien.

”Det handlar om människor”. Detta är den läxa min avlidna farfar Kai Hammerich lärde mig, och det är en devis som jag försöker leva och arbeta efter. Det är även en princip som jag försöker ingjuta i mina egna barn. Som min moraliska guide och stora inspiration till min egen karriär som humanitär arbetare, var min farfar en djärv, ihärdig och okonventionella drömmare. Det var det som fick honom att uppnå allt det han gjorde under sin livstid. Hans äventyr startade när han smugglade judar till Sverige under andra världskriget och som ordförande för danska Röda Korset under åren efter andra världskriget, när världen stod inför en humanitär katastrof utan motstycke.

Det mest slående med mitt jobb som biträdande nödhjälpskoordinator för FN:s livsmedelsprograms (WFP) svar på den syriska krisen, är oförutsägbarheten i de utmaningar vi står inför varje dag. Oavsett om jag är på mitt kontor i Jordanien eller på ett härbärge för flyktingfamiljer i Syrien så måste jag tänka och agera snabbt. Du kan planera för alla tänkbara scenarier men i en kris så oförutsägbar som denna så kommer du ständigt att bli förvånad och testas i att kunna reagera utan betänketid. Det finns inga ursäkter att ge till en mor i Syrien som tvingas skicka sina barn till sängs hungriga.

På 1950-talet hade min farfar i uppdrag att vårda de allierade styrkorna under Koreakriget. Han var befälhavare för det danska sjukhusskeppet Jutlandia, som var Danmarks bidrag till FN. Hans etiska utgångspunkt i arbetet var att göra ”det rätta”. Hans arbete handlade hela tiden om de lidande människorna och till förmån för folket gick han mot policys och insisterade på att behandla civilbefolkningen, inte bara soldater.

Precis som under Koreakriget är det i Syrien de oskyldiga civila som drabbas av konsekvenserna av konflikten. Allteftersom kriget drar ut på tiden så fortsätter antalet människor som flyr Syrien att öka kraftigt, över 5000 syrier flyr varje dag från sina hem mot grannländerna! Antalet flyktingar överstiger nu 2 miljoner och antalet fördrivna människor inne Syrien har nått över 6,5 miljoner. En av tre syrier har fördrivits på grund av våld, ofta tre, fyra eller fem gånger sedan krisen startade för över två år sedan!

Vi har inte råd att bortse från de katastrofala följder som denna kris har för varje individ. Detta är människor som har tvingats riskera sina liv på skröpliga pråmar över Medelhavet, i ett försök att nå en fristad i Europa. Detta är människor som har övergett sina jordar, jordar som inte längre kommer att ge dem grödor. Detta är familjer med gravida kvinnor, ammande mödrar och små barn som tar till flykt utan att veta var nästa måltid ska komma ifrån.

Det är vårt jobb på WFP att säkerställa att alla berörda människor har den mat och näring de behöver. Min farfars devis kommer till mig när åtkomstrestriktioner, intensiva strider och förhandlingar avbryter vårt arbete i Syrien. När det verkar som att politiken komplicerar allt påminner han mig om att du som humanitär arbetare måste fokusera på människorna. Du uppfyller ditt uppdrag när du svarar till deras behov, oavsett vad som krävs för att göra detta.

Jag tänker ofta på Farah, en mamma jag träffade i Syrien. Hon hade förlorat sitt hem och sin man och fördrivits två gånger. Hon berättade att hennes enda prioritet nu är att ge mat till sin son och att hon är beroende av WFP för att göra detta. Som förälder så förstår jag hur svårt det skulle vara att förklara för mina egna barn att jag inte har något att ge dem när de är hungriga. Därför arbetar jag för oskyldiga civila som Farah och hennes son. Jag strävar efter att leva upp till min farfars exempel och vara en humanitär arbetare han skulle varit stolt över. Jag försöker också personifiera samma inspiration som han gjorde, så att jag lika mycket blir en förebild som en far för mina döttrar och min son Kai, som är uppkallad efter min farfar.

I Syrien når WFP över tre miljoner människor och vi arbetar hårt för att trappa upp vår nödhjälp och nå fyra miljoner. I grannländerna hjälper vi mer än en miljon människor. WFP:s svar till Syrienkonflikten är vår största och mest komplexa nödhjälpsoperation i hela världen.

Människor och regeringar har generöst stått vid vår sida så att vi kan fortsätta vårt viktiga arbete för att ge mat till miljoner syriska flyktingar och internt fördrivna familjer. Sverige är ett av de länder som har klivit fram för att stötta vårt arbete och för att hjälpa oss att hjälpa människor som Farah.

Så länge lidandet pågår kommer WFP att fortsätta att ge matassistans till människor som är fångade i konflikten. Till dess att en lösning skapas så är det viktigt att minnas det mycket råa och oförsonliga lidandet som är verklighet för de syriska människor som kommit i kläm i konflikten. Vi får inte svika dem!

Detta för att, som min morfar skulle ha sagt: ”Det handlar om människor”.

 

Rasmus Egendal, biträdande nödhjälpskoordinator för FN:s livsmedelsprograms (WFP) svar på den syriska krisen

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer

Ny bok om kriget: Ditt val avgör Ukrainas framtid

05 april, 2024 / Nyheter

FN-stadgan och internationell rättsskipning ges en central roll när författaren, debattören och FN-vännen Lars Jederlund skriver om kriget i Ukraina. Hans huvudbudskap: hur du och jag röstar i EU-valet den 9 juni påverkar Ukraina framtid.

Läs mer

Hopp om inkludering för barn med funktionsnedsättning 

05 april, 2024 / Världshorisont

I Tanzania är funktionshinder ofta förknippat med stora svårigheter och stigma från omgivningen. Den svenska biståndsorganisationen och en av Svenska FN-förbundets riksorganisationer MyRight samarbetar med organisationer i landet för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i sina samhällen.

Läs mer

Obetald FN-praktik skapar exkludering 

28 mars, 2024 / Världshorisont

Unga med sämre ekonomiska förutsättningar missgynnas när praktikplatser inom FN tillsätts, ett faktum som kritiseras från många håll.

Läs mer

Bör Sverige införa jämlikhetsdata? 

21 mars, 2024 / Världshorisont

I dag saknas data över diskriminering och ojämlikheter mellan grupper i Sverige, något som kritiserats upprepade gånger av både FN och EU. Trots det har den svenska regeringen valt att avstå från att använda så kallad jämlikhetsdata. 

Läs mer

Europeiska unionen bidrar till FN-reformering

15 mars, 2024 / Nyheter

FN:s framtidsmöte i september är ett avgörande ögonblick för det internationella samarbetet, säger Olof Skoog, EU:s tidigare ambassadör till FN, i en intervju med FN-förbunden i Sverige och Finland.

Läs mer

Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

07 mars, 2024 / Nyheter

Att stoppa barnäktenskap är en av flera nödvändiga åtgärder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, skriver förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Fortsatt tillbakagång för flickors och kvinnors rättigheter

06 mars, 2024 / Nyheter

Snart är det dags för FN:s årliga kvinnokommission i New York där olika aspekter på jämställdhet diskuteras. Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige jobbar dagligen med flickors och kvinnors rättigheter, som under flera år varit på tillbakagång. 

Läs mer