6 oktober, 2021 / Nyheter

Demokrati i fokus under Globala torget

Precis som förra året deltog FN-förbundet med två programpunkter på Globala torget vid Bokmässan i Göteborg. Den som missade de två inslagen kan se dem i vår Youtube-kanal.

Demokratin i världen hotas och bara ett litet antal länder räknas i dag som fullvärdiga demokratier. I Sverige firar vi i år att det är 100 år sedan kvinnor fick rösträtt.

Boken ”Demokrati – en liten bok om en stor sak” av professor Sofia Näsström publicerades under året och utgjorde grunden för det första samtalet vid årets bokmässa mellan Sofia Näsström och FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson. Under samtalet reflekterade Sofia Näsström bland annat om hur samtidsandan har förändrats sedan hon var ung. Hon kom in som doktorand i en positiv tid efter murens fall i början av 1990-talet. Demokratisering och Tobinskatt på finansiella transaktioner var på tapeten inom UNDP där hon arbetade. I dag mår den nordiska demokratin ganska bra, men under det senaste årtiondet har pressen på demokratin ökat globalt. I dag är många länder hybrider där de allmänna valen finns kvar, men pressfrihet och rättsstatens principer undergrävs och medborgerliga rättigheter inskränks. Det är en oroande trend och demokratin i världen backar nu för femtonde året i rad.

Flexibla stödformer ger FN kraft

Under det andra samtalet, som berörde FN, biståndet och demokratin, samtalade Annelie Börjesson med Michael Hjelmåker från UD och Anders Rönquist från Sida. Det står klart att pandemin har haft negativa konsekvenser för demokratin. Även inom EU utmanas den och det har blivit allt vanligare att demokratibärare hotas och tystas. Det finns också exempel på länder som Sverige har stött under lång tid där demokratin står stark och klarar av hot. Under samtalet lyfts några sådana.

Även en bra beskrivning gavs under samtalet av hur Sverige bidrar med stöd till FN:s arbete både inom fred och säkerhet, MR och hållbar utveckling och på vilket sätt det bidrar till att motverka en demokratisk försämring. 

– Genom att föra samtal om demokratins betydelse hoppas vi stärka förståelsen för varför den är så viktig. Att värna och stärka demokratin i såväl Sverige, EU och i övriga världen genom det bistånd Sverige ger till FN:s arbete är av oerhörd vikt, inte minst i tider som dessa, säger Annelie Börjesson. 

Lyssna på samtalet med Sofia Näsström här.

Lyssna på samtalet om FN, biståndet och demokratin här.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Värme, vinter och viktiga val

28 juni, 2022 / Blogg

Det har varit en vecka full av intryck, kunskap och känslor. För första gången arrangerades ett statspartsmöte för FN:s kärnvapenförbud TPNW (the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Det hölls i Wien där flera av FN:s kärnrelaterade organisationer har sitt säte.

Läs mer

Kristina Bergsten är Årets FN-lärare

22 juni, 2022 / Pressmeddelanden

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Wienmöte ger ny kraft i nedrustningsarbetet

17 juni, 2022 / Nyheter

Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

Läs mer

Stockholm +50, kontraster och människan

10 juni, 2022 / Blogg

Så har FN:s högnivåmöte Stockholm+50 gått av stapeln. Tillsammans med representanter för såväl den svenska FN-rörelsen som FN-förbunden från Armenien, Finland, Georgien, Tanzania och Uganda var jag på plats. 

Läs mer

Stockholm +50: Tio uppmaningar för en mer hållbar värld

08 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades med att de två värdnationerna Sverige och Kenya presenterade ett uttalande som går under namnet Stockholmsagendan med tio uppmaningar till omvärlden.

Läs mer

Världsmiljödagen 5 juni

05 juni, 2022 / Nyheter

Stockholmskonferensen 1972. Sverige är i år värd för världsmiljödagen tillsammans med FN:s miljöprogram UNEP.

Läs mer

Intensiv vecka för miljön

04 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades på fredagen. En intensiv vecka för klimatet och miljön är över – och för den svenska FN och internationella FN-rörelsen stod det egna mötet Peoples’ Perspective i centrum.

Läs mer

Rättighetsfrågor i fokus när FN:s policychef besökte FN-förbundet

03 juni, 2022 / Nyheter

FN:s undergeneralsekreterare för policyfrågor Volker Türk besökte i veckan Svenska FN-förbundet och deltog i ett rundabordssamtal med FN-förbundets nätverk för mänskliga rättigheter. Han talade om FN:s arbete med pandemin, livsmedelskrisen, miljö- och klimatkrisen samt kriget i Ukraina.

Läs mer

Klimatförslag från världens FN-förbund inför Stockholm +50

01 juni, 2022 / Nyheter

Nitton konkreta förslag för en hållbar framtid överlämnades på onsdagen till Sveriges regering inför FN-miljömötet Stockholm +50. Avsändare är FN-förbundens världsfederation WFUNA och initiativtagare är Svenska FN-förbundet.

Läs mer