fbpx
6 oktober, 2021 / Nyheter

Demokrati i fokus under Globala torget

Precis som förra året deltog FN-förbundet med två programpunkter på Globala torget vid Bokmässan i Göteborg. Den som missade de två inslagen kan se dem i vår Youtube-kanal.

Demokratin i världen hotas och bara ett litet antal länder räknas i dag som fullvärdiga demokratier. I Sverige firar vi i år att det är 100 år sedan kvinnor fick rösträtt.

Boken ”Demokrati – en liten bok om en stor sak” av professor Sofia Näsström publicerades under året och utgjorde grunden för det första samtalet vid årets bokmässa mellan Sofia Näsström och FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson. Under samtalet reflekterade Sofia Näsström bland annat om hur samtidsandan har förändrats sedan hon var ung. Hon kom in som doktorand i en positiv tid efter murens fall i början av 1990-talet. Demokratisering och Tobinskatt på finansiella transaktioner var på tapeten inom UNDP där hon arbetade. I dag mår den nordiska demokratin ganska bra, men under det senaste årtiondet har pressen på demokratin ökat globalt. I dag är många länder hybrider där de allmänna valen finns kvar, men pressfrihet och rättsstatens principer undergrävs och medborgerliga rättigheter inskränks. Det är en oroande trend och demokratin i världen backar nu för femtonde året i rad.

Flexibla stödformer ger FN kraft

Under det andra samtalet, som berörde FN, biståndet och demokratin, samtalade Annelie Börjesson med Michael Hjelmåker från UD och Anders Rönquist från Sida. Det står klart att pandemin har haft negativa konsekvenser för demokratin. Även inom EU utmanas den och det har blivit allt vanligare att demokratibärare hotas och tystas. Det finns också exempel på länder som Sverige har stött under lång tid där demokratin står stark och klarar av hot. Under samtalet lyfts några sådana.

Även en bra beskrivning gavs under samtalet av hur Sverige bidrar med stöd till FN:s arbete både inom fred och säkerhet, MR och hållbar utveckling och på vilket sätt det bidrar till att motverka en demokratisk försämring. 

– Genom att föra samtal om demokratins betydelse hoppas vi stärka förståelsen för varför den är så viktig. Att värna och stärka demokratin i såväl Sverige, EU och i övriga världen genom det bistånd Sverige ger till FN:s arbete är av oerhörd vikt, inte minst i tider som dessa, säger Annelie Börjesson. 

Lyssna på samtalet med Sofia Näsström här.

Lyssna på samtalet om FN, biståndet och demokratin här.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer

Ny bok om kriget: Ditt val avgör Ukrainas framtid

05 april, 2024 / Nyheter

FN-stadgan och internationell rättsskipning ges en central roll när författaren, debattören och FN-vännen Lars Jederlund skriver om kriget i Ukraina. Hans huvudbudskap: hur du och jag röstar i EU-valet den 9 juni påverkar Ukraina framtid.

Läs mer

Hopp om inkludering för barn med funktionsnedsättning 

05 april, 2024 / Världshorisont

I Tanzania är funktionshinder ofta förknippat med stora svårigheter och stigma från omgivningen. Den svenska biståndsorganisationen och en av Svenska FN-förbundets riksorganisationer MyRight samarbetar med organisationer i landet för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i sina samhällen.

Läs mer

Obetald FN-praktik skapar exkludering 

28 mars, 2024 / Världshorisont

Unga med sämre ekonomiska förutsättningar missgynnas när praktikplatser inom FN tillsätts, ett faktum som kritiseras från många håll.

Läs mer

Bör Sverige införa jämlikhetsdata? 

21 mars, 2024 / Världshorisont

I dag saknas data över diskriminering och ojämlikheter mellan grupper i Sverige, något som kritiserats upprepade gånger av både FN och EU. Trots det har den svenska regeringen valt att avstå från att använda så kallad jämlikhetsdata. 

Läs mer

Europeiska unionen bidrar till FN-reformering

15 mars, 2024 / Nyheter

FN:s framtidsmöte i september är ett avgörande ögonblick för det internationella samarbetet, säger Olof Skoog, EU:s tidigare ambassadör till FN, i en intervju med FN-förbunden i Sverige och Finland.

Läs mer

Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

07 mars, 2024 / Nyheter

Att stoppa barnäktenskap är en av flera nödvändiga åtgärder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, skriver förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Fortsatt tillbakagång för flickors och kvinnors rättigheter

06 mars, 2024 / Nyheter

Snart är det dags för FN:s årliga kvinnokommission i New York där olika aspekter på jämställdhet diskuteras. Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige jobbar dagligen med flickors och kvinnors rättigheter, som under flera år varit på tillbakagång. 

Läs mer