fbpx

Precis som förra året deltog FN-förbundet med två programpunkter på Globala torget vid Bokmässan i Göteborg. Den som missade de två inslagen kan se dem i vår Youtube-kanal.

Demokratin i världen hotas och bara ett litet antal länder räknas i dag som fullvärdiga demokratier. I Sverige firar vi i år att det är 100 år sedan kvinnor fick rösträtt.

Boken ”Demokrati – en liten bok om en stor sak” av professor Sofia Näsström publicerades under året och utgjorde grunden för det första samtalet vid årets bokmässa mellan Sofia Näsström och FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson. Under samtalet reflekterade Sofia Näsström bland annat om hur samtidsandan har förändrats sedan hon var ung. Hon kom in som doktorand i en positiv tid efter murens fall i början av 1990-talet. Demokratisering och Tobinskatt på finansiella transaktioner var på tapeten inom UNDP där hon arbetade. I dag mår den nordiska demokratin ganska bra, men under det senaste årtiondet har pressen på demokratin ökat globalt. I dag är många länder hybrider där de allmänna valen finns kvar, men pressfrihet och rättsstatens principer undergrävs och medborgerliga rättigheter inskränks. Det är en oroande trend och demokratin i världen backar nu för femtonde året i rad.

Flexibla stödformer ger FN kraft

Under det andra samtalet, som berörde FN, biståndet och demokratin, samtalade Annelie Börjesson med Michael Hjelmåker från UD och Anders Rönquist från Sida. Det står klart att pandemin har haft negativa konsekvenser för demokratin. Även inom EU utmanas den och det har blivit allt vanligare att demokratibärare hotas och tystas. Det finns också exempel på länder som Sverige har stött under lång tid där demokratin står stark och klarar av hot. Under samtalet lyfts några sådana.

Även en bra beskrivning gavs under samtalet av hur Sverige bidrar med stöd till FN:s arbete både inom fred och säkerhet, MR och hållbar utveckling och på vilket sätt det bidrar till att motverka en demokratisk försämring. 

– Genom att föra samtal om demokratins betydelse hoppas vi stärka förståelsen för varför den är så viktig. Att värna och stärka demokratin i såväl Sverige, EU och i övriga världen genom det bistånd Sverige ger till FN:s arbete är av oerhörd vikt, inte minst i tider som dessa, säger Annelie Börjesson. 

Lyssna på samtalet med Sofia Näsström här.

Lyssna på samtalet om FN, biståndet och demokratin här.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer