fbpx
Donald Trumps beslut försvårar bekämpningen av coronaviruset. Foto: Charles Deluvio/Unsplash

Donald Trumps beslut att dra tillbaka USA:s stöd till Världshälsoorganisationen WHO mitt under pågående coronapandemi försvårar det internationella arbetet mot viruset, säger Annelie Börjesson.

Donald Trumps beslut i veckan att dra tillbaka USA:s stöd till Världshälsoorganisationen WHO har mötts av stark kritik. En av de första som protesterade mot den amerikanske presidentens agerande var FN-chefen António Guterres. På torsdagen beklagade också WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus det amerikanska beslutet. Både Guterres och Ghebreyesus betonar vikten av internationell enighet i kampen mot coronaviruset.

Svenska FN-förbundet delar FN-chefernas inställning.

– FN:s verksamhet ska alltid belysas, diskuteras och förbättras när det är påkallat, men att dra tillbaka 15 procent av Världshälsoorganisationens finansiering mitt under pågående coronaepidemi är oansvarigt och oacceptabelt. Trumps beslut riskerar att drabba människor i länder som inte själva har resurser att hantera viruset, säger förbundsordförande Annelie Börjesson.

– Världshälsoorganisationen har ett unikt uppdrag som gemensam plattform och internationell samordnare inte bara i kampen mot covid-19 utan också mot andra smittsamma sjukdomar. Många regeringar och nationella hälsomyndigheter samarbetar nära med WHO, fortsätter Börjesson.

– Inte minst coronaepidemins utbredning i USA visar betydelsen av internationellt samarbete mot gränslösa hot. Där måste USA vara med. Det är viruset som ska bekämpas – inte FN och arbetet mot smittsamma sjukdomar, avslutar Annelie Börjesson.

Hittills har 1,8 miljoner människor smittats och 119 000 dött i covid-19. WHO uppdaterar löpande sin webbplats med nyheter, statistik och råd till allmänheten.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer