FN:s klimatkonferens COP 26 i Glasgow börjar den sista oktober. Illustration: iStock

Ny statistik visar att utsläppen sannolikt kommer att öka ytterligare till 2030. Världens beslutsfattare är långt ifrån att leverera vad som krävs för att klara 1,5-gradersmålet. Den 31 oktober inleds FN:s klimatmöte COP 26 i Glasgow.

När världens länder samlas i Glasgow, Skottland, för att diskutera klimatfrågan och förhandla om de delar av Parisavtalet som länderna ännu inte kommit överens om är det två år sedan sist. Under nära två veckor ska världens ledare under COP 26 ta beslut som kan vara avgörande för hur vi klarar av att hålla jordens uppvärmning under 1,5-2,0 grader i linje med målsättningen i Parisavtalet.

Under hösten har FN:s klimatpanel IPCC lanserat en rapport som visar scenarier för hur världens utsläpp av växthusgaser kan komma att påverka den globala medeltemperaturen framöver. De flesta av scenarierna hamnar över den gräns på maximalt 2 graders ökning av den globala medeltemperaturen med sikte på 1,5 grad som Parisavtalet slår fast.

En annan färsk FN-rapport visar att ländernas nya nationella åtaganden inte räcker för att halvera utsläppen till 2030 och nå netto noll utsläpp av växthusgaser till 2050. Tvärtom kommer utsläppen att öka mellan 2010 och 2030.

– FN-samarbetet är avgörande för att världens länder ska kunna förverkliga intentionerna i Parisavtalet. Att världens ledare tar ansvarsfulla beslut vid COP 26 är ett viktigt steg mot fossilfria och jämlika samhällen i linje med Agenda 2030 och de 17 globala målen, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Det är nu sex år sedan Parisavtalet slöts och 191 länder har anslutit sig till avtalet. Det är drygt åtta år kvar till 2030 då världens utsläpp ska ha minskat med 45 procent jämfört med 2010. Utvecklingen går i motsatt riktning. FN:s uppföljning av mål 13 i Agenda 2030 visar att koncentrationen av koldioxid i atmosfären har fortsatt att öka mellan 2015 och 2020.

Följ COP 26 via FN:s sändningar i UN Web TV.

Medlem för klimatet

Engagera dig för klimatet i vår folkrörelse.

Bli medlem >

Senaste nytt

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN. Årets humanitära FN-appell är 25 procent större än förra årets och berör 65 miljoner människor ytterligare. Den kommer samtidigt som diskussionen om Sveriges bistånd och stödet till FN pågår för fullt.  

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer

FN-experter: Sverige bör stärka arbetet mot rasism

07 november, 2022 / Nyheter

En expertgrupp från FN efterlyser arbete mot systematisk rasism, förtroendeskapande åtgärder mellan polis och minoriteter samt statistik som baseras på etnicitet. I vår granskas Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer