fbpx
FN:s klimatkonferens COP 26 i Glasgow börjar den sista oktober. Illustration: iStock
29 oktober, 2021 / Nyheter

COP 26: Världens utsläpp måste minska

Ny statistik visar att utsläppen sannolikt kommer att öka ytterligare till 2030. Världens beslutsfattare är långt ifrån att leverera vad som krävs för att klara 1,5-gradersmålet. Den 31 oktober inleds FN:s klimatmöte COP 26 i Glasgow.

När världens länder samlas i Glasgow, Skottland, för att diskutera klimatfrågan och förhandla om de delar av Parisavtalet som länderna ännu inte kommit överens om är det två år sedan sist. Under nära två veckor ska världens ledare under COP 26 ta beslut som kan vara avgörande för hur vi klarar av att hålla jordens uppvärmning under 1,5-2,0 grader i linje med målsättningen i Parisavtalet.

Under hösten har FN:s klimatpanel IPCC lanserat en rapport som visar scenarier för hur världens utsläpp av växthusgaser kan komma att påverka den globala medeltemperaturen framöver. De flesta av scenarierna hamnar över den gräns på maximalt 2 graders ökning av den globala medeltemperaturen med sikte på 1,5 grad som Parisavtalet slår fast.

En annan färsk FN-rapport visar att ländernas nya nationella åtaganden inte räcker för att halvera utsläppen till 2030 och nå netto noll utsläpp av växthusgaser till 2050. Tvärtom kommer utsläppen att öka mellan 2010 och 2030.

– FN-samarbetet är avgörande för att världens länder ska kunna förverkliga intentionerna i Parisavtalet. Att världens ledare tar ansvarsfulla beslut vid COP 26 är ett viktigt steg mot fossilfria och jämlika samhällen i linje med Agenda 2030 och de 17 globala målen, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Det är nu sex år sedan Parisavtalet slöts och 191 länder har anslutit sig till avtalet. Det är drygt åtta år kvar till 2030 då världens utsläpp ska ha minskat med 45 procent jämfört med 2010. Utvecklingen går i motsatt riktning. FN:s uppföljning av mål 13 i Agenda 2030 visar att koncentrationen av koldioxid i atmosfären har fortsatt att öka mellan 2015 och 2020.

Följ COP 26 via FN:s sändningar i UN Web TV.

Medlem för klimatet

Engagera dig för klimatet i vår folkrörelse.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer