FN:s klimatkonferens COP 26 i Glasgow börjar den sista oktober. Illustration: iStock
29 oktober, 2021 / Nyheter

COP 26: Världens utsläpp måste minska

Ny statistik visar att utsläppen sannolikt kommer att öka ytterligare till 2030. Världens beslutsfattare är långt ifrån att leverera vad som krävs för att klara 1,5-gradersmålet. Den 31 oktober inleds FN:s klimatmöte COP 26 i Glasgow.

När världens länder samlas i Glasgow, Skottland, för att diskutera klimatfrågan och förhandla om de delar av Parisavtalet som länderna ännu inte kommit överens om är det två år sedan sist. Under nära två veckor ska världens ledare under COP 26 ta beslut som kan vara avgörande för hur vi klarar av att hålla jordens uppvärmning under 1,5-2,0 grader i linje med målsättningen i Parisavtalet.

Under hösten har FN:s klimatpanel IPCC lanserat en rapport som visar scenarier för hur världens utsläpp av växthusgaser kan komma att påverka den globala medeltemperaturen framöver. De flesta av scenarierna hamnar över den gräns på maximalt 2 graders ökning av den globala medeltemperaturen med sikte på 1,5 grad som Parisavtalet slår fast.

En annan färsk FN-rapport visar att ländernas nya nationella åtaganden inte räcker för att halvera utsläppen till 2030 och nå netto noll utsläpp av växthusgaser till 2050. Tvärtom kommer utsläppen att öka mellan 2010 och 2030.

– FN-samarbetet är avgörande för att världens länder ska kunna förverkliga intentionerna i Parisavtalet. Att världens ledare tar ansvarsfulla beslut vid COP 26 är ett viktigt steg mot fossilfria och jämlika samhällen i linje med Agenda 2030 och de 17 globala målen, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Det är nu sex år sedan Parisavtalet slöts och 191 länder har anslutit sig till avtalet. Det är drygt åtta år kvar till 2030 då världens utsläpp ska ha minskat med 45 procent jämfört med 2010. Utvecklingen går i motsatt riktning. FN:s uppföljning av mål 13 i Agenda 2030 visar att koncentrationen av koldioxid i atmosfären har fortsatt att öka mellan 2015 och 2020.

Följ COP 26 via FN:s sändningar i UN Web TV.

Medlem för klimatet

Engagera dig för klimatet i vår folkrörelse.

Bli medlem >

Senaste nytt

Humanitär kris drabbar redan utsatta flickor i Etiopien

25 november, 2021 / Världshorisont

Pandemin riskerar att utradera många års framgångsrikt arbete mot kvinnlig könsstympning och barnäktenskap. I norra Etiopien, där Svenska FN-förbundets projekt Flicka stöttar FN:s arbete, försvåras dessutom situationen av matbrist, väpnad konflikt och eskalerande sexuellt våld.

Läs mer

Sverige 75 år i FN: Ta ansvar för unga och klimatet

19 november, 2021 / Debattartiklar

Den 19 november 2021 har Sverige varit medlem i FN i 75 år. Nya utmaningar kräver fortsatt engagemang. Viktigast är att världsorganisationen tar ansvar för klimatet och ger röst åt framtida generationer, skriver FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson.

Läs mer

Rent vatten och sanitet avgörande för världens flickor

18 november, 2021 / Världshorisont

Globalt har tillgången till rent vatten, toaletter och möjligheten att tvätta händerna förbättrats. Trots framgångarna saknar dock fortfarande många denna grundläggande service. För unga flickor kan det få flera allvarliga konsekvenser.

Läs mer

Vår planet är allas ansvar!

17 november, 2021 / Blogg

Klimatmötet COP 26 har just avslutats. Kamil Kon, en av våra ambassadörer för de globala målen, bloggar om hur individen kan vara med och ta arbetet vidare.

Läs mer

COP26 avslutat med blandat resultat

16 november, 2021 / Nyheter

Efter två veckors förhandlingar avslutades COP26 i lördags. För första gången erkänns fossila bränslen som den viktigaste orsaken till klimatförändringarna, men formuleringen av utfasningen av kol blev urvattnad enligt många bedömare.

Läs mer

COP 26: Många löften och fortsatta utsläpp

05 november, 2021 / Nyheter

FN:s klimatmöte COP 26 pågår för fullt. Under mötets första dagar varvades brandtal och varningar med utökade löften och optimism. Nästa vecka fortsätter förhandlingarna med ländernas ministrar på plats.

Läs mer

Nu prövas lagen mot barnäktenskap

04 november, 2021 / Nyheter

Den svenska lagstiftningen mot barnäktenskap skärptes 2020. Nu kommer det första åtalet. Det väcks mot föräldrar som misstänks ha tillåtit giftermål med en 17-årig pojke i Västmanland. Svenska FN-förbundet välkomnar prövningen av lagen.

Läs mer

Anslut Sverige till kärnvapenkonventionen

03 november, 2021 / Debattartiklar

I veckan har Socialdemokraterna partikongress. Tillsammans med Svenska Freds och Svenska läkare mot kärnvapen lyfter vi debatten om kärnvapen och hoppas att den socialdemokratiska partistyrelsen lyssnar på partimajoriteten och ställer sig bakom svensk anslutning till FN:s kärnvapenförbud.

Läs mer

FN-dagen 2021: Ny FN-rapport visar vägen mot en grön framtid

23 oktober, 2021 / Debattartiklar

Förslaget från FN:s generalsekreterare att skapa en grönare och bättre framtid för världens unga måste få medlemmarnas stöd, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer