fbpx
FN:s klimatkonferens COP 26 i Glasgow börjar den sista oktober. Illustration: iStock
29 oktober, 2021 / Nyheter

COP 26: Världens utsläpp måste minska

Ny statistik visar att utsläppen sannolikt kommer att öka ytterligare till 2030. Världens beslutsfattare är långt ifrån att leverera vad som krävs för att klara 1,5-gradersmålet. Den 31 oktober inleds FN:s klimatmöte COP 26 i Glasgow.

När världens länder samlas i Glasgow, Skottland, för att diskutera klimatfrågan och förhandla om de delar av Parisavtalet som länderna ännu inte kommit överens om är det två år sedan sist. Under nära två veckor ska världens ledare under COP 26 ta beslut som kan vara avgörande för hur vi klarar av att hålla jordens uppvärmning under 1,5-2,0 grader i linje med målsättningen i Parisavtalet.

Under hösten har FN:s klimatpanel IPCC lanserat en rapport som visar scenarier för hur världens utsläpp av växthusgaser kan komma att påverka den globala medeltemperaturen framöver. De flesta av scenarierna hamnar över den gräns på maximalt 2 graders ökning av den globala medeltemperaturen med sikte på 1,5 grad som Parisavtalet slår fast.

En annan färsk FN-rapport visar att ländernas nya nationella åtaganden inte räcker för att halvera utsläppen till 2030 och nå netto noll utsläpp av växthusgaser till 2050. Tvärtom kommer utsläppen att öka mellan 2010 och 2030.

– FN-samarbetet är avgörande för att världens länder ska kunna förverkliga intentionerna i Parisavtalet. Att världens ledare tar ansvarsfulla beslut vid COP 26 är ett viktigt steg mot fossilfria och jämlika samhällen i linje med Agenda 2030 och de 17 globala målen, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Det är nu sex år sedan Parisavtalet slöts och 191 länder har anslutit sig till avtalet. Det är drygt åtta år kvar till 2030 då världens utsläpp ska ha minskat med 45 procent jämfört med 2010. Utvecklingen går i motsatt riktning. FN:s uppföljning av mål 13 i Agenda 2030 visar att koncentrationen av koldioxid i atmosfären har fortsatt att öka mellan 2015 och 2020.

Följ COP 26 via FN:s sändningar i UN Web TV.

Medlem för klimatet

Engagera dig för klimatet i vår folkrörelse.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer