FN:s klimatkonferens COP 26 i Glasgow börjar den sista oktober. Illustration: iStock
29 oktober, 2021 / Nyheter

COP 26: Världens utsläpp måste minska

Ny statistik visar att utsläppen sannolikt kommer att öka ytterligare till 2030. Världens beslutsfattare är långt ifrån att leverera vad som krävs för att klara 1,5-gradersmålet. Den 31 oktober inleds FN:s klimatmöte COP 26 i Glasgow.

När världens länder samlas i Glasgow, Skottland, för att diskutera klimatfrågan och förhandla om de delar av Parisavtalet som länderna ännu inte kommit överens om är det två år sedan sist. Under nära två veckor ska världens ledare under COP 26 ta beslut som kan vara avgörande för hur vi klarar av att hålla jordens uppvärmning under 1,5-2,0 grader i linje med målsättningen i Parisavtalet.

Under hösten har FN:s klimatpanel IPCC lanserat en rapport som visar scenarier för hur världens utsläpp av växthusgaser kan komma att påverka den globala medeltemperaturen framöver. De flesta av scenarierna hamnar över den gräns på maximalt 2 graders ökning av den globala medeltemperaturen med sikte på 1,5 grad som Parisavtalet slår fast.

En annan färsk FN-rapport visar att ländernas nya nationella åtaganden inte räcker för att halvera utsläppen till 2030 och nå netto noll utsläpp av växthusgaser till 2050. Tvärtom kommer utsläppen att öka mellan 2010 och 2030.

– FN-samarbetet är avgörande för att världens länder ska kunna förverkliga intentionerna i Parisavtalet. Att världens ledare tar ansvarsfulla beslut vid COP 26 är ett viktigt steg mot fossilfria och jämlika samhällen i linje med Agenda 2030 och de 17 globala målen, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Det är nu sex år sedan Parisavtalet slöts och 191 länder har anslutit sig till avtalet. Det är drygt åtta år kvar till 2030 då världens utsläpp ska ha minskat med 45 procent jämfört med 2010. Utvecklingen går i motsatt riktning. FN:s uppföljning av mål 13 i Agenda 2030 visar att koncentrationen av koldioxid i atmosfären har fortsatt att öka mellan 2015 och 2020.

Följ COP 26 via FN:s sändningar i UN Web TV.

Medlem för klimatet

Engagera dig för klimatet i vår folkrörelse.

Bli medlem >

Senaste nytt

Pandemi, krig och klimatkris – arbetet i FN fortsätter

20 juli, 2022 / Blogg

Så är årets HLPF (High Level Political Forum) om hållbar utveckling över. Konferensen hålls varje sommar i FN:s högkvarter i New York och vid varje tillfälle rapporterar drygt 40 medlemsländer om sitt arbete med Agenda 2030 och de globala målen.

Läs mer

Ukrainakriget visar på behov av starkare domstol mot krigsförbrytelser

17 juli, 2022 / Nyheter

20-årsjubilerande krigsförbrytardomstolen ICC har en viktig roll att spela, inte minst i Ukrainakriget. Men det är ett rättssystem som behöver förstärkningar, säger Svenska FN-förbundet på Internationella straffrättsdagen 17 juli.

Läs mer

Att strypa tillgången till abort riskerar kvinnors liv

11 juli, 2022 / Blogg

Idag, den 11 juli, uppmärksammas världsbefolkningsdagen och året då världens befolkning förväntas nå hela 8 miljarder. Mina tankar går spontant till situationen för de som utgör mer än hälften av denna siffra – nämligen kvinnor och flickor.

Läs mer

HLPF 2022: Världen är långt ifrån halvvägs till målen

08 juli, 2022 / Nyheter

Årets högnivåmöte för Agenda 2030, High Level Political Forum (HLPF), öppnade i New York den 5 juli. För första gången sedan 2019 träffas delegaterna fysiskt. Utbildning, jämställdhet, tillstånden för ekosystemen i hav och land samt partnerskap och genomförande är i fokus under årets möte. Men istället för att vara halvvägs mot målen går utvecklingen inom många områden åt fel håll.

Läs mer

Almedalen: Håll löftena om svenskt FN-stöd!

01 juli, 2022 / Nyheter

Alla riksdagspartier står bakom FN-samarbetet och sex av åtta partier stödjer enprocentsmålet för biståndet, enligt en enkät i Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont. I en osäker värld med konflikter, pandemi och klimathot måste politikerna hålla sina löften om stöd till världsorganisationen, säger FN-förbundet som medverkar under Almedalsveckan.

Läs mer

Värme, vinter och viktiga val

28 juni, 2022 / Blogg

Det har varit en vecka full av intryck, kunskap och känslor. För första gången arrangerades ett statspartsmöte för FN:s kärnvapenförbud TPNW (the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Det hölls i Wien där flera av FN:s kärnrelaterade organisationer har sitt säte.

Läs mer

Kristina Bergsten är Årets FN-lärare

22 juni, 2022 / Pressmeddelanden

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Wienmöte ger ny kraft i nedrustningsarbetet

17 juni, 2022 / Nyheter

Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

Läs mer

Stockholm +50, kontraster och människan

10 juni, 2022 / Blogg

Så har FN:s högnivåmöte Stockholm+50 gått av stapeln. Tillsammans med representanter för såväl den svenska FN-rörelsen som FN-förbunden från Armenien, Finland, Georgien, Tanzania och Uganda var jag på plats. 

Läs mer