fbpx
Asiah Hagere Momin. Foto: Abraham Gelaw/UNFPA
10 oktober, 2023 / Nyheter

”Att undervisa flickor är att undervisa samhället”

Som en del i projektet Flicka finansierar Svenska FN-förbundet en internatskola för flickor i Afar-regionen i Etiopien. Skolan ligger i Afars huvudstad Semera och utöver utbildning får flickorna även boende, mat, skolmaterial, sanitetsprodukter och verktyg för att sprida medvetenhet om skadliga traditioner i samhället.

Aysha Hussen Ahmed var en av de första eleverna som började på flickinternatskolan i Semera när den öppnades 2010. Hon var då 12 år gammal och började i årskurs fem. Vid den här tiden var de flesta i hennes omgivning skeptiska till att utbilda flickor så hennes pappa följde med hela vägen till skolan för att med egna ögon bedöma internatet och se hur det fungerade.

Det är en skola för enbart flickor och med enbart kvinnlig personal vilket så småningom hjälpte till att öka förtroendet för utbildningen i samhället. Fler och fler skickade sina döttrar till internatskolan, inte minst för att Aysha och hennes skolkamrater ansträngde sig för att sprida kunskapen om skolan och fördelarna med att låta flickor komma dit när de under loven återvände hem till sina familjer.

Idag har Semera internatskola närmare 150 elever i klass fem till tolv från samtliga 32 distrikt i Afar-regionen. När Aysha minns tillbaka på sin tid på skolan minns hon den som mycket lärorik och produktiv.

– Man ger full uppmärksamhet till sina studier när man läser vid internatskolan, till skillnad från när man är hemma och blir överväldigad av hushållssysslor, säger hon.

På skolan fanns också plattformar för att sprida kunskap och medvetenhet om viktiga frågor, inklusive skadliga traditioner som barnäktenskap och könsstympning.

– Under utbildningen på skolan hade vi vår eget Parlament och ett minimedia, säger Aysha som exempel.

Aysha Hussen Ahmed. Foto: Abraham Gelaw/UNFPA

Under den första tiden i skolan blev flera flickor tvingade till giftermål när de reste hem under sommarlovet. Aysha berättar att de fallen anmäldes till myndigheten the Women and Children Affairs Bureau så att de kunde hjälpa de flickor som drabbats.

Idag jobbar Aysha på Afar Mass Media och hon berättar att arbetet inom media har skapat många möjligheter för henne. Hon har lärt sig vilken betydande möjlighet media har att öka medvetenhet i samhällen där man vill stoppa skadliga sedvänjor samt sprida kunskap om hur traditionerna skadar flickor och om vikten av att utbilda kvinnor.

– Jag vill se flickor i Afar-regionen nå dit jag är nu och jag gör allt i min makt för att stötta dem, säger Aysha och betonar även att regeringen borde lägga extra fokus på skolorna.

Lyckligt lottad

17-åriga Asiah Hagere Momin är en av de nuvarande eleverna på flickinternatskolan och hon anser sig själv vara lyckligt lottad som får en utbildning där. Hon har gått på skolan i fem år och går nu i tionde klass.

– Om jag hade stannat där jag växte upp hade jag varit bortgift och haft barn nu, säger Asiah.

När Asiah först började på skolan brukade hon bråka med sina föräldrar för att de ville gifta bort henne när hon kom hem under sina två månader långa sommarlov. Till slut lyckades hon övertala dem att låta henne utbilda sig färdigt upp till universitetet.

Asiah menar att det var tack vare hennes deltagande i diskussioner och föreningar på skolan som hon fick kunskaper om det skadliga med barnäktenskap och könsstympning och sedan kunde använda det som argument för att övertala sina föräldrar.  

Att gå på internatskolan är mycket annorlunda jämfört med Asiahs tidigare skolår hemma, något hon är glad över. Hon och hennes klasskamrater är nu heltidsstudenter som inte störs av hushållssysslor som när de bodde med sina föräldrar. De gjorde det svårt att fokusera på studierna och påverkade deras akademiska prestationer. Hon uppskattar också att det är en skola för bara flickor då det stärker deras självständighet och självförtroende.

– Att undervisa flickor är att undervisa samhället, säger Asiah och citerar budskapet som är synligt över hela skolområdet.

Asiah vill att alla flickor i Afar-regionen ska få möjligheten som hon har fått så att de kan göra skillnad i sina liv. Hon föreslår att skolan ska ha handledningsklasser utöver de som redan finns för att ytterligare förbättra elevernas akademiska prestationer. Inför framtiden planerar Asiah att studera medicin på universitet och sedan återvända hem för att stötta sitt samhälle genom sitt yrke.

Flickinternatskolan i Semera finansieras delvis av Svenska FN-förbundet som del av UNFPA:s program för förebyggande av barnäktenskap och kvinnlig könsstympning. Programmet riktar särskilt in sig på utvalda distrikt i Afar då det är en av de regioner i Etiopien där flest kvinnor och flickor utsätts för könsstympning och blir bortgifta som barn.

Ge en gåva som förändrar liv – stöd projekt Flicka.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer