fbpx
Koll & kommentar
31 mars, 2015 / Nyheter

Arbetet mot personminor kräver mer resurser

FN saknar tiotalsmiljoner dollar till minröjning och stöd till minoffer, skriver FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic i anslutning till internationella dagen mot minor.

Diskussionen om inhumana vapen handlar ofta om krigsmateriel och internationella vapenexportavtal. Civilbefolkningen får inte alltid samma uppmärksamhet trots att den ofta drabbas hårdast. Personminor har använts i flera decennier och används fortfarande till exempel i kriget i Syrien.

Varje år dödas eller skadas 3 500 personer av minor. 8 av 10 är civila och hälften av dessa är barn. FN saknar tiotals miljoner dollar till minröjning och stöd till minoffer i världens konfliktområden. Att minor inte röjs när krig är slut innebär att flyktingar inte kan återvända hem utan att riskera sina liv. Barn kan inte gå i skolan och bönder kan inte odla sin jord. Förekomsten av minor leder till otrygghet som i sin tur motverkar nödvändig utveckling för hela samhällen.

Barn och vuxna i konfliktområden behöver utbildning om minor och hur de ser ut. Minoffer behöver hjälp med hälso- och sjukvård eller proteser. Samtidigt krävs fortsatt opinionsbildning mot användandet av minor och givetvis också bidrag till minröjning.

Arbetet mot minor och dess följder kräver stöd från såväl regeringar som företag, organisationer och enskilda. I anslutning till internationella dagen mot minor den 4 april startar Svenska FN-förbundet projektet Minor. Genom informationsinsatser och insamling till FN:s minröjningsorganisation Unmas sprider vi kunskap om problemet och stödjer praktiskt arbete i fält.

Behoven är enorma. FN beräknar att minröjning och andra aktiviteter efter ett krigsslut i Syrien kommer att kosta 20 miljoner dollar under de första sex månaderna plus drygt 4,5 miljoner dollar till minoffer inom ramen för FN:s humanitära plan. I Libyen, ett annat land i djup kris, saknas 6 miljoner dollar för FN:s minröjningsarbete. Motsvarande behov i Västsahara är 3 miljoner dollar och i Afghanistan 39 miljoner dollar.

Folkliga organisationer i hela världen drev fram de internationella konventionerna mot personminor 1997 och klustervapen 2008. Det visar att civila organisationer kan påverka i livsavgörande frågor som rör fred, säkerhet och nedrustning. Kampen mot minor är avgörande för arbetet för en bättre värld. Så länge som personminor finns kvar försvåras det globala arbetet inte bara för fred och säkerhet utan också för utveckling och mänskliga rättigheter.

Att arbeta mot minor är att skapa en tryggare vardag så att människor kan återvända till sina hem efter krig, så att bönder kan bruka sina åkrar och så att barn ska kunna gå till skolan. Minor är ett problem som måste åtgärdas. Mer måste göras för att skapa hopp i krigets spår.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer

Tema utbildning på nordisk ungdomskonferens

20 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets ungdomsambassadörer reste i början av november till Island för att delta i en nordisk ungdomskonferens med fokus på utbildning för hållbar utveckling.

Läs mer

Massflykt från Nagorno-Karabach – enklaven tömd på armenier 

13 november, 2023 / Världshorisont

I september hamnade den flera decennier långa konflikten om Nagorno-Karabach i strålkastarljuset då Azerbajdzjan genom en blixtoffensiv tog kontroll över området. Världshorisont rapporterar om massflykten som följde och om hur FN i grannlandet Armenien arbetar för att hjälpa flyktingarna. 

Läs mer

Internationella praktikantprogrammet läggs ner  

13 november, 2023 / Nyheter

På grund av nedskärningar i den svenska biståndsbudgeten har FN-förbundets internationella praktikantprogram lagts ned. En av våra praktikanter skriver om programmets betydelse för deltagarna och systerförbunden.

Läs mer

Uppdrag: Rättvisa för krigets offer

09 november, 2023 / Nyheter

För att främja rättvisa för alla som har utsatts för krigsförbrytelser under Rysslands invasionskrig i Ukraina reser Nadia Volkova från människorättsorganisationen ULAG runt i Europa. På inbjudan av Svenska FN-förbundet besökte hon i veckan Sverige.

Läs mer