fbpx

FN saknar tiotalsmiljoner dollar till minröjning och stöd till minoffer, skriver FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic i anslutning till internationella dagen mot minor.

Diskussionen om inhumana vapen handlar ofta om krigsmateriel och internationella vapenexportavtal. Civilbefolkningen får inte alltid samma uppmärksamhet trots att den ofta drabbas hårdast. Personminor har använts i flera decennier och används fortfarande till exempel i kriget i Syrien.

Varje år dödas eller skadas 3 500 personer av minor. 8 av 10 är civila och hälften av dessa är barn. FN saknar tiotals miljoner dollar till minröjning och stöd till minoffer i världens konfliktområden. Att minor inte röjs när krig är slut innebär att flyktingar inte kan återvända hem utan att riskera sina liv. Barn kan inte gå i skolan och bönder kan inte odla sin jord. Förekomsten av minor leder till otrygghet som i sin tur motverkar nödvändig utveckling för hela samhällen.

Barn och vuxna i konfliktområden behöver utbildning om minor och hur de ser ut. Minoffer behöver hjälp med hälso- och sjukvård eller proteser. Samtidigt krävs fortsatt opinionsbildning mot användandet av minor och givetvis också bidrag till minröjning.

Arbetet mot minor och dess följder kräver stöd från såväl regeringar som företag, organisationer och enskilda. I anslutning till internationella dagen mot minor den 4 april startar Svenska FN-förbundet projektet Minor. Genom informationsinsatser och insamling till FN:s minröjningsorganisation Unmas sprider vi kunskap om problemet och stödjer praktiskt arbete i fält.

Behoven är enorma. FN beräknar att minröjning och andra aktiviteter efter ett krigsslut i Syrien kommer att kosta 20 miljoner dollar under de första sex månaderna plus drygt 4,5 miljoner dollar till minoffer inom ramen för FN:s humanitära plan. I Libyen, ett annat land i djup kris, saknas 6 miljoner dollar för FN:s minröjningsarbete. Motsvarande behov i Västsahara är 3 miljoner dollar och i Afghanistan 39 miljoner dollar.

Folkliga organisationer i hela världen drev fram de internationella konventionerna mot personminor 1997 och klustervapen 2008. Det visar att civila organisationer kan påverka i livsavgörande frågor som rör fred, säkerhet och nedrustning. Kampen mot minor är avgörande för arbetet för en bättre värld. Så länge som personminor finns kvar försvåras det globala arbetet inte bara för fred och säkerhet utan också för utveckling och mänskliga rättigheter.

Att arbeta mot minor är att skapa en tryggare vardag så att människor kan återvända till sina hem efter krig, så att bönder kan bruka sina åkrar och så att barn ska kunna gå till skolan. Minor är ett problem som måste åtgärdas. Mer måste göras för att skapa hopp i krigets spår.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer