31 mars, 2015 / Nyheter

Arbetet mot personminor kräver mer resurser

FN saknar tiotalsmiljoner dollar till minröjning och stöd till minoffer, skriver FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic i anslutning till internationella dagen mot minor.

Diskussionen om inhumana vapen handlar ofta om krigsmateriel och internationella vapenexportavtal. Civilbefolkningen får inte alltid samma uppmärksamhet trots att den ofta drabbas hårdast. Personminor har använts i flera decennier och används fortfarande till exempel i kriget i Syrien.

Varje år dödas eller skadas 3 500 personer av minor. 8 av 10 är civila och hälften av dessa är barn. FN saknar tiotals miljoner dollar till minröjning och stöd till minoffer i världens konfliktområden. Att minor inte röjs när krig är slut innebär att flyktingar inte kan återvända hem utan att riskera sina liv. Barn kan inte gå i skolan och bönder kan inte odla sin jord. Förekomsten av minor leder till otrygghet som i sin tur motverkar nödvändig utveckling för hela samhällen.

Barn och vuxna i konfliktområden behöver utbildning om minor och hur de ser ut. Minoffer behöver hjälp med hälso- och sjukvård eller proteser. Samtidigt krävs fortsatt opinionsbildning mot användandet av minor och givetvis också bidrag till minröjning.

Arbetet mot minor och dess följder kräver stöd från såväl regeringar som företag, organisationer och enskilda. I anslutning till internationella dagen mot minor den 4 april startar Svenska FN-förbundet projektet Minor. Genom informationsinsatser och insamling till FN:s minröjningsorganisation Unmas sprider vi kunskap om problemet och stödjer praktiskt arbete i fält.

Behoven är enorma. FN beräknar att minröjning och andra aktiviteter efter ett krigsslut i Syrien kommer att kosta 20 miljoner dollar under de första sex månaderna plus drygt 4,5 miljoner dollar till minoffer inom ramen för FN:s humanitära plan. I Libyen, ett annat land i djup kris, saknas 6 miljoner dollar för FN:s minröjningsarbete. Motsvarande behov i Västsahara är 3 miljoner dollar och i Afghanistan 39 miljoner dollar.

Folkliga organisationer i hela världen drev fram de internationella konventionerna mot personminor 1997 och klustervapen 2008. Det visar att civila organisationer kan påverka i livsavgörande frågor som rör fred, säkerhet och nedrustning. Kampen mot minor är avgörande för arbetet för en bättre värld. Så länge som personminor finns kvar försvåras det globala arbetet inte bara för fred och säkerhet utan också för utveckling och mänskliga rättigheter.

Att arbeta mot minor är att skapa en tryggare vardag så att människor kan återvända till sina hem efter krig, så att bönder kan bruka sina åkrar och så att barn ska kunna gå till skolan. Minor är ett problem som måste åtgärdas. Mer måste göras för att skapa hopp i krigets spår.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Värme, vinter och viktiga val

28 juni, 2022 / Blogg

Det har varit en vecka full av intryck, kunskap och känslor. För första gången arrangerades ett statspartsmöte för FN:s kärnvapenförbud TPNW (the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Det hölls i Wien där flera av FN:s kärnrelaterade organisationer har sitt säte.

Läs mer

Kristina Bergsten är Årets FN-lärare

22 juni, 2022 / Pressmeddelanden

Kristina Bergsten från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker tilldelas Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Wienmöte ger ny kraft i nedrustningsarbetet

17 juni, 2022 / Nyheter

Den 21-23 juni hålls det första statspartsmötet inom FN:s kärnvapenförbud i Wien. Under veckan samlas nedrustningsvänliga folkrörelser och stater till möten och konferenser. Svenska FN-förbundet är på plats och rapporterar. Anmäl dig till vårt webbinarium!

Läs mer

Stockholm +50, kontraster och människan

10 juni, 2022 / Blogg

Så har FN:s högnivåmöte Stockholm+50 gått av stapeln. Tillsammans med representanter för såväl den svenska FN-rörelsen som FN-förbunden från Armenien, Finland, Georgien, Tanzania och Uganda var jag på plats. 

Läs mer

Stockholm +50: Tio uppmaningar för en mer hållbar värld

08 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades med att de två värdnationerna Sverige och Kenya presenterade ett uttalande som går under namnet Stockholmsagendan med tio uppmaningar till omvärlden.

Läs mer

Världsmiljödagen 5 juni

05 juni, 2022 / Nyheter

Stockholmskonferensen 1972. Sverige är i år värd för världsmiljödagen tillsammans med FN:s miljöprogram UNEP.

Läs mer

Intensiv vecka för miljön

04 juni, 2022 / Nyheter

FN-mötet Stockholm +50 avslutades på fredagen. En intensiv vecka för klimatet och miljön är över – och för den svenska FN och internationella FN-rörelsen stod det egna mötet Peoples’ Perspective i centrum.

Läs mer

Rättighetsfrågor i fokus när FN:s policychef besökte FN-förbundet

03 juni, 2022 / Nyheter

FN:s undergeneralsekreterare för policyfrågor Volker Türk besökte i veckan Svenska FN-förbundet och deltog i ett rundabordssamtal med FN-förbundets nätverk för mänskliga rättigheter. Han talade om FN:s arbete med pandemin, livsmedelskrisen, miljö- och klimatkrisen samt kriget i Ukraina.

Läs mer

Klimatförslag från världens FN-förbund inför Stockholm +50

01 juni, 2022 / Nyheter

Nitton konkreta förslag för en hållbar framtid överlämnades på onsdagen till Sveriges regering inför FN-miljömötet Stockholm +50. Avsändare är FN-förbundens världsfederation WFUNA och initiativtagare är Svenska FN-förbundet.

Läs mer