fbpx
Kadiga Ali som deltog i projektet Flicka, tillsammans med andra flickor i Afar, Etiopien. Foto: Svenska FN-förbundet/Carolina Given-Sjölander
9 oktober, 2023 / Nyheter

Arbetet för flickors rättigheter fortsätter

Internationella flickdagen närmar sig och samtidigt fortsätter FN-förbundets projekt för flickor i Etiopien. Projekt Flicka nådde flera framgångar under 2022 men ännu återstår utmaningar innan flickorna garanteras rättigheter och de skadliga traditionerna avskaffas helt.

Den 11 oktober infaller internationella flickdagen. Dagen instiftades av FN 2011 för att uppmärksamma flickors rättigheter och synliggöra de utmaningar som unga kvinnor runt om i världen möter varje dag.

Varje dag riskerar 33 000 flickor världen över att giftas bort mot sin vilja och avsluta sin skolgång för att ta hand om hemmet. Samtidigt utsätts varje år runt fyra miljoner unga flickor för kvinnlig könsstympning och tolv miljoner tonårsflickor föder barn.

”En flickas liv bör börja precis som alla liv börjar: som en öppen bok i vilken hon skriver sin egen historia”, sade chefen för UNFPA Natalia Kanem i ett tidigare uttalande. ”Redan från den stund en flicka tar sitt första andetag är hon i underläge, just för att hon föddes till flicka”.

Samtidigt finns en annan historia värd att berätta. 600 miljoner tonårsflickor runt om i världen representerar ändlösa möjligheter för förändring. De är drivande krafter i formandet av de hållbara och rättvisa samhällen som vi vill uppnå i framtiden. Genom att stötta dem kan vi upprätthålla deras rättigheter, förbättra deras välbefinnande och öka deras möjlighet att bidra till förändring.

”I stället för att åsidosätta en flicka, sätt henne i rampljuset. I stället för att tysta henne, ge henne en mikrofon. Lyssna på vad hon har att säga. Ge henne en chans att forma sitt öde och vara en kraft för positiv förändring”, sade Natalia Kanem.

Genom projektet Flicka stöttar Svenska FN-förbundet FN:s befolkningsfond UNFPA:s arbete i Afar-regionen i Etiopien mot barnäktenskap och kvinnlig könsstympning.

Agenda 2030

På flera sätt bidrar Flicka till arbetet med de globala målen för hållbar utveckling som antogs i Agenda 2030. Mål 3 innebär att alla människor ska ha möjlighet till god hälsa och välbefinnande. Könsstympning och barnäktenskap medför stora hälsorisker för kvinnor, inte minst under graviditet och förlossning.

Mål 4 handlar om att alla ska få tillgång till utbildning av god kvalitet. Barnäktenskap är en vanlig anledning till att flickor tvingas hoppa av skolan och samtidigt ökar risken för att bli bortgift innan de fyllt 18 för en flicka utan utbildning. Projektet ger fler flickor chansen att gå i skolan genom att förse dem med skolmaterial och sanitetsprodukter.

Jämställdhet och lika rättigheter, villkor och möjligheter för kvinnor, män, flickor och pojkar är fokus i Mål 5. Ett av delmålen är specifikt avskaffandet av skadliga sedvänjor. Genom Flicka stoppas dessa skadliga traditioner där flickor tas ifrån sin rättighet att själva bestämma över sitt liv och sina kroppar med hjälp av flera metoder som samtidigt stärker flickor och kvinnors ekonomiska och sociala ställning i samhället på lång sikt.

Framsteg och utmaningar i senaste rapporten

Rapporten från UNFPA beskriver ett antal mål som projektet ämnar uppnå för att lyckas stoppa kvinnlig könsstympning och barnäktenskap. De innefattar att skapa plattformar och trygga sammanhang för flickor samt öka kunskapen och medvetenheten generellt i regionen för att på så sätt mobilisera samhället mot det gemensamma målet att avskaffa de skadliga traditionerna. Andra insatser går ut på att stärka flickors sexuella och reproduktiva hälsa genom att öka tillgången till vård liksom stärkandet av institutionell kapacitet för att effektivt skydda flickor som riskerar att utsättas för könsstympning och bli bortgifta.

För att uppnå målen hålls tjejgrupper där unga kvinnor får diskutera viktiga ämnen så som mänskliga rättigheter och konsekvenserna av könsstympning och barnäktenskap. 2 000 tonårsflickor deltog regelbundet i diskussionsmöten. Projektet försåg också 700 kvinnliga studenter med paket innehållandes övningsböcker och pennor för att förhindra att utsatta flickor från låginkomstfamiljer tvingades avbryta sin skolgång. Dessutom delades hygienartiklar och sanitetsbindor ut till 800 kvinnliga elever.

Därtill anordnades workshops för lokala religiösa ledare, klanledare, ungdomar och andra individer med viktiga roller i samhället för att stärka och uppmuntra deras engagemang eftersom deras delaktighet krävs för att förändra de sociala normerna. Olika medier användes för att involvera och mobilisera hela samhället genom att öka medvetenheten och kunskapen om konsekvenserna av skadliga traditioner.

Under projektperioden har regionen Afar även påverkats av väpnad konflikt. Särskilda insatser har genomförts för att stötta flickor i detta sammanhang och att säkerställa deras sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.

Ge en gåva som förändrar liv – stöd projekt Flicka.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer