fbpx
9 oktober, 2023 / Nyheter

Arbetet för flickors rättigheter fortsätter

Internationella flickdagen närmar sig och samtidigt fortsätter FN-förbundets projekt för flickor i Etiopien. Projekt Flicka nådde flera framgångar under 2022 men ännu återstår utmaningar innan flickorna garanteras rättigheter och de skadliga traditionerna avskaffas helt.

Den 11 oktober infaller internationella flickdagen. Dagen instiftades av FN 2011 för att uppmärksamma flickors rättigheter och synliggöra de utmaningar som unga kvinnor runt om i världen möter varje dag.

Varje dag riskerar 33 000 flickor världen över att giftas bort mot sin vilja och avsluta sin skolgång för att ta hand om hemmet. Samtidigt utsätts varje år runt fyra miljoner unga flickor för kvinnlig könsstympning och tolv miljoner tonårsflickor föder barn.

”En flickas liv bör börja precis som alla liv börjar: som en öppen bok i vilken hon skriver sin egen historia”, sade chefen för UNFPA Natalia Kanem i ett tidigare uttalande. ”Redan från den stund en flicka tar sitt första andetag är hon i underläge, just för att hon föddes till flicka”.

Samtidigt finns en annan historia värd att berätta. 600 miljoner tonårsflickor runt om i världen representerar ändlösa möjligheter för förändring. De är drivande krafter i formandet av de hållbara och rättvisa samhällen som vi vill uppnå i framtiden. Genom att stötta dem kan vi upprätthålla deras rättigheter, förbättra deras välbefinnande och öka deras möjlighet att bidra till förändring.

”I stället för att åsidosätta en flicka, sätt henne i rampljuset. I stället för att tysta henne, ge henne en mikrofon. Lyssna på vad hon har att säga. Ge henne en chans att forma sitt öde och vara en kraft för positiv förändring”, sade Natalia Kanem.

Genom projektet Flicka stöttar Svenska FN-förbundet FN:s befolkningsfond UNFPA:s arbete i Afar-regionen i Etiopien mot barnäktenskap och kvinnlig könsstympning.

Agenda 2030

På flera sätt bidrar Flicka till arbetet med de globala målen för hållbar utveckling som antogs i Agenda 2030. Mål 3 innebär att alla människor ska ha möjlighet till god hälsa och välbefinnande. Könsstympning och barnäktenskap medför stora hälsorisker för kvinnor, inte minst under graviditet och förlossning.

Mål 4 handlar om att alla ska få tillgång till utbildning av god kvalitet. Barnäktenskap är en vanlig anledning till att flickor tvingas hoppa av skolan och samtidigt ökar risken för att bli bortgift innan de fyllt 18 för en flicka utan utbildning. Projektet ger fler flickor chansen att gå i skolan genom att förse dem med skolmaterial och sanitetsprodukter.

Jämställdhet och lika rättigheter, villkor och möjligheter för kvinnor, män, flickor och pojkar är fokus i Mål 5. Ett av delmålen är specifikt avskaffandet av skadliga sedvänjor. Genom Flicka stoppas dessa skadliga traditioner där flickor tas ifrån sin rättighet att själva bestämma över sitt liv och sina kroppar med hjälp av flera metoder som samtidigt stärker flickor och kvinnors ekonomiska och sociala ställning i samhället på lång sikt.

Framsteg och utmaningar i senaste rapporten

Rapporten från UNFPA beskriver ett antal mål som projektet ämnar uppnå för att lyckas stoppa kvinnlig könsstympning och barnäktenskap. De innefattar att skapa plattformar och trygga sammanhang för flickor samt öka kunskapen och medvetenheten generellt i regionen för att på så sätt mobilisera samhället mot det gemensamma målet att avskaffa de skadliga traditionerna. Andra insatser går ut på att stärka flickors sexuella och reproduktiva hälsa genom att öka tillgången till vård liksom stärkandet av institutionell kapacitet för att effektivt skydda flickor som riskerar att utsättas för könsstympning och bli bortgifta.

För att uppnå målen hålls tjejgrupper där unga kvinnor får diskutera viktiga ämnen så som mänskliga rättigheter och konsekvenserna av könsstympning och barnäktenskap. 2 000 tonårsflickor deltog regelbundet i diskussionsmöten. Projektet försåg också 700 kvinnliga studenter med paket innehållandes övningsböcker och pennor för att förhindra att utsatta flickor från låginkomstfamiljer tvingades avbryta sin skolgång. Dessutom delades hygienartiklar och sanitetsbindor ut till 800 kvinnliga elever.

Därtill anordnades workshops för lokala religiösa ledare, klanledare, ungdomar och andra individer med viktiga roller i samhället för att stärka och uppmuntra deras engagemang eftersom deras delaktighet krävs för att förändra de sociala normerna. Olika medier användes för att involvera och mobilisera hela samhället genom att öka medvetenheten och kunskapen om konsekvenserna av skadliga traditioner.

Under projektperioden har regionen Afar även påverkats av väpnad konflikt. Särskilda insatser har genomförts för att stötta flickor i detta sammanhang och att säkerställa deras sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.

Ge en gåva som förändrar liv – stöd projekt Flicka.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer