fbpx

Stöd Svenska FN-förbundets katastroffond

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i kriser och konflikter. Genom att stödja vår katastroffond ger du oss möjlighet att i samarbete med UNFPA rikta hjälp dit det behövs som bäst just nu — alltid med fokus på kvinnors- och flickors situation och behov i humanitära kriser.

FN:s befolkningsfond UNFPA arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och finns på plats vid kriser och konflikter över hela världen. De arbetar i fler än 150 länder och territorier. Medel och stöd ur katastroffonden prioriteras alltid till länder och regioner där behoven är som störst just nu.


JUST NU: Den humanitära krisen i Gaza är bortom katastrofal och förvärras varje dag. UNFPA är inriktat på att leverera livräddande förnödenheter, medicin och utrustning samt hygienartiklar specifikt för flickor och kvinnor.

”Människorna i Gaza lever i en verklighet där de humanitära förhållandena är helt fruktansvärda. FN:s livsmedelsprogram larmar om hunger och svält, sjukdomar breder ut sig, förstörelsen är enorm och det råder brist på det mesta. De civila drabbas på ett sätt som vare sig är proportionerligt eller förenligt med krigets lagar”

Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson

FÖRETAG? Här kan ni ge er gåva. Önskas faktura? Maila oss på foretag@fn.se.

Fokusområden – aktuella katastrofinsatser

Gaza

Den humanitära krisen i Gaza är bortom katastrofal och förvärras varje dag.

Av Gazas 2,2 miljoner människor har mer än 1,9 miljoner fördrivits, inklusive många som har flytt flera gånger. Kriget har gett upphov till en folkhälsokatastrof. Hela befolkningen lider av bristen på livsmedel, rapporterar World Food Programme (WFP), med risk för hungersnöd i närtid.

”Mer hjälp behövs omgående i Gaza för att rädda liv och hejda strömmen av mänskligt lidande”, sa UNFPA:s verkställande direktör Natalia Kanem i ett uttalande nyligen till FN:s säkerhetsråd. ”Ohindrad tillgång för humanitära arbetare och förnödenheter, inklusive hälsotjänster, är en fråga om liv och död för kvinnor och flickor.”

Uppskattningsvis 5 500 kvinnor kommer att föda inom den närmaste månaden. Det är 180 födslar om dagen!

Ukraina

Kvinnor och flickor i Ukraina har drabbats hårt under Rysslands anfallskrig mot landet. Av de som lever som flyktingar i och från Ukraina är de flesta kvinnor med barn.

Afghanistan

Afghanistan står inför en pågående humanitär kris. Krisen vänder också framsteg som har gjorts under de senaste 20 åren, inklusive kring kvinnors och flickors rättigheter.

Sudan

Konflikten i Sudan är förödande för flickor och kvinnor. Ca sex miljoner människor är på flykt. Nio av tio av dessa är kvinnor och barn.

Frågor och svar om Katastroffonden

Varför en katastroffond?

 

  • Snabbare distribution av resurser: Genom medel från bland annat Svenska FN-förbundets katastroffond kan UNFPA tilldela resurser för katastrofinsatser på så lite som 24-48 timmar. Detta är en mycket snabbare process jämfört med att skapa individuella finansieringsavtal för varje nödsituation.
  • Ökad flexibilitet och anpassningsförmåga: UNFPAs katastrofmedel allokeras till länder dynamiskt under hela året, vilket gör det möjligt att distribuera resurser när och där de behövs. Oförbrukade medel kan enkelt distribueras om till en annan kris när det anses nödvändigt.
  • Minskade administrativa kostnader: Genom att ha en heltäckande och flexibel fond avsedd för katastrofinsatser i samarbete med UNFPA som redan arbetar på plats i 150 länder och territorier kan Svenska FN-förbundet bidra mer kostnadseffektivt vid kriser och katastrofer. Detta är också en trygghet för dig som givare.

Vart går min gåva?

Din gåva går till Svenska FN-förbundets katastroffond. Medel ur fonden betalas ut till UNFPAs humanitära arbete i katastrof- och krisområden. Detta kan du läsa mer om under ”Frågor och svar om katastroffonden”.

All insamling går via Svenska FN-förbundets 90-konto, PG 90 05 63-8. Att vi innehar 90-konto innebär att vi granskas av Svensk Insamlingskontroll. Vi är även medlem i branschorganisationen Giva Sverige och följer deras kvalitetskod.

Hur jobbar UNFPA i fält?

På plats under konflikter och kriser arbetar UNFPA för att skapa fungerande metoder mot könsbaserat våld och dess konsekvenser. Man tillhandahåller tjänster för både mental och fysisk hälsa, inklusive sjukvård och medicinska hjälpmedel. Arbetet sker i samarbete med såväl andra humanitära organisationer, lokala myndigheter som regeringar. Det samarbetet är absolut nödvändigt, särskilt i dag när det är så många kriser världen över.

Till flickor och kvinnor på flykt delar UNFPA ut ”dignity kits” som bland annat innehåller tygplagg så de kan skyla sig, underkläder, mensskydd och tvål som de kan behöva för att känna sig trygga och behålla sin värdighet i utsatta situationer. För gravida finns även mödrapaket som är specifikt utformade för att främja säkra graviditeter.

Hur samarbetar Svenska FN-förbundet med UNFPA?

Svenska FN-förbundet och FN:s befolkningsfond (UNFPA) har ett mångårigt samarbete genom projekt Flicka där vi stödjer UNFPAs arbete i Etiopien för flickors rättigheter – mot könsstympning och mot barnäktenskap.

Samarbetet utökas till att även omfatta UNFPA:s insatser i konflikter, katastrofer och kriser världen över. Fokus ligger på flickors rättigheter och behov även inom detta område!

Hur funkar katastroffonden?

Svenska FN-förbundet betalar ut medlen från katastroffonden till UNFPA som använder dessa medel för att möjliggöra snabba insatser i drabbade regioner. Medel och stöd ur katastroffonden prioriteras alltid till länder och regioner där behoven är som störst just nu.

Vad kan vi göra som företag?

Starta en egen insamling till katastroffonden

Du kan skapa en egen insamling till förmån för katastroffonden som du sen kan sprida och följa i realtid.

Starta din insamling idag!