fbpx
15 november, 2023 /

FN-rådgivare ser hög risk för folkmord i Darfur

FN:s generalsekreterares särskilda rådgivare för förebyggandet av folkmord, kenyanskan Alice Wairimu Nderitu, varnar nu för att händelseutvecklingen i Darfur innehåller exempel på attacker som kan vara del i ett folkmord.

Hon syftar då bl a på angreppen mot flyktingar i Geneina, där det finns uppgifter om att 800 människor dödats i ett massmord och tiofalt fler åter drivits på flykt.

Nderitu påpekar också att ansvarsutkrävande är centralt för att stoppa upprepning av dessa brott. Hon noterar att Internationella brottmålsdomstolen har en pågående utredning i fallet, men vänder sig bredare till flera nationella och internationella aktörer med en vädjan om att hålla alla som begår övergrepp ansvariga för sina handlingar. Rådgivaren vänder sig också till AU och FN:s säkerhetsråd med en önskan om att göra ansträngningar för att lösa konflikten.

”Vi får inte låta historien upprepa sig”, säger Nderitu.

Läs hela på www.un.org

FN-förbundets sakkunniga kommenterar

Nderitu har förstås helt rätt i de krav hon ställer och vi delar hennes farhågor om att Darfur åter är på väg i riktning mot ett folkmord.

Hennes kontor, OSAPG, Office of the Special Advisors for the prevention of genocide and for the responsibility to protect, fyller en viktig roll i att slå larm om negativa händelseutvecklingar som kan leda till att de grövsta formerna av folkrättsbrott begås.

Hennes tidigare rådgivarkollega Karen Smith skrev i förra veckan en artikel om hur kontorets och rådgivarnas status skulle kunna förbättras. Hon beskrev också flera av de utmaningar som finns i arbetet. En sådan är att ”early warning” inte räcker, det krävs också ”early action”. En annan är att det tabu som ibland finns kring att våga prata om risk för folkmord måste brytas.

Samme dr Smith skrev för övrigt ett kapitel också i Svenska FN-förbundets antologi ”Från vardagsrasism till folkmord”, häromåret.

Senaste nytt

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer

Ny bok om kriget: Ditt val avgör Ukrainas framtid

05 april, 2024 / Nyheter

FN-stadgan och internationell rättsskipning ges en central roll när författaren, debattören och FN-vännen Lars Jederlund skriver om kriget i Ukraina. Hans huvudbudskap: hur du och jag röstar i EU-valet den 9 juni påverkar Ukraina framtid.

Läs mer

Hopp om inkludering för barn med funktionsnedsättning 

05 april, 2024 / Världshorisont

I Tanzania är funktionshinder ofta förknippat med stora svårigheter och stigma från omgivningen. Den svenska biståndsorganisationen och en av Svenska FN-förbundets riksorganisationer MyRight samarbetar med organisationer i landet för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i sina samhällen.

Läs mer

Obetald FN-praktik skapar exkludering 

28 mars, 2024 / Världshorisont

Unga med sämre ekonomiska förutsättningar missgynnas när praktikplatser inom FN tillsätts, ett faktum som kritiseras från många håll.

Läs mer

Bör Sverige införa jämlikhetsdata? 

21 mars, 2024 / Världshorisont

I dag saknas data över diskriminering och ojämlikheter mellan grupper i Sverige, något som kritiserats upprepade gånger av både FN och EU. Trots det har den svenska regeringen valt att avstå från att använda så kallad jämlikhetsdata. 

Läs mer

Europeiska unionen bidrar till FN-reformering

15 mars, 2024 / Nyheter

FN:s framtidsmöte i september är ett avgörande ögonblick för det internationella samarbetet, säger Olof Skoog, EU:s tidigare ambassadör till FN, i en intervju med FN-förbunden i Sverige och Finland.

Läs mer

Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

07 mars, 2024 / Nyheter

Att stoppa barnäktenskap är en av flera nödvändiga åtgärder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, skriver förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Fortsatt tillbakagång för flickors och kvinnors rättigheter

06 mars, 2024 / Nyheter

Snart är det dags för FN:s årliga kvinnokommission i New York där olika aspekter på jämställdhet diskuteras. Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige jobbar dagligen med flickors och kvinnors rättigheter, som under flera år varit på tillbakagång. 

Läs mer