fbpx
Foto: UNAT
15 maj, 2023 / Internationella praktikanters blogg

Tanzania: Ny biståndspolitik påverkar civilsamhället

Som vårens internationella praktikant i Tanzania har jag nu bott i Dar es Salaam i några veckor och börjar vänja mig vid mina nya rutiner; att ta min malariatablett varje dag, att beställa en ‘bajaji’ (trehjuling) till kontoret på morgonen, och hälsa ‘mambo!’ till grannarna. Andra saker är svårare att vänja sig vid. Den här tiden på året är det något svalare i Tanzania, men temperaturer runt 30 grader och luftfuktigheten känns otroligt varm och förvånar mig fortfarande lika mycket varje dag.

Jag imponeras ständigt av det tanzaniska civilsamhället och mina kollegors arbete på min nya praktikplats på FN-förbundet i Tanzania. Här pågår arbetet för ett demokratiskt, rättvist och hållbart samhälle för fullt. FN-förbundet i Tanzania jobbar för att stärka civilsamhället och lyfta civilbefolkningens röster, speciellt med fokus på marginaliserade grupper. Man fokuserar särskilt på att stärka kvinnor, unga och personer med funktionsvariationer, samt implementeringen av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Foto: UNAT

Redan under min första dag på kontoret hörde jag hur kollegorna diskuterade nedskärningarna i deras verksamhet, och flera bad mig att berätta om förändringarna i budgeten från ett svenskt perspektiv. FN-förbundet i Tanzania samarbetar med Svenska FN-förbundet, och finansernas bland annat av Sida, Sveriges biståndsmyndighet, genom den svenska civilsamhällsorganisationen ForumCiv.

Nedskärningarna beror på att den nya svenska regeringen beslutat om omfattande förändringar och omprioriteringar i den svenska biståndsbudgeten. Målet att en procent av Sveriges BNP ska gå till bistånd har nu skrotats, vilket påverkar civilsamhällsorganisationer och det internationella biståndet. FN-förbundet i Tanzania påverkas hårt.

Goodluck Willy, min handledare som är programansvarig för de globala målen och mänskliga rättigheter, berättar att nedskärningarna i budgeten får effekter för FN-förbundet i Tanzania som organisation, för deras aktiviteter och för civilsamhället i Tanzania. Flera av programmen och projekten som FN-förbundet genomför påverkas genom att aktiviteter kortas ner tidsmässigt eller i omfång.

Foto: UNAT

Goodluck exemplifierar med ett program som genomförs i samarbete med Svenska FN-förbundet som heter ‘Enhanced influence of CSOs and youth for effective implementation, monitoring and reporting of the SDGs in Tanzania’. Som namnet beskriver går programmet ut på att stödja civilsamhällets och ungas inflytande i implementeringen, bevakningen och rapporteringen av de globala målen på lokal nivå, genom ett mer inkluderande beslutsfattande där alla röster ska höras.

Som en del av programmet har FN-förbundet i Tanzania startat en parlamentarisk grupp som syftar till att få parlamentariker, som tidigare saknat vissa kunskaper och information om hållbar utveckling och de globala målen, att lära sig mer och utbyta idéer. Syftet är att snabba på implementeringen av globala målen. Goodluck berättar att programmet hittills varit framgångsrikt, och resulterat i att parlamentariker nu har verktyg för att kunna koppla utmaningar i Tanzania till de globala målen, och att diskussionerna som hållits reflekteras i nya styrdokument.

Foto: UNAT

“Till följd av nedskärningarna kommer den parlamentariska gruppen påverkas. Vi kommer fortsätta med aktiviteten, men vi kommer inte ha möjlighet att bjuda in lika många parlamentariker, vilket kommer försämra diskussionerna. Som följd kommer det att fördröja implementeringen av de globala målen i Tanzania” förklarar Goodluck.

Fortsättningsvis kommer mina kollegor lägga mer tid på att leta efter finansiering från andra håll, men de är medvetna om att förändringarna i budgeten kommer påverka verksamheten och deras möjlighet till att stödja civilsamhället de kommande åren. För civilsamhället i Tanzania innebär omprioriteringarna att hållbarhetsarbetet kommer sakta ner.

“Vi måste fortsätta jobba hårt, och arbeta med de resurser vi har. Om vi inte gör det, finns det inget påverkansarbete, vilket verkligen behövs för en rättvis och hållbar utveckling där allas röster räknas med, och ingen lämnas utanför”, avslutar Goodluck.

Louise Christiansson, internationell praktikant, Tanzania

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Riksarkitekt Helena Bjarnegård: “Städer ska vara hållbara, men också inkluderande och berikande” 

27 september, 2023 / Världshorisont

Den 28 september börjar Bokmässan där ett av tre teman är Staden. Temat kommer bland annat fokusera på hur städer ska möta framtidens utmaningar samt urbanisering och hållbarhet med globala

Läs mer

Högnivåveckan: Mot ett starkare, mer effektivt och rättvist FN?

26 september, 2023 / Nyheter

FN:s högnivåvecka i New York har präglats av globala kriser inklusive Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina. Samtidigt har en viktig diskussion om FN:s framtid påbörjats. Vart leder den? Utvecklingsmål som

Läs mer

De globala målen är vår kompass

19 september, 2023 / Blogg

Vi måste agera mer och vi måste agera fortare, skriver Annelie Börjesson inför FN:s högnivåvecka som startar i New York. Nu startar FN:s generalförsamling och samtidigt hålls flera toppmöten i

Läs mer

Två FN-vänner om FN-hösten 2023 

19 september, 2023 / Världshorisont

Vilka utmaningar står FN inför efter coronapandemin och med pågående krig och klimatkris i världen? Vilken roll kan och bör Sverige spela? Vi ställde några frågor till Olof Skoog, EU:s

Läs mer

Halvtid för Agenda 2030: ”Omställning till hållbar utveckling är möjligt – och oundvikligt” 

15 september, 2023 / Världshorisont

I år har halva tiden gått för genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Den 18-19 september samlas världens länder vid ett FN-toppmöte om de

Läs mer

Sveriges Agenda 2030-samordnare: “Politiskt ledarskap saknas för den omställning som krävs” 

12 september, 2023 / Världshorisont

Forskningen pekar på att vårt samhälle måste transformeras men inga ledande svenska politiker har hittills visat det politiska mod som krävs för en så genomgripande förändring. Det säger Gabriel Wikström,

Läs mer

Fredsdagen: FN-förbund samlade till fredsklocka

12 september, 2023 / Nyheter

Sextiofem FN-förbund i hela världen la grunden för den japanska fredsklockan i FN-högkvarteret. FN-chefen António Guterres ringer i klockan den 13 september för att uppmärksamma internationella fredsdagen. Den japanska fredsklockan

Läs mer

Skriv under för hållbar utveckling!

08 september, 2023 / Nyheter

De globala målen är världens enda plan för framtiden – och den enda vägen ut ur vår tids kriser. Var med och skriv under vårt upprop för hållbar utveckling! Globala

Läs mer

Tanzanias FN-förbund mobiliserar för att möta klimatkrisen 

08 september, 2023 / Världshorisont

I Tanzania i Östafrika har klimatförändringar stor påverkan på vardagen. Landets FN-förbund jobbar med en bred palett av aktiviteter för att minska utsattheten hos sårbara samhällen.  Tanzania drabbas redan av

Läs mer