fbpx
Foto: UNAT
15 maj, 2023 / Internationella praktikanters blogg

Tanzania: Ny biståndspolitik påverkar civilsamhället

Som vårens internationella praktikant i Tanzania har jag nu bott i Dar es Salaam i några veckor och börjar vänja mig vid mina nya rutiner; att ta min malariatablett varje dag, att beställa en ‘bajaji’ (trehjuling) till kontoret på morgonen, och hälsa ‘mambo!’ till grannarna. Andra saker är svårare att vänja sig vid. Den här tiden på året är det något svalare i Tanzania, men temperaturer runt 30 grader och luftfuktigheten känns otroligt varm och förvånar mig fortfarande lika mycket varje dag.

Jag imponeras ständigt av det tanzaniska civilsamhället och mina kollegors arbete på min nya praktikplats på FN-förbundet i Tanzania. Här pågår arbetet för ett demokratiskt, rättvist och hållbart samhälle för fullt. FN-förbundet i Tanzania jobbar för att stärka civilsamhället och lyfta civilbefolkningens röster, speciellt med fokus på marginaliserade grupper. Man fokuserar särskilt på att stärka kvinnor, unga och personer med funktionsvariationer, samt implementeringen av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Foto: UNAT

Redan under min första dag på kontoret hörde jag hur kollegorna diskuterade nedskärningarna i deras verksamhet, och flera bad mig att berätta om förändringarna i budgeten från ett svenskt perspektiv. FN-förbundet i Tanzania samarbetar med Svenska FN-förbundet, och finansernas bland annat av Sida, Sveriges biståndsmyndighet, genom den svenska civilsamhällsorganisationen ForumCiv.

Nedskärningarna beror på att den nya svenska regeringen beslutat om omfattande förändringar och omprioriteringar i den svenska biståndsbudgeten. Målet att en procent av Sveriges BNP ska gå till bistånd har nu skrotats, vilket påverkar civilsamhällsorganisationer och det internationella biståndet. FN-förbundet i Tanzania påverkas hårt.

Goodluck Willy, min handledare som är programansvarig för de globala målen och mänskliga rättigheter, berättar att nedskärningarna i budgeten får effekter för FN-förbundet i Tanzania som organisation, för deras aktiviteter och för civilsamhället i Tanzania. Flera av programmen och projekten som FN-förbundet genomför påverkas genom att aktiviteter kortas ner tidsmässigt eller i omfång.

Foto: UNAT

Goodluck exemplifierar med ett program som genomförs i samarbete med Svenska FN-förbundet som heter ‘Enhanced influence of CSOs and youth for effective implementation, monitoring and reporting of the SDGs in Tanzania’. Som namnet beskriver går programmet ut på att stödja civilsamhällets och ungas inflytande i implementeringen, bevakningen och rapporteringen av de globala målen på lokal nivå, genom ett mer inkluderande beslutsfattande där alla röster ska höras.

Som en del av programmet har FN-förbundet i Tanzania startat en parlamentarisk grupp som syftar till att få parlamentariker, som tidigare saknat vissa kunskaper och information om hållbar utveckling och de globala målen, att lära sig mer och utbyta idéer. Syftet är att snabba på implementeringen av globala målen. Goodluck berättar att programmet hittills varit framgångsrikt, och resulterat i att parlamentariker nu har verktyg för att kunna koppla utmaningar i Tanzania till de globala målen, och att diskussionerna som hållits reflekteras i nya styrdokument.

Foto: UNAT

“Till följd av nedskärningarna kommer den parlamentariska gruppen påverkas. Vi kommer fortsätta med aktiviteten, men vi kommer inte ha möjlighet att bjuda in lika många parlamentariker, vilket kommer försämra diskussionerna. Som följd kommer det att fördröja implementeringen av de globala målen i Tanzania” förklarar Goodluck.

Fortsättningsvis kommer mina kollegor lägga mer tid på att leta efter finansiering från andra håll, men de är medvetna om att förändringarna i budgeten kommer påverka verksamheten och deras möjlighet till att stödja civilsamhället de kommande åren. För civilsamhället i Tanzania innebär omprioriteringarna att hållbarhetsarbetet kommer sakta ner.

“Vi måste fortsätta jobba hårt, och arbeta med de resurser vi har. Om vi inte gör det, finns det inget påverkansarbete, vilket verkligen behövs för en rättvis och hållbar utveckling där allas röster räknas med, och ingen lämnas utanför”, avslutar Goodluck.

Louise Christiansson, internationell praktikant, Tanzania

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Nytt samarbete med FN-förbundet i Albanien

24 maj, 2023 / Nyheter

En delegation från Albaniens FN-förbund besökte i veckan Svenska FN-förbundets kansli i Stockholm för att signera ett samarbetsavtal mellan organisationerna. Svenska FN-förbundets internationella programansvariga, Mikaela Engwall, berättar om det nya partnerskapet.

Läs mer

FN-hjälp mot alla odds

16 maj, 2023 / Nyheter

I Afghanistan har talibanstyret förbjudit kvinnor att arbeta i internationella hjälpinsatser. Beslutet innebär ytterligare inskränkningar av kvinnors rättigheter i landet. Läs om hur FN bedriver humanitär verksamhet i en av världens svåraste situationer.

Läs mer

Unga i FN vill ha färre tal och mer dialog

11 maj, 2023 / Världshorisont

Dagens unga är morgondagens beslutsfattare. I rapporten ”Our common agenda” lyfter FN:s generalsekreterare António Guterres fram vikten av att lyssna till, och arbeta med, unga. Men hur väl är FN rustat för att låta unga tar mer plats i rummet? Och blir de lyssnade till?

Läs mer

Öppet brev till Sveriges statsminister

02 maj, 2023 / Nyheter

Omkring 40 organisationer skriver ett öppet brev till statsminister Ulf Kristersson om framtiden för Institutet för mänskliga rättigheter. Läs brevet här!

Läs mer

Glokala Sverige avslutades 30 april

02 maj, 2023 / Nyheter

Den 30 april 2023 avslutades samverkansprojektet Glokala Sverige. Samtliga 21 regioner och 189 kommuner deltog i projektet vid nedläggningen. Kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige har pågått sedan 2018 med finansiering

Läs mer

Edik kämpar för ett demokratiskt samhälle 

30 april, 2023 / Världshorisont

20-årige Edik Kamalian är engagerad i det georgiska FN-förbundet UNAG. Han är en av många unga georgier som i mars i år tillsammans genom omfattande protester lyckades stoppa en lag som skulle ha fört landet i auktoritär riktning. 

Läs mer

Mänskliga rättigheter i föränderliga tider

28 april, 2023 / Blogg

Det är på många sätt en besynnerlig tid vi lever i. De snabba svängningarna i politiken och i världen är något vi alla märker av på olika sätt. Ett område som utmanas är mänskliga rättigheter.

Läs mer

Ny rapport: Arbetsgrupp presenterar förslag för stärkt FN-samarbete

19 april, 2023 / Nyheter

Världens länder behöver agera på sex områden för att stärka det globala samarbetet. Det säger en rådgivande högnivågrupp under ledning av Sveriges tidigare statsminister Stefan Löfven och Liberias tidigare president Ellen Johnson Sirleaf.

Läs mer

Happy, 20 år: Min dröm är att bli en ledare och skapa förändring

30 mars, 2023 / Världshorisont

Utmaningarna för flickor och kvinnor i Tanzania är många. Landets FN-förbund jobbar bland annat för att stärka kvinnors ekonomiska självständighet och egenmakt.

Läs mer