fbpx
Foto: UNAT
15 maj, 2023 / Internationella praktikanters blogg

Tanzania: Ny biståndspolitik påverkar civilsamhället

Som vårens internationella praktikant i Tanzania har jag nu bott i Dar es Salaam i några veckor och börjar vänja mig vid mina nya rutiner; att ta min malariatablett varje dag, att beställa en ‘bajaji’ (trehjuling) till kontoret på morgonen, och hälsa ‘mambo!’ till grannarna. Andra saker är svårare att vänja sig vid. Den här tiden på året är det något svalare i Tanzania, men temperaturer runt 30 grader och luftfuktigheten känns otroligt varm och förvånar mig fortfarande lika mycket varje dag.

Jag imponeras ständigt av det tanzaniska civilsamhället och mina kollegors arbete på min nya praktikplats på FN-förbundet i Tanzania. Här pågår arbetet för ett demokratiskt, rättvist och hållbart samhälle för fullt. FN-förbundet i Tanzania jobbar för att stärka civilsamhället och lyfta civilbefolkningens röster, speciellt med fokus på marginaliserade grupper. Man fokuserar särskilt på att stärka kvinnor, unga och personer med funktionsvariationer, samt implementeringen av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Foto: UNAT

Redan under min första dag på kontoret hörde jag hur kollegorna diskuterade nedskärningarna i deras verksamhet, och flera bad mig att berätta om förändringarna i budgeten från ett svenskt perspektiv. FN-förbundet i Tanzania samarbetar med Svenska FN-förbundet, och finansernas bland annat av Sida, Sveriges biståndsmyndighet, genom den svenska civilsamhällsorganisationen ForumCiv.

Nedskärningarna beror på att den nya svenska regeringen beslutat om omfattande förändringar och omprioriteringar i den svenska biståndsbudgeten. Målet att en procent av Sveriges BNP ska gå till bistånd har nu skrotats, vilket påverkar civilsamhällsorganisationer och det internationella biståndet. FN-förbundet i Tanzania påverkas hårt.

Goodluck Willy, min handledare som är programansvarig för de globala målen och mänskliga rättigheter, berättar att nedskärningarna i budgeten får effekter för FN-förbundet i Tanzania som organisation, för deras aktiviteter och för civilsamhället i Tanzania. Flera av programmen och projekten som FN-förbundet genomför påverkas genom att aktiviteter kortas ner tidsmässigt eller i omfång.

Foto: UNAT

Goodluck exemplifierar med ett program som genomförs i samarbete med Svenska FN-förbundet som heter ‘Enhanced influence of CSOs and youth for effective implementation, monitoring and reporting of the SDGs in Tanzania’. Som namnet beskriver går programmet ut på att stödja civilsamhällets och ungas inflytande i implementeringen, bevakningen och rapporteringen av de globala målen på lokal nivå, genom ett mer inkluderande beslutsfattande där alla röster ska höras.

Som en del av programmet har FN-förbundet i Tanzania startat en parlamentarisk grupp som syftar till att få parlamentariker, som tidigare saknat vissa kunskaper och information om hållbar utveckling och de globala målen, att lära sig mer och utbyta idéer. Syftet är att snabba på implementeringen av globala målen. Goodluck berättar att programmet hittills varit framgångsrikt, och resulterat i att parlamentariker nu har verktyg för att kunna koppla utmaningar i Tanzania till de globala målen, och att diskussionerna som hållits reflekteras i nya styrdokument.

Foto: UNAT

“Till följd av nedskärningarna kommer den parlamentariska gruppen påverkas. Vi kommer fortsätta med aktiviteten, men vi kommer inte ha möjlighet att bjuda in lika många parlamentariker, vilket kommer försämra diskussionerna. Som följd kommer det att fördröja implementeringen av de globala målen i Tanzania” förklarar Goodluck.

Fortsättningsvis kommer mina kollegor lägga mer tid på att leta efter finansiering från andra håll, men de är medvetna om att förändringarna i budgeten kommer påverka verksamheten och deras möjlighet till att stödja civilsamhället de kommande åren. För civilsamhället i Tanzania innebär omprioriteringarna att hållbarhetsarbetet kommer sakta ner.

“Vi måste fortsätta jobba hårt, och arbeta med de resurser vi har. Om vi inte gör det, finns det inget påverkansarbete, vilket verkligen behövs för en rättvis och hållbar utveckling där allas röster räknas med, och ingen lämnas utanför”, avslutar Goodluck.

Louise Christiansson, internationell praktikant, Tanzania

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer