fbpx
I Tanzania jobbar 64% av befolkningen inom jordbruk. Foto: Unsplash/Haihaji Msuya
28 augusti, 2023 / Internationella praktikanters blogg

Tanzania: Lokala lösningar kan stärka samhällets förmåga att hantera klimatförändringar

I Tanzania märks klimatförändringarnas påverkan på samhället tydligt med extremväder som varmare temperaturer, torrperioder som varar längre än vanligt och oberäkneligt regn. Klimatförändringarna slår extra hårt mot jordbruket, vilket påverkar en stor del av landets befolkning, där 64% av befolkningen jobbar inom jordbruket.

För att anpassa sig efter klimatförändringarna och stärka samhällets förmåga att hantera dem har FN-förbundet i Tanzania påbörjat ett projekt tillsammans med Läkarmissionen och International Aid Services Kenya (IAS Kenya). Projektet heter Piloting of IAS Regional Resilience Model in Tanzania och genomförs i regionen Dodoma i Tanzania.

Syftet med projektet är att skapa en modell för att öka resiliensen, alltså ekosystemens förmåga att återhämta sig eller motstå olika störningar som till exempel varmare temperaturer eller naturkatastrofer.

Innan projektet implementeras har en utvärdering gjorts i distriktet Ng’hambi för att identifiera risker och sårbarhet kopplade till klimat- och miljöfrågor och för att ge rekommendationer för att stärka resiliensen. Utvärderingen har bland annat tagits fram genom konsultationer med aktörer från lokal och regional nivå, såsom tjänstemän från distriktet och byledare i distriktet Ng’hambi.

I Ng’hambi livnär sig 90% av befolkningen på jordbruk och boskapsdjur. Klimatet är halvtorrt med lite regnmängd. Utvärderingen visar att det torra klimatet blivit ännu torrare på grund av ett minskat vattenflöde, osäkerhet i nederbörd och ett skifte i regnsäsonger. Det påverkar grödor och boskap vilket gör tillgången till mat osäker och försvårar bönders förmåga att livnära sig på lantbruk. Samtidigt som klimatet blivit torrare har området även drabbats av kraftiga regnfall som orsakar översvämningar vilket skadat bosättningar, bondgårdar och annan infrastruktur.

Temperaturerna i Ng’hambi beräknas öka mycket de kommande åren. Området har historiskt sett uppmätt temperaturer omkring 23°C. År 2050 uppskattas temperaturerna öka till 24.5°C, och till år 2100 upp till 26.5°C. Torka har tidigare observerats ungefär var 10:e år och infaller nu nästan årligen. De torra perioderna blir längre och torrare, medan regnsäsongerna blir kortare och blötare.

För att stärka samhällets förmåga att hantera de klimatrelaterade utmaningarna och skapa långsiktiga och hållbara lösningar föreslår utvärderingen nature-based solutions. Begreppet betyder att man använder ekosystemens egna funktioner för att lösa utmaningar, och på så sätt skapar hållbara lösningar som gynnar både miljön, klimatet och människan.

En nature-based solution som föreslås är att införa metoder för att samla in regnvatten. Det skulle hjälpa bönderna att använda regnvatten i jordbruket samtidigt som man minskar risken för att regnvattnet orsakar översvämningar. En annan rekommendation är att bönderna ska börja använda agroforestry (skogsjordbruk), vilket innebär att plantera träd och buskar på åkrar och fält. Metoden gynnar jordbruket eftersom träden ger skugga som skyddar mot uttorkning, förhindrar erosion och bidrar med näring till jorden.

Undersökningen visade även att klimatförändringarna försvårar planeringen och utvecklandet av distriktet. Undersökningen tog därför även fram rekommendationer för hur planeringen av distriktet kan utvecklas för att öka resiliensen.

Planeringen visade sig ha brister i att ta hänsyn till jämställdhet. Studier visar på att män och kvinnor påverkas olika av klimatförändringar, speciellt på landsbygden. Undersökningen föreslår därför gender mainstreaming, vilket innebär att man tar hänsyn till och integrerar genusaspekter i alla delar i styrningen och utvecklandet i distriktet: i planeringen, genomförandet, bevakningen och utvärderingen.

Projektet är ett exempel på att lokala lösningar behövs för att lösa globala utmaningar. Genom att utgå från ett samhälles ekosystem och lokalbefolkningens behov kan man identifiera lokala utmaningar och hitta lösningar som är anpassade efter samhället. Konsultationerna med aktörer på olika nivåer i samhället bidrar även till ett mer demokratiskt och rättvist samhälle, där ingen lämnas utanför. 

Louise Christiansson, internationell praktikant, Tanzania

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer

Ny bok om kriget: Ditt val avgör Ukrainas framtid

05 april, 2024 / Nyheter

FN-stadgan och internationell rättsskipning ges en central roll när författaren, debattören och FN-vännen Lars Jederlund skriver om kriget i Ukraina. Hans huvudbudskap: hur du och jag röstar i EU-valet den 9 juni påverkar Ukraina framtid.

Läs mer

Hopp om inkludering för barn med funktionsnedsättning 

05 april, 2024 / Världshorisont

I Tanzania är funktionshinder ofta förknippat med stora svårigheter och stigma från omgivningen. Den svenska biståndsorganisationen och en av Svenska FN-förbundets riksorganisationer MyRight samarbetar med organisationer i landet för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i sina samhällen.

Läs mer

Obetald FN-praktik skapar exkludering 

28 mars, 2024 / Världshorisont

Unga med sämre ekonomiska förutsättningar missgynnas när praktikplatser inom FN tillsätts, ett faktum som kritiseras från många håll.

Läs mer

Bör Sverige införa jämlikhetsdata? 

21 mars, 2024 / Världshorisont

I dag saknas data över diskriminering och ojämlikheter mellan grupper i Sverige, något som kritiserats upprepade gånger av både FN och EU. Trots det har den svenska regeringen valt att avstå från att använda så kallad jämlikhetsdata. 

Läs mer

Europeiska unionen bidrar till FN-reformering

15 mars, 2024 / Nyheter

FN:s framtidsmöte i september är ett avgörande ögonblick för det internationella samarbetet, säger Olof Skoog, EU:s tidigare ambassadör till FN, i en intervju med FN-förbunden i Sverige och Finland.

Läs mer

Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

07 mars, 2024 / Nyheter

Att stoppa barnäktenskap är en av flera nödvändiga åtgärder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, skriver förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Fortsatt tillbakagång för flickors och kvinnors rättigheter

06 mars, 2024 / Nyheter

Snart är det dags för FN:s årliga kvinnokommission i New York där olika aspekter på jämställdhet diskuteras. Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige jobbar dagligen med flickors och kvinnors rättigheter, som under flera år varit på tillbakagång. 

Läs mer