Ungdomar i Tanzania deltog på ett Hackathon, anordnat för att inkludera dem mer i klimatarbetet. Foto: UNA Tanzania

I Dar Es Salaam är det oroväckande torrt. Utanför min lägenhet härskar en värme så kvalmig att den är nästintill outhärdlig. Regnperioden som borde ha anlänt vid den här tiden på året lyser med sin frånvaro och vattennivåerna har nått rekordlåga nivåer. Enligt Tanzanias vattenmyndighet har tillgången på rent vatten i floden Ruvu, som är landets största vattenkälla, sjunkit med mer än en tredjedel. Därför beslutade landets vattenmyndighet förra veckan att stänga av vattenkranarna varannan dag för Dar Es Salaams fem miljoner invånare. Avstängningarna sker på obestämd tid i olika stadsdelar på skiftande dagar och schemat planeras uppdateras löpande beroende på aktuella vattennivåer.

Vattenransoneringen är ett av flera exempel på hur tanzanier upplever klimatförändringarna in på bara huden. Trots att Tanzania står bakom en mycket liten andel av de globala utsläppen av växthusgaser är landet hårt drabbat av dess konsekvenser. Effekterna av extrema väderhändelser är redan tydliga, oavsett om vi pratar om översvämningar, torka, perioder av extremhetta eller kortare och mer intensiva regnperioder. De extrema och opålitliga väderskiftningarna leder bland annat till sämre tillgång till mat och rent vatten vilket gör att migrationen och fattigdomen ökar. De traditionella odlingsväxterna riskerar även att slås ut av de extrema väderförhållandena och familjer riskerar att få sämre inkomster. Konsekvenserna av klimatförändringarna medför katastrofala följder för landets ekonomi, infrastruktur, biologiska mångfald och människors hälsa. Allra värst drabbas de som redan tillhör utsatta samhällsgrupper – kvinnor, barn och äldre personer på landsbygden vars huvudsakliga försörjning kommer från jordbruket.

Samtidigt som klimatförändringarna ökar pekar prognoser på att Tanzanias befolkning tillhör en av de snabbast växande i världen. På bara 10 år har befolkningen ökat med mer än 10 miljoner. En trend som beräknas gå i fortsatt riktning enligt FN:s avdelning för ekonomi och sociala frågor, som i en nyligen publicerad rapport konstaterade att Tanzanias befolkning förväntas öka med två till tre procent mellan 2022 och 2050. Utvecklingen har lett till att Tanzania har en mycket ung befolkning där 75 procent av invånarna är under 35 år. Det är därför av största vikt att involvera landets unga i klimatarbetet, inte bara för att låta dem komma till tals i en fråga som rör dem – utan också för att komma fram till långsiktiga lösningar som skapar en mer hållbar värld för alla.

Deltagare på Hackathon. Foto: UNA Tanzania

FN-förbundet i Tanzania har länge arbetat för att uppmärksamma klimatfrågan och för att inkludera ungas deltagande i arbetet med genomförandet av de globala målen. Ett nyligen genomfört Hackathon belyste särskilt ungas engagemang och verkställandet av Agenda 2030:s mål 13 (climate action). Under Hackathonet samlades ett trettiotal ungdomar under tre dagar för att tillsammans utveckla prototyper som kan bidra till konkreta lösningar på lokala klimatproblem. Under dagarna gavs ungdomarna möjlighet att både utbyta idéer med varandra, diskutera klimatrelaterade frågor med experter och tillskansa sig konkreta verktyg för att agera för klimatet. I slutet av eventet korades de vinnande lagen som kommer att få möjlighet att utveckla sina idéer ytterligare under ett så kallat bootcamp. Under bootcampen kommer lagen få ytterligare tillgång till expertrådgivning för att kunna sjösätta sina idéer på marknaden.

En gruppbild från Hackathonet. Foto: UNA Tanzania

Hackathonet är ett exempel på event som bidrar till att fånga upp och inkludera unga i arbetet med klimatomställning. Organisationer i civilsamhället Tanzania har en oerhört viktig roll att spela i att utbilda unga så att de är rustade för att möta det förändrade klimatet. En utökad andel medvetna och handlingskraftiga medborgare kan dessutom sätta press på makthavare att ta klimathotet på allvar, och agera därefter. Det är ett viktigt, och nödvändigt, arbete för Tanzania, men också ett arbete som skapar klimathopp bland alla klimathot.

Moa Leppämäki, Internationell praktikant, Tanzania

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer