fbpx
Ungdomar i Tanzania deltog på ett Hackathon, anordnat för att inkludera dem mer i klimatarbetet. Foto: UNA Tanzania
1 november, 2022 / Internationella praktikanters blogg

Tanzania: Klimathot och klimathopp

I Dar Es Salaam är det oroväckande torrt. Utanför min lägenhet härskar en värme så kvalmig att den är nästintill outhärdlig. Regnperioden som borde ha anlänt vid den här tiden på året lyser med sin frånvaro och vattennivåerna har nått rekordlåga nivåer. Enligt Tanzanias vattenmyndighet har tillgången på rent vatten i floden Ruvu, som är landets största vattenkälla, sjunkit med mer än en tredjedel. Därför beslutade landets vattenmyndighet förra veckan att stänga av vattenkranarna varannan dag för Dar Es Salaams fem miljoner invånare. Avstängningarna sker på obestämd tid i olika stadsdelar på skiftande dagar och schemat planeras uppdateras löpande beroende på aktuella vattennivåer.

Vattenransoneringen är ett av flera exempel på hur tanzanier upplever klimatförändringarna in på bara huden. Trots att Tanzania står bakom en mycket liten andel av de globala utsläppen av växthusgaser är landet hårt drabbat av dess konsekvenser. Effekterna av extrema väderhändelser är redan tydliga, oavsett om vi pratar om översvämningar, torka, perioder av extremhetta eller kortare och mer intensiva regnperioder. De extrema och opålitliga väderskiftningarna leder bland annat till sämre tillgång till mat och rent vatten vilket gör att migrationen och fattigdomen ökar. De traditionella odlingsväxterna riskerar även att slås ut av de extrema väderförhållandena och familjer riskerar att få sämre inkomster. Konsekvenserna av klimatförändringarna medför katastrofala följder för landets ekonomi, infrastruktur, biologiska mångfald och människors hälsa. Allra värst drabbas de som redan tillhör utsatta samhällsgrupper – kvinnor, barn och äldre personer på landsbygden vars huvudsakliga försörjning kommer från jordbruket.

Samtidigt som klimatförändringarna ökar pekar prognoser på att Tanzanias befolkning tillhör en av de snabbast växande i världen. På bara 10 år har befolkningen ökat med mer än 10 miljoner. En trend som beräknas gå i fortsatt riktning enligt FN:s avdelning för ekonomi och sociala frågor, som i en nyligen publicerad rapport konstaterade att Tanzanias befolkning förväntas öka med två till tre procent mellan 2022 och 2050. Utvecklingen har lett till att Tanzania har en mycket ung befolkning där 75 procent av invånarna är under 35 år. Det är därför av största vikt att involvera landets unga i klimatarbetet, inte bara för att låta dem komma till tals i en fråga som rör dem – utan också för att komma fram till långsiktiga lösningar som skapar en mer hållbar värld för alla.

Deltagare på Hackathon. Foto: UNA Tanzania

FN-förbundet i Tanzania har länge arbetat för att uppmärksamma klimatfrågan och för att inkludera ungas deltagande i arbetet med genomförandet av de globala målen. Ett nyligen genomfört Hackathon belyste särskilt ungas engagemang och verkställandet av Agenda 2030:s mål 13 (climate action). Under Hackathonet samlades ett trettiotal ungdomar under tre dagar för att tillsammans utveckla prototyper som kan bidra till konkreta lösningar på lokala klimatproblem. Under dagarna gavs ungdomarna möjlighet att både utbyta idéer med varandra, diskutera klimatrelaterade frågor med experter och tillskansa sig konkreta verktyg för att agera för klimatet. I slutet av eventet korades de vinnande lagen som kommer att få möjlighet att utveckla sina idéer ytterligare under ett så kallat bootcamp. Under bootcampen kommer lagen få ytterligare tillgång till expertrådgivning för att kunna sjösätta sina idéer på marknaden.

En gruppbild från Hackathonet. Foto: UNA Tanzania

Hackathonet är ett exempel på event som bidrar till att fånga upp och inkludera unga i arbetet med klimatomställning. Organisationer i civilsamhället Tanzania har en oerhört viktig roll att spela i att utbilda unga så att de är rustade för att möta det förändrade klimatet. En utökad andel medvetna och handlingskraftiga medborgare kan dessutom sätta press på makthavare att ta klimathotet på allvar, och agera därefter. Det är ett viktigt, och nödvändigt, arbete för Tanzania, men också ett arbete som skapar klimathopp bland alla klimathot.

Moa Leppämäki, Internationell praktikant, Tanzania

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer