fbpx
Mikocheni Primary School, Dar es Salaam, saknar precis som många andra skolor funktionsanpassade lokaler. Foto: Malin Håkansson
20 december, 2022 / Internationella praktikanters blogg

Tanzania: FN-förbundet ger personer med funktionsnedsättningar kunskaper för att kräva rättigheter 

Den 10 december var det den internationella dagen för mänskliga rättigheter. När de globala målen antogs 2015 lovade världsledare att ingen skulle lämnas utanför i arbetet för en hållbar värld. Parollen ‘Leave No One Behind’ reflekterar inte endast den existerande ojämlikheten utan även vikten av att prioritera marginaliserade grupper för att säkerställa att mänskliga rättigheter uppfylls.

FN-förbundet i Tanzania har identifierat ungdomar, kvinnor och personer med funktionsnedsättning som extra utsatta grupper. Deras röster behöver prioriteras för att samhällsutveckling ska bli tillgänglig för alla. I Tanzania är hela 75% av befolkning under 35 år, vilket innebär att unga utgör en majoritet av den arbetande befolkningen. Dock är utmaningarna många, speciellt då unga är överrepresenterade bland arbetslösa. 

Bland andelen arbetslösa är personer med funktionsnedsättning överrepresenterade, då de har svårare att få jobb. Detta är fallet dels på grund av socialt stigma och diskriminering och dels på grund av utebliven skolgång. Det uppskattas att endast 10% av barn med behov av specialundervisning har tillgång till en skola som kan ge den hjälp barnet behöver. Det finns få lärare som har tillräckligt med kunskap för att ge specialundervisning. Ofta saknar även skolor funktionsanpassade lokaler vilket gör att många barn hamnar helt utanför skolsystemet. Denna situation har fått stora konsekvenser då det uppskattas att hela 66% av personer med funktionsnedsättning inte är läskunniga. 

Återanvändbara mensskydd producerade av personer med funktionsnedsättning i distriktet Monduli, som bebos till stor del av massajer. Försäljning har ökat inkomster för marginaliserade grupper. Personer med funktionsnedsättning och kvinnor som utsatts för könsstympning får mensskyddet gratis. Foto: Malin Håkansson

Att bryta denna negativa trend och öka inkludering är Tanzanias FN-förbunds fokus. FN-förbundet informerar ungdomar, kvinnor och personer med funktionsnedsättning om att det finns lån de kan söka från lokala myndigheter. Dessa lån kallas 10% lån och innebär att lokala myndigheter erbjuder marginaliserade grupper att ansöka om lån för att starta egna företag och säkerställa bättre ekonomiska förutsättningar. Därtill arbetar även FN-förbundet, genom projektet som ‘Vijana Jukwaani’ (‘Ungdomars Scen’ på swahili), med att få ungdomar, kvinnor och personer med funktionsnedsättning en möjlighet att påverka nationell politik. Projektet går ut på att samla in information från marginaliserade grupper om deras vardag och hur regeringen i Tanzania kan förbättra deras möjligheter. Då FN-förbundet är en av de äldsta civilsamhällsorganisationerna i Tanzania, samt koordinerar den nationella plattformen för de globala målen med över 300 medlemsorganisationer, har de nära kontakt med civilsamhället över hela landet. Därigenom har de möjlighet att ge marginaliserade grupper en röst för politisk förändring. FN-förbundet i Tanzanias projekt är viktigt för att öka nationell förståelse om utanförskap och utmaningar för marginaliserade grupper, men även viktigt för att öka engagemanget hos marginaliserade grupper. Genom att öka engagemanget kan mänskliga rättigheter krävas.

Malin Håkansson, Internationell Praktikant Tanzania

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer