fbpx
Mikocheni Primary School, Dar es Salaam, saknar precis som många andra skolor funktionsanpassade lokaler. Foto: Malin Håkansson
20 december, 2022 / Internationella praktikanters blogg

Tanzania: FN-förbundet ger personer med funktionsnedsättningar kunskaper för att kräva rättigheter 

Den 10 december var det den internationella dagen för mänskliga rättigheter. När de globala målen antogs 2015 lovade världsledare att ingen skulle lämnas utanför i arbetet för en hållbar värld. Parollen ‘Leave No One Behind’ reflekterar inte endast den existerande ojämlikheten utan även vikten av att prioritera marginaliserade grupper för att säkerställa att mänskliga rättigheter uppfylls.

FN-förbundet i Tanzania har identifierat ungdomar, kvinnor och personer med funktionsnedsättning som extra utsatta grupper. Deras röster behöver prioriteras för att samhällsutveckling ska bli tillgänglig för alla. I Tanzania är hela 75% av befolkning under 35 år, vilket innebär att unga utgör en majoritet av den arbetande befolkningen. Dock är utmaningarna många, speciellt då unga är överrepresenterade bland arbetslösa. 

Bland andelen arbetslösa är personer med funktionsnedsättning överrepresenterade, då de har svårare att få jobb. Detta är fallet dels på grund av socialt stigma och diskriminering och dels på grund av utebliven skolgång. Det uppskattas att endast 10% av barn med behov av specialundervisning har tillgång till en skola som kan ge den hjälp barnet behöver. Det finns få lärare som har tillräckligt med kunskap för att ge specialundervisning. Ofta saknar även skolor funktionsanpassade lokaler vilket gör att många barn hamnar helt utanför skolsystemet. Denna situation har fått stora konsekvenser då det uppskattas att hela 66% av personer med funktionsnedsättning inte är läskunniga. 

Återanvändbara mensskydd producerade av personer med funktionsnedsättning i distriktet Monduli, som bebos till stor del av massajer. Försäljning har ökat inkomster för marginaliserade grupper. Personer med funktionsnedsättning och kvinnor som utsatts för könsstympning får mensskyddet gratis. Foto: Malin Håkansson

Att bryta denna negativa trend och öka inkludering är Tanzanias FN-förbunds fokus. FN-förbundet informerar ungdomar, kvinnor och personer med funktionsnedsättning om att det finns lån de kan söka från lokala myndigheter. Dessa lån kallas 10% lån och innebär att lokala myndigheter erbjuder marginaliserade grupper att ansöka om lån för att starta egna företag och säkerställa bättre ekonomiska förutsättningar. Därtill arbetar även FN-förbundet, genom projektet som ‘Vijana Jukwaani’ (‘Ungdomars Scen’ på swahili), med att få ungdomar, kvinnor och personer med funktionsnedsättning en möjlighet att påverka nationell politik. Projektet går ut på att samla in information från marginaliserade grupper om deras vardag och hur regeringen i Tanzania kan förbättra deras möjligheter. Då FN-förbundet är en av de äldsta civilsamhällsorganisationerna i Tanzania, samt koordinerar den nationella plattformen för de globala målen med över 300 medlemsorganisationer, har de nära kontakt med civilsamhället över hela landet. Därigenom har de möjlighet att ge marginaliserade grupper en röst för politisk förändring. FN-förbundet i Tanzanias projekt är viktigt för att öka nationell förståelse om utanförskap och utmaningar för marginaliserade grupper, men även viktigt för att öka engagemanget hos marginaliserade grupper. Genom att öka engagemanget kan mänskliga rättigheter krävas.

Malin Håkansson, Internationell Praktikant Tanzania

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Världen måste hålla ihop för Ukraina

02 februari, 2023 / Nyheter

Svenska FN-förbundet riktar kritik mot två FN-experters uttalande om att låta ryska och belarusiska idrottare tävla i OS. Omvärlden måste fortsätta förmå Ryssland att upphöra med sitt brott mot FN-stadgan, säger förbundet.

Läs mer

Lyckat Agenda-2030 projekt i kommuner och regioner avslutas i förtid

30 januari, 2023 / Pressmeddelanden

Projektet Glokala Sverige avslutas i förtid på grund av minskad finansiering från Sida. Två tredjedelar av landets kommuner och samtliga regioner deltar i projektet.

Läs mer

Större framsteg när jämställdhet kopplas till klimatanpassning 

11 januari, 2023 / Världshorisont

Liberia är ett av många länder där den tidigare svenska regeringens feministiska utrikespolitik omvandlats till konkreta projekt. Martin Demmelmaier, medlem i FN-förbundet, var i våras i landet i tre månader och utförde fältstudier för både ett examensarbete och för Sveriges ambassad. Projektet undersökte hur feministisk utrikespolitik kan samverka med klimatresilient utveckling och resulterade i konkreta förslag för ambassadens arbete. 

Läs mer

Vi måste få besked om biståndspolitiken

10 januari, 2023 / Debattartiklar

Regeringen måste inleda en dialog med civilsamhället om hur vi tillsammans ska verka för effektivt, långsiktigt och transparent bistånd, skriver sjutton organisation i Svenska Dagbladet.

Läs mer

Gott nytt 1998!

28 december, 2022 / Blogg

Årsskifte och nyårsfestande stundar, men för oss fredsvänner måste 2022 sägas ha varit ett riktigt dåligt år. Jag tänker förstås på Putins folkrättsvidriga invasion av Ukraina, men också på många

Läs mer

Dags skrota BNP? Nya mått för välstånd behövs 

27 december, 2022 / Världshorisont

Miljö- och klimatkris parallellt med ökande fattigdom och social oro gör att BNP som mått på välstånd har spelat ut sin roll, menar många. Världshorisont har tittat närmare på några nya sätt att mäta.

Läs mer

FN och en världsordning i krig och fred

22 december, 2022 / Blogg

Kriget i Ukraina är det yttersta uttrycket för nödvändigheten att hålla fast vid den regelbaserade världsordningen, skriver Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet, i en betraktelse över det gångna året.

Läs mer

6 700 namn mot Rysslands krig

21 december, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundet lämnade på onsdagen en lista med över 6 700 namn mot kriget i Ukraina till Rysslands ambassad i Stockholm. Demonstrationerna utanför ambassaden har pågått hela året och återupptas den 11 januari.

Läs mer

Iran utesluts ur FN:s kvinnokommission

15 december, 2022 / Nyheter

FN:s ekonomiska och sociala råd Ecosoc har beslutat att dra in Irans medlemskap i FN:s kvinnokommission.

Läs mer