Bostadshus i centrala Tbilisi. Foto: Pauline af Ekenstam

Den 17 oktober uppmärksammas behovet av att utrota fattigdom runt om i världen. Årets tema för den internationella dagen för utrotande av fattigdom är allas rätt till ett värdigt liv.

Georgien är ett exempel på ett land vars ekonomiska tillväxt har ökat kraftigt under de senaste decennierna. Sedan Sovjetunionens fall har landet förflyttats från att tillhöra gruppen låginkomstländer till att vara ett medelinkomstland. Detta trots att 21 procent av landets befolkning fortfarande lever i fattigdom.

Oberoende statistik från Georgiens statistiska centralbyrå visar att den månatliga genomsnittslönen för 2021 var 1 191 georgiska lari. Siffran motsvarar cirka 4 622 svenska kronor.

Statistiken visar dock en förvrängd bild då klyftorna i landet är stora. George Ekseulidze, projektkoordiator vid Georgiens FN-förbund, är kritisk till bilden som statistiken inger.

“Löntagare inom serviceyrken tjänar endast en bråkdel av statliga tjänstepersoners inkomster. Klyftorna blir ännu större om man jämför löner mellan män och kvinnor, minoritetsgrupper och personer som lever i stads- eller landsbygd”, säger han. 

Betalningsautomat i centrala Tbilisi

Fattigdom kan ta sig i uttryck på många olika sätt, och begreppets innebörd har varierat över tid och rum. Likaså är lösningarna till problemet sällan endimensionella.

Den Nobelprisbelönade forskaren Amartya Sen har sedan länge riktat stark kritik mot det traditionella sättet att mäta fattigdom i form av BNP-tillväxt. Istället hävdar han att fattigdom är nära förknippat med avsaknaden av frihet, bland annat i form av tillgång till utbildning, social trygghet och politiskt deltagande.

Med sina ekonomiska klyftor har Georgien en betydande väg att gå innan landets befolkning – i Amartya Sens mening – kan kalla sig helt fri.

Samtidigt finns det många initiativ som arbetar aktivt för att minska fattigdom i landet. Det Georgiska FN-förbundets arbete att både stärka ungas attraktionskraft på arbetsmarknaden och öka deras politiska deltagande, är ett tydligt exempel på hur internationellt utvecklingssamarbete konkret bidrar till människors möjligheter att fritt forma sina liv.

Pauline af Ekenstam, Internationell praktikant, Georgien

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer