fbpx
Bostadshus i centrala Tbilisi. Foto: Pauline af Ekenstam
17 oktober, 2022 / Internationella praktikanters blogg

Georgien: Utrotning av fattigdom måste hanteras från olika vinklar

Den 17 oktober uppmärksammas behovet av att utrota fattigdom runt om i världen. Årets tema för den internationella dagen för utrotande av fattigdom är allas rätt till ett värdigt liv.

Georgien är ett exempel på ett land vars ekonomiska tillväxt har ökat kraftigt under de senaste decennierna. Sedan Sovjetunionens fall har landet förflyttats från att tillhöra gruppen låginkomstländer till att vara ett medelinkomstland. Detta trots att 21 procent av landets befolkning fortfarande lever i fattigdom.

Oberoende statistik från Georgiens statistiska centralbyrå visar att den månatliga genomsnittslönen för 2021 var 1 191 georgiska lari. Siffran motsvarar cirka 4 622 svenska kronor.

Statistiken visar dock en förvrängd bild då klyftorna i landet är stora. George Ekseulidze, projektkoordiator vid Georgiens FN-förbund, är kritisk till bilden som statistiken inger.

“Löntagare inom serviceyrken tjänar endast en bråkdel av statliga tjänstepersoners inkomster. Klyftorna blir ännu större om man jämför löner mellan män och kvinnor, minoritetsgrupper och personer som lever i stads- eller landsbygd”, säger han. 

Betalningsautomat i centrala Tbilisi

Fattigdom kan ta sig i uttryck på många olika sätt, och begreppets innebörd har varierat över tid och rum. Likaså är lösningarna till problemet sällan endimensionella.

Den Nobelprisbelönade forskaren Amartya Sen har sedan länge riktat stark kritik mot det traditionella sättet att mäta fattigdom i form av BNP-tillväxt. Istället hävdar han att fattigdom är nära förknippat med avsaknaden av frihet, bland annat i form av tillgång till utbildning, social trygghet och politiskt deltagande.

Med sina ekonomiska klyftor har Georgien en betydande väg att gå innan landets befolkning – i Amartya Sens mening – kan kalla sig helt fri.

Samtidigt finns det många initiativ som arbetar aktivt för att minska fattigdom i landet. Det Georgiska FN-förbundets arbete att både stärka ungas attraktionskraft på arbetsmarknaden och öka deras politiska deltagande, är ett tydligt exempel på hur internationellt utvecklingssamarbete konkret bidrar till människors möjligheter att fritt forma sina liv.

Pauline af Ekenstam, Internationell praktikant, Georgien

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer