fbpx
Provdockor i ett skyltfönster i Tbilisi
17 november, 2022 / Internationella praktikanters blogg

Georgien: En ny generation kräver nya normer

Under de tre senaste decennierna har Georgien avancerat avsevärt inom området jämställdhet. Trots framstegen kvarstår dock betydande utmaningar i frågan, vilket bland annat understryks av UN Women, FN:s organ för kvinnors rättigheter och egenmakt.

Barnäktenskap, våld i nära relationer och kvinnors ekonomiska egenmakt har lyfts fram som särskilt viktiga områden att prioritera på statlig och samhällelig nivå i Georgien. FN:s befolkningsfond pekar till exempel på att den allmänna acceptansen kring barnäktenskap är fortsatt utbredd – trots att den georgiska staten har vidtagit vissa åtgärder för att förändra samhällsattityden i frågan.  

Under den senare delen av hösten kommer Georgiens FN-förbund, UNAG, att anordna en konferens med jämställdhet som tema. Syftet med konferensen är att öka deltagarnas kunskap om de möjligheter, utmaningar och arbetsmetoder som kan bidra till ökad jämställdhet i landet. Deltagarna kommer att bestå av unga och unga vuxna från ungdomscenter i Georgien samt ungdomsledare från olika delar av landet.

Planering av jämställdhetskonferens vid UNAG:s kontor.

Även jag som praktikant kommer att bidra till innehållet av konferensen. Jämställdhetsintegrering, eller “gender mainstreaming” som det ofta kallas, är en av de främsta metoderna för att upptäcka, kartlägga och hantera diskriminering och ojämställdhet inom organisationer och dess verksamheter. Jag kommer att presentera metoden och leda en workshop kring hur jämställdhetsintegrering kan se ut i praktiken. Målet är att deltagarna ska lämna konferensen med stärkta färdigheter inom frågan som de sedan kan sprida vidare inom sina lokala kontexter.  

Konferensen kommer även att belysa aktuell jämställdhetslagstiftning, tillgängliga stödfunktioner för de som faller offer för könsbaserat våld och våld i nära relation, samt kvinnors ekonomiska frigörelse och utveckling.  

UNAG:s arbete för att främja jämställdhet och förändra skadliga normer och attityder utgör en del i ett långt maratonlopp för samhällsförändring. Såsom Agenda 2030 visar, är behovet av ett aktivt jämställdhetsarbete avgörande både på en lokal, regional och global nivå. Jag inspireras av se hur UNAG stärker en ny generation till att utkräva sina mänskliga rättigheter.

Pauline af Ekenstam, Internationell praktikant i Georgien.  

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Happy, 20 år: Min dröm är att bli en ledare och skapa förändring

30 mars, 2023 / Världshorisont

Utmaningarna för flickor och kvinnor i Tanzania är många. Landets FN-förbund jobbar bland annat för att stärka kvinnors ekonomiska självständighet och egenmakt.

Läs mer

Så arbetar FN i Ukraina

27 mars, 2023 / Nyheter

Världens länder samlas i FN för att kräva att Ryssland avslutar sin olagliga invasion i Ukraina. Vi redogör för FN:s arbete för människorna i det krigsdrabbade landet. 

Läs mer

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer