fbpx
Provdockor i ett skyltfönster i Tbilisi
17 november, 2022 / Internationella praktikanters blogg

Georgien: En ny generation kräver nya normer

Under de tre senaste decennierna har Georgien avancerat avsevärt inom området jämställdhet. Trots framstegen kvarstår dock betydande utmaningar i frågan, vilket bland annat understryks av UN Women, FN:s organ för kvinnors rättigheter och egenmakt.

Barnäktenskap, våld i nära relationer och kvinnors ekonomiska egenmakt har lyfts fram som särskilt viktiga områden att prioritera på statlig och samhällelig nivå i Georgien. FN:s befolkningsfond pekar till exempel på att den allmänna acceptansen kring barnäktenskap är fortsatt utbredd – trots att den georgiska staten har vidtagit vissa åtgärder för att förändra samhällsattityden i frågan.  

Under den senare delen av hösten kommer Georgiens FN-förbund, UNAG, att anordna en konferens med jämställdhet som tema. Syftet med konferensen är att öka deltagarnas kunskap om de möjligheter, utmaningar och arbetsmetoder som kan bidra till ökad jämställdhet i landet. Deltagarna kommer att bestå av unga och unga vuxna från ungdomscenter i Georgien samt ungdomsledare från olika delar av landet.

Planering av jämställdhetskonferens vid UNAG:s kontor.

Även jag som praktikant kommer att bidra till innehållet av konferensen. Jämställdhetsintegrering, eller “gender mainstreaming” som det ofta kallas, är en av de främsta metoderna för att upptäcka, kartlägga och hantera diskriminering och ojämställdhet inom organisationer och dess verksamheter. Jag kommer att presentera metoden och leda en workshop kring hur jämställdhetsintegrering kan se ut i praktiken. Målet är att deltagarna ska lämna konferensen med stärkta färdigheter inom frågan som de sedan kan sprida vidare inom sina lokala kontexter.  

Konferensen kommer även att belysa aktuell jämställdhetslagstiftning, tillgängliga stödfunktioner för de som faller offer för könsbaserat våld och våld i nära relation, samt kvinnors ekonomiska frigörelse och utveckling.  

UNAG:s arbete för att främja jämställdhet och förändra skadliga normer och attityder utgör en del i ett långt maratonlopp för samhällsförändring. Såsom Agenda 2030 visar, är behovet av ett aktivt jämställdhetsarbete avgörande både på en lokal, regional och global nivå. Jag inspireras av se hur UNAG stärker en ny generation till att utkräva sina mänskliga rättigheter.

Pauline af Ekenstam, Internationell praktikant i Georgien.  

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer