fbpx
Provdockor i ett skyltfönster i Tbilisi
17 november, 2022 / Internationella praktikanters blogg

Georgien: En ny generation kräver nya normer

Under de tre senaste decennierna har Georgien avancerat avsevärt inom området jämställdhet. Trots framstegen kvarstår dock betydande utmaningar i frågan, vilket bland annat understryks av UN Women, FN:s organ för kvinnors rättigheter och egenmakt.

Barnäktenskap, våld i nära relationer och kvinnors ekonomiska egenmakt har lyfts fram som särskilt viktiga områden att prioritera på statlig och samhällelig nivå i Georgien. FN:s befolkningsfond pekar till exempel på att den allmänna acceptansen kring barnäktenskap är fortsatt utbredd – trots att den georgiska staten har vidtagit vissa åtgärder för att förändra samhällsattityden i frågan.  

Under den senare delen av hösten kommer Georgiens FN-förbund, UNAG, att anordna en konferens med jämställdhet som tema. Syftet med konferensen är att öka deltagarnas kunskap om de möjligheter, utmaningar och arbetsmetoder som kan bidra till ökad jämställdhet i landet. Deltagarna kommer att bestå av unga och unga vuxna från ungdomscenter i Georgien samt ungdomsledare från olika delar av landet.

Planering av jämställdhetskonferens vid UNAG:s kontor.

Även jag som praktikant kommer att bidra till innehållet av konferensen. Jämställdhetsintegrering, eller “gender mainstreaming” som det ofta kallas, är en av de främsta metoderna för att upptäcka, kartlägga och hantera diskriminering och ojämställdhet inom organisationer och dess verksamheter. Jag kommer att presentera metoden och leda en workshop kring hur jämställdhetsintegrering kan se ut i praktiken. Målet är att deltagarna ska lämna konferensen med stärkta färdigheter inom frågan som de sedan kan sprida vidare inom sina lokala kontexter.  

Konferensen kommer även att belysa aktuell jämställdhetslagstiftning, tillgängliga stödfunktioner för de som faller offer för könsbaserat våld och våld i nära relation, samt kvinnors ekonomiska frigörelse och utveckling.  

UNAG:s arbete för att främja jämställdhet och förändra skadliga normer och attityder utgör en del i ett långt maratonlopp för samhällsförändring. Såsom Agenda 2030 visar, är behovet av ett aktivt jämställdhetsarbete avgörande både på en lokal, regional och global nivå. Jag inspireras av se hur UNAG stärker en ny generation till att utkräva sina mänskliga rättigheter.

Pauline af Ekenstam, Internationell praktikant i Georgien.  

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer