Provdockor i ett skyltfönster i Tbilisi

Under de tre senaste decennierna har Georgien avancerat avsevärt inom området jämställdhet. Trots framstegen kvarstår dock betydande utmaningar i frågan, vilket bland annat understryks av UN Women, FN:s organ för kvinnors rättigheter och egenmakt.

Barnäktenskap, våld i nära relationer och kvinnors ekonomiska egenmakt har lyfts fram som särskilt viktiga områden att prioritera på statlig och samhällelig nivå i Georgien. FN:s befolkningsfond pekar till exempel på att den allmänna acceptansen kring barnäktenskap är fortsatt utbredd – trots att den georgiska staten har vidtagit vissa åtgärder för att förändra samhällsattityden i frågan.  

Under den senare delen av hösten kommer Georgiens FN-förbund, UNAG, att anordna en konferens med jämställdhet som tema. Syftet med konferensen är att öka deltagarnas kunskap om de möjligheter, utmaningar och arbetsmetoder som kan bidra till ökad jämställdhet i landet. Deltagarna kommer att bestå av unga och unga vuxna från ungdomscenter i Georgien samt ungdomsledare från olika delar av landet.

Planering av jämställdhetskonferens vid UNAG:s kontor.

Även jag som praktikant kommer att bidra till innehållet av konferensen. Jämställdhetsintegrering, eller “gender mainstreaming” som det ofta kallas, är en av de främsta metoderna för att upptäcka, kartlägga och hantera diskriminering och ojämställdhet inom organisationer och dess verksamheter. Jag kommer att presentera metoden och leda en workshop kring hur jämställdhetsintegrering kan se ut i praktiken. Målet är att deltagarna ska lämna konferensen med stärkta färdigheter inom frågan som de sedan kan sprida vidare inom sina lokala kontexter.  

Konferensen kommer även att belysa aktuell jämställdhetslagstiftning, tillgängliga stödfunktioner för de som faller offer för könsbaserat våld och våld i nära relation, samt kvinnors ekonomiska frigörelse och utveckling.  

UNAG:s arbete för att främja jämställdhet och förändra skadliga normer och attityder utgör en del i ett långt maratonlopp för samhällsförändring. Såsom Agenda 2030 visar, är behovet av ett aktivt jämställdhetsarbete avgörande både på en lokal, regional och global nivå. Jag inspireras av se hur UNAG stärker en ny generation till att utkräva sina mänskliga rättigheter.

Pauline af Ekenstam, Internationell praktikant i Georgien.  

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer