Tamara och Svetlana som engagerar sig i de många utmaningar som finns för att nå jämställt samhälle. Foto: UNA Armenien

I omställningen av omlokaliseringen från Jerevan till Stockholm slås jag av skillnaderna och likheterna i mina dagliga rutiner. Jag brukade promenera till jobbet i Armenien i 30-graders värme, nu gör jag detsamma fast i 10-gradigt regn. Det finns mycket som skiljer Armenien och Sverige, från klimat till historia, politik, språk och kultur. Likväl finns det många likheter mellan länderna, bland annat delar de vissa utmaningar kring mål nr 5 i Agenda 2030 om jämställdhet.

Ungdomarna som är aktiva i det Armeniska FN-förbundet (AUNA) får svar på hur de kan engagera sig för att bidra till ett jämlikt samhälle genom olika utbildningar. Denna vecka genomfördes en utbildning om könsbaserat våld och könsselektiva aborter, som är två stora problem i Armenien kopplade till sociala och kulturella könsnormer. Deltagarna fick bland annat lära sig hur de kan agera i situationer där de blir vittne till olika typer av våld och diskriminering. Svetlana, 17 år, berättar att “Mycket handlar om att höja rösten för att bryta tystnadskulturen. Vi får lära oss att prata om våra känslor, tankar, upplevelser och att lyssna och våga ta hjälp av polisen.”

Syuzi och Anahit, deltagare på AUNA:s utbildningsdagar på temat jämställdhet och diskriminering, jobbar med idéer och förslag på egna projekt. Foto: UNA Armenien

Tamara, 17 år, säger att “Jag kommer att dela det jag har lärt mig med vänner och bekanta i min hemstad.” Svetlana fyller i, “Vi har redan utbildats i projektledning och under utbildningen har jag tagit fram en projektidé om jämställdhet som ska genomföras i min hemstad. Projektet involverar panelsamtal med lärare och elever, medvetandekampanjer och öppna diskussionsforum för att inkludera den äldre generationen. Det kommer också att involvera ett mindre forskningsarbete med uppföljande frågeformulär för att se om synen på jämställdhet förändrats.”

Jag får ta del av utbildningsdagarna genom att hålla en presentation om Sverige och Svenska FN-förbundet för deltagarna. Min presentation följs av nyfikna frågor kring vilka utmaningar Sverige står inför. På frågan hur jag tror att Sverige kommer att se ut om fem år svarar jag att jag hoppas att vi har tagit mer omfattande åtgärder för att implementera Agenda 2030, i synnerhet vad gäller motverkandet av våld och diskriminering mot kvinnor och flickor.

Elin Malmqvist, Internationell praktikant, Armenien

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer