fbpx
Tamara och Svetlana som engagerar sig i de många utmaningar som finns för att nå jämställt samhälle. Foto: UNA Armenien
3 november, 2022 / Internationella praktikanters blogg

Armenien: Generationen som vågar höja rösten

I omställningen av omlokaliseringen från Jerevan till Stockholm slås jag av skillnaderna och likheterna i mina dagliga rutiner. Jag brukade promenera till jobbet i Armenien i 30-graders värme, nu gör jag detsamma fast i 10-gradigt regn. Det finns mycket som skiljer Armenien och Sverige, från klimat till historia, politik, språk och kultur. Likväl finns det många likheter mellan länderna, bland annat delar de vissa utmaningar kring mål nr 5 i Agenda 2030 om jämställdhet.

Ungdomarna som är aktiva i det Armeniska FN-förbundet (AUNA) får svar på hur de kan engagera sig för att bidra till ett jämlikt samhälle genom olika utbildningar. Denna vecka genomfördes en utbildning om könsbaserat våld och könsselektiva aborter, som är två stora problem i Armenien kopplade till sociala och kulturella könsnormer. Deltagarna fick bland annat lära sig hur de kan agera i situationer där de blir vittne till olika typer av våld och diskriminering. Svetlana, 17 år, berättar att “Mycket handlar om att höja rösten för att bryta tystnadskulturen. Vi får lära oss att prata om våra känslor, tankar, upplevelser och att lyssna och våga ta hjälp av polisen.”

Syuzi och Anahit, deltagare på AUNA:s utbildningsdagar på temat jämställdhet och diskriminering, jobbar med idéer och förslag på egna projekt. Foto: UNA Armenien

Tamara, 17 år, säger att “Jag kommer att dela det jag har lärt mig med vänner och bekanta i min hemstad.” Svetlana fyller i, “Vi har redan utbildats i projektledning och under utbildningen har jag tagit fram en projektidé om jämställdhet som ska genomföras i min hemstad. Projektet involverar panelsamtal med lärare och elever, medvetandekampanjer och öppna diskussionsforum för att inkludera den äldre generationen. Det kommer också att involvera ett mindre forskningsarbete med uppföljande frågeformulär för att se om synen på jämställdhet förändrats.”

Jag får ta del av utbildningsdagarna genom att hålla en presentation om Sverige och Svenska FN-förbundet för deltagarna. Min presentation följs av nyfikna frågor kring vilka utmaningar Sverige står inför. På frågan hur jag tror att Sverige kommer att se ut om fem år svarar jag att jag hoppas att vi har tagit mer omfattande åtgärder för att implementera Agenda 2030, i synnerhet vad gäller motverkandet av våld och diskriminering mot kvinnor och flickor.

Elin Malmqvist, Internationell praktikant, Armenien

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer