fbpx
Malung-Sälens kommun är en av alla kommuner och regioner som deltar i Glokala Sverige.
13 oktober, 2022 / Glokala Sverige

Glokala Sverige välkomnar fler kommuner och regioner

Nu öppnar möjligheten för fler av landets kommuner och regioner att ansöka till kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige. Projektet, som i dag har 201 deltagande kommuner och regioner, syftar till att ge kunskap om och engagemang för Agenda 2030 och Globala målen för hållbar utveckling. Den nya ansökningsperioden är öppen till den 12 december 2022.

Kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige startade 2018 och vänder sig till politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Deltagarna finns representerade över hela landet, från Gällivare i norr till Ystad i söder. Bakom projektet står Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). 

De kommuner och regioner som söker till projektet kan antingen vara i starten på eller ha kommit en bit på vägen i sitt hållbarhetsarbete. Som deltagare får kommunerna och regionerna ta del av utbildningar, konferenser, webbinarier, kommunikationsstöd, informationsmaterial samt ges möjlighet att nätverka och systematiskt dela erfarenheter och kunskap med andra projektdeltagare.

– Att en klar majoritet av Sveriges kommuner och regioner är en del av Glokala Sverige bidrar till det nationella genomförandet av Agenda 2030 och Globala målen. Nu hoppas vi på ännu fler deltagare, säger Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson.

Den nya ansökningsperioden inleds i dag och är öppen till och med den 12 december 2022.


Glokala Sverige

Läs mer om kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sveriges arbete.

Läs mer >

Senaste nytt

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer