Malung-Sälens kommun är en av alla kommuner och regioner som deltar i Glokala Sverige.

Nu öppnar möjligheten för fler av landets kommuner och regioner att ansöka till kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige. Projektet, som i dag har 201 deltagande kommuner och regioner, syftar till att ge kunskap om och engagemang för Agenda 2030 och Globala målen för hållbar utveckling. Den nya ansökningsperioden är öppen till den 12 december 2022.

Kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige startade 2018 och vänder sig till politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Deltagarna finns representerade över hela landet, från Gällivare i norr till Ystad i söder. Bakom projektet står Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). 

De kommuner och regioner som söker till projektet kan antingen vara i starten på eller ha kommit en bit på vägen i sitt hållbarhetsarbete. Som deltagare får kommunerna och regionerna ta del av utbildningar, konferenser, webbinarier, kommunikationsstöd, informationsmaterial samt ges möjlighet att nätverka och systematiskt dela erfarenheter och kunskap med andra projektdeltagare.

– Att en klar majoritet av Sveriges kommuner och regioner är en del av Glokala Sverige bidrar till det nationella genomförandet av Agenda 2030 och Globala målen. Nu hoppas vi på ännu fler deltagare, säger Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson.

Den nya ansökningsperioden inleds i dag och är öppen till och med den 12 december 2022.


Kontakta oss gärna
Finns din kommun eller region inte med bland deltagarna? Vill du inspirera din kommun eller region till att bli en del av Glokala Sverige? Kontakta glokalasverige@fn.se för mer information.

Glokala Sverige

Läs mer om kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sveriges arbete.

Läs mer >

Senaste nytt

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer