fbpx
Malung-Sälens kommun är en av alla kommuner och regioner som deltar i Glokala Sverige.
13 oktober, 2022 / Glokala Sverige

Glokala Sverige välkomnar fler kommuner och regioner

Nu öppnar möjligheten för fler av landets kommuner och regioner att ansöka till kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige. Projektet, som i dag har 201 deltagande kommuner och regioner, syftar till att ge kunskap om och engagemang för Agenda 2030 och Globala målen för hållbar utveckling. Den nya ansökningsperioden är öppen till den 12 december 2022.

Kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige startade 2018 och vänder sig till politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Deltagarna finns representerade över hela landet, från Gällivare i norr till Ystad i söder. Bakom projektet står Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). 

De kommuner och regioner som söker till projektet kan antingen vara i starten på eller ha kommit en bit på vägen i sitt hållbarhetsarbete. Som deltagare får kommunerna och regionerna ta del av utbildningar, konferenser, webbinarier, kommunikationsstöd, informationsmaterial samt ges möjlighet att nätverka och systematiskt dela erfarenheter och kunskap med andra projektdeltagare.

– Att en klar majoritet av Sveriges kommuner och regioner är en del av Glokala Sverige bidrar till det nationella genomförandet av Agenda 2030 och Globala målen. Nu hoppas vi på ännu fler deltagare, säger Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson.

Den nya ansökningsperioden inleds i dag och är öppen till och med den 12 december 2022.


Kontakta oss gärna
Finns din kommun eller region inte med bland deltagarna? Vill du inspirera din kommun eller region till att bli en del av Glokala Sverige? Kontakta glokalasverige@fn.se för mer information.

Glokala Sverige

Läs mer om kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sveriges arbete.

Läs mer >

Senaste nytt

De globala målen är vår kompass

19 september, 2023 / Blogg

Vi måste agera mer och vi måste agera fortare, skriver Annelie Börjesson inför FN:s högnivåvecka som startar i New York. Nu startar FN:s generalförsamling och samtidigt hålls flera toppmöten i

Läs mer

Två FN-vänner om FN-hösten 2023 

19 september, 2023 / Världshorisont

Vilka utmaningar står FN inför efter coronapandemin och med pågående krig och klimatkris i världen? Vilken roll kan och bör Sverige spela? Vi ställde några frågor till Olof Skoog, EU:s

Läs mer

Halvtid för Agenda 2030: ”Omställning till hållbar utveckling är möjligt – och oundvikligt” 

15 september, 2023 / Världshorisont

I år har halva tiden gått för genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Den 18-19 september samlas världens länder vid ett FN-toppmöte om de

Läs mer

Sveriges Agenda 2030-samordnare: “Politiskt ledarskap saknas för den omställning som krävs” 

12 september, 2023 / Världshorisont

Forskningen pekar på att vårt samhälle måste transformeras men inga ledande svenska politiker har hittills visat det politiska mod som krävs för en så genomgripande förändring. Det säger Gabriel Wikström,

Läs mer

Fredsdagen: FN-förbund samlade till fredsklocka

12 september, 2023 / Nyheter

Sextiofem FN-förbund i hela världen la grunden för den japanska fredsklockan i FN-högkvarteret. FN-chefen António Guterres ringer i klockan den 13 september för att uppmärksamma internationella fredsdagen. Den japanska fredsklockan

Läs mer

Skriv under för hållbar utveckling!

08 september, 2023 / Nyheter

De globala målen är världens enda plan för framtiden – och den enda vägen ut ur vår tids kriser. Var med och skriv under vårt upprop för hållbar utveckling! Globala

Läs mer

Tanzanias FN-förbund mobiliserar för att möta klimatkrisen 

08 september, 2023 / Världshorisont

I Tanzania i Östafrika har klimatförändringar stor påverkan på vardagen. Landets FN-förbund jobbar med en bred palett av aktiviteter för att minska utsattheten hos sårbara samhällen.  Tanzania drabbas redan av

Läs mer

Nytt FN-år med fokus på hållbarhet och samarbete

07 september, 2023 / Nyheter

I samband med generalförsamlingens öppnande hålls toppmöten om bland annat hållbarhet, klimatet, kärnvapen och FN:s framtid. Vi listar mötena som ingen bör missa! Det nya FN-året inleds när generalförsamlingens 78:e

Läs mer

Sverige bör delta i FN-manifestation mot kärnvapen

03 september, 2023 / Debattartiklar

FN-mötet om kärnvapen den 26 september är ett tillfälle för Sveriges regering att ställa sig bakom kravet på totalt avskaffande, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer