Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner

Under 2018 startade FN-förbundet i samverkan med SKL ett kommunikationsprojekt för att utbilda och engagera kring Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner. Under året har vi tagit fram kommunikationsmaterial i samverkan med våra sju pilotdeltagare och genomfört utbildningar på plats hos dem.
De sju pilotdeltagarna är kommunerna Gislaved, Kristianstad, Luleå, Malmö, Nyköping, Växjö, samt landstinget i Sörmland.

Läs mer om pilotåret i vårt pressmeddelande
Läs om hur SKL arbetar med Agenda 2030

På gång

  • Nyhetsbrevet har just kommit ut med en ny utgåva. Där samlar vi aktuella händelser och omvärldsbevakning globalt, nationellt och lokalt. Vill du ha vårt nyhetsbrev i mejlen? Klicka på Prenumerera… här nedanför.
  • Om lokal implementering av Agenda 2030 handlade lunchseminariet med biträdande professor Sara Gustavsson den 6 december. Klicka på Möten och seminarier nedan och se filmerna!
  • Nu har vi avslutat ansökningsperioden för 2019 men chansen att ansöka kommer tillbaka hösten 2019.  Läs mer längre ner på den här sidan!
  • Globala målen-festival i Bonn: Arbetar du med hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030? Då kan du vara med och dela dina erfarenheter med andra under The 2019 festival (2-4 maj 2019).
    Läs mer om festivalen här!

Det här är Glokala Sverige

Genom att följa arbetet med Agenda 2030 i landet och göra kopplingar till det globala arbete som görs världen över ska projektet stimulera och engagera kommunernas arbete med Agenda 2030 som redan har påbörjats på många håll. Svenska kommuner, landsting och regioner driver sedan länge ett arbete för ökad hållbarhet. Agenda 2030 innebär att vi tillsammans med resten av världen har en gemensam riktning för den globala hållbarheten som bland mycket annat handlar om att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Genom Agenda 2030 kan vi påverka lokalt såväl som globalt. Varmt välkommen att ta del av materialet och sprida kunskapen och engagemanget kring Agenda 2030 vidare i dina nätverk!

Ansökan om deltagande i Glokala Sverige

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Läs mer och prenumerera

Inspirationsfilmer

Se filmerna

Webbutbildning om Agenda 2030

Till utbildningen

Våra pilotdeltagare

Läs mer

Möten och seminarier

Mer information

Arbetsmaterial

Läs mer

Fakta och fördjupning

Läs mer