Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner

Sida beviljar stöd: Vi fortsätter!

Glokala Sverige beviljas fortsatt stöd av Sida för ytterligare tre år (2021-2023). Nu välkomnar vi alla våra deltagare till fortsatt samarbete, och 35 nya kommuner erbjuds plats 2021. De 35 kommunerna har redan ansökt för ett år sedan, men då hade Glokala Sverige inte möjlighet att ta emot alla intresserade. 

ICLD – Internationellt centrum för lokal demokrati – blir ny samarbetspartner i Glokala Sverige, tillsammans med Svenska FN-förbundet och SKR.

Läs mer i pressmeddelandet

Glokala Sverige lyfts fram i Statskontorets rapport om Agenda 2030

Statskontoret bedömer att Glokala Sverige har varit en viktig aktör i arbetet med Agenda 2030 i landets kommuner och regioner, och föreslår fortsatt stöd av regeringen. Vi är glada och stolta!  Läs mer i vår nyhet här, där du också hittar en länk till Statskontorets rapport. . 

Hela 2020 träffas och utbildar vi på distans

Vi har alla fått anpassa våra verksamheter på olika sätt under hela 2020 på grund av coronapandemin. Det gäller samtliga konferenser, kurser, möten och resor. Därför kommer Glokala Sverige att göra så här under hela 2020:

  • Alla höstens utbildningar genomförs digitalt och på distans, för att maximera allas möjligheter till god planering och framförhållning, och minimera risken för exempelvis sent inställda utbildningsresor.
  • Utbildningshalvdagarna livesänds, med möjligheter till dialog, frågor och diskussioner.
  • Utbildningarna hålls de dagar som redan är inbokade.
  • Innehåll och upplägg anpassas tillsammans med kontaktpersonerna. I valet av programvara och tekniskt stöd tar vi hänsyn till olika förutsättningar.

Mötesplats Agenda 2030 – tack för denna gång!

Den 24 september genomfördes konferensen Mötesplats Agenda 2030 digitalt – tack alla som deltog! Se filmerna, bilderna, FridaRits dokumentation med mera på konferensens webbplats

Bara för projektdeltagare: Kommunikationsstöd och verktygslåda

Filmer, utställningar, tryckoriginal, brevmallar, kommunikationsplanering med mera hittar du nu på nya webbsidor endast för projektdeltagare

Du loggar in med lösenord som du fått i mejl från Glokala Sverige. 

Det här är Glokala Sverige

Glokala Sverige är kommunikations- och utbildningsprojektet som ska stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och finansieras av Sida.

Idag deltar 130 kommuner och 16 regioner i Glokala Sverige. 2021 blir vi ännu fler. Här är listan över alla projektdeltagare. 

Läs mer om projektet under Frågor och svar (se nedan). Du kan också kontakta oss på glokalasverige@fn.se

Vill du veta mer om Glokala Sveriges projektmål och verksamhet? I lägesrapporten om Glokala Sveriges pilotår kan du läsa om 2018 års verksamhet, resultat och lärdomar inför projektets fortsättning.

Nyheter

Nyheter om Glokala Sverige

Se nyheterna >

Vårt erbjudande

Läs mer

Nyheter och nyhetsbrev

Läs mer och prenumerera

Kommunikationsstöd och verktygslåda

Läs mer

Deltagare i Glokala Sverige

Läs mer

Webbutbildning om Agenda 2030

Till utbildningen

Frågor och svar

Läs mer

Möten och seminarier

Mer information

Arbetsmaterial, fakta och fördjupning

Läs mer