fbpx

Glokala Sverige avslutades 30 april- läs vår slutrapport

Den 30 april 2023 avslutades samverkansprojektet Glokala Sverige. Samtliga 21 regioner och 189 kommuner deltog i projektet vid nedläggningen.

Kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige har pågått sedan 2018 med finansiering från Sida. Målsättningen har varit att engagera och sprida kunskap om Agenda 2030 i kommuner och regioner. Projektet har sedan starten varit en samverkan mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Under projektets andra treårsperiod 2021-2023 anslöt Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, som projektpartner.

I januari 2023 meddelades att projektet fick kraftiga neddragningar av anslaget för 2023 på grund av regeringens nedskärningar i biståndsbudgeten. På grund av detta måste projektet avslutas i förtid, redan den 30 april 2023.

Sedan 2018 har Glokala Sverige nått ut med sina utbildnings- och kommunikationsinsatser om Agenda 2030 och Globala målen till tusentals förtroendevalda och ledande tjänstepersoner inom kommuner och regioner.

Projektets hemsida kommer att finnas kvar med material öppet för alla som vill ta del av det åtminstone under 2024. 

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Globala målen och delmålen omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Här kan du läsa Glokala Sveriges slutrapport.

Om Glokala Sverige

Här kan du läsa mer om projektet Glokala Sverige, som FN-förbundet drev mellan 2018-2023.

Läs mer

Nyhetsbrev och nyheter

Läs Glokala Sveriges nyhetsbrev och nyheter om Agenda 2030 här.

Läs mer

Kommunikation och kampanj

Ta del av vårt kommunikationsmaterial och ladda ner kampanjen #intebarasnack om Globala målen.

Läs mer

Utbildning

Här hittar du vår inspelning av grundutbildningen för Glokala Sveriges deltagare samt vår webbutbildning om Globala målen.

Läs mer

Implementering

Hur gör man då? Ta del av Glokala Sveriges metodstöd "Världens agenda - Vår agenda", vår arbetsbok och fakta om Agenda 2030.

Läs mer

Konferens

Mötesplats Agenda 2030: Här finns inspelningarna från konferenserna 2021 och 2022 och tillhörande material.

Läs mer