Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner

Ansökningstiden är över

Intresset för att komma med i Glokala Sverige 2020 är fortfarande stort. Projektet kommer att kunna ta emot ett 50-tal nya deltagare och just nu jobbar vi med att läsa och ta ställning till ansökningarna, som alla håller hög kvalitet.

Ansökande regioner prioriteras, när platserna ska fördelas i år. Vi kommer även att prioritera kommuner i regioner där deltagandet i Glokala Sverige är lågt. Därutöver kommer vi lotta platserna bland de sökande.

Senast i mitten av januari 2020 får alla sökande besked. Samtidigt börjar vi detaljplanera årets verksamhet för såväl de nya som för er som varit med redan under 2019.

Mötesplats Agenda 2030 är över – tack alla!

På Agenda 2030-födelsedagen 25 september, samtidigt som världens ledare samlades i New York, samlades över 200 representanter för Sveriges regioner och kommuner i Stockholm på årets konferens –  Mötesplats 2030. Varmt tack, alla deltagare!

Det här är Glokala Sverige

Glokala Sverige är kommunikations- och utbildningsprojektet som ska stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och finansieras av Sida.

Läs mer om projektet under Frågor och svar (se nedan). Du kan också kontakta oss på glokalasverige@fn.se

Vill du veta mer om Glokala Sveriges projektmål och verksamhet? I lägesrapporten om Glokala Sveriges pilotår kan du läsa om 2018 års verksamhet, resultat och lärdomar inför projektets fortsättning.

Nyheter

Nyheter om Glokala Sverige

Se nyheterna >

Vårt erbjudande

Läs mer

Nyheter och nyhetsbrev

Läs mer och prenumerera

Kommunicera Agenda 2030

Läs mer

Deltagare i Glokala Sverige

Läs mer

Webbutbildning om Agenda 2030

Till utbildningen

Frågor och svar

Läs mer

Möten och seminarier

Mer information

Arbetsmaterial, fakta och fördjupning

Läs mer