Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner

Glokala Sverige är ett kommunikation- och utbildningsprojekt med syfte att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) samarbetar i Glokala Sverige, som finansieras av Sida.

Totalt deltar 163 kommuner och 18 regioner i Glokala Sverige.

Nya deltagare från och med 2022

Nu är det klart! Glokala Sverige välkomnar 18 nya kommuner och två regioner inför 2022 – från Haparanda i norr till Region Skåne i söder. Läs mer här om de nya deltagarna.

Läs mer om oss och vad det innebär att delta, under Det här är Glokala Sverige – se längre ner på sidan.

Snart dags för årets kickoff

Välkomna alla Glokala Sveriges deltagare till Kickoff och start för årets arbete: 1 februari för er som är nya, 2 februari för er som är med sedan tidigare. Se särskild inbjudan/save-the-date som ni fått per mejl!

När får vi länken till kickoffen?
Den kommer i slutet av veckan innan kickoffen, dvs i vecka 4.

Kan jag vidarebefordra länken till andra?
Ja, du får gärna sprida den vidare. Ni som deltagande kommun eller region väljer själva vilka och hur många som kan delta. Vi skickar Teams-inbjudan med länk till dig som kontaktperson, du skickar vidare till de som du anser är berörda.

– Kommer kickoffen att spelas in? När kan vi få tillgång till det inspelade materialet?
Ja. Hela inslaget ska textas, så det kommer att ta ett par veckor innan vi kan lägga ut materialet. Vi skickar ut länk när det är klart.

Mötesplats agenda 2030 den 26 november – Tack!

Årets konferens för er som leder arbetet med Agenda 2030 i de 181 kommuner och regioner som deltar i Glokala Sverige 2021 genomfördes den 26 november. Tack alla som deltog! Ni kommer att kunna se inspelade programpunkter inom kort.. Läs mer här.

Kunskaps- och metodstöd

Nu kan du hämta och läsa Världens agenda – vår agenda!, det nya kunskaps- och metodstödet för Glokala Sveriges deltagare. Vi hoppas det kan bidra till både kunskaper. analys och praktiskt arbete, och du hittar det här.

På webbplatsen

Fler tips

Så här når du oss och andra deltagare

Skriv till oss på glokalasverige@fn.se
Karta, lista och kontakter för alla deltagare hittar du nu under Det här är Glokala Sverige

Nyheter

Nyheter om Glokala Sverige

Se nyheterna >

Det här är Glokala Sverige

Läs mer

Nyheter och nyhetsbrev

Läs mer och prenumerera

Kommunikationsstöd och verktygslåda

Läs mer

Webbutbildning om Agenda 2030

Till utbildningen

Arbetsmaterial, fakta och fördjupning

Läs mer