Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner

Nu är utbildningarna igång!

Läs mer under Nyheter och nyhetsbrev (se nedan).

Aktuellt

  • Deltagare 2019 – information och kontakt: Här finns alla deltagares kontaktuppgifter och en del annan information.
  • Materialutskick i mars: Om ni inte fått arbetsböcker, skyltar, ett hjul och affischer – hör av er!
  • Kick off-webinarium: 19 februari kickade vi igång med ett webinarium som du kan titta på här. (Webinariet startar cirka 32 minuter in i sändningen). Och här är bildspelet som visades under webinariet.
    Förutom projektgruppen deltog Petra Hallebrant, Svenska FN-förbundets generalsekreterare, och Ann-Sofie Eriksson, ansvarig enhetschef på SKL, och berättade om samarbetet inom Glokala Sverige.
  • Vanliga frågor och svar om Glokala Sverige – se nedan.
  • Vill du veta mer om Glokala Sveriges projektmål och verksamhet? I lägesrapporten om Glokala Sveriges pilotår kan du läsa om 2018 års verksamhet, resultat och lärdomar inför projektets fortsättning.
  • Har du frågor? Skriv till oss på glokalasverige@fn.se 

Det här är Glokala Sverige

2018 startade FN-förbundet i samverkan med SKL ett projekt för att utbilda och engagera kring Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner. Under året har vi tagit fram kommunikationsmaterial i samverkan med våra sju pilotdeltagare och genomfört utbildningar på plats hos dem. Läs om hur SKL arbetar med Agenda 2030 
De sju pilotdeltagarna är kommunerna Gislaved, Kristianstad, Luleå, Malmö, Nyköping, Växjö, samt landstinget i Sörmland. 2019 kommer ytterligare 75 kommuner och 14 regioner att delta i projektet. Läs mer om pilotåret i pressmeddelande 

Under 2019 samarbetar vi med totalt 96 kommuner och regioner. Läs om planerna för 2019 i pressmeddelandet

Genom att följa arbetet med Agenda 2030 i landet och göra kopplingar till det globala arbete som görs världen över ska projektet stimulera och engagera kommunernas arbete med Agenda 2030 som redan har påbörjats på många håll. Svenska kommuner, landsting och regioner driver sedan länge ett arbete för ökad hållbarhet. Agenda 2030 innebär att vi tillsammans med resten av världen har en gemensam riktning för den globala hållbarheten som bland mycket annat handlar om att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Genom Agenda 2030 kan vi påverka lokalt såväl som globalt. Varmt välkommen att ta del av materialet och sprida kunskapen och engagemanget kring Agenda 2030 vidare i dina nätverk!

Deltagare i Glokala Sverige

Läs mer

Nyheter och nyhetsbrev

Läs mer och prenumerera

Inspirationsfilmer

Se filmerna

Webbutbildning om Agenda 2030

Till utbildningen

Frågor och svar

Läs mer

Möten och seminarier

Mer information

Arbetsmaterial

Läs mer

Fakta och fördjupning

Läs mer