Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner

Nu välkomnar vi 50 nya deltagare

Intresset för att komma med i Glokala Sverige 2020 är fortfarande stort, och projektet fick många nya ansökningar inför 2020. Projektet tar emot ett 50-tal nya deltagare i år. Inom kort berättar vi här vilka det blir.

Ansökande regioner prioriterades, när platserna fördelades. Vi har även prioriterat kommuner i regioner där deltagandet i Glokala Sverige är lågt. Därutöver har vi lottat ut platserna bland de sökande.

Alla sökande har nu fått besked. Samtidigt börjar vi detaljplanera årets verksamhet för såväl de nya som för er som varit med redan under 2019.

Hänt i projektet under hösten.

Det här är Glokala Sverige

Glokala Sverige är kommunikations- och utbildningsprojektet som ska stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och finansieras av Sida.

Läs mer om projektet under Frågor och svar (se nedan). Du kan också kontakta oss på glokalasverige@fn.se

Vill du veta mer om Glokala Sveriges projektmål och verksamhet? I lägesrapporten om Glokala Sveriges pilotår kan du läsa om 2018 års verksamhet, resultat och lärdomar inför projektets fortsättning.

Nyheter

Nyheter om Glokala Sverige

Se nyheterna >

Vårt erbjudande

Läs mer

Nyheter och nyhetsbrev

Läs mer och prenumerera

Kommunicera Agenda 2030

Läs mer

Deltagare i Glokala Sverige

Läs mer

Webbutbildning om Agenda 2030

Till utbildningen

Frågor och svar

Läs mer

Möten och seminarier

Mer information

Arbetsmaterial, fakta och fördjupning

Läs mer