Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner

Förändringar i verksamheten med anledning av Coronaviruset

Vi följer utvecklingen kring smittspridning av coronaviruset och håller våra deltagare uppdaterade kring de förändringar som detta innebär för vår planerade verksamhet. För att inte riskera att bidra till smittspridning har vi som ett första steg beslutat:

  • Vi kommer inte att genomföra några utbildningsinsatser före 20 april.
  • Vi kommer kontakta de kommuner och regioner som berörs av detta och tillsammans göra en plan för ett nytt utbildningsdatum längre fram.
  • Vi undersöker även möjligheterna att genomföra interaktiva utbildningar digitalt och återkommer om detta kan vara ett alternativ till vissa av de planerade utbildningarna.

Gällande utbildningar efter den 20 april vill vi tills vidare avvakta och följa samhällsutvecklingen innan vi återkommer med besked om vi önskar flytta fler utbildningar. Om ni har egna önskemål eller restriktioner vi behöver förhålla oss till, tveka inte att höra av er. Vi fortsätter att planera tillsammans med er och kommer göra vårt bästa för att hitta lösningar som fungerar för var och en av Glokala Sveriges deltagare.

I dagsläget planerar vi att genomföra konferensen Mötesplats Agenda 2030 i september, så fortsätt gärna anmäla er enligt tidigare instruktioner via denna länk. Skulle konferensen påverkas återkommer vi med vidare information.

Frågor? Hör av er till er kontaktperson, eller skriv till glokalasverige@fn.se 

Nära hälften av landets kommuner och regioner deltar i Glokala Sverige

Inför 2020 går ytterligare 49 kommuner och en region med i Svenska FN-förbundets och SKR:s gemensamma projekt Glokala Sverige, som handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Därmed deltar 146 av landets 311 kommuner och regioner i projektet. Här är listan över alla projektdeltagare. 

Ansökande regioner prioriterades, när platserna fördelades. Vi har även prioriterat kommuner i regioner där deltagandet i Glokala Sverige är lågt. Därutöver har vi lottat ut platserna bland de sökande.

Hänt i projektet under hösten

Det här är Glokala Sverige

Glokala Sverige är kommunikations- och utbildningsprojektet som ska stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och finansieras av Sida.

Läs mer om projektet under Frågor och svar (se nedan). Du kan också kontakta oss på glokalasverige@fn.se

Vill du veta mer om Glokala Sveriges projektmål och verksamhet? I lägesrapporten om Glokala Sveriges pilotår kan du läsa om 2018 års verksamhet, resultat och lärdomar inför projektets fortsättning.

Nyheter

Nyheter om Glokala Sverige

Se nyheterna >

Vårt erbjudande

Läs mer

Nyheter och nyhetsbrev

Läs mer och prenumerera

Kommunicera Agenda 2030

Läs mer

Deltagare i Glokala Sverige

Läs mer

Webbutbildning om Agenda 2030

Till utbildningen

Frågor och svar

Läs mer

Möten och seminarier

Mer information

Arbetsmaterial, fakta och fördjupning

Läs mer