Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner

Hela 2020 blev ett år på distans. Det gällde samtliga konferenser, kurser, möten och resor. Just nu planerar vi hur 2021 års verksamhet ska genomföras på bästa sätt.

Följ oss på kickoff 9 och 11 februari då vi berättar mer!

9 februari vänder vi oss till er som är nya i projektet, 11 februari till alla övriga. Samla gärna din arbetsgrupp, politiker, kommunikatörer och andra berörda och titta tillsammans. Mejl med sändningslänk och mer information skickas till alla kontaktpersoner ett par dagar före sändning.

Vi välkomnar 35 nya kommuner och två regioner till Glokala Sverige 2021

Här kan du läsa pressmeddelandet. Och läs mer här om nya och gamla deltagare i Glokala Sverige

Äntligen – riksdagsbeslut om Agenda 2030

Den 17 december kom ett efterlängtat besked: riksdagen beslutade att att Sverige ska genomföra Agenda 2030 för hållbar utveckling genom en samstämmig politik nationellt och internationellt, och enligt principen att ingen ska lämnas utanför. En samlad redovisning av genomförandet och måluppfyllelsen av arbetet med Agenda 2030 ska lämnas i en skrivelse till riksdagen vartannat år. Läs mer här.

Sida beviljar stöd: Vi fortsätter!

Glokala Sverige beviljas fortsatt stöd av Sida för ytterligare tre år (2021-2023). Nu välkomnar vi alla våra deltagare till fortsatt samarbete, och 35 nya kommuner och 2 regioner erbjuds plats 2021. Kommunerna har ansökt redan för ett år sedan, men då hade Glokala Sverige inte möjlighet att ta emot alla intresserade. 

ICLD – Internationellt centrum för lokal demokrati – blir ny  samarbetspartner i Glokala Sverige, tillsammans med Svenska FN-förbundet och SKR. Läs mer i pressmeddelandet

Mötesplats Agenda 2030 – se filmerna

Den 24 september genomfördes konferensen Mötesplats Agenda 2030 digitalt – tack alla som deltog! Se filmerna här.
Se också bilder, FridaRits dokumentation med mera på konferensens webbplats

Glokala Sverige lyfts fram i Statskontorets rapport om Agenda 2030

Statskontoret bedömer att Glokala Sverige har varit en viktig aktör i arbetet med Agenda 2030 i landets kommuner och regioner, och föreslår fortsatt stöd av regeringen. Vi är glada och stolta!  Läs mer i vår nyhet här, där du också hittar en länk till Statskontorets rapport. . 

Bara för projektdeltagare: Kommunikationsstöd och verktygslåda

Filmer, utställningar, tryckoriginal, brevmallar, kommunikationsplanering med mera hittar du nu på nya webbsidor endast för projektdeltagareDu loggar in med lösenord som du fått i mejl från Glokala Sverige. 

Det här är Glokala Sverige

Glokala Sverige är kommunikations- och utbildningsprojektet som ska stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och finansieras av Sida. Idag deltar 163 kommuner och 18 regioner i Glokala Sverige. Här är listan över alla projektdeltagare. 

Läs mer om projektet under Frågor och svar (se nedan). Du kan också kontakta oss på glokalasverige@fn.se

Vill du veta mer om Glokala Sveriges projektmål och verksamhet? I lägesrapporten om Glokala Sveriges pilotår kan du läsa om 2018 års verksamhet, resultat och lärdomar inför projektets fortsättning.

Nyheter

Nyheter om Glokala Sverige

Se nyheterna >

Vårt erbjudande

Läs mer

Nyheter och nyhetsbrev

Läs mer och prenumerera

Kommunikationsstöd och verktygslåda

Läs mer

Deltagare i Glokala Sverige

Läs mer

Webbutbildning om Agenda 2030

Till utbildningen

Frågor och svar

Läs mer

Möten och seminarier

Mer information

Arbetsmaterial, fakta och fördjupning

Läs mer