Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner

Det här är Glokala Sverige

2018 startade FN-förbundet i samverkan med SKL ett projekt för att utbilda och engagera kring Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner.  Läs om hur SKL arbetar med Agenda 2030 

De sju pilotdeltagarna 2018 var kommunerna Gislaved, Kristianstad, Luleå, Malmö, Nyköping, Växjö, samt landstinget i Sörmland. Under 2019 samarbetar vi med totalt 96 kommuner och regioner. Läs om planerna för 2019 i pressmeddelandet

Genom att följa arbetet med Agenda 2030 i landet och göra kopplingar till det globala arbete som görs världen över ska projektet stimulera och engagera kommunernas arbete med Agenda 2030 som redan har påbörjats på många håll. Svenska kommuner och regioner driver sedan länge ett arbete för ökad hållbarhet. Agenda 2030 innebär att vi tillsammans med resten av världen har en gemensam riktning för den globala hållbarheten som bland mycket annat handlar om att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Genom Agenda 2030 kan vi påverka lokalt såväl som globalt. Varmt välkommen att ta del av materialet och sprida kunskapen och engagemanget kring Agenda 2030 vidare i dina nätverk!

Läs mer under Frågor och svar (se nedan). Kontakta oss på glokalasverige@fn.se

Aktuellt

  • Konferens 25 september – Mötesplats Agenda 2030: Äntligen dags för Glokala Sveriges konferens för alla projektdeltagare!
    Inbjudan har gått ut i mejl till alla kontaktpersoner. Läs mer här. 
  • Deltagare 2019 – information och kontakt: Här finns alla deltagares kontaktuppgifter och en del annan information.
  • Vill du veta mer om Glokala Sveriges projektmål och verksamhet? I lägesrapporten om Glokala Sveriges pilotår kan du läsa om 2018 års verksamhet, resultat och lärdomar inför projektets fortsättning.

Nyheter om Glokala Sverige

Till Glokala Sveriges nyheter >

Deltagare i Glokala Sverige

Läs mer

Nyheter och nyhetsbrev

Läs mer och prenumerera

Kommunicera Agenda 2030

Läs mer

Webbutbildning om Agenda 2030

Till utbildningen

Frågor och svar

Läs mer

Möten och seminarier

Mer information

Arbetsmaterial

Läs mer

Fakta och fördjupning

Läs mer