Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner

Glokala Sverige lyfts fram i Statskontorets rapport om Agenda 2030

Statskontoret bedömer att Glokala Sverige har varit en viktig aktör i arbetet med Agenda 2030 i landets kommuner och regioner, och föreslår fortsatt stöd av regeringen. Vi är glada och stolta!  Läs mer i vår nyhet här, där du också hittar en länk till Statskontorets rapport. . 

Hela 2020 träffas och utbildar vi på distans

Vi har alla fått anpassa våra verksamheter på olika sätt under våren på grund av coronapandemin. Nu står det klart att vi inte heller kan vara säkra på hur villkoren ser ut efter sommaren och under resten av 2020. Det gäller till exempel konferenser, kurser, möten och resor. Därför kommer Glokala Sverige att göra så här under hela 2020:

  • Alla höstens utbildningar genomförs digitalt och på distans, för att maximera allas möjligheter till god planering och framförhållning, och minimera risken för exempelvis sent inställda utbildningsresor.
  • Utbildningshalvdagarna livesänds, med möjligheter till dialog, frågor och diskussioner.
  • Utbildningarna hålls de dagar som redan är inbokade.
  • Innehåll och upplägg anpassas tillsammans med kontaktpersonerna. I valet av programvara och tekniskt stöd tar vi hänsyn till olika förutsättningar.
  • I augusti-september fortsätter planeringen med våra respektive kontaktpersoner.

Mötesplats Agenda 2030 – tack för i denna gång!

Den 24 september genomfördes konferensen Mötesplats Agenda 2030 digitalt – tack alla som deltog! Se filmerna, bilderna, FridaRits dokumentation med mera på konferensens webbplats

Bara för projektdeltagare: Kommunikationsstöd och verktygslåda

Filmer, utställningar, tryckoriginal, brevmallar, kommunikationsplanering med mera hittar du nu på nya webbsidor endast för projektdeltagare

Du loggar in med lösenord som du fått i mejl från Glokala Sverige. 

Nära hälften av landets kommuner och regioner deltar i Glokala Sverige

Inför 2020 går ytterligare 49 kommuner och en region med i Svenska FN-förbundets och SKR:s gemensamma projekt Glokala Sverige, som handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Därmed deltar 146 av landets 311 kommuner och regioner i projektet. Här är listan över alla projektdeltagare. 

Ansökande regioner prioriterades, när platserna fördelades. Vi har även prioriterat kommuner i regioner där deltagandet i Glokala Sverige är lågt. Därutöver har vi lottat ut platserna bland de sökande.

Det här är Glokala Sverige

Glokala Sverige är kommunikations- och utbildningsprojektet som ska stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och finansieras av Sida.

Läs mer om projektet under Frågor och svar (se nedan). Du kan också kontakta oss på glokalasverige@fn.se

Vill du veta mer om Glokala Sveriges projektmål och verksamhet? I lägesrapporten om Glokala Sveriges pilotår kan du läsa om 2018 års verksamhet, resultat och lärdomar inför projektets fortsättning.

Nyheter

Nyheter om Glokala Sverige

Se nyheterna >

Vårt erbjudande

Läs mer

Nyheter och nyhetsbrev

Läs mer och prenumerera

Kommunikationsstöd och verktygslåda

Läs mer

Deltagare i Glokala Sverige

Läs mer

Webbutbildning om Agenda 2030

Till utbildningen

Frågor och svar

Läs mer

Möten och seminarier

Mer information

Arbetsmaterial, fakta och fördjupning

Läs mer