Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson.
8 september, 2022 / Debattartiklar

Världen brinner – men det återspeglas inte i valrörelsen

Den som vill motverka höga el- och matpriser, rädda klimatet och förebygga nya flyktingkatastrofer måste förstå hur världen hänger samman – och ge sitt stöd till det långsiktiga gemensamma arbetet för en bättre värld. Ändå saknas de internationella frågorna i årets valrörelse, skriver FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson i Dagens industri.

Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina hotar den globala säkerheten och leder till höga elpriser, dyrare bensin och brist på livsmedel. Monsunregn i Pakistan, bränder i Australien och rekordvärme i södra Europa påminner om den globala klimatkrisen. Som följd av coronapandemin ökar åter fattigdomen och skolor stängs världen över.

Kriget, klimatet och pandemin är drabbande realiteter för alla. Den goda internationella lösningen, som Parisavtalet eller Agenda 2030, ligger därför i vårt nationella intresse. Trots det har valrörelsen saknat det internationella perspektivet.

I FN möts alla världens länder för att finna gemensamma lösningar på gemensamma problem. Säkerhetsrådet är alltför ofta låst av motsättningar och av vetot. Medlemsländerna kan emellertid alltid räkna med FN och dess partnerorganisationer i kriser och katastrofer. I Ukraina startas nu spannmålstrafik i Svarta havet och FN-stödda domstolar utreder misstänkta krigsförbrytelser. Runt om i världen skapas förutsättningar för långsiktig utveckling genom FN-bistånd i form av mat, vaccin och utbildning. Med bland annat svenskt stöd medlar FN i konflikter – vapenvilan i Jemen genom Hans Grundberg är ett aktuellt exempel.

Att världens regeringar drar åt olika håll är inget nytt men just nu är motsättningarna större än på länge. FN-samarbetet blir ännu viktigare när totalitära ledare hotar fredliga grannar, när kärnvapenhotet åter gör sig påmint och när hunger och fattigdom breder ut sig. En viktig uppgift är att förbättra samsynen mellan världens länder inför det toppmöte om FN:s framtid som hålls nästa år.

Även i den svenska debatten ifrågasätts ibland FN och det bistånd som bidrar till bättre livsförutsättningar för miljoner människor – men faktum är att stödet för FN är grundmurat hos allmänheten och bland beslutsfattare. I en enkät i tidningen Världshorisont inför valet framhåller riksdagspartierna FN:s roll samt behovet av reformering av FN-arbetet. Att FN ska vara en stark organisation är en utbredd uppfattning. Sex av åtta partier står bakom enprocentsmålet för biståndet – som till stor del kanaliseras vid FN. 

Svaren förpliktigar. När omvärlden flyttar in i våra vardagsrum behöver Sverige ha en tydlig röst om massförstörelsevapen, flickors och kvinnors rättigheter och i kampen mellan demokratier och diktaturer. Folkligt stöd och legitimitet för en aktiv svensk FN-linje kräver i sin tur långsiktigt stöd till folkbildning, opinionsbildning och engagemang i FN-frågorna. 

FN är ryggraden i det internationella systemet och den regelbaserade världsordningen. Allt hänger ihop. Den som vill främja demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och ungas inflytande – och motverka nya flyktingkatastrofer som följd av konflikt och klimathot – måste bejaka det multilaterala samarbetet. Därför måste kandidater som ber om väljarnas förtroende den 11 september tala även om världen i Sverige och Sverige i världen – och leva upp till löftena om fortsatt stöd till FN.

Här kan du läsa artikeln i Dagens industri.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Irans kvinnor behöver omvärldens stöd

05 oktober, 2022 / Nyheter

FN-förslaget att utreda Mahsa Aminis död i iranskt häkte måste få medlemsländernas stöd. Iran måste respektera flickors och kvinnors rättigheter och omvärldens tryck på regimen måste öka, säger Svenska FN-förbundet.

Läs mer

Hallå där!

05 oktober, 2022 / Världshorisont

Stefan Löfven, tidigare statminister, som tillsammans med Ellen Johnson Sirleaf från Liberia leder FN:s högnivåpanel för effektivare multilateralism.

Läs mer

Annekteringarna av ukrainska regioner är ett brott mot folkrätten

30 september, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundet fördömer Rysslands annektering av regionerna Cherson, Luhansk, Zaporizjzja och Donetsk i Ukraina.

Läs mer

Krigsförbrytelser i Ukraina: Omfattande samarbete för att skipa rättvisa

29 september, 2022 / Världshorisont

Medan kriget rasar i Ukraina har arbetet med att skipa rättvisa redan börjat. Hittills har över 20 000 anmälningar om misstänkta övergrepp kommit in. Även Internationella brottmålsdomstolen ICC har inlett förundersökningar i landet.

Läs mer

Sverige avstår nedrustningstal i FN

26 september, 2022 / Nyheter

Måndagen den 26 september, på kvällen svensk tid, högtidlighålls i New York FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Sverige har ofta hållit anföranden på dessa högnivåmöten, men i år erfar Svenska FN-förbundet att Sverige väljer att avstå från att tala.

Läs mer

Misslyckat NPT-möte och fortsatt stillestånd i kärnvapenfrågan

26 september, 2022 / Världshorisont

Under sommaren har två viktiga kärnvapenkonferenser ägt rum. Sveriges agerande i sammanhanget är fortsatt en besvikelse, menar FN-förbundet.

Läs mer

Situationen i Nagorno-Karabach

23 september, 2022 / Nyheter

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

Läs mer

”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

23 september, 2022 / Debattartiklar

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med representanter för flera fredsorganisationer.

Läs mer

Tre röster om ”Our common agenda”

21 september, 2022 / Världshorisont

FN-chefens rapport ”Our common agenda” innehåller mängder med idéer och förslag som rör FN-samarbetet och världssamfundets förmåga att möta vår tids stora utmaningar. Hur ska man se på rapporten och vad är viktigast i den? Anna Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, samt Ulrika Modéer, chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP, svarar här på Världshorisonts frågor.

Läs mer