Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson.

Den som vill motverka höga el- och matpriser, rädda klimatet och förebygga nya flyktingkatastrofer måste förstå hur världen hänger samman – och ge sitt stöd till det långsiktiga gemensamma arbetet för en bättre värld. Ändå saknas de internationella frågorna i årets valrörelse, skriver FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson i Dagens industri.

Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina hotar den globala säkerheten och leder till höga elpriser, dyrare bensin och brist på livsmedel. Monsunregn i Pakistan, bränder i Australien och rekordvärme i södra Europa påminner om den globala klimatkrisen. Som följd av coronapandemin ökar åter fattigdomen och skolor stängs världen över.

Kriget, klimatet och pandemin är drabbande realiteter för alla. Den goda internationella lösningen, som Parisavtalet eller Agenda 2030, ligger därför i vårt nationella intresse. Trots det har valrörelsen saknat det internationella perspektivet.

I FN möts alla världens länder för att finna gemensamma lösningar på gemensamma problem. Säkerhetsrådet är alltför ofta låst av motsättningar och av vetot. Medlemsländerna kan emellertid alltid räkna med FN och dess partnerorganisationer i kriser och katastrofer. I Ukraina startas nu spannmålstrafik i Svarta havet och FN-stödda domstolar utreder misstänkta krigsförbrytelser. Runt om i världen skapas förutsättningar för långsiktig utveckling genom FN-bistånd i form av mat, vaccin och utbildning. Med bland annat svenskt stöd medlar FN i konflikter – vapenvilan i Jemen genom Hans Grundberg är ett aktuellt exempel.

Att världens regeringar drar åt olika håll är inget nytt men just nu är motsättningarna större än på länge. FN-samarbetet blir ännu viktigare när totalitära ledare hotar fredliga grannar, när kärnvapenhotet åter gör sig påmint och när hunger och fattigdom breder ut sig. En viktig uppgift är att förbättra samsynen mellan världens länder inför det toppmöte om FN:s framtid som hålls nästa år.

Även i den svenska debatten ifrågasätts ibland FN och det bistånd som bidrar till bättre livsförutsättningar för miljoner människor – men faktum är att stödet för FN är grundmurat hos allmänheten och bland beslutsfattare. I en enkät i tidningen Världshorisont inför valet framhåller riksdagspartierna FN:s roll samt behovet av reformering av FN-arbetet. Att FN ska vara en stark organisation är en utbredd uppfattning. Sex av åtta partier står bakom enprocentsmålet för biståndet – som till stor del kanaliseras vid FN. 

Svaren förpliktigar. När omvärlden flyttar in i våra vardagsrum behöver Sverige ha en tydlig röst om massförstörelsevapen, flickors och kvinnors rättigheter och i kampen mellan demokratier och diktaturer. Folkligt stöd och legitimitet för en aktiv svensk FN-linje kräver i sin tur långsiktigt stöd till folkbildning, opinionsbildning och engagemang i FN-frågorna. 

FN är ryggraden i det internationella systemet och den regelbaserade världsordningen. Allt hänger ihop. Den som vill främja demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och ungas inflytande – och motverka nya flyktingkatastrofer som följd av konflikt och klimathot – måste bejaka det multilaterala samarbetet. Därför måste kandidater som ber om väljarnas förtroende den 11 september tala även om världen i Sverige och Sverige i världen – och leva upp till löftena om fortsatt stöd till FN.

Här kan du läsa artikeln i Dagens industri.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN. Årets humanitära FN-appell är 25 procent större än förra årets och berör 65 miljoner människor ytterligare. Den kommer samtidigt som diskussionen om Sveriges bistånd och stödet till FN pågår för fullt.  

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer

Möt våra pristagare!

14 november, 2022 / Nyheter

Varje år utser Svenska FN-förbundet två personer eller organisationer som har gjort särskilda insatser till stöd för FN. Möt Årets FN-supporter Lena Friberg från Lerum och Årets FN-vän, klimatexperten Johan Rockström.

Läs mer

FN-experter: Sverige bör stärka arbetet mot rasism

07 november, 2022 / Nyheter

En expertgrupp från FN efterlyser arbete mot systematisk rasism, förtroendeskapande åtgärder mellan polis och minoriteter samt statistik som baseras på etnicitet. I vår granskas Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer