fbpx
FN har krävt att Sverige inrättar ett MR-institut. Foto: UN Photo/Jean-Marc Ferré
25 oktober, 2019 / Debattartiklar

Svensk MR-institution inte en dag för tidigt

Sverige måste stå upp för arbetet med mänskliga rättigheter även på hemmaplan, skriver representanter för tretton organisationer i Upsala Nya Tidning.

Svenska regeringar har under mer än tio år fått kritik från FN för att Sverige till skillnad från många andra länder saknar en oberoende nationell institution för mänskliga rättigheter (MR-institution). Den dåvarande regeringen utlovade 2015 att tillsätta en sådan institution men frågan har sedan dess skickats fram och tillbaka mellan riksdag och regeringskansli. Vi, som representerar tolv svenska civilsamhällsorganisationer, välkomnar att statminister Stefan Löfven i sin regeringsförklaring nyligen meddelade att en MR-institution faktiskt ska inrättas. Hur det ska ske är dock fortfarande en öppen fråga.

Den 27 januari 2020 är det åter dags för Sverige
att granskas i FN:s råd för mänskliga rättigheter i den så kallade universella
periodiska granskningen (UPR). Granskningen är en av flera så kallade
MR-mekanismer som FN har inrättat för att stärka de mänskliga rättigheterna i
medlemsländerna. I praktiken äger den rum vart femte år och behandlar
människorättssituationen i samtliga FN-stater. I stort sett avhandlas samtliga
konventionsåtaganden om mänskliga rättigheter i medlemsstaterna.

Till grund för granskningen ligger statens egen
nationella rapport om efterlevnaden av mänskliga rättigheter, uppgifter från
FN:s människorättsmekanismer och rapporter från civilsamhället. I går, den 14
oktober, överlämnade regeringen sin rapport till FN. I samband med detta lyfter
vi fram just behovet av en nationell oberoende institution för mänskliga
rättigheter. Kravet ställer vi i en gemensam skuggrapport till FN.

Flera av de 154 rekommendationer som Sverige
accepterade vid den senaste granskningen 2015 handlade om att inrätta en
nationell oberoende institution för mänskliga rättigheter. Genom att ratificera
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har
Sverige också formellt åtagit sig att inrätta en sådan institution.

Vi välkomnar beskedet att en MR-institution ska
inrättas liksom utredaren Lise Berghs förslag till utformning av en sådan
institution. I vår gemensamma skuggrapport till FN betonar vi vikten av att
regeringens löfte förverkligas, att den inrättas i enlighet med FN:s så kallade
Parisprinciper och att institutionen ges grundlagsskydd. Vi understryker också
att en MR-institution måste ges tillräckliga resurser för att på ett effektivt
sätt skydda, främja och övervaka de mänskliga rättigheterna i Sverige. Regeringen
har dock inte specificerat någon budget som möjliggör förberedelser för att en
MR-institution ska kunna finnas på plats till 2021 i enlighet med
utredningsförslaget.

Att inrätta en oberoende institution för
mänskliga rättigheter som skyddar de grundläggande fri- och rättigheter är
angeläget. En MR-institution fungerar som stöd för att höja kunskapsnivån hos
både riksdag och regering, statliga myndigheter och andra berörda aktörer om
vad det innebär att arbeta med mänskliga rättigheter i praktiken. Just nu hotas grundläggande fri- och
rättigheter av antidemokratiska krafter i Sverige, Europa och resten av
världen. Sverige behöver ta ett helhetsgrepp för att skydda, främja och
övervaka människorättssituationen.

Sverige befinner sig många gånger i framkant i arbetet med att försvara och främja de mänskliga rättigheterna internationellt. Det är hög tid att Sverige står upp för arbetet med de mänskliga rättigheterna också på hemmaplan och visar att man tar sina internationella åtaganden på allvar.

Läs UPR-rapporten här.

Läs artikeln i Upsala Nya Tidning.

Annelie Börjesson, ordförande Svenska FN-förbundet
John Stauffer, chefsjurist Civil Rights Defenders
Rasmus Isaksson, ordförande DHR – Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Ulrika Strand, generalsekreterare Fonden för mänskliga rättigheter
Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige
Mia Modig, ordförande Lika Unika
Sandra Ehne, ordförande RFSL
Hans Linde, förbundsordförande RFSU
Lovisa Fhager Havdelin, generalsekreterare Teskedsorden
Stellan Gärde, ordförande Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen
Ann Stödberg, ordförande Operation 1325
Anna Wigenmark, generalsekreterare på Ordfront
Gunilla Hallonsten, chef för avdelningen för kyrkoliv, Kyrkokansliet, Svenska kyrkan

Dela vår dröm

Bli medlem och bidra till att vi når de globala målen till 2030

Bli medlem idag! >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer