fbpx
Manifestation i samband med omröstningen i FN om kärnvapenförbudet 2017. Foto: Ican/Ralf Schlesener.
5 augusti, 2021 / Debattartiklar

Porta kärnvapenbolag från FN:s företagsnätverk

Att det ryska företaget Rosatom är medlem i FN:s företagsnätverk Global Compact går emot världsorganisationens arbete mot kärnvapen, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson i Svenska Dagbladet på årsdagen av atombomben mot Hiroshima 1945.

På morgonen den 6 augusti skickar FN:s generalsekreterare António Guterres en hälsning till en ceremoni i Hiroshima som uppmärksammar att den japanska staden för 76 år sedan blev måltavla för världens första atombombsattack i krig. Världen tog denna sorgens dag 1945 klivet in i en ny och obehaglig tidsålder.

Tidigare i år kunde dock FN-chefen glädja sig åt att världssamfundet tagit ett viktigt steg mot att avskaffa dessa vapen. Den 22 januari 2021 trädde FN:s kärnvapenförbud, TPNW (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons), i kraft. ”Det här är ett stort steg mot en värld som är fri från kärnvapen” , konstaterade Guterres med rätta.

Mot bakgrund av FN:s och FN-chefens tydliga hållning i kärnvapenfrågan är det anmärkningsvärt att det statliga ryska företaget Rosatom sedan hösten 2020 finns bland medlemmarna i FN:s företagsnätverk Global Compact. Inom ramen för nätverket förbinder sig företag och organisationer att bedriva hållbar verksamhet.

Rosatom är inte vilket företag som helst. Det är den ryska statens företag för kärnkrafts- och kärnvapenproduktion. Fredsforskningsinstitutet Sipri konstaterar att Rosatom ansvarar för ”all (rysk) utveckling och produktion av kärnvapenladdningar” .

Rosatom gör på sin hemsida en stor sak av att man är ett av över 13 000 företag i 160 länder som ger sitt stöd till FN:s globala mål. Det är ett typiskt exempel på så kallad ”blue-washing”. Genom att lyfta fram FN:s ideal ger Rosatom bilden av att vara det goda företaget trots att man utgör ett allvarligt hot mot internationell fred och säkerhet.

Hur kan FN tillåta detta? De globala målen fokuserar på ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling men de säger inget om kärnvapen. Därmed kan Rosatom hävda dels att företaget stödjer de globala målen, dels att man inte bryter mot de tio principer som ska vägleda företagen i Global Compact.

Global Compact är ett i grunden bra initiativ som inspirerar företag i hela världen att ta sitt ansvar för en hållbar värld. Av dess regelverk framgår att FN kan utesluta företag som tjänar pengar på till exempel tillverkning av personminor och klustervapen. Det är möjligt tack vare att dessa vapen blivit tabu efter att ett stort antal stater, pådrivna av civilsamhällesorganisationer i hela världen, har enats om avtal som helt tar avstånd från sådana vapen.

Sedan januari i år finns ett internationellt avtal också mot kärnvapen. För att gå i takt med det globala nedrustningsarbetet och den egna rakryggade hållningen mot kärnvapen behöver FN justera regelverket för Global Compact. Inte bara företag som tillverkar personminor ska förbjudas att delta utan också företag som tillverkar kärnvapen. En sådan förändring borde ha gjorts redan när TPNW trädde i kraft i januari.

Att 55 länder hittills har ratificerat FN-avtalet mot kärnvapen innebär inte att slaget är vunnet. Flera länder står ännu utanför avtalet och Sverige hör till de som bör skriva under och ratificera. Framför allt fortsätter kärnvapenstaterna att obstruera FN:s arbete mot de inhumana vapnen.

Att ett drygt halvår efter kärnvapenavtalets ikraftträdande anpassa FN:s företagssamarbete till den norm mot kärnvapen som nu blir allt starkare och att granska medverkande bolag är ett sätt att komma vidare. Det är också ett sätt att visa att världen inte glömmer offren för bomben mot Hiroshima 1945 – eller alla de miljarder som fortfarande hotas av dessa vapen.

Läs artikeln på Svenska Dagbladets webbplats.

På minnesdagen av atombombningen av Hiroshima 6 augusti arrangerar FN-förbundet ett webbinarium tillsammans med Svenska Läkare mot Kärnvapen och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer