Sveriges regering har minskat stödet till minröjning med 37 procent sedan 2013, skriver Aleksander Gabelic och Linda Nordin i Upsala Nya Tidning.

Sveriges biståndsminister Isabella Lövin (MP) fortsätter sitt uppdrag även efter veckans regeringsombildning och blir dessutom klimatminister. Sveriges samarbete med omvärlden i frågor som rör global utveckling är ett allt viktigare ansvarsområde, inte minst sedan världens länder antog de nya globala målen för ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling i FN förra hösten.

I de nya globala målen sägs att ingen ska lämnas utanför den globala utvecklingen. En framgång för Sveriges regering i förhandlingarna inför toppmötet i FN var mål 16 om fredliga samhällen, god samhällsstyrning och uppbyggande av rättsstater. Målet är särskilt viktigt för länder som har befunnit sig eller befinner sig i konflikt.

Mål 16 säger bland annat att staterna ska minska våldet och våldsrelaterade dödsfall. Det också nära förknippat med mål 5 om flickors och kvinnors rättigheter och med förutsättningarna att förverkliga en feministisk utrikespolitik.

Biståndsminister Lövin skrev tillsammans med utrikesminister Margot Wallström i veckan i UNT om utdragna och återkommande kriser. Vi vill påminna om de tiotusentals personminor som bidrar till att förlänga krig och konflikter. Minor som ligger gömda i marken skadar och dödar även när kriget är slut. De orsakar skador i årtionden även efter att freden har kommit. Minor hindrar barn från att gå i skolan, bönder från att bruka sina marker och flyktingar från att återvända hem när kriget är slut. Åtta av tio som skadas eller dödas av minor är civila. Många som drabbas är barn.

Trots hotet från gömda minor har Sveriges regering enligt Land Mine Monitor Report 2015 minskat stödet till minröjning med 37 procent sedan 2013. Det är en felaktig väg som går stick i stäv med regeringens ambition att prioritera målet om fredliga samhällen.

Människor måste få möjlighet att bygga upp sina liv efter krig och konflikter. Det är också nödvändigt för att människor ska kunna gå vidare och återfå hoppet inför framtiden och för att samhällen ska kunna återuppbyggas.

FN röjer minor, utbildar barn och unga om hur man minskar risken att bli skadad eller dödad av en mina och ger stöd till drabbade. Det är bokstavligen talat livsviktiga insatser som kräver omvärldens stöd, vilket också framhålls i de nya globala målen. För detta arbete är FN beroende av bidrag från regeringar, organisationer och enskilda.

Minor dödar. Det ser vi bland annat i Kambodja, Demokratiska republiken Kongo och Syrien där personminor används i den drygt fem år långa konflikten. Från och med den 29 maj, som är internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal, uppmuntrar vi på motminor.fn.se människor i hela landet att ställa sig bakom vårt krav att Sverige och andra länder måste öka stödet till FN:s arbete mot minor och ge hjälp till människor som drabbats.

En minfri värld är möjlig – och en förutsättning för att nå målet om fredlig och hållbar utveckling.

Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet
Linda Nordin, generalsekreterare i Svenska FN-förbundet

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer