fbpx
29 maj, 2016 / Debattartiklar

Minor ett hot mot Agenda 2030

Sveriges regering har minskat stödet till minröjning med 37 procent sedan 2013, skriver Aleksander Gabelic och Linda Nordin i Upsala Nya Tidning.

Sveriges biståndsminister Isabella Lövin (MP) fortsätter sitt uppdrag även efter veckans regeringsombildning och blir dessutom klimatminister. Sveriges samarbete med omvärlden i frågor som rör global utveckling är ett allt viktigare ansvarsområde, inte minst sedan världens länder antog de nya globala målen för ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling i FN förra hösten.

I de nya globala målen sägs att ingen ska lämnas utanför den globala utvecklingen. En framgång för Sveriges regering i förhandlingarna inför toppmötet i FN var mål 16 om fredliga samhällen, god samhällsstyrning och uppbyggande av rättsstater. Målet är särskilt viktigt för länder som har befunnit sig eller befinner sig i konflikt.

Mål 16 säger bland annat att staterna ska minska våldet och våldsrelaterade dödsfall. Det också nära förknippat med mål 5 om flickors och kvinnors rättigheter och med förutsättningarna att förverkliga en feministisk utrikespolitik.

Biståndsminister Lövin skrev tillsammans med utrikesminister Margot Wallström i veckan i UNT om utdragna och återkommande kriser. Vi vill påminna om de tiotusentals personminor som bidrar till att förlänga krig och konflikter. Minor som ligger gömda i marken skadar och dödar även när kriget är slut. De orsakar skador i årtionden även efter att freden har kommit. Minor hindrar barn från att gå i skolan, bönder från att bruka sina marker och flyktingar från att återvända hem när kriget är slut. Åtta av tio som skadas eller dödas av minor är civila. Många som drabbas är barn.

Trots hotet från gömda minor har Sveriges regering enligt Land Mine Monitor Report 2015 minskat stödet till minröjning med 37 procent sedan 2013. Det är en felaktig väg som går stick i stäv med regeringens ambition att prioritera målet om fredliga samhällen.

Människor måste få möjlighet att bygga upp sina liv efter krig och konflikter. Det är också nödvändigt för att människor ska kunna gå vidare och återfå hoppet inför framtiden och för att samhällen ska kunna återuppbyggas.

FN röjer minor, utbildar barn och unga om hur man minskar risken att bli skadad eller dödad av en mina och ger stöd till drabbade. Det är bokstavligen talat livsviktiga insatser som kräver omvärldens stöd, vilket också framhålls i de nya globala målen. För detta arbete är FN beroende av bidrag från regeringar, organisationer och enskilda.

Minor dödar. Det ser vi bland annat i Kambodja, Demokratiska republiken Kongo och Syrien där personminor används i den drygt fem år långa konflikten. Från och med den 29 maj, som är internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal, uppmuntrar vi på motminor.fn.se människor i hela landet att ställa sig bakom vårt krav att Sverige och andra länder måste öka stödet till FN:s arbete mot minor och ge hjälp till människor som drabbats.

En minfri värld är möjlig – och en förutsättning för att nå målet om fredlig och hållbar utveckling.

Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet
Linda Nordin, generalsekreterare i Svenska FN-förbundet

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer