fbpx
29 maj, 2016 / Debattartiklar

Minor ett hot mot Agenda 2030

Sveriges regering har minskat stödet till minröjning med 37 procent sedan 2013, skriver Aleksander Gabelic och Linda Nordin i Upsala Nya Tidning.

Sveriges biståndsminister Isabella Lövin (MP) fortsätter sitt uppdrag även efter veckans regeringsombildning och blir dessutom klimatminister. Sveriges samarbete med omvärlden i frågor som rör global utveckling är ett allt viktigare ansvarsområde, inte minst sedan världens länder antog de nya globala målen för ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling i FN förra hösten.

I de nya globala målen sägs att ingen ska lämnas utanför den globala utvecklingen. En framgång för Sveriges regering i förhandlingarna inför toppmötet i FN var mål 16 om fredliga samhällen, god samhällsstyrning och uppbyggande av rättsstater. Målet är särskilt viktigt för länder som har befunnit sig eller befinner sig i konflikt.

Mål 16 säger bland annat att staterna ska minska våldet och våldsrelaterade dödsfall. Det också nära förknippat med mål 5 om flickors och kvinnors rättigheter och med förutsättningarna att förverkliga en feministisk utrikespolitik.

Biståndsminister Lövin skrev tillsammans med utrikesminister Margot Wallström i veckan i UNT om utdragna och återkommande kriser. Vi vill påminna om de tiotusentals personminor som bidrar till att förlänga krig och konflikter. Minor som ligger gömda i marken skadar och dödar även när kriget är slut. De orsakar skador i årtionden även efter att freden har kommit. Minor hindrar barn från att gå i skolan, bönder från att bruka sina marker och flyktingar från att återvända hem när kriget är slut. Åtta av tio som skadas eller dödas av minor är civila. Många som drabbas är barn.

Trots hotet från gömda minor har Sveriges regering enligt Land Mine Monitor Report 2015 minskat stödet till minröjning med 37 procent sedan 2013. Det är en felaktig väg som går stick i stäv med regeringens ambition att prioritera målet om fredliga samhällen.

Människor måste få möjlighet att bygga upp sina liv efter krig och konflikter. Det är också nödvändigt för att människor ska kunna gå vidare och återfå hoppet inför framtiden och för att samhällen ska kunna återuppbyggas.

FN röjer minor, utbildar barn och unga om hur man minskar risken att bli skadad eller dödad av en mina och ger stöd till drabbade. Det är bokstavligen talat livsviktiga insatser som kräver omvärldens stöd, vilket också framhålls i de nya globala målen. För detta arbete är FN beroende av bidrag från regeringar, organisationer och enskilda.

Minor dödar. Det ser vi bland annat i Kambodja, Demokratiska republiken Kongo och Syrien där personminor används i den drygt fem år långa konflikten. Från och med den 29 maj, som är internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal, uppmuntrar vi på motminor.fn.se människor i hela landet att ställa sig bakom vårt krav att Sverige och andra länder måste öka stödet till FN:s arbete mot minor och ge hjälp till människor som drabbats.

En minfri värld är möjlig – och en förutsättning för att nå målet om fredlig och hållbar utveckling.

Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet
Linda Nordin, generalsekreterare i Svenska FN-förbundet

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer

Allt fler restriktioner för flickor och kvinnor i Afghanistan

03 mars, 2023 / Världshorisont

Afghanistan kallas ofta världens farligaste land för kvinnor. Nyligen införde talibanstyret nya restriktioner som ytterligare begränsar kvinnors och flickors fri- och rättigheter. Oron och osäkerheten inför framtiden är stor.

Läs mer

Johan Forsell: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter prioriteras

28 februari, 2023 / Världshorisont

Moderaten Johan Forssell är bistånds- och utrikeshandelsminister i regeringen Kristersson. Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont fick möjlighet att skicka några frågor på temat flickors och kvinnors rättigheter till ministern som svarat skriftligen.

Läs mer