fbpx
28 november, 2020 / Debattartiklar

Ett ansvarstagande USA behövs i FN

Efter fyra år med Donald Trump behövs ett ansvarstagande USA i FN. Både det internationella samarbetet och demokratin som samhällsmodell behöver förnyat stöd efter presidentvalet, skriver Jan Eliasson och Annelie Börjesson i Göteborgs-Posten.

Allt pekar på att Donald Trumps försök att med politiska och juridiska medel ogiltigförklara resultatet av det amerikanska presidentvalet har gått om intet. Kontrollräkning i delstaterna bekräftar att Joe Biden har vunnit en majoritet av elektorsrösterna. En ny administration förbereder sig nu för att flytta in i Vita huset den 20 januari.

Presidentstriden har splittrat en oenig amerikansk nation ytterligare och skadat tilltron till demokratin. Att det slutliga valresultatet har dragit ut på tiden innebär också att USA:s återkomst till det internationella samarbetet kan försenas.

I skuggan av presidentval och coronapandemi fyller Förenta Nationerna 75 år under 2020. USA var en av arkitekterna bakom FN:s tillkomst och drev en rad viktiga principer för världsorganisationen, bland annat försvaret för de mänskliga rättigheterna. USA var länge aktivt i det globala samarbete som har bidragit till en mer säker och rättvis värld för miljarder människor.

Efter fyra år med Donald Trump har läget förändrats. USA har lämnat en rad FN-samarbeten och -program. Mest alarmerande är avhoppen från Parisavtalet om klimatet och kärnenergiavtalet med Iran. USA har också dragit in sitt stöd till FN:s befolkningsfond UNFPA och till Världshälsoorganisationen WHO.

Vidare har USA under Trump lämnat FN:s råd för mänskliga rättigheter och försvårat internationell rättsskipning genom hot och sanktioner mot Internationella brottmålsdomstolen. Genom att vägra förlänga Nya Start-avtalet om strategiska kärnvapen och öppna för användning av personminor har Trump gjort världen farligare.

När USA också försvårar kampen för jämställdhet, motarbetar fria medier och inte tar coronapandemin på allvar ger man klartecken för auktoritära ledare i andra länder att handla i samma anda.

Ett maktskifte på presidentposten innebär nya möjligheter. En ny administration under Joe Biden kan förväntas återgå till en mer ansvarsfull omvärldspolitik som fungerar stabiliserande, fredsskapande och stärker multilateralismen. Ett gott tecken är att Biden har lovat att USA dagarna efter presidentinstallationen ska återinträda i Parisavtalet.

FN-samarbetet är, trots brister och motsättningar mellan medlemmarna, framgångsrikt och unikt. FN är kärnan i den regelbaserade världsordning som ska styra relationerna mellan världens länder – och den enda arenan där alla världens länder möts dagligen för att lösa gemensamma problem.

USA:s roll i FN är inte given, men landet måste i kraft av sin ekonomiska, militära och politiska makt även i framtiden ta sin del av ansvaret för det internationella samarbetet.

Därför är det viktigt att USA, när presidentstriden är avklarad, återvänder till FN och ger organisationen förnyat stöd och ny energi – och inser att tillsammans är det viktigaste ordet i dagens värld.

Jan Eliasson
Tidigare vice generalsekreterare i FN, ordförande i Sipri

Annelie Börjesson
Ordförande i Svenska FN-förbundet

Läs artikeln på Göteborgs-Postens webbplats.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

De globala målen är vår kompass

19 september, 2023 / Blogg

Vi måste agera mer och vi måste agera fortare, skriver Annelie Börjesson inför FN:s högnivåvecka som startar i New York. Nu startar FN:s generalförsamling och samtidigt hålls flera toppmöten i

Läs mer

Två FN-vänner om FN-hösten 2023 

19 september, 2023 / Världshorisont

Vilka utmaningar står FN inför efter coronapandemin och med pågående krig och klimatkris i världen? Vilken roll kan och bör Sverige spela? Vi ställde några frågor till Olof Skoog, EU:s

Läs mer

Halvtid för Agenda 2030: ”Omställning till hållbar utveckling är möjligt – och oundvikligt” 

15 september, 2023 / Världshorisont

I år har halva tiden gått för genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Den 18-19 september samlas världens länder vid ett FN-toppmöte om de

Läs mer

Sveriges Agenda 2030-samordnare: “Politiskt ledarskap saknas för den omställning som krävs” 

12 september, 2023 / Världshorisont

Forskningen pekar på att vårt samhälle måste transformeras men inga ledande svenska politiker har hittills visat det politiska mod som krävs för en så genomgripande förändring. Det säger Gabriel Wikström,

Läs mer

Fredsdagen: FN-förbund samlade till fredsklocka

12 september, 2023 / Nyheter

Sextiofem FN-förbund i hela världen la grunden för den japanska fredsklockan i FN-högkvarteret. FN-chefen António Guterres ringer i klockan den 13 september för att uppmärksamma internationella fredsdagen. Den japanska fredsklockan

Läs mer

Skriv under för hållbar utveckling!

08 september, 2023 / Nyheter

De globala målen är världens enda plan för framtiden – och den enda vägen ut ur vår tids kriser. Var med och skriv under vårt upprop för hållbar utveckling! Globala

Läs mer

Tanzanias FN-förbund mobiliserar för att möta klimatkrisen 

08 september, 2023 / Världshorisont

I Tanzania i Östafrika har klimatförändringar stor påverkan på vardagen. Landets FN-förbund jobbar med en bred palett av aktiviteter för att minska utsattheten hos sårbara samhällen.  Tanzania drabbas redan av

Läs mer

Nytt FN-år med fokus på hållbarhet och samarbete

07 september, 2023 / Nyheter

I samband med generalförsamlingens öppnande hålls toppmöten om bland annat hållbarhet, klimatet, kärnvapen och FN:s framtid. Vi listar mötena som ingen bör missa! Det nya FN-året inleds när generalförsamlingens 78:e

Läs mer

Sverige bör delta i FN-manifestation mot kärnvapen

03 september, 2023 / Debattartiklar

FN-mötet om kärnvapen den 26 september är ett tillfälle för Sveriges regering att ställa sig bakom kravet på totalt avskaffande, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer