28 november, 2020 / Debattartiklar

Ett ansvarstagande USA behövs i FN

Efter fyra år med Donald Trump behövs ett ansvarstagande USA i FN. Både det internationella samarbetet och demokratin som samhällsmodell behöver förnyat stöd efter presidentvalet, skriver Jan Eliasson och Annelie Börjesson i Göteborgs-Posten.

Allt pekar på att Donald Trumps försök att med politiska och juridiska medel ogiltigförklara resultatet av det amerikanska presidentvalet har gått om intet. Kontrollräkning i delstaterna bekräftar att Joe Biden har vunnit en majoritet av elektorsrösterna. En ny administration förbereder sig nu för att flytta in i Vita huset den 20 januari.

Presidentstriden har splittrat en oenig amerikansk nation ytterligare och skadat tilltron till demokratin. Att det slutliga valresultatet har dragit ut på tiden innebär också att USA:s återkomst till det internationella samarbetet kan försenas.

I skuggan av presidentval och coronapandemi fyller Förenta Nationerna 75 år under 2020. USA var en av arkitekterna bakom FN:s tillkomst och drev en rad viktiga principer för världsorganisationen, bland annat försvaret för de mänskliga rättigheterna. USA var länge aktivt i det globala samarbete som har bidragit till en mer säker och rättvis värld för miljarder människor.

Efter fyra år med Donald Trump har läget förändrats. USA har lämnat en rad FN-samarbeten och -program. Mest alarmerande är avhoppen från Parisavtalet om klimatet och kärnenergiavtalet med Iran. USA har också dragit in sitt stöd till FN:s befolkningsfond UNFPA och till Världshälsoorganisationen WHO.

Vidare har USA under Trump lämnat FN:s råd för mänskliga rättigheter och försvårat internationell rättsskipning genom hot och sanktioner mot Internationella brottmålsdomstolen. Genom att vägra förlänga Nya Start-avtalet om strategiska kärnvapen och öppna för användning av personminor har Trump gjort världen farligare.

När USA också försvårar kampen för jämställdhet, motarbetar fria medier och inte tar coronapandemin på allvar ger man klartecken för auktoritära ledare i andra länder att handla i samma anda.

Ett maktskifte på presidentposten innebär nya möjligheter. En ny administration under Joe Biden kan förväntas återgå till en mer ansvarsfull omvärldspolitik som fungerar stabiliserande, fredsskapande och stärker multilateralismen. Ett gott tecken är att Biden har lovat att USA dagarna efter presidentinstallationen ska återinträda i Parisavtalet.

FN-samarbetet är, trots brister och motsättningar mellan medlemmarna, framgångsrikt och unikt. FN är kärnan i den regelbaserade världsordning som ska styra relationerna mellan världens länder – och den enda arenan där alla världens länder möts dagligen för att lösa gemensamma problem.

USA:s roll i FN är inte given, men landet måste i kraft av sin ekonomiska, militära och politiska makt även i framtiden ta sin del av ansvaret för det internationella samarbetet.

Därför är det viktigt att USA, när presidentstriden är avklarad, återvänder till FN och ger organisationen förnyat stöd och ny energi – och inser att tillsammans är det viktigaste ordet i dagens värld.

Jan Eliasson
Tidigare vice generalsekreterare i FN, ordförande i Sipri

Annelie Börjesson
Ordförande i Svenska FN-förbundet

Läs artikeln på Göteborgs-Postens webbplats.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Över hälften av landets kommuner och regioner deltar i Glokala Sverige

18 januari, 2021 / Pressmeddelanden

Inför 2021 har ytterligare 37 kommuner och regioner antagits till Svenska FN-förbundets, SKR:s och ICLD:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Det betyder att över hälften av Sveriges kommuner och nästan alla regioner nu arbetar tillsammans för att nå FN:s 17 globala mål.

Läs mer

Corona utmaning för allt FN-arbete

21 december, 2020 / Debattartiklar

Med fortsatt uppslutning kring det internationella samarbetet finns hopp om att besegra viruset – och att med gemensamma krafter fortsätta bygga en bättre värld för alla under 2021, skriver Annelie Börjesson i FN-förbundets helgartikel.

Läs mer

Demokratikampen i Belarus behöver fortsatt stöd

18 december, 2020 / Nyheter

Den utdragna kampen för demokrati i Belarus måste även fortsättningsvis få FN:s och omvärldens stöd, säger Annelie Börjesson. Situationen i landet har förvärrats under de senaste veckorna, enligt FN.

Läs mer

Starkt stöd för FN hos svenska folket

17 december, 2020 / Världshorisont

Över hälften av svenskarna hyser stort förtroende för FN och tre fjärdedelar vill att Sverige ska vara en pådrivande aktör inom FN. Det visar en färsk undersökning som FN-förbundet initierat.

Läs mer

Försvara demokrati och yttrandefrihet under corona!

10 december, 2020 / Debattartiklar

Coronapandemin används som täckmantel för att inskränka medborgares rättigheter, skriver Annelie Börjesson tillsammans med företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella dagen för mänskliga rättigheter.

Läs mer

Civilsamhällets utrymme viktig fråga för svenska aktörer

09 december, 2020 / Världshorisont

Hur arbetar man från svenskt håll med frågan om det globala civilsamhällets utrymme? I såväl den svenska regeringens som FN-förbundets hantering av frågan är samarbete och dialog med gräsrotsrörelser en

Läs mer

FN-kritik visar bristande respekt för samers rättigheter

08 december, 2020 / Pressmeddelanden

FN:s kritik mot regeringens agerande i fallet som rör Rönnebäcksgruvan i samebyn Vapsten visar åter att Sverige inte lever upp till sina urfolksrättsliga skyldigheter, säger Svenska FN-förbundet.

Läs mer

Georgien: Ungas engagemang viktigt i demokratibygget

08 december, 2020 / Världshorisont

FN-förbundet i Georgien har identifierat ungdomar som en nyckelgrupp när demokratiska värden ska byggas och stärkas. Efter att ha deltagit i förbundets internationella demokratiprogram gick fyra ungdomar från Georgien, Armenien och Azerbajdzjan förra vintern ihop för att för att stärka jämställdheten i sina hembyar.

Läs mer

Dramatisk försämring av pressfriheten

07 december, 2020 / Världshorisont

Rätten att granska och kritisera makthavare samt möjligheten att fritt publicera information är förutsättningar för att upprätthålla en demokrati. Den oberoende journalistiken utmanades dock redan före covid-19 och pandemin har försvårat situationen ytterligare.

Läs mer