28 november, 2020 / Debattartiklar

Ett ansvarstagande USA behövs i FN

Efter fyra år med Donald Trump behövs ett ansvarstagande USA i FN. Både det internationella samarbetet och demokratin som samhällsmodell behöver förnyat stöd efter presidentvalet, skriver Jan Eliasson och Annelie Börjesson i Göteborgs-Posten.

Allt pekar på att Donald Trumps försök att med politiska och juridiska medel ogiltigförklara resultatet av det amerikanska presidentvalet har gått om intet. Kontrollräkning i delstaterna bekräftar att Joe Biden har vunnit en majoritet av elektorsrösterna. En ny administration förbereder sig nu för att flytta in i Vita huset den 20 januari.

Presidentstriden har splittrat en oenig amerikansk nation ytterligare och skadat tilltron till demokratin. Att det slutliga valresultatet har dragit ut på tiden innebär också att USA:s återkomst till det internationella samarbetet kan försenas.

I skuggan av presidentval och coronapandemi fyller Förenta Nationerna 75 år under 2020. USA var en av arkitekterna bakom FN:s tillkomst och drev en rad viktiga principer för världsorganisationen, bland annat försvaret för de mänskliga rättigheterna. USA var länge aktivt i det globala samarbete som har bidragit till en mer säker och rättvis värld för miljarder människor.

Efter fyra år med Donald Trump har läget förändrats. USA har lämnat en rad FN-samarbeten och -program. Mest alarmerande är avhoppen från Parisavtalet om klimatet och kärnenergiavtalet med Iran. USA har också dragit in sitt stöd till FN:s befolkningsfond UNFPA och till Världshälsoorganisationen WHO.

Vidare har USA under Trump lämnat FN:s råd för mänskliga rättigheter och försvårat internationell rättsskipning genom hot och sanktioner mot Internationella brottmålsdomstolen. Genom att vägra förlänga Nya Start-avtalet om strategiska kärnvapen och öppna för användning av personminor har Trump gjort världen farligare.

När USA också försvårar kampen för jämställdhet, motarbetar fria medier och inte tar coronapandemin på allvar ger man klartecken för auktoritära ledare i andra länder att handla i samma anda.

Ett maktskifte på presidentposten innebär nya möjligheter. En ny administration under Joe Biden kan förväntas återgå till en mer ansvarsfull omvärldspolitik som fungerar stabiliserande, fredsskapande och stärker multilateralismen. Ett gott tecken är att Biden har lovat att USA dagarna efter presidentinstallationen ska återinträda i Parisavtalet.

FN-samarbetet är, trots brister och motsättningar mellan medlemmarna, framgångsrikt och unikt. FN är kärnan i den regelbaserade världsordning som ska styra relationerna mellan världens länder – och den enda arenan där alla världens länder möts dagligen för att lösa gemensamma problem.

USA:s roll i FN är inte given, men landet måste i kraft av sin ekonomiska, militära och politiska makt även i framtiden ta sin del av ansvaret för det internationella samarbetet.

Därför är det viktigt att USA, när presidentstriden är avklarad, återvänder till FN och ger organisationen förnyat stöd och ny energi – och inser att tillsammans är det viktigaste ordet i dagens värld.

Jan Eliasson
Tidigare vice generalsekreterare i FN, ordförande i Sipri

Annelie Börjesson
Ordförande i Svenska FN-förbundet

Läs artikeln på Göteborgs-Postens webbplats.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Annekteringarna av ukrainska regioner är ett brott mot folkrätten

30 september, 2022 / Nyheter

Svenska FN-förbundet fördömer Rysslands annektering av regionerna Cherson, Luhansk, Zaporizjzja och Donetsk i Ukraina.

Läs mer

Krigsförbrytelser i Ukraina: Omfattande samarbete för att skipa rättvisa

29 september, 2022 / Världshorisont

Medan kriget rasar i Ukraina har arbetet med att skipa rättvisa redan börjat. Hittills har över 20 000 anmälningar om misstänkta övergrepp kommit in. Även Internationella brottmålsdomstolen ICC har inlett förundersökningar i landet.

Läs mer

Sverige avstår nedrustningstal i FN

26 september, 2022 / Nyheter

Måndagen den 26 september, på kvällen svensk tid, högtidlighålls i New York FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Sverige har ofta hållit anföranden på dessa högnivåmöten, men i år erfar Svenska FN-förbundet att Sverige väljer att avstå från att tala.

Läs mer

Misslyckat NPT-möte och fortsatt stillestånd i kärnvapenfrågan

26 september, 2022 / Världshorisont

Under sommaren har två viktiga kärnvapenkonferenser ägt rum. Sveriges agerande i sammanhanget är fortsatt en besvikelse, menar FN-förbundet.

Läs mer

Situationen i Nagorno-Karabach

23 september, 2022 / Nyheter

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

Läs mer

”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

23 september, 2022 / Debattartiklar

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med representanter för flera fredsorganisationer.

Läs mer

Tre röster om ”Our common agenda”

21 september, 2022 / Världshorisont

FN-chefens rapport ”Our common agenda” innehåller mängder med idéer och förslag som rör FN-samarbetet och världssamfundets förmåga att möta vår tids stora utmaningar. Hur ska man se på rapporten och vad är viktigast i den? Anna Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, samt Ulrika Modéer, chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP, svarar här på Världshorisonts frågor.

Läs mer

Klaudia från Malmö får pris som Årets FN-ungdom

20 september, 2022 / Pressmeddelanden

Klaudia Zielinska, aktiv i Malmö FN-förening, tog i lördags emot Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-ungdom vid förbundets inspirationshelg i Skåne.

Läs mer

Håll löftena om FN och biståndet!

16 september, 2022 / Nyheter

Oavsett hur regeringsförhandlingarna faller ut måste riksdagens partier stå fast vid sina löften om stöd för FN och det bistånd som möjliggör bättre levnadsvillkor för miljoner människor, säger Svenska FN-förbundet efter att rösterna i valet 2022 räknats.

Läs mer