fbpx
28 november, 2020 / Debattartiklar

Ett ansvarstagande USA behövs i FN

Efter fyra år med Donald Trump behövs ett ansvarstagande USA i FN. Både det internationella samarbetet och demokratin som samhällsmodell behöver förnyat stöd efter presidentvalet, skriver Jan Eliasson och Annelie Börjesson i Göteborgs-Posten.

Allt pekar på att Donald Trumps försök att med politiska och juridiska medel ogiltigförklara resultatet av det amerikanska presidentvalet har gått om intet. Kontrollräkning i delstaterna bekräftar att Joe Biden har vunnit en majoritet av elektorsrösterna. En ny administration förbereder sig nu för att flytta in i Vita huset den 20 januari.

Presidentstriden har splittrat en oenig amerikansk nation ytterligare och skadat tilltron till demokratin. Att det slutliga valresultatet har dragit ut på tiden innebär också att USA:s återkomst till det internationella samarbetet kan försenas.

I skuggan av presidentval och coronapandemi fyller Förenta Nationerna 75 år under 2020. USA var en av arkitekterna bakom FN:s tillkomst och drev en rad viktiga principer för världsorganisationen, bland annat försvaret för de mänskliga rättigheterna. USA var länge aktivt i det globala samarbete som har bidragit till en mer säker och rättvis värld för miljarder människor.

Efter fyra år med Donald Trump har läget förändrats. USA har lämnat en rad FN-samarbeten och -program. Mest alarmerande är avhoppen från Parisavtalet om klimatet och kärnenergiavtalet med Iran. USA har också dragit in sitt stöd till FN:s befolkningsfond UNFPA och till Världshälsoorganisationen WHO.

Vidare har USA under Trump lämnat FN:s råd för mänskliga rättigheter och försvårat internationell rättsskipning genom hot och sanktioner mot Internationella brottmålsdomstolen. Genom att vägra förlänga Nya Start-avtalet om strategiska kärnvapen och öppna för användning av personminor har Trump gjort världen farligare.

När USA också försvårar kampen för jämställdhet, motarbetar fria medier och inte tar coronapandemin på allvar ger man klartecken för auktoritära ledare i andra länder att handla i samma anda.

Ett maktskifte på presidentposten innebär nya möjligheter. En ny administration under Joe Biden kan förväntas återgå till en mer ansvarsfull omvärldspolitik som fungerar stabiliserande, fredsskapande och stärker multilateralismen. Ett gott tecken är att Biden har lovat att USA dagarna efter presidentinstallationen ska återinträda i Parisavtalet.

FN-samarbetet är, trots brister och motsättningar mellan medlemmarna, framgångsrikt och unikt. FN är kärnan i den regelbaserade världsordning som ska styra relationerna mellan världens länder – och den enda arenan där alla världens länder möts dagligen för att lösa gemensamma problem.

USA:s roll i FN är inte given, men landet måste i kraft av sin ekonomiska, militära och politiska makt även i framtiden ta sin del av ansvaret för det internationella samarbetet.

Därför är det viktigt att USA, när presidentstriden är avklarad, återvänder till FN och ger organisationen förnyat stöd och ny energi – och inser att tillsammans är det viktigaste ordet i dagens värld.

Jan Eliasson
Tidigare vice generalsekreterare i FN, ordförande i Sipri

Annelie Börjesson
Ordförande i Svenska FN-förbundet

Läs artikeln på Göteborgs-Postens webbplats.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer