fbpx
FN-förbundet i Tanzania arbetar med att belysa civilsamhällets viktiga insatser i arbetet med Agenda 2030. Foto: FN-förbundet i Tanzania
13 januari, 2023 / Internationella praktikanters blogg

Tanzania: Tanzania skriver hållbar historia gällande Agenda 2030

I juli inleds det årliga högnivåmötet för uppföljning av de Globala målen i FN, New York. Under en vecka samlas företrädare från alla FN:s medlemsländer och representanter från civilsamhället med syftet att utvärdera det gångna arbetet med genomförandet av de 17 globala målen för hållbar utveckling, som antogs av FN:s medlemsstater 2015 under samlingsnamnet Agenda 2030. Årets tema för högnivåmötet är påskyndandet av återhämtningen efter coronapandemin i arbetet med att förverkliga de Globala målen på alla samhällsnivåer.

I år kommer Tanzania för andra gången presentera en egen frivillig uppföljningsrapport, en så kallad Voluntary National Review (VNR-rapport), över hur det går med genomförandet av målen i Tanzania. Samtidigt kommer FN-förbundet i Tanzania att skriva en skuggrapport som belyser civilsamhällets viktiga insatser i arbetet med att omsätta målen i Agenda 2030 i handling – och jag är på plats och får se det första spadtaget mot den färdiga rapporten!

För FN-förbundet i Tanzania pågår nu ett omfattande arbete med att ta fram skuggrapporten som senare kommer att ingå i landets fullständiga VNR-rapport med heltäckande nationella bedömningar över insatserna för hållbar utveckling. Förutom att bidra med sina egna insatser har nämligen FN-förbundet och dess plattform för hållbar utveckling fått den hedervärda uppgiften att vara ansvarig koordinator för civilsamhällets genomförande av de globala målen i Tanzania. Arbetet innebär att FN-förbundet kommer att, genom sin nationella plattform för hållbar utveckling med över 300 anslutna civilsamhällesorganisationer, samordna och sammanställa samtliga partnerorganisationers bidrag gällande genomförandet av de globala målen i civilsamhället. För FN-förbundet i Tanzania är skuggrapporten ett viktigt tillfälle att understryka civilsamhällets unika roll i att lyfta marginaliserade röster i arbetet med uppfyllandet av de globala målen.

Som praktikant på FN-förbundet i Tanzania får jag nu följa arbetet med koordineringen av skuggrapporten på nära håll. Ett startskott för arbetet var att under ett två-dagars event samla representanter från civilsamhället och makthavare för att ta fram en gemensam strategi. I centrum för diskussionerna låg bland annat utvecklandet av inkluderande mätverktyg, effektiv datainsamling och fastställandet av en mall för rapporten som slår ett tydligt slag för Agenda 2030:s paroll om att ingen ska lämnas utanför.

Tidningsurklipp som beskriver FN-förbundet i Tanzanias arbete med de globala målen
FN-förbundets påbörjade arbete med att koordinera civilsamhällets insatser med Agenda 2030 uppmärksammades i den nationella dagstidningen The Citizen. Foto: Moa Leppämäki


I Tanzanias fall är arbetet med uppföljningen av Agenda 2030 ett historiskt landmärke i termer av hållbar utveckling. Landet bidrog med sin första VNR-rapport 2019. Rapporten pekade på positiva prognoser inom ett flertal utvecklingsområden, däribland lyftes landets samordnade kapaciteter bland olika samhällsaktörer, det ökade genomsnittliga deltagandet på arbetsmarknaden och antalet inskrivna elever vid alla utbildningsnivåer som viktiga milstolpar i arbetet med att implementera Agenda 2030. Rapporten slog dock fast att det inte finns anledning till att luta sig tillbaka då stora utmaningar kvarstår. Den ekonomiska och sociala ojämlikheten minskar inte, klimatproblemen tilltar i en rasande takt och brist på, och mobilisering av, teknologiska och ekonomiska resurser är kvarstående problem för att målen i Agenda 2030 ska bli verklighet.

Jag befinner mig nu i slutspurten av min praktik och är spänd över att få se arbetet med civilsamhällets skuggrapport växa fram och ta form. Trots att många överhängande problem för implementeringen av Agenda 2030 kvarstår är det en spännande tid att befinna sig i Tanzania. Förändringens vindar blåser och människor kan i en större utsträckning mobilisera sig kring politiska frågor. Utvecklingen har även bidragit till ett ökat utrymme i civilsamhället där fler röster än tidigare får höras. I ljuset av utvecklingen fortsätter organisationer som FN-förbundet i Tanzania att vara en viktig garant för att arbetet för en demokratisk och hållbar utveckling fortgår.

Moa Leppämäki,
Internationell praktikant, Tanzania

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer

Tema utbildning på nordisk ungdomskonferens

20 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets ungdomsambassadörer reste i början av november till Island för att delta i en nordisk ungdomskonferens med fokus på utbildning för hållbar utveckling.

Läs mer

Massflykt från Nagorno-Karabach – enklaven tömd på armenier 

13 november, 2023 / Världshorisont

I september hamnade den flera decennier långa konflikten om Nagorno-Karabach i strålkastarljuset då Azerbajdzjan genom en blixtoffensiv tog kontroll över området. Världshorisont rapporterar om massflykten som följde och om hur FN i grannlandet Armenien arbetar för att hjälpa flyktingarna. 

Läs mer

Internationella praktikantprogrammet läggs ner  

13 november, 2023 / Nyheter

På grund av nedskärningar i den svenska biståndsbudgeten har FN-förbundets internationella praktikantprogram lagts ned. En av våra praktikanter skriver om programmets betydelse för deltagarna och systerförbunden.

Läs mer

Uppdrag: Rättvisa för krigets offer

09 november, 2023 / Nyheter

För att främja rättvisa för alla som har utsatts för krigsförbrytelser under Rysslands invasionskrig i Ukraina reser Nadia Volkova från människorättsorganisationen ULAG runt i Europa. På inbjudan av Svenska FN-förbundet besökte hon i veckan Sverige.

Läs mer

Förändring på förbundskansliet

07 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets styrelse kommenterar förändringen i kansliledningen.

Läs mer