fbpx
FN-förbundet i Tanzania arbetar med att belysa civilsamhällets viktiga insatser i arbetet med Agenda 2030. Foto: FN-förbundet i Tanzania
13 januari, 2023 / Internationella praktikanters blogg

Tanzania: Tanzania skriver hållbar historia gällande Agenda 2030

I juli inleds det årliga högnivåmötet för uppföljning av de Globala målen i FN, New York. Under en vecka samlas företrädare från alla FN:s medlemsländer och representanter från civilsamhället med syftet att utvärdera det gångna arbetet med genomförandet av de 17 globala målen för hållbar utveckling, som antogs av FN:s medlemsstater 2015 under samlingsnamnet Agenda 2030. Årets tema för högnivåmötet är påskyndandet av återhämtningen efter coronapandemin i arbetet med att förverkliga de Globala målen på alla samhällsnivåer.

I år kommer Tanzania för andra gången presentera en egen frivillig uppföljningsrapport, en så kallad Voluntary National Review (VNR-rapport), över hur det går med genomförandet av målen i Tanzania. Samtidigt kommer FN-förbundet i Tanzania att skriva en skuggrapport som belyser civilsamhällets viktiga insatser i arbetet med att omsätta målen i Agenda 2030 i handling – och jag är på plats och får se det första spadtaget mot den färdiga rapporten!

För FN-förbundet i Tanzania pågår nu ett omfattande arbete med att ta fram skuggrapporten som senare kommer att ingå i landets fullständiga VNR-rapport med heltäckande nationella bedömningar över insatserna för hållbar utveckling. Förutom att bidra med sina egna insatser har nämligen FN-förbundet och dess plattform för hållbar utveckling fått den hedervärda uppgiften att vara ansvarig koordinator för civilsamhällets genomförande av de globala målen i Tanzania. Arbetet innebär att FN-förbundet kommer att, genom sin nationella plattform för hållbar utveckling med över 300 anslutna civilsamhällesorganisationer, samordna och sammanställa samtliga partnerorganisationers bidrag gällande genomförandet av de globala målen i civilsamhället. För FN-förbundet i Tanzania är skuggrapporten ett viktigt tillfälle att understryka civilsamhällets unika roll i att lyfta marginaliserade röster i arbetet med uppfyllandet av de globala målen.

Som praktikant på FN-förbundet i Tanzania får jag nu följa arbetet med koordineringen av skuggrapporten på nära håll. Ett startskott för arbetet var att under ett två-dagars event samla representanter från civilsamhället och makthavare för att ta fram en gemensam strategi. I centrum för diskussionerna låg bland annat utvecklandet av inkluderande mätverktyg, effektiv datainsamling och fastställandet av en mall för rapporten som slår ett tydligt slag för Agenda 2030:s paroll om att ingen ska lämnas utanför.

Tidningsurklipp som beskriver FN-förbundet i Tanzanias arbete med de globala målen
FN-förbundets påbörjade arbete med att koordinera civilsamhällets insatser med Agenda 2030 uppmärksammades i den nationella dagstidningen The Citizen. Foto: Moa Leppämäki


I Tanzanias fall är arbetet med uppföljningen av Agenda 2030 ett historiskt landmärke i termer av hållbar utveckling. Landet bidrog med sin första VNR-rapport 2019. Rapporten pekade på positiva prognoser inom ett flertal utvecklingsområden, däribland lyftes landets samordnade kapaciteter bland olika samhällsaktörer, det ökade genomsnittliga deltagandet på arbetsmarknaden och antalet inskrivna elever vid alla utbildningsnivåer som viktiga milstolpar i arbetet med att implementera Agenda 2030. Rapporten slog dock fast att det inte finns anledning till att luta sig tillbaka då stora utmaningar kvarstår. Den ekonomiska och sociala ojämlikheten minskar inte, klimatproblemen tilltar i en rasande takt och brist på, och mobilisering av, teknologiska och ekonomiska resurser är kvarstående problem för att målen i Agenda 2030 ska bli verklighet.

Jag befinner mig nu i slutspurten av min praktik och är spänd över att få se arbetet med civilsamhällets skuggrapport växa fram och ta form. Trots att många överhängande problem för implementeringen av Agenda 2030 kvarstår är det en spännande tid att befinna sig i Tanzania. Förändringens vindar blåser och människor kan i en större utsträckning mobilisera sig kring politiska frågor. Utvecklingen har även bidragit till ett ökat utrymme i civilsamhället där fler röster än tidigare får höras. I ljuset av utvecklingen fortsätter organisationer som FN-förbundet i Tanzania att vara en viktig garant för att arbetet för en demokratisk och hållbar utveckling fortgår.

Moa Leppämäki,
Internationell praktikant, Tanzania

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Nytt samarbete med FN-förbundet i Albanien

24 maj, 2023 / Nyheter

En delegation från Albaniens FN-förbund besökte i veckan Svenska FN-förbundets kansli i Stockholm för att signera ett samarbetsavtal mellan organisationerna. Svenska FN-förbundets internationella programansvariga, Mikaela Engwall, berättar om det nya partnerskapet.

Läs mer

FN-hjälp mot alla odds

16 maj, 2023 / Nyheter

I Afghanistan har talibanstyret förbjudit kvinnor att arbeta i internationella hjälpinsatser. Beslutet innebär ytterligare inskränkningar av kvinnors rättigheter i landet. Läs om hur FN bedriver humanitär verksamhet i en av världens svåraste situationer.

Läs mer

Unga i FN vill ha färre tal och mer dialog

11 maj, 2023 / Världshorisont

Dagens unga är morgondagens beslutsfattare. I rapporten ”Our common agenda” lyfter FN:s generalsekreterare António Guterres fram vikten av att lyssna till, och arbeta med, unga. Men hur väl är FN rustat för att låta unga tar mer plats i rummet? Och blir de lyssnade till?

Läs mer

Öppet brev till Sveriges statsminister

02 maj, 2023 / Nyheter

Omkring 40 organisationer skriver ett öppet brev till statsminister Ulf Kristersson om framtiden för Institutet för mänskliga rättigheter. Läs brevet här!

Läs mer

Glokala Sverige avslutades 30 april

02 maj, 2023 / Nyheter

Den 30 april 2023 avslutades samverkansprojektet Glokala Sverige. Samtliga 21 regioner och 189 kommuner deltog i projektet vid nedläggningen. Kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige har pågått sedan 2018 med finansiering

Läs mer

Edik kämpar för ett demokratiskt samhälle 

30 april, 2023 / Världshorisont

20-årige Edik Kamalian är engagerad i det georgiska FN-förbundet UNAG. Han är en av många unga georgier som i mars i år tillsammans genom omfattande protester lyckades stoppa en lag som skulle ha fört landet i auktoritär riktning. 

Läs mer

Mänskliga rättigheter i föränderliga tider

28 april, 2023 / Blogg

Det är på många sätt en besynnerlig tid vi lever i. De snabba svängningarna i politiken och i världen är något vi alla märker av på olika sätt. Ett område som utmanas är mänskliga rättigheter.

Läs mer

Ny rapport: Arbetsgrupp presenterar förslag för stärkt FN-samarbete

19 april, 2023 / Nyheter

Världens länder behöver agera på sex områden för att stärka det globala samarbetet. Det säger en rådgivande högnivågrupp under ledning av Sveriges tidigare statsminister Stefan Löfven och Liberias tidigare president Ellen Johnson Sirleaf.

Läs mer

Happy, 20 år: Min dröm är att bli en ledare och skapa förändring

30 mars, 2023 / Världshorisont

Utmaningarna för flickor och kvinnor i Tanzania är många. Landets FN-förbund jobbar bland annat för att stärka kvinnors ekonomiska självständighet och egenmakt.

Läs mer