fbpx
FN-förbundet i Tanzania arbetar med att belysa civilsamhällets viktiga insatser i arbetet med Agenda 2030. Foto: FN-förbundet i Tanzania
13 januari, 2023 / Internationella praktikanters blogg

Tanzania: Tanzania skriver hållbar historia gällande Agenda 2030

I juli inleds det årliga högnivåmötet för uppföljning av de Globala målen i FN, New York. Under en vecka samlas företrädare från alla FN:s medlemsländer och representanter från civilsamhället med syftet att utvärdera det gångna arbetet med genomförandet av de 17 globala målen för hållbar utveckling, som antogs av FN:s medlemsstater 2015 under samlingsnamnet Agenda 2030. Årets tema för högnivåmötet är påskyndandet av återhämtningen efter coronapandemin i arbetet med att förverkliga de Globala målen på alla samhällsnivåer.

I år kommer Tanzania för andra gången presentera en egen frivillig uppföljningsrapport, en så kallad Voluntary National Review (VNR-rapport), över hur det går med genomförandet av målen i Tanzania. Samtidigt kommer FN-förbundet i Tanzania att skriva en skuggrapport som belyser civilsamhällets viktiga insatser i arbetet med att omsätta målen i Agenda 2030 i handling – och jag är på plats och får se det första spadtaget mot den färdiga rapporten!

För FN-förbundet i Tanzania pågår nu ett omfattande arbete med att ta fram skuggrapporten som senare kommer att ingå i landets fullständiga VNR-rapport med heltäckande nationella bedömningar över insatserna för hållbar utveckling. Förutom att bidra med sina egna insatser har nämligen FN-förbundet och dess plattform för hållbar utveckling fått den hedervärda uppgiften att vara ansvarig koordinator för civilsamhällets genomförande av de globala målen i Tanzania. Arbetet innebär att FN-förbundet kommer att, genom sin nationella plattform för hållbar utveckling med över 300 anslutna civilsamhällesorganisationer, samordna och sammanställa samtliga partnerorganisationers bidrag gällande genomförandet av de globala målen i civilsamhället. För FN-förbundet i Tanzania är skuggrapporten ett viktigt tillfälle att understryka civilsamhällets unika roll i att lyfta marginaliserade röster i arbetet med uppfyllandet av de globala målen.

Som praktikant på FN-förbundet i Tanzania får jag nu följa arbetet med koordineringen av skuggrapporten på nära håll. Ett startskott för arbetet var att under ett två-dagars event samla representanter från civilsamhället och makthavare för att ta fram en gemensam strategi. I centrum för diskussionerna låg bland annat utvecklandet av inkluderande mätverktyg, effektiv datainsamling och fastställandet av en mall för rapporten som slår ett tydligt slag för Agenda 2030:s paroll om att ingen ska lämnas utanför.

Tidningsurklipp som beskriver FN-förbundet i Tanzanias arbete med de globala målen
FN-förbundets påbörjade arbete med att koordinera civilsamhällets insatser med Agenda 2030 uppmärksammades i den nationella dagstidningen The Citizen. Foto: Moa Leppämäki


I Tanzanias fall är arbetet med uppföljningen av Agenda 2030 ett historiskt landmärke i termer av hållbar utveckling. Landet bidrog med sin första VNR-rapport 2019. Rapporten pekade på positiva prognoser inom ett flertal utvecklingsområden, däribland lyftes landets samordnade kapaciteter bland olika samhällsaktörer, det ökade genomsnittliga deltagandet på arbetsmarknaden och antalet inskrivna elever vid alla utbildningsnivåer som viktiga milstolpar i arbetet med att implementera Agenda 2030. Rapporten slog dock fast att det inte finns anledning till att luta sig tillbaka då stora utmaningar kvarstår. Den ekonomiska och sociala ojämlikheten minskar inte, klimatproblemen tilltar i en rasande takt och brist på, och mobilisering av, teknologiska och ekonomiska resurser är kvarstående problem för att målen i Agenda 2030 ska bli verklighet.

Jag befinner mig nu i slutspurten av min praktik och är spänd över att få se arbetet med civilsamhällets skuggrapport växa fram och ta form. Trots att många överhängande problem för implementeringen av Agenda 2030 kvarstår är det en spännande tid att befinna sig i Tanzania. Förändringens vindar blåser och människor kan i en större utsträckning mobilisera sig kring politiska frågor. Utvecklingen har även bidragit till ett ökat utrymme i civilsamhället där fler röster än tidigare får höras. I ljuset av utvecklingen fortsätter organisationer som FN-förbundet i Tanzania att vara en viktig garant för att arbetet för en demokratisk och hållbar utveckling fortgår.

Moa Leppämäki,
Internationell praktikant, Tanzania

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer