fbpx
Samtliga deltagare i The African UN Youth Delegate Program. Foto: UNAT
22 september, 2023 / Internationella praktikanters blogg

Tanzania: Stor ära och stort ansvar att vara Tanzanias ungdomsrepresentanter i FN

FN-förbundet i Tanzania har under våren 2023 påbörjat programmet The African UN Youth Delegate Program. Programmet syftar till att öka representationen av unga från globala syd i FN.

Projektet genomförs i sex östafrikanska länder: Tanzania, Kenya, Etiopien, Sudan, Sydsudan och Uganda. Två unga, en kvinna och en man, har valts ut från varje land för att representera den unga befolkningen i deras länder.

De två delegaterna som valts ut från Tanzania är Khadija Khalid Ismail och Ebenezer Mathew. Khadija är 25 år gammal och har startat civilsamhällsorganisationen Hands for Children Organization och jobbar för att förhindra könsbaserat våld och öka medvetenheten hos unga pojkar och flickor.

– Jag sökte till att bli ungdomsrepresentant i FN eftersom min passion är att vara en förändringsskapare i mitt samhälle. Jag vill lyfta frågor som påverkar unga människor och hitta lösningar på utmaningar som drabbar unga. Jag känner mig tacksam över att få representera Tanzania och tanzaniska ungdomar och de utmaningar vi står inför, som arbetslöshet och avsaknaden av unga i beslutsfattande processer. Jag kommer göra mitt bästa för att representera unga och för att bana vägen så att andra unga tanzaniska medborgare kan bli ungdomsrepresentanter, berättar Khadija.

Khadija Ismail. Foto: UNAT

Ebenezer är 21 år gammal och studerar ekonomi. Han är engagerad i FN-rörelsen genom den lokala FN-föreningen på University of Dar es Salaam. Ebenezer är särskilt engagerad i ungas rättigheter och globala utmaningar.

– Jag tror att unga människor har ett unikt perspektiv och värdefulla insikter som kan bidra till bättre beslutsprocesser. Genom att vara en ungdomsrepresentant får jag presentera ungas röster och utmaningar från mitt land och engagera mig i internationell diplomati. Som representant kan jag minska mellanrummet mellan beslutsfattande och ungas perspektiv och förespråka politik som riktar sig till utmaningarna som unga står inför. Det är en stor ära och ansvar att vara ungdomsrepresentant i FN. Det ger mig stolthet och ett syfte. Det är ett privilegium att få chansen att arbeta för positiv förändring, bidra till globala diskussioner och arbeta för en ljusare framtid för unga i Tanzania, berättar Ebenezer.

Genom workshops, utbildningstillfällen och regionala möten där delegaterna från alla sex länder träffas utbildas och handleds delegaterna av experter inom olika områden. Delegaterna har hittills träffats under tre utbildningstillfällen som hållits i Uganda, Tanzania och Etiopien.

– De regionala utbildningstillfällena har stärkt mitt självförtroende, och det har gett mig kunskaper om hur jag kan representera ungas behov på både nationell och internationell nivå. Träffarna påminner mig om att varje ungdomsrepresentant har unika styrkor som utvecklats genom programmet. Våra olika egenskaper gör att vi kan representera unga mer effektivt, reflekterar Khadija.

– Träffarna med ungdomsrepresentanterna från de andra östafrikanska länderna har skapat en unik plattform för tvärkulturellt lärande, samarbete och utbyte. Genom att samla våra kunskaper och erfarenheter har vi kunnat utveckla innovativa lösningar som kan skapa positiv förändring i våra länder och i den östafrikanska regionen. Utbildningstillfällena har även tränat oss i att representera unga på internationell nivå, berättar Ebenezer.

Ebenezer Mathew. Foto: UNAT

Under våren har ungdomsrepresentanterna utvecklat ett mandat var som de kommer presentera i FNs generalförsamling i New York senare i år. Mandaten ska representera behov och utmaningar som unga har.

Khadijas mandat heter ‘Upprättandet av ett ramverk för meningsfullt ungdomsdeltagande i ministerdeklarationen om Summit of the Future, som är ett FN-toppmöte som kommer äga rum i september år 2024. Fokuset för toppmötet är att stärka det globala samarbetet för oss som lever idag och för framtida generationer.

– Det är brist på universella ramverk som implementerar och möjliggör för unga människors deltagande i beslutsprocesser. Det leder till att ungas deltagande inte är pålitligt, effektivt eller transparent. Det gäller särskilt marginaliserade grupper. I toppmötets ministerdeklarationer borde medlemsländer åta sig styrdokument, ramverk och planer som stärker meningsfullt ungt deltagande i globala och nationella beslutsfattande processer. Ungas perspektiv behöver vara integrerade i alla beslutsprocesser. Unga människor borde ses som jämlika parter i beslutsfattande processer, och ungas engagemang borde stärkas.

Ebenezers mandat heter ’Förbättra ungt deltagande, särskilt från globala syd’.

– Trots att unga länge varit engagerade i FN finns fortfarande ett stort behov av ungas deltagande inom FN och globala målen. Det är viktigt att ta itu med representation av unga, speciellt unga från mindre utvecklade länder och globala syd, för att främja ett mer demokratiskt mångfaldigt FN.

– På internationell nivå finns det fler hinder för unga från det globala syd att få tillgång till globala plattformar och beslutsfattande processer på grund av begränsade resurser, ojämlik maktdynamik och brist på stöd. För att lösa dessa utmaningar måste man öka investeringen i program och initiativ som stöttar unga från globala syd och skapa plattformar där unga kan framföra en

Louise Christiansson, internationell praktikant, Tanzania

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer