fbpx
Koll & kommentar
Samtliga deltagare i The African UN Youth Delegate Program. Foto: UNAT
22 september, 2023 / Internationella praktikanters blogg

Tanzania: Stor ära och stort ansvar att vara Tanzanias ungdomsrepresentanter i FN

FN-förbundet i Tanzania har under våren 2023 påbörjat programmet The African UN Youth Delegate Program. Programmet syftar till att öka representationen av unga från globala syd i FN.

Projektet genomförs i sex östafrikanska länder: Tanzania, Kenya, Etiopien, Sudan, Sydsudan och Uganda. Två unga, en kvinna och en man, har valts ut från varje land för att representera den unga befolkningen i deras länder.

De två delegaterna som valts ut från Tanzania är Khadija Khalid Ismail och Ebenezer Mathew. Khadija är 25 år gammal och har startat civilsamhällsorganisationen Hands for Children Organization och jobbar för att förhindra könsbaserat våld och öka medvetenheten hos unga pojkar och flickor.

– Jag sökte till att bli ungdomsrepresentant i FN eftersom min passion är att vara en förändringsskapare i mitt samhälle. Jag vill lyfta frågor som påverkar unga människor och hitta lösningar på utmaningar som drabbar unga. Jag känner mig tacksam över att få representera Tanzania och tanzaniska ungdomar och de utmaningar vi står inför, som arbetslöshet och avsaknaden av unga i beslutsfattande processer. Jag kommer göra mitt bästa för att representera unga och för att bana vägen så att andra unga tanzaniska medborgare kan bli ungdomsrepresentanter, berättar Khadija.

Khadija Ismail. Foto: UNAT

Ebenezer är 21 år gammal och studerar ekonomi. Han är engagerad i FN-rörelsen genom den lokala FN-föreningen på University of Dar es Salaam. Ebenezer är särskilt engagerad i ungas rättigheter och globala utmaningar.

– Jag tror att unga människor har ett unikt perspektiv och värdefulla insikter som kan bidra till bättre beslutsprocesser. Genom att vara en ungdomsrepresentant får jag presentera ungas röster och utmaningar från mitt land och engagera mig i internationell diplomati. Som representant kan jag minska mellanrummet mellan beslutsfattande och ungas perspektiv och förespråka politik som riktar sig till utmaningarna som unga står inför. Det är en stor ära och ansvar att vara ungdomsrepresentant i FN. Det ger mig stolthet och ett syfte. Det är ett privilegium att få chansen att arbeta för positiv förändring, bidra till globala diskussioner och arbeta för en ljusare framtid för unga i Tanzania, berättar Ebenezer.

Genom workshops, utbildningstillfällen och regionala möten där delegaterna från alla sex länder träffas utbildas och handleds delegaterna av experter inom olika områden. Delegaterna har hittills träffats under tre utbildningstillfällen som hållits i Uganda, Tanzania och Etiopien.

– De regionala utbildningstillfällena har stärkt mitt självförtroende, och det har gett mig kunskaper om hur jag kan representera ungas behov på både nationell och internationell nivå. Träffarna påminner mig om att varje ungdomsrepresentant har unika styrkor som utvecklats genom programmet. Våra olika egenskaper gör att vi kan representera unga mer effektivt, reflekterar Khadija.

– Träffarna med ungdomsrepresentanterna från de andra östafrikanska länderna har skapat en unik plattform för tvärkulturellt lärande, samarbete och utbyte. Genom att samla våra kunskaper och erfarenheter har vi kunnat utveckla innovativa lösningar som kan skapa positiv förändring i våra länder och i den östafrikanska regionen. Utbildningstillfällena har även tränat oss i att representera unga på internationell nivå, berättar Ebenezer.

Ebenezer Mathew. Foto: UNAT

Under våren har ungdomsrepresentanterna utvecklat ett mandat var som de kommer presentera i FNs generalförsamling i New York senare i år. Mandaten ska representera behov och utmaningar som unga har.

Khadijas mandat heter ‘Upprättandet av ett ramverk för meningsfullt ungdomsdeltagande i ministerdeklarationen om Summit of the Future, som är ett FN-toppmöte som kommer äga rum i september år 2024. Fokuset för toppmötet är att stärka det globala samarbetet för oss som lever idag och för framtida generationer.

– Det är brist på universella ramverk som implementerar och möjliggör för unga människors deltagande i beslutsprocesser. Det leder till att ungas deltagande inte är pålitligt, effektivt eller transparent. Det gäller särskilt marginaliserade grupper. I toppmötets ministerdeklarationer borde medlemsländer åta sig styrdokument, ramverk och planer som stärker meningsfullt ungt deltagande i globala och nationella beslutsfattande processer. Ungas perspektiv behöver vara integrerade i alla beslutsprocesser. Unga människor borde ses som jämlika parter i beslutsfattande processer, och ungas engagemang borde stärkas.

Ebenezers mandat heter ’Förbättra ungt deltagande, särskilt från globala syd’.

– Trots att unga länge varit engagerade i FN finns fortfarande ett stort behov av ungas deltagande inom FN och globala målen. Det är viktigt att ta itu med representation av unga, speciellt unga från mindre utvecklade länder och globala syd, för att främja ett mer demokratiskt mångfaldigt FN.

– På internationell nivå finns det fler hinder för unga från det globala syd att få tillgång till globala plattformar och beslutsfattande processer på grund av begränsade resurser, ojämlik maktdynamik och brist på stöd. För att lösa dessa utmaningar måste man öka investeringen i program och initiativ som stöttar unga från globala syd och skapa plattformar där unga kan framföra en

Louise Christiansson, internationell praktikant, Tanzania

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer

Tema utbildning på nordisk ungdomskonferens

20 november, 2023 / Nyheter

FN-förbundets ungdomsambassadörer reste i början av november till Island för att delta i en nordisk ungdomskonferens med fokus på utbildning för hållbar utveckling.

Läs mer