Fyra miljoner. Fyra miljoner! Hur är det möjligt att fyra miljoner små tjejer varje år utsätts för något så omänskligt som könsstympning? Ändå fortgår denna flertusenåriga tradition och skadliga sedvänja som världens länder genom antagandet av Agenda 2030 och de globala målen har förbundit sig att eliminera senast år 2030.

Tio år återstår tills könsstympning ska vara ett minne blott. Tio år är i detta sammanhang en lång tid och i värsta fall innebär det att ytterligare 40 miljoner flickor riskerar att få sitt kön sönderskuret och hopsytt utan bedövning. Lägg till det livslångt lidande och en gravt misshandlad liten själ. Det måste få ett slut och det är bråttom!

Barnen själva har ingen möjlighet att hjälpa till – men det har du. Genom information, påverkansarbete, lagstiftning och ett fungerande rättsväsende kan flickorna räddas. Genom att stödja vår julkampanj och vårt projekt Flicka kan du faktiskt göra något som ger konkret resultat. Visste du att Svenska FN-förbundets arbete lett till att 10 000 flickor har undgått att giftas bort eller könsstympas? Det visar att förändring är möjlig.

Svenska FN-förbundet står alltid upp för flickors rättigheter. I somras drev vi kampanj mot kvinnlig könsstympning och nyligen uppmärksammade vi FN-dagen mot våld mot kvinnor. När nu julen närmar sig med inköp av klappar och mat skulle jag vilja be dig att ge en julklapp som verkligen betyder något – kanske den viktigaste du någonsin gett. Ge ett bidrag till vår julkampanj och projektet Flicka och skänk verklig medmänsklighet. Varmt och hjärtligt tack för ditt bidrag! En riktigt god jul önskar jag dig!

Annelie Börjesson
Ordförande

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer