11 december, 2019 / Blogg

Kanske den viktigaste klappen

Fyra miljoner. Fyra miljoner! Hur är det möjligt att fyra miljoner små tjejer varje år utsätts för något så omänskligt som könsstympning? Ändå fortgår denna flertusenåriga tradition och skadliga sedvänja som världens länder genom antagandet av Agenda 2030 och de globala målen har förbundit sig att eliminera senast år 2030.

Tio år återstår tills könsstympning ska vara ett minne blott. Tio år är i detta sammanhang en lång tid och i värsta fall innebär det att ytterligare 40 miljoner flickor riskerar att få sitt kön sönderskuret och hopsytt utan bedövning. Lägg till det livslångt lidande och en gravt misshandlad liten själ. Det måste få ett slut och det är bråttom!

Barnen själva har ingen möjlighet att hjälpa till – men det har du. Genom information, påverkansarbete, lagstiftning och ett fungerande rättsväsende kan flickorna räddas. Genom att stödja vår julkampanj och vårt projekt Flicka kan du faktiskt göra något som ger konkret resultat. Visste du att Svenska FN-förbundets arbete lett till att 10 000 flickor har undgått att giftas bort eller könsstympas? Det visar att förändring är möjlig.

Svenska FN-förbundet står alltid upp för flickors rättigheter. I somras drev vi kampanj mot kvinnlig könsstympning och nyligen uppmärksammade vi FN-dagen mot våld mot kvinnor. När nu julen närmar sig med inköp av klappar och mat skulle jag vilja be dig att ge en julklapp som verkligen betyder något – kanske den viktigaste du någonsin gett. Ge ett bidrag till vår julkampanj och projektet Flicka och skänk verklig medmänsklighet. Varmt och hjärtligt tack för ditt bidrag! En riktigt god jul önskar jag dig!

Annelie Börjesson
Ordförande

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Tack till våra veteraner!

29 maj, 2020 / Nyheter

På FN-dagen för fredsbevarande personal tackar vi alla svenska kvinnor och män som har gjort värdefulla insatser i FN:s fredsfrämjande arbete genom åren.

Läs mer

Mens – skamfyllt och tabubelagt

28 maj, 2020 / Blogg

På internationella mensdagen bloggar vår utlandspraktikant Vide om tabun kring mens i Georgien.

Läs mer

”NPT är hörnstenen i arbetet mot kärnvapen”

25 maj, 2020 / Världshorisont

Trenden med kärnvapennedrustning har vänt och hotet är idag större än på lång tid. Sverige har därför valt att återinföra en särskild ambassadör för nedrustning. Idag har Ann-Sofie Nilsson den rollen.

Läs mer

Brinnande engagemang hos Årets FN-lärare

20 maj, 2020 / Världshorisont

För Årets FN-lärare Kathryn Boyer var ett FN-rollspel startskottet för att kunna lyfta viktiga samhällsfrågor även utanför klassrummet. ”Det var inspirerande att se eleverna bli kreativa och engagerade på ett sätt som passade dem”, säger hon.

Läs mer

Fokus på familjeplanering undermineras av coronapandemin

15 maj, 2020 / Blogg

På FN:s internationella familjedag lyfter vår praktikant Orfeas hur coronapandemin påverkar familjeplaneringen i Tanzania.

Läs mer

Kathryn Boyer från Trollhättan är Årets FN-lärare

11 maj, 2020 / Pressmeddelanden

Kathryn Boyer, lärare på Folkuniversitetets gymnasium i Trollhättan, får Svenska FN-förbundets pris Årets FN-lärare för särskilt betydelsefulla insatser för globala frågor i skolan.

Läs mer

Sätt ljuset på kvinnors rättigheter!

08 maj, 2020 / Blogg

Situationen för världens flickor och kvinnor förvärras av coronakrisen. Pandemin har också gjort att en lång rad FN-möten om jämställdhet har ställts in under 2020. FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson bloggar om kvinnoåret som försvann – och om vikten av att jämställdhetsarbetet drivs vidare.

Läs mer

Nya utmaningar för FN:s humanitära arbete

05 maj, 2020 / Nyheter

Miljontals flickor riskerar könsstympning, barngifte och tidiga graviditeter som en följd av coronapandemin, varnar FN:s befolkningsfond. Världslivsmedelsprogrammet, som tidigare har larmat om ökad hunger, tvingas nu omorganisera sitt skolmatsprogram. Coronapandemin utgör ett allt större hot mot människor som är beroende av FN:s hjälp – och understryker behovet av humanitärt bistånd.

Läs mer

Barnmorskans dag: En av fem föder utan professionell hjälp

05 maj, 2020 / Nyheter

Världens barnmorskor räddar dagligen liv på både mödrar och barn och bidrar i arbetet mot könsstympning, men fortfarande genomförs var femte förlossning i världen utan professionellt stöd. Under coronapandemin försvåras förlossningsvården av brist på skyddsutrustning.

Läs mer