fbpx
Osäkra aborter är ett globalt misslyckande, skriver FN-förbundets rådgivare för mänskliga rättigheter, Pearl Mulkerrins. Foto: Tassii/iStock
11 juli, 2022 / Blogg

Att strypa tillgången till abort riskerar kvinnors liv

Idag, den 11 juli, uppmärksammas världsbefolkningsdagen och året då världens befolkning förväntas nå hela 8 miljarder. Mina tankar går spontant till situationen för de som utgör mer än hälften av denna siffra – nämligen kvinnor och flickor.

I juni månad fick aborträtten stor uppmärksamhet i USA när det tidigare fallet Roe v. Wade hävdes i den amerikanska Högsta domstolen och därmed återkallades rätten till abort. Vändningen i amerikansk lagstiftning har åter kastat ljus på denna mänskliga rättighet, vars historia och utveckling har varit krokig.
Idag uppskattar FN:s befolkningsfond UNFPA att hälften av världens graviditeter är oplanerade och att 60 procent slutar i abort. Det handlar om 121 miljoner graviditeter per år, närmare 331 000 nya graviditeter per dag.

Att strypa tillgången till abort förhindrar inte deras förekomst utan gör dem endast farligare. FN konstaterar att osäkra aborter utgör den största dödsorsaken för gravida i dag. Varje år sker 73 miljoner aborter varav 45 procent sker utan medicinsk vård. Siffror så stora att det är svårt att ta in, när man tänker på att det finns ett ansikte och ett människoöde bakom varje siffra.

Detta speglar inget annat än ett allvarligt globalt misslyckande i att säkerställa kvinnors mänskliga rättigheter. Det reflekterar även samhällets bristande prioriteringar och syn på kvinnokroppen vars värde endast anses ligga i barnafödande.

Nästan alla osäkra aborter idag förekommer i låginkomstländer, där även barnäktenskap är vanligare och där kvinnor och flickor ofta har en lägre status i både samhället och i familjen. UNFPA befarar att samhällsvillkor och rättigheter kommer att försämras för kvinnor om abortlagar fortsätter att skärpas.

Varje individ har rätt till att ta informerade beslut om sin egen kropp och hälsa, inklusive rätten att besluta om eller när en vill bli gravid. Abort ingår i den sexuella och reproduktiva hälsan och rättigheter (SRHR) och är en mänsklig rättighet. Det är först när kvinnor, som utgör ungefär hälften av världens befolkning, har autonomi över sina kroppar som vi kan uppnå jämställdhet samt en rättvis och hållbar utveckling i världen.

Utvecklingen i stort går framåt trots motgångarna. Rapporter visar på att abort är helt eller delvis lagligt i nära hälften av 147 FN-medlemsländer. Det innebar att det är lagligt i allt fler länder. Ett steg i rätt riktning.

På denna världsbefolkningsdag, låt oss ta dessa siffror på allvar och förflytta vårt fokus till att säkerställa lika rättigheter och valmöjligheter för alla. På FN-förbundet fortsätter vi vårt samarbete med UNFPA som arbetar för att aborter ska vara säkra och tillgängliga. De erbjuder även mödravård, preventivmedel och sexualundervisning. Vill du läsa mer om UNFPA och vårt projekt för flickors rättigheter kan du klicka här.

Projekt Flicka

Stöd vårt arbete för flickors rättigheter

Ge en gåva >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer