Osäkra aborter är ett globalt misslyckande, skriver FN-förbundets rådgivare för mänskliga rättigheter, Pearl Mulkerrins. Foto: Tassii/iStock
11 juli, 2022 / Blogg

Att strypa tillgången till abort riskerar kvinnors liv

Idag, den 11 juli, uppmärksammas världsbefolkningsdagen och året då världens befolkning förväntas nå hela 8 miljarder. Mina tankar går spontant till situationen för de som utgör mer än hälften av denna siffra – nämligen kvinnor och flickor.

I juni månad fick aborträtten stor uppmärksamhet i USA när det tidigare fallet Roe v. Wade hävdes i den amerikanska Högsta domstolen och därmed återkallades rätten till abort. Vändningen i amerikansk lagstiftning har åter kastat ljus på denna mänskliga rättighet, vars historia och utveckling har varit krokig.
Idag uppskattar FN:s befolkningsfond UNFPA att hälften av världens graviditeter är oplanerade och att 60 procent slutar i abort. Det handlar om 121 miljoner graviditeter per år, närmare 331 000 nya graviditeter per dag.

Att strypa tillgången till abort förhindrar inte deras förekomst utan gör dem endast farligare. FN konstaterar att osäkra aborter utgör den största dödsorsaken för gravida i dag. Varje år sker 73 miljoner aborter varav 45 procent sker utan medicinsk vård. Siffror så stora att det är svårt att ta in, när man tänker på att det finns ett ansikte och ett människoöde bakom varje siffra.

Detta speglar inget annat än ett allvarligt globalt misslyckande i att säkerställa kvinnors mänskliga rättigheter. Det reflekterar även samhällets bristande prioriteringar och syn på kvinnokroppen vars värde endast anses ligga i barnafödande.

Nästan alla osäkra aborter idag förekommer i låginkomstländer, där även barnäktenskap är vanligare och där kvinnor och flickor ofta har en lägre status i både samhället och i familjen. UNFPA befarar att samhällsvillkor och rättigheter kommer att försämras för kvinnor om abortlagar fortsätter att skärpas.

Varje individ har rätt till att ta informerade beslut om sin egen kropp och hälsa, inklusive rätten att besluta om eller när en vill bli gravid. Abort ingår i den sexuella och reproduktiva hälsan och rättigheter (SRHR) och är en mänsklig rättighet. Det är först när kvinnor, som utgör ungefär hälften av världens befolkning, har autonomi över sina kroppar som vi kan uppnå jämställdhet samt en rättvis och hållbar utveckling i världen.

Jag finner tröst i utvecklingen i stort går framåt trots motgångarna. Rapporter visar på att abort är helt eller delvis lagligt i nära hälften av 147 FN-medlemsländer. Det innebar att det är lagligt i allt fler länder. Ett steg i rätt riktning.

På denna världsbefolkningsdag, låt oss ta dessa siffror på allvar och förflytta vårt fokus till att säkerställa lika rättigheter och valmöjligheter för alla. På FN-förbundet fortsätter vi vårt samarbete med UNFPA som arbetar för att aborter ska vara säkra och tillgängliga. De erbjuder även mödravård, preventivmedel och sexualundervisning. Vill du läsa mer om UNFPA och vårt projekt för flickors rättigheter kan du klicka här.

Pearl Mulkerrins
Rådgivare för mänskliga rättigheter

Projekt Flicka

Stöd vårt arbete för flickors rättigheter

Ge en gåva >

Senaste nytt

Krigsförbrytelser i Ukraina: Omfattande samarbete för att skipa rättvisa

29 september, 2022 / Världshorisont

Medan kriget rasar i Ukraina har arbetet med att skipa rättvisa redan börjat. Hittills har över 20 000 anmälningar om misstänkta övergrepp kommit in. Även Internationella brottmålsdomstolen ICC har inlett förundersökningar i landet.

Läs mer

Sverige avstår nedrustningstal i FN

26 september, 2022 / Nyheter

Måndagen den 26 september, på kvällen svensk tid, högtidlighålls i New York FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Sverige har ofta hållit anföranden på dessa högnivåmöten, men i år erfar Svenska FN-förbundet att Sverige väljer att avstå från att tala.

Läs mer

Misslyckat NPT-möte och fortsatt stillestånd i kärnvapenfrågan

26 september, 2022 / Världshorisont

Under sommaren har två viktiga kärnvapenkonferenser ägt rum. Sveriges agerande i sammanhanget är fortsatt en besvikelse, menar FN-förbundet.

Läs mer

Situationen i Nagorno-Karabach

23 september, 2022 / Nyheter

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

Läs mer

”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

23 september, 2022 / Debattartiklar

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med representanter för flera fredsorganisationer.

Läs mer

Tre röster om ”Our common agenda”

21 september, 2022 / Världshorisont

FN-chefens rapport ”Our common agenda” innehåller mängder med idéer och förslag som rör FN-samarbetet och världssamfundets förmåga att möta vår tids stora utmaningar. Hur ska man se på rapporten och vad är viktigast i den? Anna Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, samt Ulrika Modéer, chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP, svarar här på Världshorisonts frågor.

Läs mer

Klaudia från Malmö får pris som Årets FN-ungdom

20 september, 2022 / Pressmeddelanden

Klaudia Zielinska, aktiv i Malmö FN-förening, tog i lördags emot Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-ungdom vid förbundets inspirationshelg i Skåne.

Läs mer

Håll löftena om FN och biståndet!

16 september, 2022 / Nyheter

Oavsett hur regeringsförhandlingarna faller ut måste riksdagens partier stå fast vid sina löften om stöd för FN och det bistånd som möjliggör bättre levnadsvillkor för miljoner människor, säger Svenska FN-förbundet efter att rösterna i valet 2022 räknats.

Läs mer

Världen brinner – men det återspeglas inte i valrörelsen

08 september, 2022 / Debattartiklar

Den som vill motverka höga el- och matpriser, rädda klimatet och förebygga nya flyktingkatastrofer måste förstå hur världen hänger samman – och ge sitt stöd till det långsiktiga gemensamma arbetet för en bättre värld. Ändå saknas de internationella frågorna i årets valrörelse, skriver FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson i Dagens industri.

Läs mer