fbpx
Osäkra aborter är ett globalt misslyckande, skriver FN-förbundets rådgivare för mänskliga rättigheter, Pearl Mulkerrins. Foto: Tassii/iStock
11 juli, 2022 / Blogg

Att strypa tillgången till abort riskerar kvinnors liv

Idag, den 11 juli, uppmärksammas världsbefolkningsdagen och året då världens befolkning förväntas nå hela 8 miljarder. Mina tankar går spontant till situationen för de som utgör mer än hälften av denna siffra – nämligen kvinnor och flickor.

I juni månad fick aborträtten stor uppmärksamhet i USA när det tidigare fallet Roe v. Wade hävdes i den amerikanska Högsta domstolen och därmed återkallades rätten till abort. Vändningen i amerikansk lagstiftning har åter kastat ljus på denna mänskliga rättighet, vars historia och utveckling har varit krokig.
Idag uppskattar FN:s befolkningsfond UNFPA att hälften av världens graviditeter är oplanerade och att 60 procent slutar i abort. Det handlar om 121 miljoner graviditeter per år, närmare 331 000 nya graviditeter per dag.

Att strypa tillgången till abort förhindrar inte deras förekomst utan gör dem endast farligare. FN konstaterar att osäkra aborter utgör den största dödsorsaken för gravida i dag. Varje år sker 73 miljoner aborter varav 45 procent sker utan medicinsk vård. Siffror så stora att det är svårt att ta in, när man tänker på att det finns ett ansikte och ett människoöde bakom varje siffra.

Detta speglar inget annat än ett allvarligt globalt misslyckande i att säkerställa kvinnors mänskliga rättigheter. Det reflekterar även samhällets bristande prioriteringar och syn på kvinnokroppen vars värde endast anses ligga i barnafödande.

Nästan alla osäkra aborter idag förekommer i låginkomstländer, där även barnäktenskap är vanligare och där kvinnor och flickor ofta har en lägre status i både samhället och i familjen. UNFPA befarar att samhällsvillkor och rättigheter kommer att försämras för kvinnor om abortlagar fortsätter att skärpas.

Varje individ har rätt till att ta informerade beslut om sin egen kropp och hälsa, inklusive rätten att besluta om eller när en vill bli gravid. Abort ingår i den sexuella och reproduktiva hälsan och rättigheter (SRHR) och är en mänsklig rättighet. Det är först när kvinnor, som utgör ungefär hälften av världens befolkning, har autonomi över sina kroppar som vi kan uppnå jämställdhet samt en rättvis och hållbar utveckling i världen.

Utvecklingen i stort går framåt trots motgångarna. Rapporter visar på att abort är helt eller delvis lagligt i nära hälften av 147 FN-medlemsländer. Det innebar att det är lagligt i allt fler länder. Ett steg i rätt riktning.

På denna världsbefolkningsdag, låt oss ta dessa siffror på allvar och förflytta vårt fokus till att säkerställa lika rättigheter och valmöjligheter för alla. På FN-förbundet fortsätter vi vårt samarbete med UNFPA som arbetar för att aborter ska vara säkra och tillgängliga. De erbjuder även mödravård, preventivmedel och sexualundervisning. Vill du läsa mer om UNFPA och vårt projekt för flickors rättigheter kan du klicka här.

Projekt Flicka

Stöd vårt arbete för flickors rättigheter

Ge en gåva >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer