fbpx
Foto: Sydney Sims/Unsplash
4 mars, 2019 / Ambassadörernas blogg

Våldet mot kvinnor måste få ett slut!

Våldet mot flickor och kvinnor förekommer överallt. Ute på gatan, i skolan, på arbetsplatsen och i hemmet där ingen annan ser. För lite mer än 25 år sedan tog FN:s generalförsamling ett väldigt viktigt beslut i frågan. Beslutet om att anta deklarationen om avskaffandet av våld mot kvinnor.

Jag tror att deklarationen kan vara ett viktigt verktyg i arbetet för att nå de globala målen. Särskilt för att vi ska kunna nå mål 5 som handlar om att uppnå jämställdhet och att alla kvinnor och flickor ska ha rätt att bestämma över sina egna liv. Bland jämställdhetsmålets delmål lyfts bland annat att alla former av våld mot alla kvinnor och flickor ska stoppas. Däribland finns även ett annat viktigt delmål. Målet om att stoppa barnäktenskap. Jag tycker att deklarationen gör att det ställs ett större krav på staters skyldighet att leva upp till att skydda flickor och kvinnor från att utsättas för våld och tvång.

För drygt ett år sedan läste jag en kvällskurs vid Uppsala universitet med fokus på mäns våld mot kvinnor. Mina klasskamrater var studenter från många olika program och fakulteter, vilket tillförde många olika och framförallt viktiga perspektiv i diskussionerna. Det fanns även några som hade arbetat med mäns våld mot kvinnor inom sjukvården och socialtjänsten. Detta lärde mig hur otroligt viktigt det är att olika yrkesgrupper arbetar tillsammans för att förhindra och motverka våldet. Men det är inte bara på lokal nivå som insatserna behövs.

Jag tycker att det är minst lika viktigt att alla FN:s medlemsstater är med och drar sitt strå till stacken för att nå målet om jämställdhet. Tillsammans kan vi sätta stopp för våld mot kvinnor och förhindra att barn gifts bort. Även om barnäktenskap inte behöver innebära att fysiskt våld utövas så tycker jag att själva tvånget in i äktenskapet är en form av våld i sig. Ett psykiskt våld där flickan inte längre får bestämma över sitt liv. Detta måste få ett slut. Alla flickor och kvinnor ska ha rätt att bestämma över sina egna liv och kroppar!

Som ny ambassadör för Svenska FN-förbundet hoppas jag att jag kan vara med och göra skillnad i denna viktiga fråga. Jag är beredd att kämpa och jag vill visa att vi tillsammans kan göra världen till en bättre plats för kvinnor och flickor.

Elin Annerberg
Ambassadör för Svenska FN-förbundet med fokus på de globala målen

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer