fbpx

FN:s arbete för en minfri värld

Varje dag dör och skadas människor världen över av olika typer av minor och explosiva lämningar som personminor, improviserade sprängladdningar, klustervapen, samt oexploderade vapen och bomber. Ännu fler människor lever i rädsla för att röra sig i områden där dessa vapen kan finnas, vilket påverkar människors möjlighet att bruka sina åkrar, skicka sina barn till skolan eller resa till marknaden för att sälja och köpa varor. Minor och explosiva lämningar hindrar även miljontals människor från att på ett säkert sätt återvända till sina hem efter krig och konflikter.

Minor kan vara aktiva i flera decennier efter att de har placerats ut. I Västsahara placerades minor ut redan 1975 i samband med konflikten med Marocko. Minorna ligger kvar än idag och påverkar främst nomader vars boskap rör sig ute i terrängen. Det blir också allt vanligare med en ny form av minor som kallas för improviserade sprängladdningar. Dessa sprängladdningar kan beskrivas som hemmagjorda bomber och har stor spridning i bland annat Irak. Där har islamiska staten placerat ut mängder av hemmagjorda bomber för att försvåra återuppbyggnad av drabbade städer. Bomberna riskerar att explodera när flyktingar återvänder hem och öppnar dörren, slår på lampan, eller öppnar kylskåpet. Det tar lång tid att säkra områden med hemmagjorda och gömda bomber, särskilt i områden som har varit utsatta för krig och konflikt.

FN:s minröjningsorganisation Unmas arbetar för att människor ska få leva fritt från minor och explosiva lämningar samt för att samhällen ska kunna gå vidare efter krig och konflikter.

Unmas fokusområden i arbetet mot minor

FN:s minröjarorganisation Unmas arbete för en minfri värld består av fem huvudsakliga kategorier:

  • Minröjning – genom att röja minor kan fler människor börja nyttja marken för att gå till skolan, arbetet eller marknaden.
  • Utbildning – genom att hålla utbildningar för människor som bor i riskområden kan fler lära sig att undvika platser där det kan finnas minor och få kunskap om hur de ska agera om de upptäcker en mina.
  • Stöd till drabbade – genom stöd till minoffer och deras familjer får drabbade både tillgång till akut och långsiktig vård.
  • Opinionsbildning – genom att arbeta för att fler länder ska delta i internationella överenskommelser som förbjuder eller begränsar användandet av minor kommer färre minor att placeras ut.
  • Förstörelse av existerande lager – genom att förstöra existerande lager av minor och explosiva lämningar kan vi säkerställa att vapnen inte kan hamna i fel händer.

Se en film om Unmas minröjning i Mali

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig inom fred, säkerhet och nedrustning

Bli medlem >

Ge en gåva

Ge en gåva och stöd vårt arbete för en bättre värld.

Ge en gåva

Covid-19 och arbetet mot minor

Covid-19 försvårar arbetet mot minor och explosiva lämningar världen över.

Läs mer

Berättelser från verkligheten

Möt personer som drabbats av minor.

Läs mer

Frågor om minröjning

Vanliga frågor och svar om minröjning.

Läs mer

Frågor om minor

Vanliga frågor och svar om minor och explosiva lämningar.

Läs mer

Frågor om riskutbildning

Vanliga frågor och svar om förebyggande arbete mot minor.

Läs mer

Om Unmas

Läs mer om FN:s minröjningsorganisation Unmas.

Läs mer

Minor och Agenda 2030

Genom att röja minor bidrar projektet till flera av de globala målen.

Läs mer

Material om Minor

Material om projektet Minor och arbetet mot minor.

Läs mer

Om vår insamling

Så kvalitetssäkrar vi gåvor.

Läs mer