fbpx

Om vår insamling

Det primära syftet med vårt insamlingsarbete är att ge ett långsiktigt stöd till humanitära FN-projekt som saknar resurser, samt att arbeta för ett starkare FN och ett ökat engagemang på hemmaplan. Vår insamling stöttar arbetet för FN:s så kallade tre pelare, vilka är: Fred, säkerhet och nedrustningHållbar utveckling och fattigdomsbekämpning; och Mänskliga rättigheter och demokrati.

Svenska FN-förbundet bedriver insamling till bland annat FN:s befolkningsfond UNFPA genom projekt Flicka. Vi bedriver även insamling till vårt arbete med att sprida information, öka kunskap om FN och FN:s viktiga roll och att engagera unga i demokratifrågor och ungas rättigheter.

Läs mer om riktlinjerna för vår insamlingsverksamhet i vår insamlingspolicy.

Innehar 90-konto

All insamling går via Svenska FN-förbundets 90-konto, PG 90 05 63-8 och PG 90 06 67-7. Att vi innehar 90-konto hos plusgirot innebär att vi granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Svensk Insamlingskontroll är en oberoende ideell organisation som kontrollerar att insamlade medel används till rätt ändamål. Genom årlig kontroll och granskning säkerställer de att den som bidrar med pengar till en insamlingsorganisation med 90-konto får tillgång till tillförlitlig information om hur pengarna används.

Giva Sveriges kvalitetskod

Vi är även medlem i branschorganisationen Giva Sverige (före detta FRII) och följer deras kvalitetskod. Giva Sveriges ordinarie medlemmar som uppfyllt kvalitetskoden får använda märkningen ”Tryggt givande”, vilket FN-förbundet uppfyllt.

Tryggt givande logga

I vår effektrapport, vilken är en del av kvalitetskoden, kan du läsa mer om hur våra insamlade medel använts och vilka resultat som uppnåtts.

Läs mer om vårt arbete och ekonomi i våra årsrapporter och verksamhetsberättelser.