Minor och Agenda 2030

Genom projektet Minor röjer vi minor och utbildar och informerar människor som bor i mindrabbade områden. En tryggare värld är en förutsättning för att uppnå de globala målen och en hållbar, fredlig och rättvis värld.

 

Mål 3 handlar om att skapa förutsättningar för att alla människor ska få leva ett liv med god hälsa men också om att stärka länders förmåga att hantera nationella och globala hälsorisker. Att minska riskerna att människor utsätts för skador och dödsfall på grund av minor är en viktig del i arbetet med att uppnå god hälsa och välbefinnande för alla människor. Genom projektet Minor både röjer man minor och riskutbildar och informerar människor i minerade områden för att de ska kunna leva ett så säkert liv som möjligt. Många av de som drabbas är civila människor och genom projekt Minor förhindras olycks- och dödsfall.

 

 

Mål 8 handlar om att säkerställa människors rätt till anständiga arbetsvillkor och samhällets ekonomiska tillväxt. Genom att röja minor förbättrar man arbetsvillkoren avsevärt för de som lever och arbetar i minerade områden. Dessutom ger arbetet med att riskutbilda människor i dessa områden en tryggare vardag och minskar risken för att dessa människor skadas eller i värsta fall dödas av en mina. Genom att säkra minerad mark kan människor återigen börja bruka och utnyttja jord och mark som tidigare varit obrukbar på grund av minor.  Minor och andra explosiva lämningar kan även hindra bönder från att ta sig till marknader för att sälja sina produkter. Det påverkar både familjens inkomstkälla såväl som samhällets ekonomiska tillväxt.

 

 

Mål 16 handlar om fredliga och inkluderande samhällen. Frihet från våld är en förutsättning för en hållbar utveckling. Mål 16 konstaterar att inga varaktiga framsteg kan nås i ett samhälle som är drabbat av våld och konflikt. Arbetet med att säkra minerad mark och att informera och riskutbilda människor i utsatta områden minskar antalet människor som skadas eller dödas av minor och bidrar på så vis till ett fredligare och tryggare samhälle. Att säkra minerad mark innebär också att fler människor inkluderas i samhället genom att det ökar möjligheten att ta sig mellan till exempel landsbygd och stad, utan att behöva riskera sitt liv. Projektet Minor ger fler människor ett liv i trygghet och lämnar hopp i krigets spår.

 

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling här.