Fred, säkerhet och nedrustning

Vi på Svenska FN-förbundet arbetar för att FN:s fredsarbete ska förbättras och att Sverige ska bli en stark aktör inom FN. Redan i FN-stadgans inledning står det att FN:s huvuduppgift är att skapa en värld där alla människor kan leva i fred och säkerhet.

Fred, säkerhet och nedrustning är därför ett av de områden som vi i Svenska FN-förbundet prioriterar. Syftet är att bidra till FN:s arbete för en bättre, fredligare och säkrare värld.

Vårt arbete med fred, säkerhet och nedrustning fokuserar på två huvudfrågor:

  • Vi arbetar för mänsklig säkerhet och mot folkmord, krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och etnisk rensning genom FN-principen skyldighet att skydda.
  • Vi vill ha ett ökat svenskt stöd till FN:s fredsinsatser och följer även det svenska truppbidraget till FN-insatsen i Mali.

VI SAMARBETAR INTERNATIONELLT

Tillsammans med våra systerförbund i Demokratiska republiken Kongo och södra Kaukasus arbetar vi för att de mänskliga rättigheterna respekteras och förebygger väpnade konflikter. Läs mer

VI STÖDJER FN-PROJEKT I VÄRLDEN

Genom projektet Minor kan du arbeta för en minfri värld.

VI UTBILDAR OCH INFORMERAR

Genom kurser och seminarier utbildar och informerar vi om fred, säkerhet och nedrustning. Anmäl dig till en av våra kurser och lär dig mer.

VI GRANSKAR OCH PÅVERKAR

Genom opinionsbildning och påverkansarbete vill vi att Sverige stärker sin roll inom FN:s arbete för fred och säkerhet och fullföljer internationella åtaganden. Läs mer

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig inom fred, säkerhet och nedrustning

Bli medlem >