fbpx

Fred, säkerhet och nedrustning

Vi på Svenska FN-förbundet arbetar för att FN:s fredsarbete ska förbättras och att Sverige ska bli en stark aktör inom FN. Redan i FN-stadgans inledning står det att FN:s huvuduppgift är att skapa en värld där alla människor kan leva i fred och säkerhet.

Fred, säkerhet och nedrustning är därför ett av de områden som vi i Svenska FN-förbundet prioriterar. Syftet är att bidra till FN:s arbete för en bättre, fredligare och säkrare värld.

Vårt arbete med fred, säkerhet och nedrustning fokuserar bland annat på:

  • Vi arbetar för mänsklig säkerhet och mot folkmord, krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och etnisk rensning genom FN-principen skyldighet att skydda.
  • Vi vill ha ett ökat svenskt stöd till FN:s fredsinsatser och följer även det svenska truppbidraget till FN-insatsen i Mali.
  • Vi vill se globala förbud mot särskilt inhumana vapen som personminor, klustervapen och kärnvapen.

Vi samarbetar internationellt

FN-förbundet är en del av FN-förbundens världsfederation WFUNA. Tillsammans med vårt systerförbund i Demokratiska republiken Kongo arbetar vi för att de mänskliga rättigheterna respekteras och förebygger väpnade konflikter genom förtroendeskapande åtgärder i konfliktdrabbade samhällen.

Vi stödjer FN-projekt i världen

Minor som ligger gömda i marken skadar och dödar även när kriget lämnat. Det är en tyst katastrof som hindrar barn från att gå i skolan, bönder från att bruka sina marker och flyktingar från att återvända hem när kriget är slut. Majoriteten av de som drabbas av explosiva lämningar är civila. Många av dem är barn. Genom projektet Minor kan du arbeta för en minfri värld tillsammans med FN-förbundet.

Vi utbildar och informerar

Genom kurser och seminarier utbildar och informerar vi om fred, säkerhet och nedrustning. Anmäl dig till en av våra kurser på din ort!

Vi granskar och påverkar

Genom opinionsbildning och påverkansarbete vill vi att Sverige stärker sin roll inom FN:s arbete för fred och säkerhet och fullföljer internationella åtaganden. I vårt påverkansarbete arbetar vi bland annat för att Sverige ska öka sitt stöd till FN:s fredsinsatser, och för att principen skyldighet att skydda ska användas för att stärka FN:s arbete mot folkmord, krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och etnisk rensning.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig inom fred, säkerhet och nedrustning

Bli medlem >

Projektet Minor

Genom vårt projekt Minor stöttar vi FN:s minröjningsservice Unmas arbete.

Läs mer om projektet

Skyldighet att skydda

Vi arbetar aktivt med FN-principen "skyldighet att skydda".

Läs mer

Nej till kärnvapen

Vi arbetar för en kärnvapenfri värld och att Sverige ska skriva undre FN-avtalet mot kärnvapen.

Läs mer