fbpx

Hållbar utveckling och Agenda 2030

Vi arbetar med hållbar utveckling genom kunskapsspridning, opinionsbildning och påverkansarbete för ett stärkt FN och en mer hållbar värld. I vårt arbete fokuserar vi på genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen, och reformeringen av FN:s fältarbete.

Vi granskar och påverkar

Genom opinionsbildning och påverkansarbete vill vi att Sverige ska arbeta mer aktivt med genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Med vårt påverkansarbete vill vi bland annat lyfta fram betydelsen av multilateralt samarbete för att nå globala målen som världens länder har satt upp.

I Sverige har FN-förbundet, med stöd från Sida, mellan 2018 till och med april 2023 startat och drivit kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige om Agenda 2030 inom kommuner och regioner. Projektet har drivits i samverkan med Sveriges kommuner och regioner, SKR, under hela perioden och 2021-2023 även i samverkan med Internationellt centrum för lokal demokrati, ICLD.

Vi utbildar och informerar

Genom kurser och seminarier utbildar och informerar vi om det globala utvecklingsarbete som FN-systemets organisationer är ett nav i. Sedan 2006 driver Svenska FN-förbundet en svensk version av Globalis; en interaktiv världsatlas och ett digitalt uppslagsverk. Målet med Globalis är att visa på likheter och skillnader i världen och på vilka sätt olika händelser påverkat utvecklingen. Genom siffror, kartor, fakta och diagram är det lätt att jämföra olika länder men också djupare förstå hur saker och ting hänger ihop. 

Vi samarbetar internationellt

Svenska FN-förbundet är en del av FN-förbundens världsfederation WFUNA. Tillsammans med systerförbund i Östeuropa och södra Afrika bedriver vi internationellt utvecklingssamarbete inom ett gemensamt program med fokus på civilsamhällets arbete för hållbar utveckling och mänsklig säkerhet. Inom fokusområdet hållbar utveckling samarbetar vi med FN-förbundet i Tanzania.

Dela vår dröm

Bli medlem och bidra till att vi når de globala målen till år 2030.

Bli medlem idag! >

Vårt arbete med Agenda 2030

Vi arbetar aktivt med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Läs mer

Glokala Sverige

Agenda 2030 för kommuner och regioner.

Läs mer

Vårt klimatarbete

Vårt klimatarbete utgår från FN:s rapporter och globala samarbete.

Läs mer