Hållbar utveckling och Agenda 2030

Vi arbetar med hållbar utveckling genom kunskapsspridning, opinionsbildning och påverkansarbete för ett stärkt FN och en mer hållbar värld. I vårt arbete fokuserar vi på genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen, och reformeringen av FN:s fältarbete.

Vi granskar och påverkar

Genom opinionsbildning och påverkansarbete vill vi att Sverige ska arbeta mer aktivt med genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Med vårt påverkansarbete vill vi bland annat lyfta fram betydelsen av multilateralt samarbete för att nå globala målen som världens länder har satt upp.

I Sverige har vi startat Glokala Sverige – ett samverkansprojekt med Sveriges Kommuner och regioner – SKR kring Agenda 2030 inom kommuner och regioner.

Vi utbildar och informerar

Genom kurser och seminarier utbildar och informerar vi om det globala utvecklingsarbete som FN-systemets organisationer är ett nav i. Sedan 2011 driver Svenska FN-förbundet det webbaserade projektet Världskoll med syftet att sprida kunskap om utvecklingen i världen. På Världskoll skaffar du dig koll på omvärlden, får reda på läget i världen och en glimt av hur det skulle vara att leva någon annanstans. Vi har tagit fram en digital webbutbildning som du når här. Det finns ett nyhetsbrev med omvärldsbevakning om Agenda 2030 som du kan prenumerera på här.

Vi samarbetar internationellt

Svenska FN-förbundet är en del av FN-förbundens världsfederation WFUNA. Tillsammans med systerförbund i Östeuropa och södra Afrika bedriver vi internationellt utvecklingssamarbete inom ett gemensamt program med fokus på civilsamhällets arbete för hållbar utveckling och mänsklig säkerhet. Inom fokusområdet hållbar utveckling samarbetar vi med FN-förbundet i Tanzania.

Dela vår dröm

Bli medlem och bidra till att vi når de globala målen till år 2030.

Bli medlem idag! >

Agenda 2030

Vi arbetar aktivt med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Läs mer

Internationellt samarbete

Vi arbetar för de globala målen med våra systerförbund i Tanzania och Zimbabwe.

Läs mer

Glokala Sverige

Agenda 2030 för kommuner och regioner

Läs mer

Vårt klimatarbete

Vårt klimatarbete utgår från FN:s rapporter och globala samarbete.

Läs mer

FN:s fältarbete

FN:s fältarbete för socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

Läs mer