Hållbar utveckling, fattigdomsbekämpning och Agenda 2030

Vi arbetar med hållbar utveckling genom kunskapsspridning, opinionsbildning och påverkansarbete för att Sverige ska bli en stark aktör inom FN. I vårt arbete fokuserar vi på Agenda 2030 och de globala målen, och reformeringen av FN:s fältarbete.

Vi granskar och påverkar

Genom opinionsbildning och påverkansarbete vill vi att Sverige ska arbeta mer aktivt med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Med vårt påverkansarbete vill vi bland annat lyfta fram betydelsen av multilateralt samarbete för att nå globala målen som världens länder har satt upp.

I Sverige har vi startat ett samverkansprojekt med SKL kring Agenda 2030 inom kommuner, landsting och regioner.

Vi utbildar och informerar

Genom kurser och seminarier utbildar och informerar vi om det globala utvecklingsarbete som FN-systemets organisationer är ett nav i. Sedan 2011 driver Svenska FN-förbundet det webbaserade projektet Världskoll med syftet att sprida kunskap om utvecklingen i världen. På Världskoll skaffar du dig koll på omvärlden, får reda på läget i världen och en glimt av hur det skulle vara att leva någon annanstans.

Vi stödjer FN-projekt i världen

Inom vårt utvecklingsfokuserade arbete stödjer vi projektet Skolmat, genom ett samarbete med FN:s livsmedelsprogram WFP. Skolgång ger barn en god start i livet, men över 60 miljoner barn går inte i grundskolan. Anledningarna är flera. En är att barn i många länder tidigt tvingas ta ansvar för arbetsuppgifter i hemmet och/eller bidra till familjens försörjning genom att tjäna egna pengar.

Vi samarbetar internationellt

Svenska FN-förbundet är en del av FN-förbundens världsfederation WFUNA. Tillsammans med fem systerförbund i Östeuropa och södra Afrika bedriver vi internationellt utvecklingssamarbete inom ett gemensamt program med fokus på civilsamhällets arbete för hållbar utveckling och mänsklig säkerhet. Inom fokusområdet hållbar utveckling samarbetar vi med FN-förbundet i Tanzania och FN-förbundet i Zimbabwe.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för utveckling och fattigdomsbekämpning

Bli medlem >

Agenda 2030

Vi arbetar aktivt med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Läs mer

Internationellt samarbete

Vi arbetar för de globala målen med våra systerförbund i Tanzania och Zimbabwe.

Läs mer

FN:s fältarbete

FN:s fältarbete för socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

Läs mer

Kommuner och landsting

I samverkan med SKL har vi startat ett projekt kring Agenda 2030.

Läs mer