Hållbar utveckling och Agenda 2030

Vi arbetar med hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning genom kunskapsspridning, opinionsbildning och påverkansarbete för att Sverige ska bli en stark aktör inom FN. I vårt arbete fokuserar vi på Agenda 2030, FN:s fältarbete och reformeringen av fältarbetet.

VI GRANSKAR OCH PÅVERKAR

Genom opinionsbildning och påverkansarbete vill vi att Sverige ska arbeta mer aktivt med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Med vårt påverkansarbete vill vi bland annat lyfta fram betydelsen av multilateralt samarbete för att nå de globala målen för hållbar utveckling som världens länder har satt upp.

VI UTBILDAR OCH INFORMERAR

Genom kurser och seminarier utbildar och informerar vi om det globala utvecklingsarbete som FN-systemets organisationer är ett nav i. Sedan 2011 driver Svenska FN-förbundet projektet Världskoll med syftet att sprida kunskap om utvecklingen i världen. På Världskoll skaffar du dig koll på omvärlden, får reda på hur det står till just nu och en glimt av hur det skulle vara att leva någon annanstans.

VI STÖDJER FN-PROJEKT I VÄRLDEN

Inom programmet utveckling stödjer vi projektet Skolmat. Skolgång ger barn en god start i livet, oavsett var de bor. Ett faktum som bekräftas i flera studier. Men 60 miljoner barn, flertalet flickor, går inte i grundskolan. Anledningarna är flera. En är att barn i många länder tidigt tvingas ta ansvar för arbetsuppgifter i hemmet och/eller bidra till familjens försörjning genom att tjäna egna pengar. Läs mer om projektet Skolmat där vi samarbetar med FN:s livsmedelsprogram WFP.

VI SAMARBETAR INTERNATIONELLT

FN-förbundet är en del av FN-förbundens världsfederation WFUNA. Vi samarbetar bland annat med FN-förbunden i Tanzania och Zimbabwe med fokus på hållbar utveckling. Läs mer om vårt utvecklingssamarbete.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för utveckling och fattigdomsbekämpning

Bli medlem >