Mänskliga rättigheter och demokrati

Vi på Svenska FN-förbundet arbetar för att alla människor ska få sina mänskliga rättigheter respekterade och tillgodosedda. För att uppnå detta arbetar vi både för att Sverige efterlever sina människorättsåtaganden och att FN:s stärker sitt arbete för mänskliga rättigheter och demokrati.

Vi arbetar för mänskliga rättigheter och demokrati genom påverkansarbete, opinionsbildning och kunskapsspridning.

Vårt arbete fokuserar på:

  • Att Sverige efterlever sina konventionsåtaganden inom mänskliga rättigheter och åtaganden genom FN:s MR-mekanismer. Vi följer särskilt arbetet med FN:s rasdiskrimineringskonvention.
  • Att Sverige inrättar en nationell oberoende institution för mänskliga rättigheter i enlighet med FN:s Parisprinciper.
  • Att Sverige och FN verkar för stärkt demokratiskt utrymme för civilsamhället och MR-försvarare runt om i världen.
  • Att Sverige genom FN verkar för att stärka kvinnors och flickors egenmakt.

Vi utbildar, informerar och uppmärksammar

Genom kurser och seminarier utbildar och informerar vi om mänskliga rättigheter. Just nu erbjuder vi våra kurser i digital form. Läs mer om hur FN arbetar med mänskliga rättigheter. 

För att uppmärksamma enskilda personers arbete med att stärka de mänskliga rättigheterna i Sverige delar FN-förbundet årligen ut ett MR-pris. Katarina Wennstam, Linnéa Claeson och Amanda Kernell är pristagare under senare år.

Vi samarbetar internationellt

FN-förbundet är en del av FN-förbundens världsfederation WFUNA. Tillsammans med FN-förbunden i södra Kaukasien arbetar vi för civil aktivism och att främja en inkluderande demokrati. Arbetet ingår i vårt gemensamma program med fokus på civilsamhällets arbete för hållbar utveckling och mänsklig säkerhet.

Vi stödjer FN-projekt i världen

Varje dag riskerar 33 000 flickor världen över att giftas bort som barn. Många gifts bort mot sin vilja och tvingas sluta skolan för att istället ta hand om hemmet. Samtidigt utsätts runt 4 miljoner unga flickor för kvinnlig könsstympning varje år, där deras yttre könsorgan blir brutalt bortskurna eller skadade. Genom vårt samarbete med FN:s befolkningsfond UNFPA står vi upp för flickors rättigheter i Afar i Etiopien.

Vi granskar och påverkar

Genom opinionsbildning och påverkansarbete vill vi att Sverige är aktiva i FN:s arbete för mänskliga rättigheter och demokrati och efterlever internationella MR-åtaganden. Vårt påverkansarbete fokuserar på Sveriges efterlevnad av FN:s rasdiskrimineringskonvention, inrättandet av en nationell oberoende MR-institution, ett stärkt demokratiskt civilsamhällsutrymme och kvinnors och flickors egenmakt.

Civilsamhällets nätverk för mänskliga rättighter (MR-nätverket)

Svenska FN-förbundet samordnar civilsamhällets nätverk för mänskliga rättigheter. MR-nätverket består av civilsamhällesorganisationer i Sverige som med de i FN fastställda och vedertagna universella principerna som grund arbetar för att främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Tillsammans samlar nätverket kunskap, delar erfarenheter och samverkar kring påverkansarbete för att främja, granska och bidra till genomförandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige. Nätverket samverkar även kring parallellrapportering till FN och bidrar till ökad kunskap om FN:s arbete med mänskliga rättigheter. Nätverket har löpande kontakter med aktörer som verkar för och har en roll i försvaret av mänskliga rättigheter.

För mer information eller ansökan om att ansluta till nätverket vänligen kontakta: pearl.mulkerrins@fn.se.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för mänskliga rättigheter

Bli medlem >

Projektet Flicka

Vi arbetar för attitydförändringar för att stoppa kvinnlig könsstympning och barnäktenskap.

Läs mer

MR-priset

Det årliga MR-priset går till en person som särskilt engagerat sig för mänskliga rättigheter.

Läs mer

Demokratisering i Kaukasien

Vi samarbetar med FN-förbunden i Georgien och Armenien.

Läs mer