fbpx

Mänskliga rättigheter och demokrati

Svenska FN-förbundet arbetar för att alla människor ska få sina mänskliga rättigheter respekterade och tillgodosedda. För att uppnå detta arbetar vi både för att Sverige efterlever sina människorättsåtaganden och att FN:s stärker sitt arbete för mänskliga rättigheter och demokrati.

Vi arbetar för mänskliga rättigheter och demokrati genom påverkansarbete, opinionsbildning och kunskapsspridning.

Vi granskar och påverkar

Genom opinionsbildning och påverkansarbete vill vi att Sverige är aktiva i FN:s arbete för mänskliga rättigheter och demokrati och efterlever internationella MR-åtaganden. Vårt påverkansarbete fokuserar på Sveriges efterlevnad av internationella åtaganden, såsom konventionsåtaganden, ett starkt demokratiskt utrymme för civilsamhället samt flickors och kvinnors rättigheter.

Svenska FN-förbundet har genom åren i samverkan med MR-nätverket (se nedan) producerat parallellrapporter från civilsamhället till FN när Sveriges efterlevnad av FN-konventioner granskas.

Läs våra CERD- och UPR-rapporter här. 

Vi utbildar, informerar och uppmärksammar

Kunskap är nyckel till förändring. Genom kurser och seminarier utbildar och informerar vi om mänskliga rättigheter. Just nu erbjuder vi våra kurser i digital form.

Föreläsningar erbjuds även till FN-skolor och FN-föreningar i landet. Svenska FN-förbundets unga ambassadörer för de globala målen föreläser om de mänskliga rättigheterna för FN-föreningar och allmänheten. Läs mer här. 

Vi producerar faktablad och annat material för att öka kunskapen om de mänskliga rättigheterna. Du kan ta del av materialet här. 

Vi samarbetar internationellt

Tillsammans med andra FN-förbund i världen arbetar vi för ett starkt demokratiskt utrymme för civilsamhället och för att främja en inkluderande demokrati. Detta arbete fokuserar på ungas inkludering i arbetet för fred, mänskliga rättigheter och demokrati. Arbetet sker tillsammans med Svenska FN-förbundets internationella programverksamhet.

Genom projekt Flicka samarbetar vi med FN:s befolkningsfond UNFPA för att stoppa barnäktenskap och kvinnlig könsstympning. Projektet riktar sig mot norra Etiopien där de skadliga sedvanorna är vanligt förekommande. Läs mer om projekt Flicka här. 

Civilsamhällets nätverk för mänskliga rättighEter (MR-nätverket)

Svenska FN-förbundet är medlem i civilsamhällets nätverk för mänskliga rättigheter. MR-nätverket, som samordnas av Fonden för mänskliga rättigheter, består av civilsamhällesorganisationer i Sverige som med de i FN fastställda och vedertagna universella principerna som grund arbetar för att främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Tillsammans samlar nätverket kunskap, delar erfarenheter och samverkar kring påverkansarbete för att främja, granska och bidra till genomförandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige. Nätverket samverkar även kring parallellrapportering till FN och bidrar till ökad kunskap om FN:s arbete med mänskliga rättigheter. Nätverket har löpande kontakter med aktörer som verkar för och har en roll i försvaret av mänskliga rättigheter.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för mänskliga rättigheter

Bli medlem >

Projektet Flicka

Vi arbetar för attitydförändringar för att stoppa kvinnlig könsstympning och barnäktenskap.

Läs mer

FN:s arbete med mänskliga rättigheter och demokrati

Läs mer om FN:s arbete för mänskliga rättigheter och demokrati.

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Läs mer om FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Läs mer