Mänskliga rättigheter och demokrati

Inom området mänskliga rättigheter (MR) och demokrati arbetar vi framför allt med kunskapsspridning, opinionsbildning och påverkansarbete för att Sverige ska bli en stark aktör inom FN.

Tre frågor vi fokuserar på just nu är ett stärkt nationellt arbete för mänskliga rättigheteråtgärder mot rasism och skydd för flickors rättigheter.

Vi informerar

Seminarier, föreläsningar och kurser om mänskliga rättigheter anordnas ofta i samband med olika FN-dagar för att stärka kunskapen om MR-frågor i FN-rörelsen. Läs mer om våra kurser i vår kalender.

Läs mer om aktuella MR-frågor. 

Läs mer om hur FN arbetar med mänskliga rättigheter. 

Vi samarbetar nationellt

Sedan 1998 samordnar FN-förbundet ett nätverk med ett 60-tal riksorganisationer som på olika sätt arbetar med mänskliga rättigheter. Läs mer om MR-nätverket.

Vi samarbetar internationellt

Svenska FN-förbundet ingår i FN-förbundens världsfederation WFUNA. Tillsammans med våra systerförbund i Armenien och Georgien arbetar vi med demokratifrågor i södra Kaukasien.

Genom projektet Flicka arbetar vi för flickors rättigheter i Afarregionen i Etiopien. Genom stöd till FN:s befolkningsfond, UNFPA, motverkar vi barnäktenskap och kvinnliga könsstympning.

Vi granskar och påverkar

Vi tittar närmare på hur Sverige följer sina internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och pekar på områden där FN kräver mer handlingskraft av regeringen. Läs mer om vårt gransknings- och påverkansarbete

Vi uppmärksammar

För att uppmärksamma enskilda personers arbete med att stärka de mänskliga rättigheterna i Sverige delar FN-förbundet årligen ut ett MR-pris. Katarina Wennstam, Linnea Claeson och Amanda Kernell är pristagare under senare år.

För att uppmärksamma humanistiska och demokratifrämjande insatser bidrar FN-förbundet med att nominera en kandidat till Per Anger-priset.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för mänskliga rättigheter

Bli medlem >

Aktuella MR-frågor

Vi arbetar både nationellt och internationellt med aktuella frågor inom mänskliga rättigheter.

Läs mer

Projektet Flicka

Vi arbetar för attitydförändringar för att stoppa kvinnlig könsstympning och barnäktenskap.

Läs mer

MR-priset

Det årliga MR-priset går till en person som särskilt engagerat sig för mänskliga rättigheter.

Läs mer

Demokratisering i Kaukasien

Vi samarbetar med FN-förbunden i Georgien och Armenien.

Läs mer