Årsrapporter

Här kan du läsa våra verksamhetsberättelser, effektrapporter och årsredovisningar från fyra år tillbaka i tiden. Sedan 2021 hittar du all rapportering i en samlad årsrapport med två delar. Del 1 innehåller en kombinerad verksamhetsberättelse och effektrapport. Del 2 innehåller årsredovisningen. Tidigare år hittar du årsredovisningen i samma dokument verksamhetsberättelsen och effektrapporten i ett separat dokument. För äldre verksamhetsberättelser, årsredovisningar och effektrapporter, kontakta oss.

Årsrapport 2021

Läs vår senaste årsrapport (PDF).
Läs mer >

Revisionsberättelse 2021

Läs vår senaste revisionsberättelse (PDF) Läs mer >

Tidigare rapporter

Läs rapporter från tidigare år.
Läs mer >