fbpx

Årsrapporter

Här kan du läsa våra verksamhetsberättelser, effektrapporter och årsredovisningar från fyra år tillbaka i tiden. Sedan 2021 hittar du all rapportering i en samlad årsrapport med två delar. Del 1 innehåller en kombinerad verksamhetsberättelse och effektrapport. Del 2 innehåller årsredovisningen. Tidigare år hittar du årsredovisningen i samma dokument verksamhetsberättelsen och effektrapporten i ett separat dokument. För äldre verksamhetsberättelser, årsredovisningar och effektrapporter, kontakta oss.

Årsrapport 2021

Läs vår senaste årsrapport (PDF).

Läs mer

Revisionsberättelse 2021

Läs vår senaste revisionsberättelse (PDF)

Läs mer

Tidigare rapporter

Läs rapporter från tidigare år.

Läs mer