Nu söker vi en internationell programhandläggare

Svenska FN-förbundet är rörelsen för ett bättre och starkare FN. Vi tror att internationellt samarbete är en förutsättning för en fredligare och mer rättvis värld. FN-förbundet arbetar med påverkansarbete, granskning av hur Sverige efterlever sina åtaganden gentemot FN, information, internationellt utvecklingssamarbete och insamlingsverksamhet.

Arbetsbeskrivning
Tjänstens huvudsakliga uppgift är att stödja den internationella programansvariga i utvecklingen och hanteringen av Svenska FN-förbundets internationella programsamarbeten samt ett huvudansvar för Svenska FN-förbundets internationella praktikantverksamhet.

FN-förbundets övergripande metoder är: informations- och utbildningsverksamhet, opinionsbildning, påverkansarbete, internationellt samarbete och insamling.

Den internationella verksamheten riktar sig till Svenska FN-förbundets systerförbund (FN-förbund) runt om i världen. För närvarande samarbetar vi med FN-förbunden i DR Kongo, Tanzania, Georgien och Armenien. I Sverige riktar sig verksamheten till våra lokalföreningar och distrikt, medlemsorganisationer och andra särskilda målgrupper.

I arbetet ingår också att bidra till verksamhetsplan och projektplanering, framtagande av informationsmaterial samt i förekommande fall utåtriktad verksamhet såsom seminarier och utbildningar med stöd av den internationella programansvarige. Därutöver ingår att samverka med FN-förbundets generella kommunikations- och insamlingsarbete.

Tjänstens uppgifter
• Att i samråd med den internationella programansvariga:
Stötta handläggningen av pågående internationella program (innefattande bl a ansökan, planering, uppföljning, finansiell uppföljning, rapportering, utvärdering och redovisning)
• Bidra till kapacitetsutveckling av partners inom resultatbaserad styrning, riskhantering och avtalsefterlevnad
• Bidra till verksamhetsstyrning, inkluderande bl a uppföljning av resultatmatris, riskmatris samt bistå i planeringen inför nästa programperiod inom internationella programmet och verksamhetsplan för Svenska FN-förbundet
• Fungera som back-up för den internationella programansvariga
• Ha ett huvudansvar för det internationella praktikantprogrammet inklusive handledaransvar för praktikanter i fält
• Ansvar för internationella programmets arbete med riskanalys och riskhantering
• Kommunicera och samordna kommunikationen om den internationella verksamheten till FN-rörelsen och andra relevanta målgrupper
• Vara en resurs för FN-rörelsen för frågor inom verksamhetsområdet
• I övrigt ska den anställda utföra arbetsuppgifter inom kansliets arbetsområde på uppdrag av biträdande generalsekreteraren

Formella kompetenskrav
• Relevant högskoleutbildning
• Erfarenhet av handläggning av internationellt utvecklingssamarbete
• Erfarenhet av att leda projekt inklusive ansökan, genomförande, ekonomisk administration, uppföljning, utvärdering och redovisning
• Erfarenhet av att arbeta med resultatbaserad styrning (RBM) och med ett rättighetsperspektiv (Rights Based Approach)
• Mycket god förmåga att kommunicera och samarbeta
• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
• Erfarenhet av arbete med extern kommunikation för påverkansarbete, information och kunskapsspridning
• Förmåga att ta initiativ och skapa kontakter

Meriterande
• Erfarenhet av arbete i folkrörelse
• Goda ledarskapsegenskaper och erfarenhet av handledning
• Kunskaper i Stratsys, Svenska FN-förbundets digitala verktyg för planering och uppföljning
• God kunskap om och intresse för FN:s arbete inom berörda områden
• Grundläggande språkkunskaper i franska, ryska och/eller swahili

Som person är du är bra på att ta egna initiativ och trivs med att skapa kontakter och nätverk. Vidare är du en lagspelare och flexibel.  I ditt arbetssätt är du både strategisk och kreativ samt prioriterar struktur.  Det är viktigt att du delar värdegrunderna inom Svenska FN-förbundet

Svenska FN-förbundet erbjuder dig en spännande och utvecklande tjänst i en internationell och engagerad miljö. Våra värdeord är inkluderande, drivande och modiga. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och välkomnar sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.

Anställningens omfattning: 100 %
Tillträde: Helst senast 2020-11-16
Lön: Individuell, fast
Övrigt: Tjänsten är vikariat på 9 månader med start 2020-11-16 och eventuell möjlighet till förlängning
Sista ansökningsdag:  2020-09-20

Välkommen med din ansökan innehållandes CV och personligt brev, så snart som möjligt, dock senast den 20 september 2020. Mejla din ansökan till jobb@fn.se . Skriv “Internationell programhandläggare” i mejlets ämnesrad.

Vi tillämpar en löpande rekryteringsprocess och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Vid frågor kring tjänsten vänligen kontakta ansvarig chef, tf generalsekreterare Eva Rundgren Forsberg, telefon 070 744 38 61.

Välkommen med din ansökan!

För oss är din personliga integritet viktig. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och endast för ändamål som rör vår egen verksamhet. Läs mer om Svenska FN-förbundets hantering av personuppgifter.