Jobb inom FN

FN-systemet i sin helhet sysselsätter mer än 50 000 personer över hela världen. Bland de anställda finns många yrkesgrupper och kraven på utbildning och erfarenhet varierar. Generellt gäller dock höga krav med utbildning på lägst magisternivå. Men det finns även möjligheter för den som genomgår en utbildning eller nyligen avslutat den att få in en fot.

Generellt

FN består förutom huvud- och underorganen av en rad program och underorganisationer som tillsammans utgör FN-systemet. Det som beskrivs i generella termer här gäller FN:s sekretariat, det vill säga högkvarteret i New York och alla regionala FN-kontor och kommissioner. Liknande förutsättningar gäller dock för FN-systemet i stort. Vid rekrytering ska hänsyn tas till en rättvis geografisk fördelning bland medlemsländerna. FN:s generalförsamling har antagit klara direktiv att främja kvinnor vid rekrytering till sekretariatet för att få en bättre balans mellan män och kvinnor. Funktionshindrade ska ges samma möjlighet som andra.

Språk

Oavsett yrkeskategori förväntas anställda på hög nivå behärska något annat språk förutom engelska. Arbetsspråken i sekretariatet är engelska och franska. De officiella språken i FN är arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska.

Löner och förmåner

Lönenivåerna inom FN är i allmänhet fasta och baseras både på akademiska och yrkesmässiga erfarenheter och på tjänstens nivå. För att täcka ökade levnadskostnader vid tjänstgöring utomlands finns vanligtvis olika typer av ersättningar och förmåner. För medföljande barn utgår normalt ett underhållsbidrag samt utbildningsbidrag. Exempel på andra förmåner är betald semester, sjuklön och fria hemresor varje eller vartannat år. Föräldraledighet finns om än begränsad jämfört med svenska förhållanden. Internationellt anställda omfattas av ett sjukförsäkringsprogram som ska täcka vårdkostnader. Är du fast anställd eller går på längre kontrakt omfattas du normalt av FN:s pensionssystem.

Arbetsområden och yrkeskategorier

FN:s arbetsområden utgörs av kort sagt allt som har att göra med fred och säkerhet, utveckling eller mänskliga rättigheter. För att driva alla projekt behövs det inte enbart specialister inom respektive område utan även i stor utsträckning folk som ansvarar för olika stödfunktioner som administration, ekonomi, IT, logistik, information, juridik osv.

Var börjar man?

Rekryteringsbasen för FN är ju milt sagt stor, 193 medlemsländer, vilket naturligtvis gör konkurrensen stenhård. Men det finns en rad möjligheter som kan tjäna som en väg in i systemet. Det handlar dels om praktik, dels om tjänster speciellt anpassade för nyexaminerade och för dig med begränsad yrkeserfarenhet.

Vilken universitetsutbildning ska jag välja?

Eftersom FN:s arbetsområden är så många går det inte att med säkerhet säga att en viss utbildning skulle bana bättre väg för en FN-karriär än någon annan. Vill du vara taktisk kan du titta närmare på kvalifikationskraven för olika tjänster, praktikplatser, program och hur antagningsproven går till och sedan matcha din utbildning efter det. Möjlighet till internationell erfarenhet kan vara en fördel liksom språkkunskaper på avancerad nivå i engelska och franska, men även något av de andra FN-språken. Något som nämns i detta sammanhang är krav på ”studier relaterade till utveckling”. Dit räknas enligt FN generellt medicin, ekonomi, politik, sociologi, samhällsvetenskap, statistik, internationella relationer, juridik, teknik och IT. Detta ska dock inte ses som en checklista. Den uppmärksamme noterade kanske att mänskliga rättigheter saknas här, som är ett av FN:s större arbetsområden. När vi pratar om utvecklingsstudier i Sverige menar vi också något annat. Utbildningsvägen till en FN-karriär är alltså bred och det finns stora möjligheter för dig att välja en fil som passar dina intressen och förutsättningar.

Praktik i FN

Praktik är ett spännande sätt att få kunskap, praktisk erfarenhet och knyta kontakter. Ersättning utgår normalt inte utan det gäller att försöka få stipendium. Genomgående krav är i de flesta fall pågående studier på lägst magisternivå och för det mesta goda språkkunskaper i engelska och/eller franska. Gör inte misstaget att begränsa ditt sökande till praktikprogrammet på FN i New York. Praktikmöjligheter erbjuds på en rad av FN:s organ, program och organisationer och det gäller att lägga ner tid på att leta på de olika hemsidorna i FN-systemet. Praktikprogrammens längd varierar, oftast mellan två till sex månader. Ett fåtal av FN:s organisationer har kontor i Sverige där det också kan finnas praktikmöjligheter. Skulle du inte hitta någon praktikmöjlighet inom FN, sök andra alternativ. Ett tips är Internationella programkontoret, som har information om praktik och stipendier.

Rekrytering och ansökan

Rekryteringsprocessen kan se olika ut i FN, men generellt gäller att tjänster utannonseras öppet och att vem som helst som uppfyller kraven kan söka. Ett vanligt sätt att rekrytera till ingångstjänster i FN är genom intagningsprov. Efter avklarat prov placeras du i ett register (roster) varifrån lediga platser fylls på. Detta gäller vissa typer av tjänster hos FN:s flyktingorgan (UNHCR), Världslivsmedelsprogrammet (WFP) med flera organ och program. Ingångstjänster i sekretariatet rekryteras genom nationella uttagningsprov som hålls i ett antal länder varje år i förhållande till representation bland FN-anställda. Detta sätt att organisera proven är ett sätt att se till att alla medlemsländer finns representerade. Vanligt förekommande är även olika typer av program för att slussa in yngre och välutbildade i systemet.

Nationell rekrytering genom Sida

Sida har en nyckelroll i Sverige vad gäller rekrytering och utbildning till internationella tjänster på lägre nivåer. Man ansvarar bl a för rekrytering av JPO:s (Junior Professional Officers) och för andra program som erbjuder möjlighet till internationell karriär. UD rekryterar till högre tjänster inom FN-systemet.

Var ska jag leta?

Då det inte finns någon samlad databas för jobb och praktik i FN går det inte att nog understryka att du måste lägga ned mycket tid på att leta. FN-systemet består av väldigt många organ och program, alla med sina egna rekryteringsmetoder och hemsidor. Lediga internationella tjänster hittar du även hos Forum Syd, Sida och Utrikesdepartementet. Du kan inte heller utgå ifrån att du i början av din karriär direkt får jobb i FN, ofta behöver du skaffa dig erfarenhet från annat håll först.

Läs vårt faktablad om att jobba i FN.

 

Olika typer av tjänster

Det finns en mängd olika typer av tjänster inom FN-systemet.
Vilken passar dig bäst?

Läs mer

Få in en fot i FN-systemet

Ett sätt att få in en fot i FN-systemet är att gå något av de program som finns.

Vilket program passar dig?

Vem är du?

Beroende på var i utbildningen och karriären du befinner dig finns det olika alternativ för dig.

Läs mer

Användbara länkar

En dator, mycket tid och internetuppkoppling. Det är början på din FN-karriär.

Läs mer

Intervjuer med FN-svenskar

En rad svenskar med olika befattningar inom FN-systemet besvarar frågor om att arbeta inom FN.

Intervjuer