fbpx

Svenska FN-förbundets integritetspolicy

 1. Inledning
  Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen.
 2. Personuppgiftsansvarig
  Svenska FN-förbundet, organisationsnummer 802000-9232, Box 151 15, 104 65 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats och i våra tjänster. Information om hur du kontaktar oss finns under avsnitt 11.
 3. När samlar vi in dina personuppgifter?
  – När du ger en gåva till Svenska FN-förbundet, blir medlem eller startar en insamling på fn.se
  – När du ansöker om en ledig tjänst, praktikplats eller bidrag från Svenska FN-förbundet
  – När du kontaktar Svenska FN-förbundet infojour
  – När du anmäler dig till en kurs/seminarium
  – När du köper produkter i Svenska FN-förbundets webbutik
  – När du vill prenumerera på nyhetsbrev eller beställa material från Svenska FN-förbundet.
 4. Vilka uppgifter samlar vi in?
  De personuppgifter som vi framförallt kan komma att behandla är information om namn, personnummer och kontaktuppgifter som adress och e-postadress. När du skänker en gåva, blir medlem eller köper något i vår butik kan vi också komma att behandla ditt telefonnummer och information om transaktionen (belopp, tid, typ av transaktion och eventuell vara). Kontonummer sparas endast för dem som önskar betala genom autogiro. När en person ansöker om en ledig tjänst, praktikplats eller projektbidrag från Svenska FN-förbundet samlar vi även in information om sökandens meriter. När du kontaktar Svenska FN-förbundet infojour hanterar vi de personuppgifter som är relevanta för ärendet. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att utföra en tjänst som du har begärt eller för vilken du har gett oss ditt samtycke till. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process. Dina personuppgifter kan komma att sparas i upp till 48 månader efter din senaste transaktion.
 5. Vad använder vi uppgifterna till?
  När du ger en gåva, startar en insamling eller köper något i vår butik, söker bidrag, beställer material eller nyhetsbrev via vår webbplats eller kontaktar oss via telefon och mejl kommer vi att registrera dina personuppgifter i vår databas. De personuppgifter som du lämnar använder vi för att administrera beställda tjänster och produkter och för att föra egen statistik. Uppgifterna kan också komma att användas för informations- och marknadsföringsändamål, uppföljning och utveckling av Svenska FN-förbundets verksamhet, för att bevaka vår rätt, samt, vad gäller transaktioner, för att i marknadsföringssyfte analysera de köp du gör och de gåvor du ger.När du söker lediga tjänster använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem. Vi kan komma att spara intressanta ansökningar även efter att rekryteringsperioden är över.
 6. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?
  Svenska FN-förbundet kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in.Svenska FN-förbundet kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Svenska FN-förbundets räkning, exempelvis IT-leverantörer och samarbetspartners. Det är dock alltid Svenska FN-förbundet som ansvarar för behandlingen.Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att (a) tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet; (b) tillvarata Svenska FN-förbundets rättsliga intressen, eller (c) upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.Svenska FN-förbundet strävar alltid efter att lagra personuppgifter inom EU/EES, men personuppgifter kan komma att överföras till och behandlas i land utanför EU/EES av en leverantör eller underleverantör. Svenska FN-förbundet vidtar organisatorisk och tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.
 7. Barns personuppgifter
  Vi samlar inte avsiktligt in personuppgifter från barn under 18 års ålder. Svenska FN-förbundet rekommenderar föräldrar och vårdnadshavare att alltid ta aktiv del i barnens aktiviteter och intressen på nätet.
 8. Länkar till externa webbplatser
  Svenska FN-förbundets webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Svenska FN-förbundet. Svenska FN-förbundet ansvarar inte för den behandling av dina personuppgifter som sker på dessa webbplatser.
 9. Förändringar av integritetspolicyn
  Om denna integritetspolicy ändras kommer Svenska FN-förbundet att publicera den justerade integritetspolicyn på fn.se med information om när ändringarna träder i kraft. Om Svenska FN-förbundet genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kan Svenska FN-förbundet också välja att informera dig på annat sätt, till exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på fn.se.
 10. Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter
  I och med att du lämnar uppgifter till Svenska FN-förbundet ger du din tillåtelse till att Svenska FN-förbundet registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Svenska FN-förbundet att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Om Svenska FN-förbundet använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken Så kontaktar du oss.Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Svenska FN-förbundet kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss.  I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än tre år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.
 11. Dina rättigheter och val
  Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Svenska FN-förbundet kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken 13. Kontaktuppgifter på Svenska FN-förbundet). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Svenska FN-förbundet eller så kan du höra av dig till datainspektionen.Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post och SMS kommunikation som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.
 12. Rätt att begära information och rättelser
  Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år begära information om vilka personuppgifter som Svenska FN-förbundet behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). Du har också rätt att få uppgifter rättade, avidentifierade eller raderade. Kontakta oss på någon av adresserna under avsnitt 13 om du vill veta mer om hur Svenska FN-förbundet behandlar dina personuppgifter.
 13. Kontaktinformation till Svenska FN-förbundet
  Har du frågor om Svenska FN-förbundets behandling av personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på något av följande sätt:
  Svenska FN-förbundet
  Att. Insamlingsavdelningen
  Box 151 15
  104 65 Stockholm
  info@fn.se
 14. Säkerhet
  Svenska FN-förbundet har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.
 15. Användning av kakor (cookies)
  I syfte att förbättra vår webbplats använder Svenska FN-förbundet kakor (cookies) som samlar in information om hur webbplatsen används. Mer information om hur Svenska FN-förbundet använder kakor och liknande finns publicerad på fn.se/kakor

16 januari 2018