fbpx
17 augusti, 2018 / Världshorisont

Vilken FN-politik vill partierna driva?

Nu är det inte långt kvar till valet. Vår tidning Världshorisont ställde i somras ett par frågor till partierna i riksdagen: Varför är globalt samarbete viktigt och vilken FN-politik önskar ni att Sverige bedriver?

 

Vänsterpartiet logga
Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill se en rättvis och jämlik värld där alla människor har samma möjligheter och frihet att leva de liv de vill. Den internationella solidariteten är en förutsättning för detta. Genom globalt samarbete kan vi bekämpa fattigdom, motverka klimatförändringarna, värna folkrätten och bygga säkerhet och fred tillsammans.
Sverige har en viktig roll att spela i att utveckla och stärka FN. Vi vill se en svensk FN-strategi med fokus på ett reformerat FN, jämställdhet, fredlig konflikthantering och respekt för folkrätt och mänskliga rättigheter.

Socialdemokraterna logga
Socialdemokraterna

Världen står idag inför många svåra utmaningar, från klimatförändringar till arbetet för internationell fred och säkerhet. Endast genom globalt samarbete kan dessa utmaningar övervinnas. För oss socialdemokrater är FN navet i det arbetet. Därför vill Socialdemokraterna se ett starkare FN som bättre kan hantera kriser, värna mänskliga rättigheter och främja utveckling. I detta ingår bl a att, som ett led i vår feministiska utrikespolitik, förbättra FN:s arbete för kvinnors och flickors rättigheter över hela världen och ge kvinnor en mer framträdande roll i arbetet för fred.

Miljöpartiet logga
Miljöpartiet

Globalt samarbete är en hörnsten för en fredlig och civiliserad värld, där världens nationer söker samförstånd, inte konflikt, och gemensamma lösningar på vår tids stora utmaningar, vilka ofta inte känner nationsgränser. I en tid av växande nationalistiska och isolationistiska strömningar är det viktigare än på länge. Miljöpartiet står upp för ett bistånd på en procent och för Sveriges aktiva och breda deltagande i FN-arbetet. Vi ser FN som en central aktör för fred, fattigdomsbekämpning och internationellt miljöarbete. Vi vill se ett starkare FN, som ger de ekonomiskt svaga länderna en starkare röst.

Centerpartiet logga
Centerpartiet

Globalt samarbete är centralt för att nå lösningar på de internationella utmaningar världen står inför. Det handlar om allt från klimatförändringar till säkerhetspolitik och flyktingfrågor. När världsekonomin blir allt mer komplex ökar också behovet av samarbete.
FN ska ta globalt ansvar men ständiga veton motverkar ett handlingskraftigt FN. FN:s beslutsfattande behöver reformeras. Säkerhetsrådet behöver oftare kunna agera för att stoppa folkmord, brott mot mänskliga rättigheter och krigsbrott. FN måste göra mer för att motverka och förebygga sexuella övergrepp och förövarna måste ställas till svars.

Liberalerna logga
Liberalerna

I en orolig värld spelar samarbete mellan länder en viktig roll för hela världens fred och säkerhet. FN har onekligen en särställning vad gäller konfliktlösning och internationell samverkan och Liberalerna tycker att samarbete över gränserna är en viktig hörnsten för liberal utrikespolitik. Vi tror dock att FN måste reformeras, FN-stadgan ska ändras och att det ska införas ett demokratikrav för medlemskap i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Det är inte rimligt att länder vars uppgift är att granska mänskliga rättigheter själva bryter mot dem.

Moderaterna logga
Moderaterna

Vi lever i en orolig omvärld där FN är en central aktör och har det högsta ansvaret för att upprätthålla internationell fred och säkerhet. FN:s handlingskraft avgörs av medlemsländerna och därför måste säkerhetsrådets sammansättning reformeras liksom FN:s fackorgan. Vi behöver ett starkare FN som värnar principen om skyldigheten att skydda, utvecklar möjligheten till humanitär intervention och har ett fortsatt starkt mandat att bedriva resultatinriktad fattigdomsbekämpning. Sveriges prioriteringar i FN ska vara konfliktlösning och mänskliga rättigheter samt nödvändiga reformer av FN-systemet.

Kristdemokraterna logga
Kristdemokraterna

Vi har alla ett moraliskt ansvar att arbeta för att utrota fattigdom och förtryck i världen. Idén om att alla människor, var de än bor, har samma värde och att vi alla har ett ansvar för varandra är grundläggande i den kristdemokratiska ideologin och FN är en unik och central aktör i detta arbete.
För att mer effektivt kunna svara på globala utmaningar bör Sverige verka för att vetorätten i säkerhetsrådet begränsas. Vi vill se över det svenska stödet som går till olika FN-organ och verka för att generalförsamlingen och dess utskott moderniseras. Särskilda kriterier bör också införas för platserna i MR-rådet.

SD logga
Sverigedemokraterna

Globalt samarbete är viktigt därför att vissa samhällsproblem bekämpas effektivast på en global nivå – t ex internationella konflikter, terrorism, fattigdom och miljöproblem.
Sverigedemokraterna ser FN som den primära mekanismen för internationellt samarbete gällande fred och säkerhet samt för samverkan till stöd för demokrati och mänskliga fri- och rättigheter. FN som organisation har dock brister som behöver åtgärdas – t ex problem med korruption. Sverigedemokraterna vill att Sverige ska arbeta mer aktivt för att förhindra att de medlemsstater som allvarligt bryter mot mänskliga rättigheter tilldelas ledande roller inom FN:s olika kommittéer och utskott.

Läs mer om frågor inför valet, och ta del av vår demokratiskola under fn.se/val2018.

 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer