Florence med sin två år gamla dotter Tricia i byn Maliyela, Malawi. Florence bär på hiv men hennes dotter är frisk och hiv-negativ. Foto: UNICEF Malawi/Chikondi
6 april, 2022 / Världshorisont

Ung, gravid och HIV-positiv: Florence fick ny chans tack vare svenskt bistånd

Florence har burit på hiv-viruset hela sitt liv men hamnade i kris när hon blev gravid som tonåring. Hon var rädd och orolig för hur allt skulle bli både för henne själv och för barnet. Tack vare ett svenskfinansierat FN-program i hennes hemland Malawi fick hon stöd och har i dag en frisk och hiv-negativ 2-åring.

Livet är tufft för unga tjejer i Malawi. Ungefär hälften av dem gifter sig före sin 18-årsdag och omkring en tredjedel blir gravida i åldern 15 till 19 år. Många bär dessutom på hiv-viruset och har mycket begränsad tillgång till information och stöd kring sexuell och reproduktiv hälsa.

Mot den bakgrunden var det ett stort steg i rätt riktning när flera FN-organ i landet, med hjälp av svenska biståndsmedel, fick möjlighet att ansluta sig till ett regionalt program för att stärka sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). I Malawi handlar det bland annat om att öka kunskapen om och tillgången till preventivmedel och om att stödja unga hiv-positiva mödrar.

Awema är mentor åt unga tjejer

Awema Chimenya arbetar på ett hälsocenter i Muloza där hon bland annat håller i samtalsgrupper om SRHR och arbetar mot könsbaserat våld. I dagsläget är hon dock ute i byar större delen av tiden och träffar gravida tonårstjejer och nyblivna mödrar i deras egna hem på grund av pandemin. Hon har varit mentor för unga hiv-positiva mödrar sedan 2019 och en stor del av hennes arbete handlar om att ge psykologiskt stöd och att hjälpa dem så de får kontakt med en hälsocentral i sitt närområde. Att förhindra att flickorna överför hiv till sina barn är en annan viktig målsättning med arbetet.  

– När jag träffar de här unga gravida tjejerna är de flesta deprimerade och ser inget hopp inför framtiden. Då berättar jag för dem att jag har varit i exakt samma situation men att jag fick stöd och därför kunde föda ett friskt och hiv-negativt barn. Då får de nytt hopp, säger Awema.

Tjejerna som hon träffar har alltid väldigt många frågor och funderingar, fortsätter Awema.

– Jag vill att de här unga, hiv-positiva mammorna ska kunna leva sina liv fullt ut och få friska barn. De flesta av dem tänker att det inte är någon idé att de går klart skolan eftersom de ändå kommer att dö på grund av hiv och att deras barn också kommer att bli sjuka. Men när de hör min historia blir de inspirerade att planera för framtiden, berättar hon.

Orolig för framtiden

En av de unga mammor som Awema stödjer är 18 år gamla Florence. Hon var gravid i femte månaden när hon fick kontakt med hälsocentret i Muloza.

– Jag hade ångest och kunde inte sova. Jag visste inte vad jag skulle ta mig till och var så orolig för min egen och mitt barns framtid. Jag trodde att min hälsa skulle försämras efter födseln och att mitt barn skulle födas med hiv, säger hon.

– Jag hade fått antiviral medicin men slarvade med att ta den. Men när jag hade träffat centrets mentorer ett par gånger, och även pratat med andra hiv-positiva gravida tonårstjejer, ändrade jag mig och började ta medicinen varje dag. Nu är min dotter två år gammal och fortfarande hiv-negativ. Informationen som jag fick från mentorerna räddade både mitt och mitt barns liv, fortsätter hon.

Florence går nu andra året på en gymnasieskola i Muloza. Tack vare kontakterna med hälsocentret har hon i dag helt andra kunskaper om sexuell och reproduktiv hälsa och betydelsen av att använda preventivmedel, något som kommer att vara till stor hjälp för henne i framtiden.

– Min dröm är att fortsätta utbilda mig och själv bli gymnasielärare. Och så hoppas jag att min dotter växer upp till en bra och ansvarstagande person i sitt samhälle, säger Florence.

Fakta om projektet 2gether 4 SRHR

Projektet i Malawi ingår i det svenskfinansierade regionala programmet 2gether 4 SRHR (ungefär ”tillsammans för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter”). Det omfattar tio länder i södra och östra Afrika och är ett samarbete mellan FN:s befolkningsfond UNFPA, FN:s barnfond Unicef, världshälsoorganisationen WHO, FN:s organ mot aids (UNAIDS), statliga myndigheter och civilsamhällesorganisationer. Syftet är att stärka människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter med tonårsflickor, ungdomar och HBTQI-personer som prioriterade grupper.

————

Denna text är hämtad från det senaste numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 1/22).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Krigsförbrytelser i Ukraina: Omfattande samarbete för att skipa rättvisa

29 september, 2022 / Världshorisont

Medan kriget rasar i Ukraina har arbetet med att skipa rättvisa redan börjat. Hittills har över 20 000 anmälningar om misstänkta övergrepp kommit in. Även Internationella brottmålsdomstolen ICC har inlett förundersökningar i landet.

Läs mer

Sverige avstår nedrustningstal i FN

26 september, 2022 / Nyheter

Måndagen den 26 september, på kvällen svensk tid, högtidlighålls i New York FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Sverige har ofta hållit anföranden på dessa högnivåmöten, men i år erfar Svenska FN-förbundet att Sverige väljer att avstå från att tala.

Läs mer

Misslyckat NPT-möte och fortsatt stillestånd i kärnvapenfrågan

26 september, 2022 / Världshorisont

Under sommaren har två viktiga kärnvapenkonferenser ägt rum. Sveriges agerande i sammanhanget är fortsatt en besvikelse, menar FN-förbundet.

Läs mer

Situationen i Nagorno-Karabach

23 september, 2022 / Nyheter

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

Läs mer

”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

23 september, 2022 / Debattartiklar

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med representanter för flera fredsorganisationer.

Läs mer

Tre röster om ”Our common agenda”

21 september, 2022 / Världshorisont

FN-chefens rapport ”Our common agenda” innehåller mängder med idéer och förslag som rör FN-samarbetet och världssamfundets förmåga att möta vår tids stora utmaningar. Hur ska man se på rapporten och vad är viktigast i den? Anna Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, samt Ulrika Modéer, chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP, svarar här på Världshorisonts frågor.

Läs mer

Klaudia från Malmö får pris som Årets FN-ungdom

20 september, 2022 / Pressmeddelanden

Klaudia Zielinska, aktiv i Malmö FN-förening, tog i lördags emot Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-ungdom vid förbundets inspirationshelg i Skåne.

Läs mer

Håll löftena om FN och biståndet!

16 september, 2022 / Nyheter

Oavsett hur regeringsförhandlingarna faller ut måste riksdagens partier stå fast vid sina löften om stöd för FN och det bistånd som möjliggör bättre levnadsvillkor för miljoner människor, säger Svenska FN-förbundet efter att rösterna i valet 2022 räknats.

Läs mer

Världen brinner – men det återspeglas inte i valrörelsen

08 september, 2022 / Debattartiklar

Den som vill motverka höga el- och matpriser, rädda klimatet och förebygga nya flyktingkatastrofer måste förstå hur världen hänger samman – och ge sitt stöd till det långsiktiga gemensamma arbetet för en bättre värld. Ändå saknas de internationella frågorna i årets valrörelse, skriver FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson i Dagens industri.

Läs mer