Från vänster: Amanda Van den Tempel Almaas, Kawthar Karout och Caroline Slotte
24 september, 2020 / Världshorisont

Tio år kvar till 2030 – dags att växla upp!

Med ett årtionde kvar tills de globala målen ska uppnås är det hög tid att agera. I samband med Agenda 2030:s födelsedag den 25 september drar Svenska FN-förbundet igång kampanjen #intebarasnack. Syftet är att få fler att engagera sig i de globala målen, ta egna initiativ och starta upp lokala projekt med ett globalt tänk.

Alla kan inte göra allt men tillsammans kan vi åstadkomma mycket. Så lyder grundtanken för kampanjen #intebarasnack, där medlemmar i FN-rörelsen uppmanas att mobilisera sig och gå från tanke till handling.

– Det vi gör lokalt har en global påverkan. Med hjälp av den här satsningen vill vi engagera hela rörelsen, förklarar Gabriella Sandberg som ansvarar för kampanjen.

Du som har en idé om ett projekt som på lokal nivå kan driva samhället mot en hållbarare framtid kan registrera ditt förslag på FN-förbundets hemsida så fort kampanjen dragit igång. Några exempel på sådana projekt kan vara att arrangera en skräpplockardag, hjälpa nyanlända barn med svenskan, ha en workshop där man skapar miljövänliga rengöringsprodukter eller starta upp en Youtube-kanal med information om hållbar turism.

Utbildade coacher hjälper deltagarna

För att hjälpa folk på traven har FN-förbundet rekryterat och utbildat lokala coacher runt om i landet, vars roll är att vägleda de medverkande under projektens gång. Deltagarna börjar med att bilda projektgrupper som kan starta upp lokala insatser med tydlig koppling till något av de 17 globala målen i Agenda 2030.

I processen får deltagarna också hjälp av coacherna med att till exempel avgränsa projekten, kommunicera och samarbeta med andra aktörer, hitta sponsring och dokumentera resultaten. Grupperna kan dela och uppmärksamma sina projekt via digitala kanaler för att inspirera andra till att kavla upp ärmarna.

Under covid-pandemin har många delar av det globala utvecklingsarbetet stannat av, samtidigt som agendan är viktigare än någonsin. Alla projekt måste vara anpassade för att undvika smittspridning. Det innebär bland annat att de flesta möten bör vara digitala och att projektgrupperna ska begränsas till max fem deltagare.

– Nu hoppas vi på att årtiondet vi har framför oss verkligen blir ett decennium för handling, säger Gabriella.

Har du en idé om hur du kan förbättra din omgivning? Kanske brinner du lite extra för ett av de globala målen i Agenda 2030? Håll ögonen öppna inför kampanjstarten!

————

Denna text är hämtad från Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 2 2020).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (230 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Krigsförbrytelser i Ukraina: Omfattande samarbete för att skipa rättvisa

29 september, 2022 / Världshorisont

Medan kriget rasar i Ukraina har arbetet med att skipa rättvisa redan börjat. Hittills har över 20 000 anmälningar om misstänkta övergrepp kommit in. Även Internationella brottmålsdomstolen ICC har inlett förundersökningar i landet.

Läs mer

Sverige avstår nedrustningstal i FN

26 september, 2022 / Nyheter

Måndagen den 26 september, på kvällen svensk tid, högtidlighålls i New York FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Sverige har ofta hållit anföranden på dessa högnivåmöten, men i år erfar Svenska FN-förbundet att Sverige väljer att avstå från att tala.

Läs mer

Misslyckat NPT-möte och fortsatt stillestånd i kärnvapenfrågan

26 september, 2022 / Världshorisont

Under sommaren har två viktiga kärnvapenkonferenser ägt rum. Sveriges agerande i sammanhanget är fortsatt en besvikelse, menar FN-förbundet.

Läs mer

Situationen i Nagorno-Karabach

23 september, 2022 / Nyheter

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

Läs mer

”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

23 september, 2022 / Debattartiklar

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med representanter för flera fredsorganisationer.

Läs mer

Tre röster om ”Our common agenda”

21 september, 2022 / Världshorisont

FN-chefens rapport ”Our common agenda” innehåller mängder med idéer och förslag som rör FN-samarbetet och världssamfundets förmåga att möta vår tids stora utmaningar. Hur ska man se på rapporten och vad är viktigast i den? Anna Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, samt Ulrika Modéer, chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP, svarar här på Världshorisonts frågor.

Läs mer

Klaudia från Malmö får pris som Årets FN-ungdom

20 september, 2022 / Pressmeddelanden

Klaudia Zielinska, aktiv i Malmö FN-förening, tog i lördags emot Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-ungdom vid förbundets inspirationshelg i Skåne.

Läs mer

Håll löftena om FN och biståndet!

16 september, 2022 / Nyheter

Oavsett hur regeringsförhandlingarna faller ut måste riksdagens partier stå fast vid sina löften om stöd för FN och det bistånd som möjliggör bättre levnadsvillkor för miljoner människor, säger Svenska FN-förbundet efter att rösterna i valet 2022 räknats.

Läs mer

Världen brinner – men det återspeglas inte i valrörelsen

08 september, 2022 / Debattartiklar

Den som vill motverka höga el- och matpriser, rädda klimatet och förebygga nya flyktingkatastrofer måste förstå hur världen hänger samman – och ge sitt stöd till det långsiktiga gemensamma arbetet för en bättre värld. Ändå saknas de internationella frågorna i årets valrörelse, skriver FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson i Dagens industri.

Läs mer