fbpx
Herrieth Chuwa studerar vid universitetet i Dar es-Salaam och är medlem i FN-föreningen på universitetet. Foto: UNA Tanzania
8 september, 2023 / Världshorisont

Tanzanias FN-förbund mobiliserar för att möta klimatkrisen 

I Tanzania i Östafrika har klimatförändringar stor påverkan på vardagen. Landets FN-förbund jobbar med en bred palett av aktiviteter för att minska utsattheten hos sårbara samhällen. 

Tanzania drabbas redan av klimatförändringar i form av högre temperaturer, torrperioder som varar längre än vanligt och oberäkneligt regn. Förändringarna märks tydligt i landets största stad, Dar es-Salaam. I oktober förra året stängdes vattenkranarna av varannan dag på grund av sjunkande vattennivåer. I april 2023 bröt kolera ut i staden efter att höga regnmängder orsakat översvämningar som förorenat vattnet.  

Stora konsekvenser

– Tanzania bidrar inte mycket till utsläpp av växthusgaser men vi blir väldigt påverkade av klimatförändringar som ökade regnmängder, översvämningar, havsnivåhöjning, torka, temperaturökningar och avsmältning av glaciären på toppen av berget Kilimanjaro. Det får stora konsekvenser för människor och samhällen då det hotar livsmedels- och vattensäkerhet och leder till ekonomiska förluster och ökad spridning av sjukdomar och skadeinsekter, berättar Haika Simon, klimatrådgivare på FN-förbundet i Tanzania, UNAT (United Nations Association of Tanzania).  

– UNAT jobbar med mål 13 – bekämpa klimatförändringarna – för att stärka resiliensen* i sårbara samhällen. Klimatförändringar är en av Tanzanias mest akuta utmaningar och har en stor påverkan på alla sektorer i landet, fortsätter hon.  

UNAT bedriver också påverkansarbete gentemot beslutsfattare och undervisar politiker och lokalbefolkning för att öka förståelsen för miljö- och klimatrelaterade utmaningar och lösningar.  

Haika Simon. Foto: UNA Tanzania

Lämna ingen utanför

En viktig del av Agenda 2030 är principen att ingen ska lämnas utanför i arbetet för en hållbar värld. UNAT fokuserar därför på att inkludera lokalbefolkningen i sina projekt. Förbundet har tidigare drivit klimatprojektet ‘Right(s) Way Forward’ på ön Pemba. Projektet syftade till att tillsammans med lokala bönder utveckla sätt att anpassa sig efter klimatförändringar och samtidigt ge egenmakt till lokalbefolkningen. Och för att engagera unga i klimatfrågan arrangerade UNAT förra hösten ett stort fysiskt event i Dar es-Salaam där ungdomar fick utveckla lösningar på klimatrelaterade problem.  

Vidare har UNAT under våren 2023 påbörjat ett projekt tillsammans med Läkarmissionen och International Aid Services Kenya för att stärka samhällens förmåga att hantera klimatförändringarna. Projektet heter Piloting of IAS Regional Resilience Model in Tanzania och genomförs i regionen Dodoma.  

I samband med världsmiljödagen i juni lanserade UNAT också kampanjen ‘Green Mondays Green Decisions’. 

– Kampanjen syftar till att inspirera folk, som unga, barn, kvinnor, civilsamhällsorganisationer och beslutsfattare, att göra hållbara val för planeten. För att kunna ta hållbara beslut måste man förstå vikten av hållbarhet och lära sig vad man kan göra för att säkerställa en hållbar utveckling, förklarar Haika.  

Studenter deltog

Kampanjen lanserades under ett event på Ardhi University i Dar es-Salaam. Studenter bjöds in till att delta i trädplantering, en paneldiskussion om vikten av att göra hållbara val och ett quiz kopplat till ‘Solutions to Plastic Pollution’, vilket var världsmiljödagens tema i år.  

– Det är min uppmaning till varje individ att delta i arbetet för att skapa en bättre värld. Jag tror att vi tillsammans kan utforska innovativa sätt att främja en grön livsstil och uppmuntra människor att fatta miljömedvetna beslut för att skapa en bättre framtid för vår generation, reflekterar Herrieth Chuwa, från FN-föreningen vid University of Dar es-Salaam, efter att hon deltagit i eventet.

*Ekosystemens förmåga att återhämta sig eller motstå olika störningar vid till exempel högre temperaturer eller naturkatastrofer.

Louise Christiansson 

——————

Denna text är hämtad från det kommande numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 3/2023).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews. 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Riksarkitekt Helena Bjarnegård: “Städer ska vara hållbara, men också inkluderande och berikande” 

27 september, 2023 / Världshorisont

Den 28 september börjar Bokmässan där ett av tre teman är Staden. Temat kommer bland annat fokusera på hur städer ska möta framtidens utmaningar samt urbanisering och hållbarhet med globala

Läs mer

Högnivåveckan: Mot ett starkare, mer effektivt och rättvist FN?

26 september, 2023 / Nyheter

FN:s högnivåvecka i New York har präglats av globala kriser inklusive Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina. Samtidigt har en viktig diskussion om FN:s framtid påbörjats. Vart leder den? Utvecklingsmål som

Läs mer

De globala målen är vår kompass

19 september, 2023 / Blogg

Vi måste agera mer och vi måste agera fortare, skriver Annelie Börjesson inför FN:s högnivåvecka som startar i New York. Nu startar FN:s generalförsamling och samtidigt hålls flera toppmöten i

Läs mer

Två FN-vänner om FN-hösten 2023 

19 september, 2023 / Världshorisont

Vilka utmaningar står FN inför efter coronapandemin och med pågående krig och klimatkris i världen? Vilken roll kan och bör Sverige spela? Vi ställde några frågor till Olof Skoog, EU:s

Läs mer

Halvtid för Agenda 2030: ”Omställning till hållbar utveckling är möjligt – och oundvikligt” 

15 september, 2023 / Världshorisont

I år har halva tiden gått för genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Den 18-19 september samlas världens länder vid ett FN-toppmöte om de

Läs mer

Sveriges Agenda 2030-samordnare: “Politiskt ledarskap saknas för den omställning som krävs” 

12 september, 2023 / Världshorisont

Forskningen pekar på att vårt samhälle måste transformeras men inga ledande svenska politiker har hittills visat det politiska mod som krävs för en så genomgripande förändring. Det säger Gabriel Wikström,

Läs mer

Fredsdagen: FN-förbund samlade till fredsklocka

12 september, 2023 / Nyheter

Sextiofem FN-förbund i hela världen la grunden för den japanska fredsklockan i FN-högkvarteret. FN-chefen António Guterres ringer i klockan den 13 september för att uppmärksamma internationella fredsdagen. Den japanska fredsklockan

Läs mer

Skriv under för hållbar utveckling!

08 september, 2023 / Nyheter

De globala målen är världens enda plan för framtiden – och den enda vägen ut ur vår tids kriser. Var med och skriv under vårt upprop för hållbar utveckling! Globala

Läs mer

Nytt FN-år med fokus på hållbarhet och samarbete

07 september, 2023 / Nyheter

I samband med generalförsamlingens öppnande hålls toppmöten om bland annat hållbarhet, klimatet, kärnvapen och FN:s framtid. Vi listar mötena som ingen bör missa! Det nya FN-året inleds när generalförsamlingens 78:e

Läs mer