fbpx
Herrieth Chuwa studerar vid universitetet i Dar es-Salaam och är medlem i FN-föreningen på universitetet. Foto: UNA Tanzania
8 september, 2023 / Världshorisont

Tanzanias FN-förbund mobiliserar för att möta klimatkrisen 

I Tanzania i Östafrika har klimatförändringar stor påverkan på vardagen. Landets FN-förbund jobbar med en bred palett av aktiviteter för att minska utsattheten hos sårbara samhällen. 

Tanzania drabbas redan av klimatförändringar i form av högre temperaturer, torrperioder som varar längre än vanligt och oberäkneligt regn. Förändringarna märks tydligt i landets största stad, Dar es-Salaam. I oktober förra året stängdes vattenkranarna av varannan dag på grund av sjunkande vattennivåer. I april 2023 bröt kolera ut i staden efter att höga regnmängder orsakat översvämningar som förorenat vattnet.  

Stora konsekvenser

– Tanzania bidrar inte mycket till utsläpp av växthusgaser men vi blir väldigt påverkade av klimatförändringar som ökade regnmängder, översvämningar, havsnivåhöjning, torka, temperaturökningar och avsmältning av glaciären på toppen av berget Kilimanjaro. Det får stora konsekvenser för människor och samhällen då det hotar livsmedels- och vattensäkerhet och leder till ekonomiska förluster och ökad spridning av sjukdomar och skadeinsekter, berättar Haika Simon, klimatrådgivare på FN-förbundet i Tanzania, UNAT (United Nations Association of Tanzania).  

– UNAT jobbar med mål 13 – bekämpa klimatförändringarna – för att stärka resiliensen* i sårbara samhällen. Klimatförändringar är en av Tanzanias mest akuta utmaningar och har en stor påverkan på alla sektorer i landet, fortsätter hon.  

UNAT bedriver också påverkansarbete gentemot beslutsfattare och undervisar politiker och lokalbefolkning för att öka förståelsen för miljö- och klimatrelaterade utmaningar och lösningar.  

Haika Simon. Foto: UNA Tanzania

Lämna ingen utanför

En viktig del av Agenda 2030 är principen att ingen ska lämnas utanför i arbetet för en hållbar värld. UNAT fokuserar därför på att inkludera lokalbefolkningen i sina projekt. Förbundet har tidigare drivit klimatprojektet ‘Right(s) Way Forward’ på ön Pemba. Projektet syftade till att tillsammans med lokala bönder utveckla sätt att anpassa sig efter klimatförändringar och samtidigt ge egenmakt till lokalbefolkningen. Och för att engagera unga i klimatfrågan arrangerade UNAT förra hösten ett stort fysiskt event i Dar es-Salaam där ungdomar fick utveckla lösningar på klimatrelaterade problem.  

Vidare har UNAT under våren 2023 påbörjat ett projekt tillsammans med Läkarmissionen och International Aid Services Kenya för att stärka samhällens förmåga att hantera klimatförändringarna. Projektet heter Piloting of IAS Regional Resilience Model in Tanzania och genomförs i regionen Dodoma.  

I samband med världsmiljödagen i juni lanserade UNAT också kampanjen ‘Green Mondays Green Decisions’. 

– Kampanjen syftar till att inspirera folk, som unga, barn, kvinnor, civilsamhällsorganisationer och beslutsfattare, att göra hållbara val för planeten. För att kunna ta hållbara beslut måste man förstå vikten av hållbarhet och lära sig vad man kan göra för att säkerställa en hållbar utveckling, förklarar Haika.  

Studenter deltog

Kampanjen lanserades under ett event på Ardhi University i Dar es-Salaam. Studenter bjöds in till att delta i trädplantering, en paneldiskussion om vikten av att göra hållbara val och ett quiz kopplat till ‘Solutions to Plastic Pollution’, vilket var världsmiljödagens tema i år.  

– Det är min uppmaning till varje individ att delta i arbetet för att skapa en bättre värld. Jag tror att vi tillsammans kan utforska innovativa sätt att främja en grön livsstil och uppmuntra människor att fatta miljömedvetna beslut för att skapa en bättre framtid för vår generation, reflekterar Herrieth Chuwa, från FN-föreningen vid University of Dar es-Salaam, efter att hon deltagit i eventet.

*Ekosystemens förmåga att återhämta sig eller motstå olika störningar vid till exempel högre temperaturer eller naturkatastrofer.

Louise Christiansson 

——————

Denna text är hämtad från det kommande numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 3/2023).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews. 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer