fbpx
Oscar Molander vill verka för att ungdomar får ett reellt inflytande samtidigt som han vill bidra till att motverka hat och hot mot unga som engagerar sig.

FN-förbundets goodwill-ambassadör Oscar Molander har utsetts till Sveriges ungdomsrepresentant i FN:s generalförsamling för det kommande året.

Det är Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU, som utser ungdomsrepresentant till generalförsamlingen. Oscar Molander, 25, har fått uppdraget för ”läsåret” 2022-23. Tillsammans med Yasmin Djelloul, som är hans företrädare på posten, ingår han i FN:s ungdomsdelegatprogram (Youth Delegat Programme) och får mandat att driva frågor som unga prioriterar.
– Jag är stolt och ödmjuk över att ha fått förtroendet, det känns väldigt häftigt. Det är ett uppdrag jag tar på största allvar. Jag har länge varit intresserad av utrikespolitik och började faktiskt min resa på FN-förbundet, säger han.

I slutet av april deltog Oscar digitalt i en konferens om utvecklingsfinansiering som arrangerades av FN:s ekonomiska och sociala råd, Ecosoc. Det handlade bland annat om hur man ska effektivisera finansieringen av Agenda 2030. Första resan till FN-högkvarteret i New York är planerad till september.


RESTE SOM ARTIST
Oscars intresse för utrikespolitik utvecklades då han var en del av pojkbandet The Fooo Conspiracy och fick möjligheten att resa och träffa människor från olika länder och kulturer. Sedan dess har han studerat statsvetenskap och företagsekonomi samt varit aktiv inom FN-förbundet på olika sätt, bland annat inom projektet Minor och sedan 2019 som goodwill-ambassadör.

Under sin tid som ungdomsrepresentant i generalförsamlingen kommer han att fokusera extra på två frågor. Den ena är att jobba för att unga får formella vägar till påverkan.
– Det finns ett begrepp som heter “youth washing” och det handlar om att man ibland inkluderar unga mer för syns skull än för faktiskt handling. Jag vill lyfta vikten av att unga är med i hela processen när beslut fattas, både i förberedelsen, genomförandet och i utvärderingen, säger han.

Hans andra fokus handlar om att motverka hat och hot mot unga som engagerar sig i ungdomsrörelsen. Ungdomar som engagerar sig politiskt är särskilt utsatta, berättar Oscar.
– Jag vill vara med att stärka ungas rätt att organisera sig utan att behöva uppleva hat och hot.
Det är viktigt att unga engagerar sig i globala frågor, fortsätter Oscar. Unga är de som kommer att påverkas mest av beslut som fattas idag men också av beslut som inte fattas.
– Vår generation är väldigt stor och dagens unga är också mycket kompetenta. Unga är framtiden och därför är det så viktigt att vi får vara med och påverka samhället.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer