fbpx
Karl Yves Vallin sökte asyl i Sverige när situationen för homosexuella i Indonesien försämrades drastiskt. Foto: Privat
4 december, 2020 / Världshorisont

Ökad utsatthet för det globala hbtq-samhället

En del av civilsamhället som på många håll fått det allt svårare under senare år är hbtq-organisationer. Karl Yves Vallin berättar sin historia och om situationen för hbtq-personer i hans hemland Indonesien.

Utvecklingen under 2020 har inneburit många bakslag för hbtq-personers (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoners) rättigheter och det har blivit allt tuffare för den del av civilsamhället som arbetar med dessa frågor. I Polen har flera städer utfärdat särskilda deklarationer om hur myndigheter ska hantera hbtq-frågan – vilket lett till så kallade ”hbtq-fria zoner”. I Colombia, Peru och Panama har ”könsbaserad karantän”, där kvinnor och män tillåtits vistas ute varannan dag, gjort att transpersoner utsatts för ökat våld och hot.

Redan före pandemin många var inskränkandet av hbtq-personers rättigheter ett faktum i många länder. Karl Yves Vallin berättar om situationen i sitt hemland Indonesien, där regeringen sedan 2015 vidtagit allt grövre insatser för att undertrycka hbtq-rörelsen.

Drastiska förändringar i Indonesien

För tio år sedan var Indonesien ett någorlunda tolerant land, förklarar Yves. Majoriteten av befolkningen är muslimsk, men generellt rådde en tillåtande syn på andra religioner och minoriteter.

– Det fanns till exempel en moské för transpersoner. Men sedan 2015 har situationen förvärrats, säger Yves.

Det finns ingen lag som direkt kriminaliserar hbtq-personer. I stället använder sig makthavare av andra lagar för att förtrycka dem. Yves förklarar att polisen hänvisar till en pornografilag vid gripandet av hbtq-personer. Att inneha pornografi är olagligt, och om pornografin dessutom ses som ”utmanande” kan straffet bli upp till tolv års fängelse.

I takt med att fundamentalistiska organisationer fått mer utrymme i politiken har polisen börjat göra razzior i olika områden. Yves berättar att en av hans vänner fängslades 2015.

Vid den tiden började dessutom de konservativa åsikterna sprida sig bland allmänheten i stort, vilket har medfört att många döljer sin läggning eller könsidentitet.

Familjen försökte ”bota” honom

Yves familj listade ut att han var homosexuell när han var tonåring. Vid upprepade tillfällen försökte de förändra honom. En gång använde de sig av en sorts exorcism.

– Min mentala hälsa kraschade. Jag mådde otroligt dåligt och försökte flera gånger ta mitt liv, berättar han.

Förhållandet till familjemedlemmarna är komplicerat. Yves har insett att de aldrig kommer att acceptera honom för den han är. Samtidigt har han viss förståelse för att de tagit avstånd från honom.

– Det indonesiska samhället bygger på relationer. Att jag är gay kan medföra allvarliga konsekvenser för dem, säger han.

2016 reste Yves till Sverige för att läsa en master i psykologi på Lunds universitet. På håll såg han hur situationen snabbt förvärrades i hemlandet och 2018 beslutade han sig för att söka asyl i Sverige.

– Jag hörde att de börjat göra razzior i mitt område i Jakarta. Oavsett hur mycket jag ville fortsätta hjälpa folk i mitt land var det inte möjligt för mig att leva där.

Dubbel utsatthet

Även om Yves visste att toleransen var högre i Sverige tog det lång tid för honom att hitta ett sammanhang där han kände sig trygg.

– Många inser inte är att hbtq-flyktingar är dubbelt utsatta. Andra flyktingar börjar ofta med att hitta vänner som talar samma språk eller delar deras kultur. Om man kommer från en plats där ens sexuella läggning kan orsaka att man blir utstött drar man sig för att söka kontakt med folk från samma land. Det tog lång tid innan jag vågade komma ut på nytt här i Sverige.

Han förklarar att han fortfarande återhämtar sig psykiskt från sina upplevelser. Idag är han engagerad i RFSL:s nätverk Newcomers, som jobbar för asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer. Yves tycker att Sverige och FN måste vara tydligare i sitt agerande mot de konservativa och högerpopulistiska rörelser som sprider sig i många länder.

– Sverige har en reell möjlighet att vara mer bestämt i dessa frågor – att vara en röst åt de som inte har någon, säger han.

Karl Yves Vallin sökte asyl i Sverige när situationen för homosexuella i Indonesien försämrades drastiskt.

————

Denna text är hämtad från Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 4 2020).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer