fbpx
Sidas digitaliseringsexpert Emilie Anveden Hertzberg besöker en fiskodling i Kenya. Kennedy Omeno, till höger, utfodrar sina fiskar. Foto: Priscillah Aketch/Aquarech.
9 februari, 2024 / Världshorisont

Ojämlik digitalisering leder till exkludering 

Internetuppkoppling är för många en nödvändighet och underlättar livet på flera plan. I låginkomstländer är dock endast en fjärdedel av befolkningen uppkopplad. 

Emilie Anveden Hertzberg är programansvarig specialist på Sveriges biståndsmyndighet Sida och jobbar med att främja digitalisering. 

– En väldigt låg andel av befolkningen i låg- och medelinkomstländer har tillgång till internet. Vi ser det som ett jättestort problem och jobbar hårt med den här frågan. 

– Det handlar om ett grundläggande mänskligt behov, att kunna ta kontakt med nära och kära, fortsätter hon. 

Internet kan också vara en förutsättning för ens försörjning. Det kan handla om småföretagare som behöver få kontakt med kunder eller att kunskap om teknik är ett villkor för att kunna få jobb.  

App förenklar livet  

Emilie Anveden Hertzberg har inom ramen för sitt uppdrag besökt ett projekt i Kenya som en av Sidas partner har stöttat. Det är ett företag som säljer fiskfoder till mindre fiskodlare. 

– Fiskodlarna beställer fodret via en app och det gör att de vet vad priset är och om fodret finns tillgängligt. Appen gör att de inte behöver spendera tid på att leta efter foder eller försöka ta reda på vad det kostar. Fiskfodret är kvalitativt och bra för både miljön och företagarna. 

– Det förenklar verkligen deras småföretagande, säger hon. 

Men det finns också en risk med att lägga mycket resurser på digitala tjänster då det kan leda till att de som inte är uppkopplade blir ännu mer marginaliserade. 

– Det ska finnas ett bra utbud av digitala samhällstjänster men då måste folk också ha tillgång till internet. De två sakerna måste höra ihop. 

En del av Sidas partner jobbar med att möjliggöra uppkoppling där det inte finns överhuvudtaget.
  
– Det kan vara bergiga områden där det varit svårt att bygga master, säger Emilie Anveden Hertzberg.  

Sämre på landsbygden

Utvecklingen går framåt varje år men när det kommer till skillnaden i vilka som har tillgång till internet är framstegen små. Människor som bor på landsbygden har ofta sämre tillgång till internet än människor som bor i städerna. Andra grupper som i lägre utsträckning har tillgång till internet är kvinnor, äldre och barn. Emilie Anveden Hertzberg jobbar med att försöka nå grupper som hamnat utanför digitaliseringen. Först behövs förståelse för varför den specifika gruppen inte använder teknik, förklarar hon.  

– Det behöver finnas teknik som är bra för människor med funktionsnedsättningar, teknik som är bra för kvinnor och teknik som är bra för människor som inte har mycket pengar.  

Ofta är det dock de som har hamnat mest utanför som är svårast att nå. 

– Vi jobbar exempelvis mycket med att flickor och kvinnor i våra samarbetsländer ska få del av teknikutbildning. 

Arbetet gör skillnad

Att kvinnor ofta inte har tillgång till internet i samma utsträckning handlar till stor del om att de har mindre ekonomiska resurser än män, förklarar Emilie Anveden Hertzberg. 

– När man förstår det kan man börja arbeta för att förändra situationen. Det finns till exempel program som handlar om att genom lån ge kvinnor tillgång till mobiltelefoner. 

Sida kan även ge stöd till kvinnliga företagare för att de ska jobba med digitalisering, något som kan leda till att fler tar efter, enligt Emilie Anveden Hertzberg. 

Genom sitt och sina partners arbete verkar Sida för att öka digitaliseringen och främja digital inkludering över hela världen. 

– Partner som arbetar med att sprida kunskap för att människor ska använda redan befintlig uppkoppling kan få många fler miljoner människor att använda internet. 

– När det gäller mindre grupper som är svårare att nå, till exempel människor i avlägsna byar, kan uppkoppling göra väldigt stor skillnad då de plötsligt kan kommunicera utanför byn där de bor, avslutar hon. 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer