fbpx
Ann-Sofie Nilsson, Sveriges ambassadör för nedrustning. Foto: Christian Ugge
25 maj, 2020 / Världshorisont

”NPT är hörnstenen i arbetet mot kärnvapen”

Från 60-talet fram till 90-talet hade Sverige en särskild ambassadör för nedrustning. Med de senaste årens globala säkerhetspolitiska spänningar har kärnvapenfrågan fått ny vikt och ambassadörsrollen återinfördes 2016. Idag innehas uppdraget av Ann-Sofie Nilsson.

– Efter kalla krigets slut har trenden med kärnvapennedrustning vänt och hotet är större idag än på lång tid. Regeringen ser nedrustning och icke-spridning som en central utrikes- och säkerhetspolitisk fråga. Satsningen på en ambassadör visar på Sveriges engagemang, vilket är viktigt i multilaterala sammanhang, säger Ann-Sofie Nilsson

Regeringens arbete mot kärnvapen utgår ifrån NPT-avtalet

Parallellt med en ökad säkerhetspolitisk spänning i världen går den tekniska utvecklingen snabbt. Ann-Sofie Nilssons arbete handlar till stor del om att bevaka omvärlden och delta i den internationella diskussionen.

2019 tog dåvarande utrikesminister Margot Wallström initiativet till en internationell nedrustningskoalition, det så kallade Stockholmsinitiativet. Det är ett samarbete mellan 16 länder där målet är att arbeta fram konkreta åtgärdsförslag för kärnvapennedrustning. Ann-Sofie Nilsson hoppas att förslagen, som fokuserar på icke-spridningsavtalet (Non-Proliferation Treaty, NPT), kan få konkret betydelse på nästa översynskonferens. Konferensen skulle ha ägt rum i New York i maj men är nu skjuten på framtiden.

Det är NPT-avtalet som den svenska regeringen tagit fasta på och som arbetet mot kärnvapen utgår ifrån.

– Regeringen vill fokusera på det fördrag som är mest effektivt för att hantera kärnvapennedrustning här och nu. Vi ser NPT som hörnstenen i det multilaterala arbetet eftersom majoriteten av världens länder är anslutna till det och det är viktigt att få med kärnvapenstaterna i processen, förklarar Ann-Sofie Nilsson.

Sveriges nej till FN:s avtal om förbud mot kärnvapen kan omprövas

Sverige har tidigare sagt nej till att skriva under FN:s nya avtal om ett förbud mot kärnvapen (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW), vilket kritiserats från flera håll. Dock har Margot Wallström framhållit att en omprövning kan komma att ske om NPT-förhandlingarna inte gör tillräckliga framsteg, något som upprepades av nuvarande utrikesministern Ann Linde när hon i februari träffade civilsamhället för att ta emot en namninsamling mot kärnvapen. Ann-Sofie Nilsson vill dock inte kommentera detta utan betonar att ”Sveriges ställningstagande är det som gäller”:

– Sverige pekade redan i förhandlingarna om TPNW på problem i texten. Det saknades tydliga definitioner och möjlighet att verifiera efterlevnaden. Regeringen ser därför nuvarande TPNW som ofullständigt, men har valt att vara observatör och kommer att följa utvecklingen när avtalet väl träder i kraft, säger Ann-Sofie Nilsson.

Hon tycker inte att TPNW är nödvändigt för att Sverige ska kunna fortsätta ett aktivt arbete mot kärnvapen. Hon lyfter istället vikten av provstoppsavtalet (Comprehensive Test-Ban Treaty, CTBT) som liksom TPNW inte trätt i kraft ännu.

Viktigt med stopp för kärnvapenprov

– Det är viktigt att få till ett avtal om stopp för kärnvapenprov i anslutning till NPT. Det jobbar vi aktivt med i Sverige och tillsammans med EU. Att upprätthålla trycket är viktigt så att CTBT träder i kraft. Jag tror inte att det är realistiskt att det sker i närtid men vi ska inte låta avtalet falla i glömska, säger Ann-Sofie Nilsson.

Denna text är hämtad från Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 2 2020).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (230 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer