fbpx
Ann-Sofie Nilsson, Sveriges ambassadör för nedrustning. Foto: Christian Ugge
25 maj, 2020 / Världshorisont

”NPT är hörnstenen i arbetet mot kärnvapen”

Från 60-talet fram till 90-talet hade Sverige en särskild ambassadör för nedrustning. Med de senaste årens globala säkerhetspolitiska spänningar har kärnvapenfrågan fått ny vikt och ambassadörsrollen återinfördes 2016. Idag innehas uppdraget av Ann-Sofie Nilsson.

– Efter kalla krigets slut har trenden med kärnvapennedrustning vänt och hotet är större idag än på lång tid. Regeringen ser nedrustning och icke-spridning som en central utrikes- och säkerhetspolitisk fråga. Satsningen på en ambassadör visar på Sveriges engagemang, vilket är viktigt i multilaterala sammanhang, säger Ann-Sofie Nilsson

Regeringens arbete mot kärnvapen utgår ifrån NPT-avtalet

Parallellt med en ökad säkerhetspolitisk spänning i världen går den tekniska utvecklingen snabbt. Ann-Sofie Nilssons arbete handlar till stor del om att bevaka omvärlden och delta i den internationella diskussionen.

2019 tog dåvarande utrikesminister Margot Wallström initiativet till en internationell nedrustningskoalition, det så kallade Stockholmsinitiativet. Det är ett samarbete mellan 16 länder där målet är att arbeta fram konkreta åtgärdsförslag för kärnvapennedrustning. Ann-Sofie Nilsson hoppas att förslagen, som fokuserar på icke-spridningsavtalet (Non-Proliferation Treaty, NPT), kan få konkret betydelse på nästa översynskonferens. Konferensen skulle ha ägt rum i New York i maj men är nu skjuten på framtiden.

Det är NPT-avtalet som den svenska regeringen tagit fasta på och som arbetet mot kärnvapen utgår ifrån.

– Regeringen vill fokusera på det fördrag som är mest effektivt för att hantera kärnvapennedrustning här och nu. Vi ser NPT som hörnstenen i det multilaterala arbetet eftersom majoriteten av världens länder är anslutna till det och det är viktigt att få med kärnvapenstaterna i processen, förklarar Ann-Sofie Nilsson.

Sveriges nej till FN:s avtal om förbud mot kärnvapen kan omprövas

Sverige har tidigare sagt nej till att skriva under FN:s nya avtal om ett förbud mot kärnvapen (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW), vilket kritiserats från flera håll. Dock har Margot Wallström framhållit att en omprövning kan komma att ske om NPT-förhandlingarna inte gör tillräckliga framsteg, något som upprepades av nuvarande utrikesministern Ann Linde när hon i februari träffade civilsamhället för att ta emot en namninsamling mot kärnvapen. Ann-Sofie Nilsson vill dock inte kommentera detta utan betonar att ”Sveriges ställningstagande är det som gäller”:

– Sverige pekade redan i förhandlingarna om TPNW på problem i texten. Det saknades tydliga definitioner och möjlighet att verifiera efterlevnaden. Regeringen ser därför nuvarande TPNW som ofullständigt, men har valt att vara observatör och kommer att följa utvecklingen när avtalet väl träder i kraft, säger Ann-Sofie Nilsson.

Hon tycker inte att TPNW är nödvändigt för att Sverige ska kunna fortsätta ett aktivt arbete mot kärnvapen. Hon lyfter istället vikten av provstoppsavtalet (Comprehensive Test-Ban Treaty, CTBT) som liksom TPNW inte trätt i kraft ännu.

Viktigt med stopp för kärnvapenprov

– Det är viktigt att få till ett avtal om stopp för kärnvapenprov i anslutning till NPT. Det jobbar vi aktivt med i Sverige och tillsammans med EU. Att upprätthålla trycket är viktigt så att CTBT träder i kraft. Jag tror inte att det är realistiskt att det sker i närtid men vi ska inte låta avtalet falla i glömska, säger Ann-Sofie Nilsson.

Denna text är hämtad från Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 2 2020).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (230 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer