Deltagare på klimatkonferensen för unga. Foto: Sandra Rönnsved.

Den 6-8 maj arrangerades en klimatkonferens för unga på Kärsögården i Stockholm. Där samlades ett hundratal ungdomar för att lyssna på föreläsningar, umgås, delta i workshops och hålla FN-rollspel.

Solen sken när ungdomar från hela landet en fredagseftermiddag i maj intog Kärsögården för en fullspäckad helg. Konferensen arrangerades av Svenska FN-förbundet och många av deltagarna är engagerade i en lokal FN-förening eller i FN-elevföreningen på en FN-skola.

Klimatkonferensen rivstartade med ett FN-rollspel där internationella förhandlingar simulerades. Deltagarna representerade olika länder och fick lägga fram resolutioner och hålla tal för att föra sitt lands talan i tre olika utskott. Frågorna kretsade kring klimatflyktingar, plasten i våra hav och rätten till vatten. 

Under lördagen stod föreläsningar och workshops på agendan. Bland annat höll Världsnaturfonden, WWF, en föreläsning på temat “Världen är stor men du är större”. Deltagarna fick tips på hur man kan engagera sig för klimatet och sprida information om de globala målen. Också Sveriges koldioxidutsläpp och hur dessa påverkar miljön i andra länder diskuterades.

Vidare hölls en digital paneldiskussion med FN-förbunden i Georgien och Armenien. Inför diskussionen fick deltagarna förbereda ståndpunkter som underlag till ett globalt policydokument för att lyfta unga röster i civilsamhället inför FN-mötet Stockholm +50. Till exempel togs det upp hur unga kan bli mer involverade i forum där klimatfrågan diskuteras och hur man i tidig ålder kan få kunskap om miljö och natur genom skolan.

En föreläsning och workshop hölls av Yasmine Djelloul och Oscar Molander, ungdomsrepresentanter i FN:s generalförsamling. Där fick deltagarna inspiration till att våga ta plats i civilsamhället, i påverkansarbete och i kontakt med politiker. De fick även reflektera över ungas engagemang i samhället och över sitt förtroende för FN.

Konferensen avslutades på söndagsförmiddagen med utvärdering, samarbetsövningar och en brännbollsmatch i solskenet. Många av deltagarna uttryckte att helgen gett dem en känsla av hopp inför framtiden.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer