fbpx
Deltagare på klimatkonferensen för unga. Foto: Sandra Rönnsved.
17 maj, 2022 / Världshorisont

Klimatkonferens för unga: Ungas röster lyfts inför Stockholm +50

Den 6-8 maj arrangerades en klimatkonferens för unga på Kärsögården i Stockholm. Där samlades ett hundratal ungdomar för att lyssna på föreläsningar, umgås, delta i workshops och hålla FN-rollspel.

Solen sken när ungdomar från hela landet en fredagseftermiddag i maj intog Kärsögården för en fullspäckad helg. Konferensen arrangerades av Svenska FN-förbundet och många av deltagarna är engagerade i en lokal FN-förening eller i FN-elevföreningen på en FN-skola.

Klimatkonferensen rivstartade med ett FN-rollspel där internationella förhandlingar simulerades. Deltagarna representerade olika länder och fick lägga fram resolutioner och hålla tal för att föra sitt lands talan i tre olika utskott. Frågorna kretsade kring klimatflyktingar, plasten i våra hav och rätten till vatten. 

Under lördagen stod föreläsningar och workshops på agendan. Bland annat höll Världsnaturfonden, WWF, en föreläsning på temat “Världen är stor men du är större”. Deltagarna fick tips på hur man kan engagera sig för klimatet och sprida information om de globala målen. Också Sveriges koldioxidutsläpp och hur dessa påverkar miljön i andra länder diskuterades.

Vidare hölls en digital paneldiskussion med FN-förbunden i Georgien och Armenien. Inför diskussionen fick deltagarna förbereda ståndpunkter som underlag till ett globalt policydokument för att lyfta unga röster i civilsamhället inför FN-mötet Stockholm +50. Till exempel togs det upp hur unga kan bli mer involverade i forum där klimatfrågan diskuteras och hur man i tidig ålder kan få kunskap om miljö och natur genom skolan.

En föreläsning och workshop hölls av Yasmine Djelloul och Oscar Molander, ungdomsrepresentanter i FN:s generalförsamling. Där fick deltagarna inspiration till att våga ta plats i civilsamhället, i påverkansarbete och i kontakt med politiker. De fick även reflektera över ungas engagemang i samhället och över sitt förtroende för FN.

Konferensen avslutades på söndagsförmiddagen med utvärdering, samarbetsövningar och en brännbollsmatch i solskenet. Många av deltagarna uttryckte att helgen gett dem en känsla av hopp inför framtiden.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer