22-åriga Esperance lever i flyktingläger efter att hennes hemtrakter förra året drabbades av svåra översvämningar. På ryggen bär hon sitt barn. Foto: Armel Nkunzimana/IOM Burundi
30 maj, 2022 / Världshorisont

Klimatförändringar i Östafrika: Allt fler tvingas fly undan extremväder

Klimatförändringar tvingar allt fler människor på flykt. Världshorisont har djupdykt i situationen i Östafrika där extremväder gör det allt svårare att odla, hålla boskapsdjur och hitta drickbart vatten.

Miljontals människor tvingas fly på grund av klimatförändringar varje år. De flesta migrerar inom sina egna länder men det finns också de som behöver hjälp med att ta sig till andra länder. Världsbanken räknar med att 140 miljoner människor kommer att tvingas på flykt på grund av klimatförändringar innan år 2050. Afrika är värst drabbat då stigande temperaturer, oförutsägbar nederbörd och stor risk för naturkatastrofer förvärrar konflikter och skapar osäkerhet.

En av klimatmigranterna är 22-åriga Esperance. Hon bor i ett flyktingläger i utkanten av Burundis tidigare huvudstad Bujumbura efter att hennes hem i Gatumba spolades bort i de stora översvämningar som drabbade landet förra året. Hon och tusentals andra var tvungna att lämna sina hem och börja om på en helt ny plats.

TACKSAM FÖR STÖD
Esperance är engagerad i den provisoriska kyrkan som finns i lägret och tackar gud för att hon överlevt. Hon är tacksam för det stöd som finns att tillgå för människor på flykt.
– Vi i kyrkan är glada idag för att några av oss valts ut till att få hyresstöd från IOM. Jag hoppas att det blir min tur nästa gång, säger hon och syftar på det ekonomiska stöd som FN:s organisation för migration (International Organization for Migration, IOM) ger för att familjer på flykt ska kunna få en bostad. 

IOM var 2015 det första FN-organet som inrättade en enhet som jobbar uteslutande med att hjälpa människor som flyr undan klimatförändringar och naturkatastrofer. Enheten MECC (Migration, Environment and Climate Change) har idag regionkontor i Bangkok, Dakar, Kairo, Nairobi, San José och Wien.
Lisa Lim Ah Ken är regional specialist på MECC-kontoret i Nairobi.
– IOM ska förebygga men samtidigt skapa beredskap för klimatflykt. Vi samarbetar med andra aktörer i regionen och har även ett nära samarbete med andra delar av FN, säger hon.

Som regional specialist stödjer Lisa Lim Ah Ken kollegor på de tio landkontoren i regionen med rådgivning, teknisk information, utbildning, kontakter, resursmobilisering och annat som de kan tänkas behöva inom området miljö- och klimatmigration. Hon ägnar också mycket tid åt kontakter och nätverkande med olika aktörer, däribland regeringar, icke-statliga organisationer och FN-partner.

UTSATTA GRUPPER
Lisa Lim Ah Ken lyfter också situationen för de mest utsatta grupperna i befolkningen. Äldre, personer med funktionsnedsättning, kvinnor och barn drabbas hårt i alla kriser och Lisa Lim Ah Ken menar att dessa grupper blir extra utsatta även när det kommer till klimatförändringar.
– Miljö- och klimatflyktingar som grupp är också särskilt sårbar. I en afrikansk kontext är de ofta beroende av jorden och naturen för sin försörjning och därför kan det vara svårt för dem att hitta annat slags arbete. De är också ofta fattiga från början och det kan vara svårare för dem att etablera sig på en ny plats då de saknar sociala nätverk men också att överhuvudtaget kunna fly, säger hon.

Afrikas horn drabbades 2018 av svår torka vilket ledde till stor osäkerhet kring tillgången på mat och vatten för tolv miljoner människor. Därefter följde två år med kraftig nederbörd vilket gynnade gräshoppor som i sin tur förstörde många skördar. Försörjningsmöjligheterna för många människor har minskat drastiskt och fattigdomen har ökat kraftigt. 6,5 miljoner människor befann sig på flykt inom regionen år 2020. Dessa siffror förväntas stiga till följd av klimatförändringar och miljöfaktorer.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Krigsförbrytelser i Ukraina: Omfattande samarbete för att skipa rättvisa

29 september, 2022 / Världshorisont

Medan kriget rasar i Ukraina har arbetet med att skipa rättvisa redan börjat. Hittills har över 20 000 anmälningar om misstänkta övergrepp kommit in. Även Internationella brottmålsdomstolen ICC har inlett förundersökningar i landet.

Läs mer

Sverige avstår nedrustningstal i FN

26 september, 2022 / Nyheter

Måndagen den 26 september, på kvällen svensk tid, högtidlighålls i New York FN:s dag för totalt avskaffande av kärnvapen. Sverige har ofta hållit anföranden på dessa högnivåmöten, men i år erfar Svenska FN-förbundet att Sverige väljer att avstå från att tala.

Läs mer

Misslyckat NPT-möte och fortsatt stillestånd i kärnvapenfrågan

26 september, 2022 / Världshorisont

Under sommaren har två viktiga kärnvapenkonferenser ägt rum. Sveriges agerande i sammanhanget är fortsatt en besvikelse, menar FN-förbundet.

Läs mer

Situationen i Nagorno-Karabach

23 september, 2022 / Nyheter

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om landområdet Nagorno-Karabach har åter blossat upp. Vi redogör för den senaste tidens utveckling och FN:s och omvärldens agerande.

Läs mer

”Låt inte kärnvapen användas i våra namn”

23 september, 2022 / Debattartiklar

Ett Nato-medlemskap innebär att Sverige kan komma att delta i Natos planeringsgrupp för kärnvapenfrågor. Skulle Nato besluta om en kärnvapenattack blir Sverige medskyldigt till hundratusentals människors död och lidande, skriver Svenska FN-förbundet tillsammans med representanter för flera fredsorganisationer.

Läs mer

Tre röster om ”Our common agenda”

21 september, 2022 / Världshorisont

FN-chefens rapport ”Our common agenda” innehåller mängder med idéer och förslag som rör FN-samarbetet och världssamfundets förmåga att möta vår tids stora utmaningar. Hur ska man se på rapporten och vad är viktigast i den? Anna Karin Eneström, Sveriges FN-ambassadör, Albin Oskarsson, ordförande i Göteborgs FN-förening, samt Ulrika Modéer, chef inom FN:s utvecklingsprogram UNDP, svarar här på Världshorisonts frågor.

Läs mer

Klaudia från Malmö får pris som Årets FN-ungdom

20 september, 2022 / Pressmeddelanden

Klaudia Zielinska, aktiv i Malmö FN-förening, tog i lördags emot Svenska FN-förbundets utmärkelse Årets FN-ungdom vid förbundets inspirationshelg i Skåne.

Läs mer

Håll löftena om FN och biståndet!

16 september, 2022 / Nyheter

Oavsett hur regeringsförhandlingarna faller ut måste riksdagens partier stå fast vid sina löften om stöd för FN och det bistånd som möjliggör bättre levnadsvillkor för miljoner människor, säger Svenska FN-förbundet efter att rösterna i valet 2022 räknats.

Läs mer

Världen brinner – men det återspeglas inte i valrörelsen

08 september, 2022 / Debattartiklar

Den som vill motverka höga el- och matpriser, rädda klimatet och förebygga nya flyktingkatastrofer måste förstå hur världen hänger samman – och ge sitt stöd till det långsiktiga gemensamma arbetet för en bättre värld. Ändå saknas de internationella frågorna i årets valrörelse, skriver FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson i Dagens industri.

Läs mer