fbpx
22-åriga Esperance lever i flyktingläger efter att hennes hemtrakter förra året drabbades av svåra översvämningar. På ryggen bär hon sitt barn. Foto: Armel Nkunzimana/IOM Burundi
30 maj, 2022 / Världshorisont

Klimatförändringar i Östafrika: Allt fler tvingas fly undan extremväder

Klimatförändringar tvingar allt fler människor på flykt. Världshorisont har djupdykt i situationen i Östafrika där extremväder gör det allt svårare att odla, hålla boskapsdjur och hitta drickbart vatten.

Miljontals människor tvingas fly på grund av klimatförändringar varje år. De flesta migrerar inom sina egna länder men det finns också de som behöver hjälp med att ta sig till andra länder. Världsbanken räknar med att 140 miljoner människor kommer att tvingas på flykt på grund av klimatförändringar innan år 2050. Afrika är värst drabbat då stigande temperaturer, oförutsägbar nederbörd och stor risk för naturkatastrofer förvärrar konflikter och skapar osäkerhet.

En av klimatmigranterna är 22-åriga Esperance. Hon bor i ett flyktingläger i utkanten av Burundis tidigare huvudstad Bujumbura efter att hennes hem i Gatumba spolades bort i de stora översvämningar som drabbade landet förra året. Hon och tusentals andra var tvungna att lämna sina hem och börja om på en helt ny plats.

TACKSAM FÖR STÖD
Esperance är engagerad i den provisoriska kyrkan som finns i lägret och tackar gud för att hon överlevt. Hon är tacksam för det stöd som finns att tillgå för människor på flykt.
– Vi i kyrkan är glada idag för att några av oss valts ut till att få hyresstöd från IOM. Jag hoppas att det blir min tur nästa gång, säger hon och syftar på det ekonomiska stöd som FN:s organisation för migration (International Organization for Migration, IOM) ger för att familjer på flykt ska kunna få en bostad. 

IOM var 2015 det första FN-organet som inrättade en enhet som jobbar uteslutande med att hjälpa människor som flyr undan klimatförändringar och naturkatastrofer. Enheten MECC (Migration, Environment and Climate Change) har idag regionkontor i Bangkok, Dakar, Kairo, Nairobi, San José och Wien.
Lisa Lim Ah Ken är regional specialist på MECC-kontoret i Nairobi.
– IOM ska förebygga men samtidigt skapa beredskap för klimatflykt. Vi samarbetar med andra aktörer i regionen och har även ett nära samarbete med andra delar av FN, säger hon.

Som regional specialist stödjer Lisa Lim Ah Ken kollegor på de tio landkontoren i regionen med rådgivning, teknisk information, utbildning, kontakter, resursmobilisering och annat som de kan tänkas behöva inom området miljö- och klimatmigration. Hon ägnar också mycket tid åt kontakter och nätverkande med olika aktörer, däribland regeringar, icke-statliga organisationer och FN-partner.

UTSATTA GRUPPER
Lisa Lim Ah Ken lyfter också situationen för de mest utsatta grupperna i befolkningen. Äldre, personer med funktionsnedsättning, kvinnor och barn drabbas hårt i alla kriser och Lisa Lim Ah Ken menar att dessa grupper blir extra utsatta även när det kommer till klimatförändringar.
– Miljö- och klimatflyktingar som grupp är också särskilt sårbar. I en afrikansk kontext är de ofta beroende av jorden och naturen för sin försörjning och därför kan det vara svårt för dem att hitta annat slags arbete. De är också ofta fattiga från början och det kan vara svårare för dem att etablera sig på en ny plats då de saknar sociala nätverk men också att överhuvudtaget kunna fly, säger hon.

Afrikas horn drabbades 2018 av svår torka vilket ledde till stor osäkerhet kring tillgången på mat och vatten för tolv miljoner människor. Därefter följde två år med kraftig nederbörd vilket gynnade gräshoppor som i sin tur förstörde många skördar. Försörjningsmöjligheterna för många människor har minskat drastiskt och fattigdomen har ökat kraftigt. 6,5 miljoner människor befann sig på flykt inom regionen år 2020. Dessa siffror förväntas stiga till följd av klimatförändringar och miljöfaktorer.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer