fbpx
Den iransk-amerikanska kvinnorättsaktivisten Mana Shooshtari talar i FN-högkvarteret i New York i november 2022. Foto: UN Photo/Loey Felipe.
17 mars, 2023 / Världshorisont

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet. 

Trots decennier av FN-arbete för jämställdhet är världen ännu en ojämställd plats. Motståndet mot flickors och kvinnors rättigheter har dessutom hårdnat på senare år. Konservativa politiska och religiösa krafter i både demokratiska och auktoritära länder krokar arm för att skjuta jämställdhetsarbetet i sank.  

Försämringarna för världens kvinnor understryks av talibanernas återkomst till makten i Afghanistan och attackerna mot frihetstörstande unga kvinnor och män i prästerskapets Iran. FN är i båda dessa länder representerat av ett tjugotal underorgan och fackorgan. I debatten hamnar dessa ibland i skottgluggen för kritiker som anser att FN gör för lite och genom sin närvaro stödjer auktoritativa regimer. Kritiken grundas ofta på oförmåga att skilja mellan olika FN-organisationers uppdrag och mandat. Att FN finns på plats med humanitär och annan verksamhet är inte sällan en förutsättning för att människor alls ska få tillgång till skolgång, vård och annan samhällsservice. I Afghanistan samarbetar FN:s befolkningsfond UNFPA med lokala myndigheter och kan på så sätt delvis kringgå talibanregimens allt hårdare dekret. I Iran försvarar barnfonden Unicef barns rätt att gå i skolan och livsmedelsprogrammet WFP stödjer flyktingar i 20 läger. I flera regioner där konflikter pågår erbjuder FN:s befolkningsfond UNFPA mödra- och hälsovård. Att FN verkar i, och rapporterar från, problematiska miljöer innebär dessutom att omvärlden kan hålla ett vakande öga på utvecklingen. 

Andra delar av FN-systemet agerar genom politiska ställningstaganden och beslut. De 54 medlemmarna i FN:s ekonomiska och sociala råd beslutade den 14 december förra året att återkalla Irans medlemskap i FN:s kvinnokommission med omedelbar verkan. Beslutet gäller för återstoden av den fyraåriga mandatperioden som löper ut 2026. USA lade fram resolutionen som fick stöd av en majoritet av medlemsländerna.  

På motsvarande sätt hölls under 2022 ett särskilt möte om Afghanistan i FN-rådet för mänskliga rättigheter och FN-representanter rapporterar regelbundet om situationen för landets flickor och kvinnor. Vidare beslutade rådet i november att utreda det dödliga våldet i Iran. Omröstningen föregicks av krav från oberoende FN-experter och av ett starkt och uppfordrande anförande av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Volker Türk. 

Det har sagts förut och det tål att upprepas: FN är den enda platsen där den gemensamma viljan hos alla världens länder kommer till uttryck. FN är också en aktör vars tjänstemän och chefer utför det arbete som medlemmarna efterfrågar. Å ena sidan är man normskapare och stödjare, å andra sidan granskar och kritiserar man länder när det är befogat. Förmågan att agera vakthund är beroende av stödet från medlemmarna. Det är också medlemsländerna som genom beslut i säkerhetsrådet, generalförsamlingen och andra sammanslutningar kan ta i med hårdhandskarna.  

FN-arbetet har genom åren bidragit till bättre levnadsvillkor för hundratals miljoner människor. Regeringar med progressiv agenda, organisationer och enskilda måste fortsätta att stödja det politiska, humanitära och långsiktiga arbetet i världsorganisationen för stärkta rättigheter för flickor och kvinnor. 

Pekka Johansson
Svenska FN-förbundet

————

Denna text är hämtad från Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 1 2023).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Nytt samarbete med FN-förbundet i Albanien

24 maj, 2023 / Nyheter

En delegation från Albaniens FN-förbund besökte i veckan Svenska FN-förbundets kansli i Stockholm för att signera ett samarbetsavtal mellan organisationerna. Svenska FN-förbundets internationella programansvariga, Mikaela Engwall, berättar om det nya partnerskapet.

Läs mer

FN-hjälp mot alla odds

16 maj, 2023 / Nyheter

I Afghanistan har talibanstyret förbjudit kvinnor att arbeta i internationella hjälpinsatser. Beslutet innebär ytterligare inskränkningar av kvinnors rättigheter i landet. Läs om hur FN bedriver humanitär verksamhet i en av världens svåraste situationer.

Läs mer

Unga i FN vill ha färre tal och mer dialog

11 maj, 2023 / Världshorisont

Dagens unga är morgondagens beslutsfattare. I rapporten ”Our common agenda” lyfter FN:s generalsekreterare António Guterres fram vikten av att lyssna till, och arbeta med, unga. Men hur väl är FN rustat för att låta unga tar mer plats i rummet? Och blir de lyssnade till?

Läs mer

Öppet brev till Sveriges statsminister

02 maj, 2023 / Nyheter

Omkring 40 organisationer skriver ett öppet brev till statsminister Ulf Kristersson om framtiden för Institutet för mänskliga rättigheter. Läs brevet här!

Läs mer

Glokala Sverige avslutades 30 april

02 maj, 2023 / Nyheter

Den 30 april 2023 avslutades samverkansprojektet Glokala Sverige. Samtliga 21 regioner och 189 kommuner deltog i projektet vid nedläggningen. Kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige har pågått sedan 2018 med finansiering

Läs mer

Edik kämpar för ett demokratiskt samhälle 

30 april, 2023 / Världshorisont

20-årige Edik Kamalian är engagerad i det georgiska FN-förbundet UNAG. Han är en av många unga georgier som i mars i år tillsammans genom omfattande protester lyckades stoppa en lag som skulle ha fört landet i auktoritär riktning. 

Läs mer

Mänskliga rättigheter i föränderliga tider

28 april, 2023 / Blogg

Det är på många sätt en besynnerlig tid vi lever i. De snabba svängningarna i politiken och i världen är något vi alla märker av på olika sätt. Ett område som utmanas är mänskliga rättigheter.

Läs mer

Ny rapport: Arbetsgrupp presenterar förslag för stärkt FN-samarbete

19 april, 2023 / Nyheter

Världens länder behöver agera på sex områden för att stärka det globala samarbetet. Det säger en rådgivande högnivågrupp under ledning av Sveriges tidigare statsminister Stefan Löfven och Liberias tidigare president Ellen Johnson Sirleaf.

Läs mer

Happy, 20 år: Min dröm är att bli en ledare och skapa förändring

30 mars, 2023 / Världshorisont

Utmaningarna för flickor och kvinnor i Tanzania är många. Landets FN-förbund jobbar bland annat för att stärka kvinnors ekonomiska självständighet och egenmakt.

Läs mer