fbpx
Den iransk-amerikanska kvinnorättsaktivisten Mana Shooshtari talar i FN-högkvarteret i New York i november 2022. Foto: UN Photo/Loey Felipe.
17 mars, 2023 / Världshorisont

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet. 

Trots decennier av FN-arbete för jämställdhet är världen ännu en ojämställd plats. Motståndet mot flickors och kvinnors rättigheter har dessutom hårdnat på senare år. Konservativa politiska och religiösa krafter i både demokratiska och auktoritära länder krokar arm för att skjuta jämställdhetsarbetet i sank.  

Försämringarna för världens kvinnor understryks av talibanernas återkomst till makten i Afghanistan och attackerna mot frihetstörstande unga kvinnor och män i prästerskapets Iran. FN är i båda dessa länder representerat av ett tjugotal underorgan och fackorgan. I debatten hamnar dessa ibland i skottgluggen för kritiker som anser att FN gör för lite och genom sin närvaro stödjer auktoritativa regimer. Kritiken grundas ofta på oförmåga att skilja mellan olika FN-organisationers uppdrag och mandat. Att FN finns på plats med humanitär och annan verksamhet är inte sällan en förutsättning för att människor alls ska få tillgång till skolgång, vård och annan samhällsservice. I Afghanistan samarbetar FN:s befolkningsfond UNFPA med lokala myndigheter och kan på så sätt delvis kringgå talibanregimens allt hårdare dekret. I Iran försvarar barnfonden Unicef barns rätt att gå i skolan och livsmedelsprogrammet WFP stödjer flyktingar i 20 läger. I flera regioner där konflikter pågår erbjuder FN:s befolkningsfond UNFPA mödra- och hälsovård. Att FN verkar i, och rapporterar från, problematiska miljöer innebär dessutom att omvärlden kan hålla ett vakande öga på utvecklingen. 

Andra delar av FN-systemet agerar genom politiska ställningstaganden och beslut. De 54 medlemmarna i FN:s ekonomiska och sociala råd beslutade den 14 december förra året att återkalla Irans medlemskap i FN:s kvinnokommission med omedelbar verkan. Beslutet gäller för återstoden av den fyraåriga mandatperioden som löper ut 2026. USA lade fram resolutionen som fick stöd av en majoritet av medlemsländerna.  

På motsvarande sätt hölls under 2022 ett särskilt möte om Afghanistan i FN-rådet för mänskliga rättigheter och FN-representanter rapporterar regelbundet om situationen för landets flickor och kvinnor. Vidare beslutade rådet i november att utreda det dödliga våldet i Iran. Omröstningen föregicks av krav från oberoende FN-experter och av ett starkt och uppfordrande anförande av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Volker Türk. 

Det har sagts förut och det tål att upprepas: FN är den enda platsen där den gemensamma viljan hos alla världens länder kommer till uttryck. FN är också en aktör vars tjänstemän och chefer utför det arbete som medlemmarna efterfrågar. Å ena sidan är man normskapare och stödjare, å andra sidan granskar och kritiserar man länder när det är befogat. Förmågan att agera vakthund är beroende av stödet från medlemmarna. Det är också medlemsländerna som genom beslut i säkerhetsrådet, generalförsamlingen och andra sammanslutningar kan ta i med hårdhandskarna.  

FN-arbetet har genom åren bidragit till bättre levnadsvillkor för hundratals miljoner människor. Regeringar med progressiv agenda, organisationer och enskilda måste fortsätta att stödja det politiska, humanitära och långsiktiga arbetet i världsorganisationen för stärkta rättigheter för flickor och kvinnor. 

Pekka Johansson
Svenska FN-förbundet

————

Denna text är hämtad från Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 1 2023).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer

Polarisering leder till mer global stress

23 maj, 2024 / Nyheter

FN:s utvecklingsprogram UNDP höll i april en svensk lansering av den årliga rapporten Human development report. 

Läs mer

Mellanstadieelever agerar delegater vid FN-rollspel 

16 maj, 2024 / Världshorisont

FN-rollspel är ett väl beprövat koncept som länge har arrangerats på gymnasienivå. Montessori Mondial i Lund är nu första grundskolan som introducerar delegater, presidier och allt vad spelen innebär för elever i årskurs fyra och fem.

Läs mer

UNg-konferens med internationellt fokus

08 maj, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets ungdomskonferens hade i år det största internationella deltagandet någonsin. Förutom ungdomar från Sverige medverkade även deltagare från Albanien, Armenien, Danmark, Finland, Georgien och Slovenien.  

Läs mer

Svenska FN-förbundets arbete för en värld fri från krigsförbrytelser 

03 maj, 2024 / Nyheter

Ukraina, Gaza och Darfur är tre aktuella exempel på krigshärdar där det begår krigsförbrytelser. Normer, konventioner och verktyg för att hantera krigsförbrytelser och andra grova folkrättsbrott finns, men de är

Läs mer

FN-förbund diskuterade krigsbrott

29 april, 2024 / Nyheter

På inbjudan av Svenska FN-förbundet samlades nyligen sex nationella FN-förbund för att diskutera samarbete om krigsbrott, rättsskipning och de internationella domstolarna.

Läs mer

Över 100 ungdomar samlas för konferens om mångfald och inkludering

26 april, 2024 / Nyheter

I helgen går Svenska FN-förbundets årliga UNg-konferens av stapeln. Syftet är att engagera, informera och uppmuntra ungdomars globala engagemang och tro på FN som central aktör i arbetet för en

Läs mer

“Jag kämpade mot mina föräldrar för att de inte skulle gifta bort mig” 

25 april, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundet bidrar genom projekt Flicka till arbetet för att förebygga barnäktenskap och kvinnlig könsstympning i Etiopien. Projektet har haft stora framsteg och flera orter har övergett de båda skadliga traditionerna. Covid-19 och konflikten i norra Etiopien har dock lett till att situationen återigen har förvärrats.  

Läs mer

Unric – europeiskt nav för FN-information 

19 april, 2024 / Nyheter

FN:s regionala informationskontor för Västeuropa, Unric, är en del av FN-sekretariatet. Arni Snaevarr är informatör för de nordiska länderna och arbetar med att sprida information om FN på olika språk.

Läs mer