fbpx
Den iransk-amerikanska kvinnorättsaktivisten Mana Shooshtari talar i FN-högkvarteret i New York i november 2022. Foto: UN Photo/Loey Felipe.
17 mars, 2023 / Världshorisont

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet. 

Trots decennier av FN-arbete för jämställdhet är världen ännu en ojämställd plats. Motståndet mot flickors och kvinnors rättigheter har dessutom hårdnat på senare år. Konservativa politiska och religiösa krafter i både demokratiska och auktoritära länder krokar arm för att skjuta jämställdhetsarbetet i sank.  

Försämringarna för världens kvinnor understryks av talibanernas återkomst till makten i Afghanistan och attackerna mot frihetstörstande unga kvinnor och män i prästerskapets Iran. FN är i båda dessa länder representerat av ett tjugotal underorgan och fackorgan. I debatten hamnar dessa ibland i skottgluggen för kritiker som anser att FN gör för lite och genom sin närvaro stödjer auktoritativa regimer. Kritiken grundas ofta på oförmåga att skilja mellan olika FN-organisationers uppdrag och mandat. Att FN finns på plats med humanitär och annan verksamhet är inte sällan en förutsättning för att människor alls ska få tillgång till skolgång, vård och annan samhällsservice. I Afghanistan samarbetar FN:s befolkningsfond UNFPA med lokala myndigheter och kan på så sätt delvis kringgå talibanregimens allt hårdare dekret. I Iran försvarar barnfonden Unicef barns rätt att gå i skolan och livsmedelsprogrammet WFP stödjer flyktingar i 20 läger. I flera regioner där konflikter pågår erbjuder FN:s befolkningsfond UNFPA mödra- och hälsovård. Att FN verkar i, och rapporterar från, problematiska miljöer innebär dessutom att omvärlden kan hålla ett vakande öga på utvecklingen. 

Andra delar av FN-systemet agerar genom politiska ställningstaganden och beslut. De 54 medlemmarna i FN:s ekonomiska och sociala råd beslutade den 14 december förra året att återkalla Irans medlemskap i FN:s kvinnokommission med omedelbar verkan. Beslutet gäller för återstoden av den fyraåriga mandatperioden som löper ut 2026. USA lade fram resolutionen som fick stöd av en majoritet av medlemsländerna.  

På motsvarande sätt hölls under 2022 ett särskilt möte om Afghanistan i FN-rådet för mänskliga rättigheter och FN-representanter rapporterar regelbundet om situationen för landets flickor och kvinnor. Vidare beslutade rådet i november att utreda det dödliga våldet i Iran. Omröstningen föregicks av krav från oberoende FN-experter och av ett starkt och uppfordrande anförande av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Volker Türk. 

Det har sagts förut och det tål att upprepas: FN är den enda platsen där den gemensamma viljan hos alla världens länder kommer till uttryck. FN är också en aktör vars tjänstemän och chefer utför det arbete som medlemmarna efterfrågar. Å ena sidan är man normskapare och stödjare, å andra sidan granskar och kritiserar man länder när det är befogat. Förmågan att agera vakthund är beroende av stödet från medlemmarna. Det är också medlemsländerna som genom beslut i säkerhetsrådet, generalförsamlingen och andra sammanslutningar kan ta i med hårdhandskarna.  

FN-arbetet har genom åren bidragit till bättre levnadsvillkor för hundratals miljoner människor. Regeringar med progressiv agenda, organisationer och enskilda måste fortsätta att stödja det politiska, humanitära och långsiktiga arbetet i världsorganisationen för stärkta rättigheter för flickor och kvinnor. 

Pekka Johansson
Svenska FN-förbundet

————

Denna text är hämtad från Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 1 2023).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer